Obnova bytových domov

Väčšina bytových domov na Slovensku má svoje najlepšie roky za sebou. Nevyhnutné opravy bytových domov sa denne hlásia o slovo. Keďže všetci majitelia bytov chcú bývať čo najlepšie a najlacnejšie, chcú platiť čo najmenej aj za energie. Ceny ktoré však platia, sú z roka na rok vyššie a vyššie. Základom tejto nelichotivej situácie, je často rokmi zanedbávaný bytový fond. Na riešenie tohto problému sa zameriava aj Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS) so svojimi produktami pre klientov.

Ako už bolo spomenuté v úvode, čoraz naliehavejším problémom pre klientov finančných inštitúcií zaoberajúcich sa stabvebným sporením je riešenie situácie, keď ako majitelia bytových, ale aj rodinných domov potrebujú akútne získať prostriedky na obnovu svojich nehnuteľností. Oprava či obnova bytových domov však vôbec nie je lacná záležitosť. Ak sa k tomu pridá aj častá neochota majiteľov bytov zvýšiť príspevky do fondu opráv a údržby, dostávame sa do začarovaného kruhu z ktorého niet úniku. Táto situácia má podľa JUDr. Kataríny Niňajovej, riaditeľky úseku sporenia a úverov právnických osôb v PSS, často príčinu v tom, že: „Mnohí ľudia, ktorí si odkúpili byty do osobného vlastníctva, si ani neuvedomili, že spolu s bytom kupujú aj starostlivosť o spoločné priestory bytového domu ako je strecha, obvodové steny, rozvody tepla, vody, elektriny, výťah, či kotolňu. Až po pár mesiacoch či rokoch, keď do domu začne zatekať, alebo sa vyskytne iná porucha, sa zistí, že tieto opravy nikto za majiteľov nehnuteľností neurobí.“

V súčasnosti, keď cena za teplo v byte predstavuje jednu z najvyšších položiek rodinných rozpočtov, stoja takto mnohé rodiny pred problémom, kde vziať peniaze na investície na zateplenie, vyregulovanie vykurovacej sústavy alebo výmenu kotolne či výmenníkovej stanice. Keďže popri tom treba ešte splácať hypotéku za ktorú si kúpili byt, uživenie rodiny je potom pre mnohých mladých ľudí pomaly „adrenalinovým športom“. Našetriť peniaze na opravu týchto priestorov je často pre majiteľov bytových domov dosť veľký problém. Kvalita bývania však nezačína a nekončí len tým, čo je len v tom ktorom konkrétnom byte. Tá by mala byť predovšetkým doplnená v spoločných priestoroch obytného domu.

Riešenie situácie pomocou stavebného sporenia

Takže ak predsa len inklinujete skôr k činom a nie len k úvahám o zlepšení kvality spoločných priestorov vo vašom obytnom dome, stavebné sporenie v PSS, vám môže na obnovu bytového domu rýchlo poskytnúť dostatočný objem finančných prostriedkov. Navyše vklady počas sporenia, aj v porovnaní s možnosťami na trhu, sa vám výhodne zhodnotia. V takomto prípade sú všetky vklady spoločenstiev vlastníkov bytov v PSS, podobne ako vklady fyzických osôb, chránené v plnej výške. Pomocou stavebného sporenia je teda možné nasporiť si zančnú čiastku financií v reálnom čase.

Keďže obnova bytového fondu je finančne náročná, relizovať ju podľa JUDr. Kataríny Niňajovej bez úveru si môže dovoliť len málokto. No dajme si ruku na srdce, klient ktorý si môže obnovu bytového domu dovoliť zaplatiť bez úveru, zväčša neobýva nehnuteľnosť, ktorá potrebuje obnovu spoločných priestorov ako soľ. Práve preto je stavebné sporenie určené pre všetkých občanov aj spoločenstvá vlastníkov bytov, bez ohľaduna ich momentálnu príjmovú situáciu, ktorí budú na obnovu bytového fondu po menších alebo väčších čiastkach sporiť prostriedky z fondu opráv svojho bytového domu a následnevyužijú financovanie aj s pomocou úveru so stavebného sporenia.

Práve tento spôsob financovania obnovy bytových domov je najvhodnejším riešením financovania pre väčšinu majiteľov bytov. Stavebné sporenie totiž spája v jednom produkte výhodné sporenie podporené aj štátnou prémiou pre spoločenstvá vlastníkov bytov so stavebným úverom, na ktorý, po splnení podmienok získava nárok každý klient.

Prečo úver z PSS

Jednou z hlavných výhod úverov z PSS, sú nemenné úrokové sadzby počas celej doby splácania úverových prostriedkov a výhodné podmienky ručenia za úvery. Napríklad s tavebný úver až do výšky 33.200 EUR poskytuje PSS právnickým osobám bez skúmania bonity ich bytového domu aj bez zábezpeky nehnuteľnosťou. Stavebný úver je úročený už od 2,9% ročne. Na stavebný úver má zákonný nárok každý klient. Samozrejme v prípade požiadavky na vyšší úver, PSS poskytuje úvery právnickým osobám na obnovu bytových domov vo výške zodpovedajúcej hodnote zábezpeky za úver. Spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a správcovia bytových domov s obľubou využívajú na zabezpečenie úverov formu ručenia záložným právom k pohľadávkam fondov bytového domu. Stavebné sporenie v PSS v tejto súvislosti ponúka dve možnosti.

Prvou možnosťou je to, že najskôr nasporíte časť potrebnej finančnej sumy a potom požiadate o výhodný úver s úrokovou sadzbou už od 2,9% ročne, ktorý vám spolu s vašimi úsporami umožní financovať aj tú najnáročnejšiu modernizáciu bytového domu. Druhou možnosťou je vloženie minimálneho vkladu vo výške len 5% či 10% z vami požadovanej sumy. Na základe toho začnete čerpať finančné prostriedky vo forme medziúveru na obnovu bytového domu.

Od minulého roka PSS vychádza v ústrety aj tým klientom, ktorí doposiaľ nesporili. V takomto prípade klienti môžu využiť úver XXL s nulovým počiatočným vkladom a splatnosťou až 20 rokov. Samozrejme, čím skôr začnete sporiť, tým výhodnejšie podmienky pri čerpaní úverov vám najväčšia stavebná sporiteľňa ponúkne. A keďže každý dom už potrebuje, alebo bude potrebovať opravu, obnovu alebo rekonštrukciu, je naozaj vhodné začať so stavebným sporením čo najskôr. V budúcnosti len na rozdielnej výške úrokových sadzieb vlastníci bytov veľa ušetria, nevohoriac už o ďalších výhodách, ktoré počas stavebného sporenia môžu využívať. Je to nielen výhodná príprava na financovanie bývania, ale k vkladom získavajú spoločenstvá vlastníkov bytov každoročne aj nárok na štátnu prémiu a to v pomere 1 štátna prémia vo výške až 66,39 EUR na každé 4 byty spravované spoločenstvom vlastníkov bytov.

Takže čím skôr tým lepšie

Ak klienti získajú nárok na stavebný úver, tam sú možnosti podľa JUDr. Kataríny Niňajovej veľmi jednoduché. Vtedy klient získa stavebný úver buď s úrokovou sadzbou 2,9% alebo 4,7% ročne. Výšku úrokovej sadzby si volí sám klient na základe vybranej tarify stavebného sporenia. Ak sa klient PSS rozhodne pre medziúver, v tom prípade úroková sadzba závisí od dvoch podmienok.

V prvom rade je to výška medziúveru. Jednoducho povedané, čím vyšší medziúver klient žiada, tým výhodnejšiu, to znamená nižšiu, úrokovú sadzbu získa. Dôvod je veľmi jednoduchý, PSS podporuje čo možno najkomplexnejšiu obnovu bytového domu. Rozhodnutia o takomto postupe sa urobili na základe konzultácií s odborníkmi zo stavebníctva. Ak sa obnova robí postupne, efekty z nej sú počas jednotlivých prác menej výrazné a zároveň nesprávnou voľbou postupu môže byť pri následnej stavebnej činnosti časť už vykonaných prác znehodnotená.

Druhou podmienkou pri získaní úveru z PSS je výška nasporenej sumy. Čím je nasporená suma vyššia, tým sú aj nižšie úrokové sadzby na medziúver ktoré sa klientovi poskytnú. V súčasnosti je najvýhodnejšia sadzba pre právnické osoby 4,79% ročne. Ďalšou výhodou tohto produktu je to, že po splatení medziúveru klient ďalej spláca už len stavebný úver so spomenutou úrokovou sadzbou 2,9% alebo 4,7% ročne. Prostriedky, ktoré klient vloží na svoju zmluvu o stavebnom sporení, sa štandardne úročia 2% ročne. Navyše spoločenstvá vlastníkov bytov, ako už bolo uvedené, majú už viac ako rok nárok aj na štátnu prémiu. Tá v tomto roku predstavuje 12,5% z vkladov. Nakoľko každé spoločenstvo môže mať aj viacero zmlúv o stavebnom sporení, len jedna z nich môže byť prémiovo zvýhodnená. O toto zvýhodnenie konkrétnej zmluvy musí spoločenstvo požiadať. Celkové zhodnotenie vkladov spoločenstiev vlastníkov bytov tak po šiestich rokoch v priemere dosiahne až 5,95% ročne. Keďže fond opráv je účelový fond, ktorý sú zo zákona povinní tvoriť všetci vlastníci bytových domov, bolo by veľkou škodou nevyužiť stavebné sporenie so štátnou prémiou a nezískať nielen zhodnotenie vkladov, ale aj nárok na výhodný stavebný úver.

Základom príjemného bývania v bytovom dome nie je len dobre prerobený byt v ktorom sa cítime ako vo svojom malom kráľovstve, ale ide aj o spoločné priestory ktoré zdieľame so svojimi susedmi. Veď napríklad zatekajúca strecha nám v konečnom dôsledku oveľa viac znepríjemní bývanie ako napr. rýchle prerobenie kuchyne či inej miestnosti vo vašom byte. Aby ste náklady na prevádzku svojho bytového domu a tým aj svojho bytu, prípadne budúce škody z porúch neobnovených konštrukcií alebo twchnológií vášho domu čo najviac eliminovali a v konečnom dôsledku tak ušetrili značné peniaze, mali by ste sa čo najskôr informovať o možnostiach obnovy bytových domov pomocou stavebného sporenia a úveru v najbližšej pobočke PSS.

Viac informácií sa dozviete

v relácii TA3 REALITY


Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestáchSankcie za nedodržiavanie povinnostíÚrazy na zľadovatených chodníkochPrvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Chcel by som sa opýtať na nasledovnú otázku. S manželkou vlastníme byt a zároveň sa mám stať predsedom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ako fyzická osoba - podnikateľ by som si chcel zriadiť bezpodielové spoluvlastníctvo (ja by som teda nevystupoval ako vlastník). Musím byť ako predseda vlastníkom bytu (v zákone č. 182/1993 Z. z. som to nenašiel)? Ďakujem za odpoveď.   Juraj S., Bratislava V prvom rade dovoľte, aby som sa pozastavil k otázke bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako „BSM“). Bezpodielové spoluvlastníctvo..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..