Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka z neprimeraného obranného zásahu. O tom, ako si chrániť vlastný majetok pred zlodejmi a vlamačmi, čo si môžete dovoliť voči prípadnýmzlodejom, aby ste neskončili ako obvinený, kto nesie zodpovednosť za poškodenie vášhopaneláku, vchodových dverí, za túlavé mačky a psy bude nasledujúci príspevok.

Kriminalita je stará ako ľudstvo samo
Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou vo väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia pred odcudzením vlastníctva. Kriminalita je všadeprítomný jav a je tu tak dlho ako ľudstvo samo. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že takmer každý druhý z nás sa už stal obeťou kriminálneho činu, najmä majetkového charakteru. Je len logické, že takéto množstvo ľudí polícia chrániť nedokáže. Ak teda nájdete na svojom pozemku človeka, ktorý sa zjavne dopúšťa nejakej trestnej činnosti a škodí vám, jedinú vec, ktorú vám odporúčame urobiť je zavolať políciu. Tento systém nie je celkom domyslený, pretože určite žiaden zlodej nebude s vami poslušne čakať, kým poňho prídu štátne orgány. Takže pokiaľ sa vám ho náhodou nepodarí zavrieť do nejakej kôlne, snažte sa aspoň presne si zapamätať ako vyzerá, aby ste ho mohli čo najdôkladnejšie opísať polícii. Pokiaľ vám zlodej vnikne do domu, môžete s ním prakticky urobiť čo chcete. Platí, že vo vašom dome ste pánom vy, a ak by ste mu náhodou ublížili, žiadny sudca vás za to neodsúdi, pretože jednoznačne nemá u vás čo hľadať a nijakým spôsobom nedokáže, že vás bezprostredne neohrozoval. Samozrejme, že nutnosťou je zavolanie polície.

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačov
Útočníka môže odradiť viditeľne nainštalované poplašné zariadenie, spravidla iba tridsať percent sa pokúsi prekonať maják, sirénu či detektory narušenia. Nerobme si ilúzie, každé bezpečnostné zariadenie je prekonateľnou prekážkou, je tu však potreba dostatku času. A takýto luxus si zlodeji nemôžu často dovoliť. Potrebný čas poskytuje páchateľovi predovšetkým zakrytý výhľad na pozemok alebo na miesta možného vniknutia do objektu a istota alebo aspoň vysoká pravdepodobnosť, že nebude vyrušený. Odradiť útočníka môžu aj dobré vzťahy so susedmi, osvetlenie pozemku, prítomnosť psa alebo aspoň tabuľka s upozornením, že ho tam môže očakávať. Pomôže taktiež informácia o inštalácii signalizačného zariadenia, bezpečnostných fólií alebo ochrane objektu políciou alebo bezpečnostnou službou. Nesmieme ale zabudnúť na fakt, že za psa je plne zodpovedný jeho majiteľ. Pes nedokáže rozlíšiť medzi detskou hrou a neželanou návštevou zlodeja. Často páchatelia využijú aj krátkodobú neprítomnosť užívateľov, najmä ak ste natoľko nedbalí, že zabudnete niekde zatvoriť okno, alebo si pod rohožkou necháte kľúče. Útočník musí do objektu vniknúť stavebnými otvormi. Prípady, kedy si vyberie inú cestu, napríklad cez stenu, sú výnimočné. Najlepšie je teda zabezpečiť v prvom rade tieto otvory proti vlámaniu. O formách zabezpečenia budeme písať nižšie. Ich cieľom je skomplikovať, spomaliť, prípadne úplne znemožniť neželaný vstup útočníka do objektu a napomôcť k jeho zadržaniu políciou. Naopak, môže sa vám podariť, že sami pritiahnete pozornosť vlamača. Nepriehľadné a vysoké ploty budované vôkol objektu sú častou chybou, nepomáhajú ho chrániť, pretože vlamača opticky izolujete od susedov a ľudí, ktorí sú v správnom čase na správnom mieste a môžu vám zachrániť majetok. Pritiahnuť pozornosť môžu aj znaky dlhodobej neprítomnosti (nevyberané schránky, neodprataný sneh v zime, nedymiace komíny, trvalo neosvetlené okná, …).

Takže ako sa chrániť?
Základným druhom ochrany je mechanické zabezpečenie. Systém zábran a prekážok, ktoré musí vlamač prekonať a súčet opatrení na priame zabezpečenie objektu, ktorý poriadne znechutí páchateľom prístup ku koristi, predĺži mu práce a často sa postará aj o jeho zadržanie. Jeho základom je využiť na tieto úkony mechanické prostriedky. Medzi prekážky patrí oplotenie objektu, spoľahlivé zatváranie a zamykanie vstupov, ich zamrežovanie a spevnenie. Oplotenie slúži nielen na vymedzenie hranice pozemku, ale aj ako určitá forma ochrany obydlia a zároveň dotvára vzhľad a architektonický ráz celej stavby. Plot môže byť z rôznych materiálov (drevo, pletivo, tehly, betón) alebo je prírodný z rôznych drevín. Každý druh má svoje výhody. Vždy by však mal byť priehľadný, upravený a dostatočný pre ohraničenie súkromného priestoru. Rôznymi kombináciami spomenutých zábran odradíme, alebo aspoň sťažíme prácu zlodejom, v každom prípade však znížime riziko vykradnutia. Zo štatistík vieme, čo prekonávajú zlodeji najčastejšie, a akú cestu do objektu uprednostňujú. K mechanickým zábranným prostriedkom okrem iných ďalej patria úschovné schránky, domáce trezory, prípadne prenosné kontajnery, ktoré sa súhrnne nazývajú úschovné objekty. Podľa určenia ich možno deliť na bezpečnostné (odolné proti vlámaniu po určitú časovú jednotku) a ohňovzdorné (odolné proti účinku ohňa).

Ochranné prostriedky pozemku a perimetrická ochrana
Ďalšou závažnou otázkou je, aké prostriedky môžete použiť na ochranu svojho majetku, resp. akú ochrannú silu môžu mať, a či môžu ublížiť ľuďom pri vstupe na váš pozemok. Perimetrická ochrana v skratke je ochrana pozemku pred vstupom nepovolaných osôb. Pod globálnym termínom sú zahrnuté najmä tieto najčastejšie využívané systémy: Najbežnejšou perimetrickou ochranou je už spomínaný plot. Jeho účelom je okrem označenia katastrálnej hranice objektu aj zamedzenie či spomalenie postupu útočníka pri prenikaní k chránenému objektu. Na detekciu prechodu útočníka už pri prekonávaní obvodu objektu slúžia rôzne typy detektorov a káblov fungujúcich na rôznych princípoch. Napríklad môžete na svoj plot pripevniť detekčný kábel, ktorý pretransformuje mechanické namáhanie a záchvevy plotu na elektrický signál, ktorý sa prenesie do vyhodnocovacieho zariadenia. To potom vyšle ďalší signál, aby bol vyhlásený poplach. Tak sa spoľahlivo dozviete, že váš plot niekto prelieza, podlieza, alebo sa snaží prestrihnúť. Sú tu aj určité nevýhody, respektíve plané poplachy, ktoré ale môžu vzniknúť iba pri silných dažďoch či krupobití a vetre.

Infra závory
Ak pozeráte špionážne filmy, novinkou pre vás určite nebudú infračervené lúče umiestnené na bráne. Teda konkrétne na dvoch oproti sebe existujúcich murovaných, alebo aj iných, hlavne však pevných, stĺpikoch. Ak niečo takýto lúč preruší na viac, ako nastavíte na svojich infračervených závorách, spustí sa poplach. Nevýhodou v tomto prípade je poloha vysielača, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste a vysoký počet planých poplachov spôsobených malými zvieratami, vtákmi, ale aj snehom.

Mikrovlná bariéra
Podobný efekt aj spôsob práce majú mikrovlné bariéry. Na rozdiel od infra závor však mikrovlná bariéra vytvára pole tvaru seknutej elipsy podobnej cigare, ktorej rozmery a dosah si môžete sami nakonfigurovať. Výhodou je, že pri takejto forme ochrany pozemku si môžete aj nastaviť aj veľkosť predmetu, na ktorý bude vaša brána reagovať. Výrazne tým zamedzíte nechceným poplachom. Mikrovlná bariéra s takouto možnosťou však bude výrazne drahšia. Mikrovlné bariéry sa uplatnia aj napríklad pri vstupe na balkón či terasu, pri preliezaní stien, vniknutí na ploché strechy objektov a podobne. Nebudete však môcť do blízkosti takýchto bariér zasadiť rastliny ani stromy.

Detekčné káble
Najspoľahlivejším systémom pre ochranu vášho pozemku sú zemné detekčné káble. V určitej hĺbke pod zemou je zakopaný kábel, ktorý okolo seba vytvára pole podobné poľu mikrovlnej bariéry. Toto detekčné pole reaguje na zmeny a vyhodnocuje ich. Podobne aj tu sa dá regulovať veľkosť objektu, na ktorý má kábel reagovať, aby bol vyhlásený poplach. Azda jedinou, ale najzávažnejšou chybou či nedostatkom systému je jeho finančná náročnosť. Výhody sú ale zrejmé. Káble nikto neuvidí, plynulo kopírujú všetky výškové nerovnosti a strážený koridor sa nemusí skladať z priamok. Okrem perimetrickej ochrany poznáme ešte tieto typy zabezpečení domova:

Plášťová ochrana
Pod plášťovou ochranou sa rozumie ochrana plášťa budovy (dverí, okien, strechy). Je to veľmi dôležitá oblasť zabezpečenia, lebo najviac útokov je práve na plášť budovy. Ich zabezpečenie môže byť mechanické (zámky, odolné dvere a sklá, mreže) alebo elektrické (magnetické kontakty, detektory trieštenia skla, fólie)

Priestorová ochrana
Na signalizáciu narušenia vnútorného priestoru sa používajú rôzne detektory pohybu.

Predmetová ochrana
Typickým príkladom je ochrana trezorov a zbierkových predmetov (obrazy, sochy).

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (PSN)
Úlohou PSN je včas signalizovať vniknutie i pokus o vniknutie do chráneného priestoru a odovzdať túto informáciu určeným osobám. Vybrať si môžeme z mnohých systémov s odlišnými funkciami a vlastnosťami. Základné prvky PSN: ústredňa, klávesnica, snímače, siréna a prenosový prostriedok. Ústredňa vyhodnocuje signál prijímaný zo snímačov. Na programovanie a ovládanie (prepínanie do/zo stráženia) ústredne slúži klávesnica. Snímače reagujú na javy súvisiace s narušením objektu, priestoru či predmetu vytvorením vopred určeného výstupného signálu, ktorý pošlú na vyhodnotenie do ústredne. Ako optická a akustická signalizácia sa používa maják, siréna a podobne. Informácia o vlámaní sa prenáša dvoma spôsobmi: telefónnou linkou a bezdrôtovo. Na bezdrôtový prenos slúži GSM brána, ktorá vysiela krátke textové správy (SMS) na určené čísla alebo vysielačkou na stredisko registrácie poplachov, tzv. pult centralizovanej ochrany. Z hľadiska inštalácie je dôležité, či ide o novostavbu alebo o rekonštruovaný dom. Pri novostavbe sa treba vopred rozhodnúť, aký systém chceme (drôtový alebo bezdrôtový), aby sa káble inštalovali skôr, ako sa omietnu steny. Pri rekonštrukcii možno použiť bezdrôtový systém alebo ťahať káble v žľaboch, čo sa však nie každému páči z hľadiska dizajnu.

Systémy kontroly vstupu (SKV) a priemyselná televízia (PTV)
SKV sa používajú ako doplňujúce systémy PSN na kontrolu oprávnenosti vstupu resp. ako netradičný spôsob vstupu do objektu pomocou rôznych kariet a čipov, čím umožnia skrytie zámkov, ktoré možno odvŕtať či vyhmatať. K týmto systémom patrí aj videovrátnik s videotelefónom, na ktorom vidíme kto stojí pred bránou do domu. Na bezpečnosti objektu sa podieľa aj kamerový systém, ktorý monitoruje celý priestor deň/noc, a uchováva nahrané dáta na záznamové zariadenie a pôsobí aj ako odstrašujúci prvok. Vhodnosť použitia jednotlivých systémov je pre každý objekt individuálna. Naša spoločnosť a jej zamestnanci sa na vysokej úrovni profesionality, nasadenia a zodpovednosti orientujú na uspokojenie požiadaviek zákazníkov.

Kto je zodpovedný za poškodené bytové domy?
Tí z vás, ktorí bývate na sídlisku v obyčajnom panelovom dome ste sa určite stretli s takzvaným bytovkovým folklórom. Zaraďuje sa tu akýkoľvek vandalizmus od rozbitých výťahov, zdevastovaných spoločných balkónov až po kopu zvláštnych živlov postávajúcich večer čo večer pre vchodom do domu. Čas nás naučil, že s takýmito prejavmi prenikavého intelektu sa bohužiaľ nedá nič robiť. Relatívne lepšie je to v domoch, kde sa nájomcovia a vlastníci dohodli na určitých pravidlách, pričom si rozdelili upratovacie služby. Väčšinou ale takéto snahy padajú na jednej či dvoch neprispôsobivých čiernych ovciach. Čo sa týka spomínaných prejavov vandalizmu, ak len nechytíte nikoho priamo pri čine ako skrášľuje napríklad spoločnú chodbu rôznymi sprejmi, neurobíte s tým nič. Zodpovedosť nenesie nik, pretože páchateľ je neznámy. A ak čakáte, že sa s tým polícia popasuje, nerobte si nádeje. Jediným prostriedkom je prevencia. To znamená, zamykajte si vchod a okamžite riešte rozbité okná a vylámané latky do pivníc. Novostavby už poskytujú riešenia takýchto problémov. Sú nimi vrátnice. Investor jednoducho platí ľudí, aby bol objekt dvadsaťštyri hodín pod dohľadom. Jestvujú aj elektronické vrátnice, ale azda najvyhľadávanejším je momentálne systém kamier, pomocou ktorých môžete svoje súkromné priestory sledovať z ktoréhokoľvek miesta na zemi, kde je zapojený internet.

Túlavé mačky a psy
To je problém, ktorý trápi mnohých. Túlavé zvieratá, ktoré si zvykli na mestský život môžeme celkom pokojne prirovnať k bezdomovcom. Ale mačky nám s ľahkosťou môžu vliezť do bytu a spôsobiť tam škodu. Najmä tým z nás, ktorí bývajú v okrajových štvrtiach v rodinných domoch, ale aj v nižších poschodiach sídlisk. Nehovoriac o tom, že zvuk, ktorý vydávajú páriace sa mačky by sme pokojne oželeli. Je mi ľúto, ale nedopracoval som sa k veľmi pozitívnym možnostiam ani v tomto prípade. U nás nefunguje organizácia zameraná na odchyt týchto zvierat a zaradenie ho do útulku. Ide pravdepodobne o peniaze. Musela by to robiť skupina financovaná mestom, a náklady na nevyhnutnú celkovú zdravotnú prehliadku a na testy s ňou spojené by vás možno prekvapili. Ak však budete urputne bojovať s vaším mestom, možno sa vám podarí dosiahnuť aspoň to, aby zviera odchytili, zaočkovali a pustili na tom istom mieste.

Viac informácií sa dozviete
v relácii REALITY
vysielanej 9.3.2007 o 20:45 na TA3

 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Wellness vo vlastnom dome

 „Takmer vo všetkých médiách sa čoraz častejšie stretávame so slovom wellness ako synonymom oddychu a relaxácie. Ide zväčša o infomácie týkajúce sa oddychu a rekreovania sa v kúpeľoch či iných relaxačných zariadeniach. Ponuky na tieto pobyty sa na nás hrnú takmer zo všetkých strán. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí tieto ponuky ignorujú z jednoduchého dôvodu, ktorý môžme vyjadriť v jednej vete:“Keď už wellnes, tak doma vo vlastných priestoroch.“ Podľa slovníka môžeme slovo wellness definovať ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Konanie v rozpore s dobrými mravmi

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Pred 30 rokmi svokrovci vybudovali dom u rodičov na pozemku. Dostali 8 árov. Ale vchodovú bránu postavili na vedľajšej parcele, ktorá patrila rodičom môjho svokra. Po smrti svokrovcov a ich rodičov, brat môjho svokra si dal všetko prepísať na seba takže aj tu parcelu kde bola brána. Chceli sme tu parcelu odkúpiť, ale nám to nepredal. Predal to úplne cudzím ľuďom aj s rodičovským domom cca 27 árov. A vtedy nastal problém podľa nového výmeru hranica pozemku je 1,5 m od nášho domu. Takže nemáme vchodovú bránu a ani miesto nato..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..