Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka z neprimeraného obranného zásahu. O tom, ako si chrániť vlastný majetok pred zlodejmi a vlamačmi, čo si môžete dovoliť voči prípadnýmzlodejom, aby ste neskončili ako obvinený, kto nesie zodpovednosť za poškodenie vášhopaneláku, vchodových dverí, za túlavé mačky a psy bude nasledujúci príspevok.

Kriminalita je stará ako ľudstvo samo
Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou vo väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia pred odcudzením vlastníctva. Kriminalita je všadeprítomný jav a je tu tak dlho ako ľudstvo samo. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že takmer každý druhý z nás sa už stal obeťou kriminálneho činu, najmä majetkového charakteru. Je len logické, že takéto množstvo ľudí polícia chrániť nedokáže. Ak teda nájdete na svojom pozemku človeka, ktorý sa zjavne dopúšťa nejakej trestnej činnosti a škodí vám, jedinú vec, ktorú vám odporúčame urobiť je zavolať políciu. Tento systém nie je celkom domyslený, pretože určite žiaden zlodej nebude s vami poslušne čakať, kým poňho prídu štátne orgány. Takže pokiaľ sa vám ho náhodou nepodarí zavrieť do nejakej kôlne, snažte sa aspoň presne si zapamätať ako vyzerá, aby ste ho mohli čo najdôkladnejšie opísať polícii. Pokiaľ vám zlodej vnikne do domu, môžete s ním prakticky urobiť čo chcete. Platí, že vo vašom dome ste pánom vy, a ak by ste mu náhodou ublížili, žiadny sudca vás za to neodsúdi, pretože jednoznačne nemá u vás čo hľadať a nijakým spôsobom nedokáže, že vás bezprostredne neohrozoval. Samozrejme, že nutnosťou je zavolanie polície.

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačov
Útočníka môže odradiť viditeľne nainštalované poplašné zariadenie, spravidla iba tridsať percent sa pokúsi prekonať maják, sirénu či detektory narušenia. Nerobme si ilúzie, každé bezpečnostné zariadenie je prekonateľnou prekážkou, je tu však potreba dostatku času. A takýto luxus si zlodeji nemôžu často dovoliť. Potrebný čas poskytuje páchateľovi predovšetkým zakrytý výhľad na pozemok alebo na miesta možného vniknutia do objektu a istota alebo aspoň vysoká pravdepodobnosť, že nebude vyrušený. Odradiť útočníka môžu aj dobré vzťahy so susedmi, osvetlenie pozemku, prítomnosť psa alebo aspoň tabuľka s upozornením, že ho tam môže očakávať. Pomôže taktiež informácia o inštalácii signalizačného zariadenia, bezpečnostných fólií alebo ochrane objektu políciou alebo bezpečnostnou službou. Nesmieme ale zabudnúť na fakt, že za psa je plne zodpovedný jeho majiteľ. Pes nedokáže rozlíšiť medzi detskou hrou a neželanou návštevou zlodeja. Často páchatelia využijú aj krátkodobú neprítomnosť užívateľov, najmä ak ste natoľko nedbalí, že zabudnete niekde zatvoriť okno, alebo si pod rohožkou necháte kľúče. Útočník musí do objektu vniknúť stavebnými otvormi. Prípady, kedy si vyberie inú cestu, napríklad cez stenu, sú výnimočné. Najlepšie je teda zabezpečiť v prvom rade tieto otvory proti vlámaniu. O formách zabezpečenia budeme písať nižšie. Ich cieľom je skomplikovať, spomaliť, prípadne úplne znemožniť neželaný vstup útočníka do objektu a napomôcť k jeho zadržaniu políciou. Naopak, môže sa vám podariť, že sami pritiahnete pozornosť vlamača. Nepriehľadné a vysoké ploty budované vôkol objektu sú častou chybou, nepomáhajú ho chrániť, pretože vlamača opticky izolujete od susedov a ľudí, ktorí sú v správnom čase na správnom mieste a môžu vám zachrániť majetok. Pritiahnuť pozornosť môžu aj znaky dlhodobej neprítomnosti (nevyberané schránky, neodprataný sneh v zime, nedymiace komíny, trvalo neosvetlené okná, …).

Takže ako sa chrániť?
Základným druhom ochrany je mechanické zabezpečenie. Systém zábran a prekážok, ktoré musí vlamač prekonať a súčet opatrení na priame zabezpečenie objektu, ktorý poriadne znechutí páchateľom prístup ku koristi, predĺži mu práce a často sa postará aj o jeho zadržanie. Jeho základom je využiť na tieto úkony mechanické prostriedky. Medzi prekážky patrí oplotenie objektu, spoľahlivé zatváranie a zamykanie vstupov, ich zamrežovanie a spevnenie. Oplotenie slúži nielen na vymedzenie hranice pozemku, ale aj ako určitá forma ochrany obydlia a zároveň dotvára vzhľad a architektonický ráz celej stavby. Plot môže byť z rôznych materiálov (drevo, pletivo, tehly, betón) alebo je prírodný z rôznych drevín. Každý druh má svoje výhody. Vždy by však mal byť priehľadný, upravený a dostatočný pre ohraničenie súkromného priestoru. Rôznymi kombináciami spomenutých zábran odradíme, alebo aspoň sťažíme prácu zlodejom, v každom prípade však znížime riziko vykradnutia. Zo štatistík vieme, čo prekonávajú zlodeji najčastejšie, a akú cestu do objektu uprednostňujú. K mechanickým zábranným prostriedkom okrem iných ďalej patria úschovné schránky, domáce trezory, prípadne prenosné kontajnery, ktoré sa súhrnne nazývajú úschovné objekty. Podľa určenia ich možno deliť na bezpečnostné (odolné proti vlámaniu po určitú časovú jednotku) a ohňovzdorné (odolné proti účinku ohňa).

Ochranné prostriedky pozemku a perimetrická ochrana
Ďalšou závažnou otázkou je, aké prostriedky môžete použiť na ochranu svojho majetku, resp. akú ochrannú silu môžu mať, a či môžu ublížiť ľuďom pri vstupe na váš pozemok. Perimetrická ochrana v skratke je ochrana pozemku pred vstupom nepovolaných osôb. Pod globálnym termínom sú zahrnuté najmä tieto najčastejšie využívané systémy: Najbežnejšou perimetrickou ochranou je už spomínaný plot. Jeho účelom je okrem označenia katastrálnej hranice objektu aj zamedzenie či spomalenie postupu útočníka pri prenikaní k chránenému objektu. Na detekciu prechodu útočníka už pri prekonávaní obvodu objektu slúžia rôzne typy detektorov a káblov fungujúcich na rôznych princípoch. Napríklad môžete na svoj plot pripevniť detekčný kábel, ktorý pretransformuje mechanické namáhanie a záchvevy plotu na elektrický signál, ktorý sa prenesie do vyhodnocovacieho zariadenia. To potom vyšle ďalší signál, aby bol vyhlásený poplach. Tak sa spoľahlivo dozviete, že váš plot niekto prelieza, podlieza, alebo sa snaží prestrihnúť. Sú tu aj určité nevýhody, respektíve plané poplachy, ktoré ale môžu vzniknúť iba pri silných dažďoch či krupobití a vetre.

Infra závory
Ak pozeráte špionážne filmy, novinkou pre vás určite nebudú infračervené lúče umiestnené na bráne. Teda konkrétne na dvoch oproti sebe existujúcich murovaných, alebo aj iných, hlavne však pevných, stĺpikoch. Ak niečo takýto lúč preruší na viac, ako nastavíte na svojich infračervených závorách, spustí sa poplach. Nevýhodou v tomto prípade je poloha vysielača, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste a vysoký počet planých poplachov spôsobených malými zvieratami, vtákmi, ale aj snehom.

Mikrovlná bariéra
Podobný efekt aj spôsob práce majú mikrovlné bariéry. Na rozdiel od infra závor však mikrovlná bariéra vytvára pole tvaru seknutej elipsy podobnej cigare, ktorej rozmery a dosah si môžete sami nakonfigurovať. Výhodou je, že pri takejto forme ochrany pozemku si môžete aj nastaviť aj veľkosť predmetu, na ktorý bude vaša brána reagovať. Výrazne tým zamedzíte nechceným poplachom. Mikrovlná bariéra s takouto možnosťou však bude výrazne drahšia. Mikrovlné bariéry sa uplatnia aj napríklad pri vstupe na balkón či terasu, pri preliezaní stien, vniknutí na ploché strechy objektov a podobne. Nebudete však môcť do blízkosti takýchto bariér zasadiť rastliny ani stromy.

Detekčné káble
Najspoľahlivejším systémom pre ochranu vášho pozemku sú zemné detekčné káble. V určitej hĺbke pod zemou je zakopaný kábel, ktorý okolo seba vytvára pole podobné poľu mikrovlnej bariéry. Toto detekčné pole reaguje na zmeny a vyhodnocuje ich. Podobne aj tu sa dá regulovať veľkosť objektu, na ktorý má kábel reagovať, aby bol vyhlásený poplach. Azda jedinou, ale najzávažnejšou chybou či nedostatkom systému je jeho finančná náročnosť. Výhody sú ale zrejmé. Káble nikto neuvidí, plynulo kopírujú všetky výškové nerovnosti a strážený koridor sa nemusí skladať z priamok. Okrem perimetrickej ochrany poznáme ešte tieto typy zabezpečení domova:

Plášťová ochrana
Pod plášťovou ochranou sa rozumie ochrana plášťa budovy (dverí, okien, strechy). Je to veľmi dôležitá oblasť zabezpečenia, lebo najviac útokov je práve na plášť budovy. Ich zabezpečenie môže byť mechanické (zámky, odolné dvere a sklá, mreže) alebo elektrické (magnetické kontakty, detektory trieštenia skla, fólie)

Priestorová ochrana
Na signalizáciu narušenia vnútorného priestoru sa používajú rôzne detektory pohybu.

Predmetová ochrana
Typickým príkladom je ochrana trezorov a zbierkových predmetov (obrazy, sochy).

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (PSN)
Úlohou PSN je včas signalizovať vniknutie i pokus o vniknutie do chráneného priestoru a odovzdať túto informáciu určeným osobám. Vybrať si môžeme z mnohých systémov s odlišnými funkciami a vlastnosťami. Základné prvky PSN: ústredňa, klávesnica, snímače, siréna a prenosový prostriedok. Ústredňa vyhodnocuje signál prijímaný zo snímačov. Na programovanie a ovládanie (prepínanie do/zo stráženia) ústredne slúži klávesnica. Snímače reagujú na javy súvisiace s narušením objektu, priestoru či predmetu vytvorením vopred určeného výstupného signálu, ktorý pošlú na vyhodnotenie do ústredne. Ako optická a akustická signalizácia sa používa maják, siréna a podobne. Informácia o vlámaní sa prenáša dvoma spôsobmi: telefónnou linkou a bezdrôtovo. Na bezdrôtový prenos slúži GSM brána, ktorá vysiela krátke textové správy (SMS) na určené čísla alebo vysielačkou na stredisko registrácie poplachov, tzv. pult centralizovanej ochrany. Z hľadiska inštalácie je dôležité, či ide o novostavbu alebo o rekonštruovaný dom. Pri novostavbe sa treba vopred rozhodnúť, aký systém chceme (drôtový alebo bezdrôtový), aby sa káble inštalovali skôr, ako sa omietnu steny. Pri rekonštrukcii možno použiť bezdrôtový systém alebo ťahať káble v žľaboch, čo sa však nie každému páči z hľadiska dizajnu.

Systémy kontroly vstupu (SKV) a priemyselná televízia (PTV)
SKV sa používajú ako doplňujúce systémy PSN na kontrolu oprávnenosti vstupu resp. ako netradičný spôsob vstupu do objektu pomocou rôznych kariet a čipov, čím umožnia skrytie zámkov, ktoré možno odvŕtať či vyhmatať. K týmto systémom patrí aj videovrátnik s videotelefónom, na ktorom vidíme kto stojí pred bránou do domu. Na bezpečnosti objektu sa podieľa aj kamerový systém, ktorý monitoruje celý priestor deň/noc, a uchováva nahrané dáta na záznamové zariadenie a pôsobí aj ako odstrašujúci prvok. Vhodnosť použitia jednotlivých systémov je pre každý objekt individuálna. Naša spoločnosť a jej zamestnanci sa na vysokej úrovni profesionality, nasadenia a zodpovednosti orientujú na uspokojenie požiadaviek zákazníkov.

Kto je zodpovedný za poškodené bytové domy?
Tí z vás, ktorí bývate na sídlisku v obyčajnom panelovom dome ste sa určite stretli s takzvaným bytovkovým folklórom. Zaraďuje sa tu akýkoľvek vandalizmus od rozbitých výťahov, zdevastovaných spoločných balkónov až po kopu zvláštnych živlov postávajúcich večer čo večer pre vchodom do domu. Čas nás naučil, že s takýmito prejavmi prenikavého intelektu sa bohužiaľ nedá nič robiť. Relatívne lepšie je to v domoch, kde sa nájomcovia a vlastníci dohodli na určitých pravidlách, pričom si rozdelili upratovacie služby. Väčšinou ale takéto snahy padajú na jednej či dvoch neprispôsobivých čiernych ovciach. Čo sa týka spomínaných prejavov vandalizmu, ak len nechytíte nikoho priamo pri čine ako skrášľuje napríklad spoločnú chodbu rôznymi sprejmi, neurobíte s tým nič. Zodpovedosť nenesie nik, pretože páchateľ je neznámy. A ak čakáte, že sa s tým polícia popasuje, nerobte si nádeje. Jediným prostriedkom je prevencia. To znamená, zamykajte si vchod a okamžite riešte rozbité okná a vylámané latky do pivníc. Novostavby už poskytujú riešenia takýchto problémov. Sú nimi vrátnice. Investor jednoducho platí ľudí, aby bol objekt dvadsaťštyri hodín pod dohľadom. Jestvujú aj elektronické vrátnice, ale azda najvyhľadávanejším je momentálne systém kamier, pomocou ktorých môžete svoje súkromné priestory sledovať z ktoréhokoľvek miesta na zemi, kde je zapojený internet.

Túlavé mačky a psy
To je problém, ktorý trápi mnohých. Túlavé zvieratá, ktoré si zvykli na mestský život môžeme celkom pokojne prirovnať k bezdomovcom. Ale mačky nám s ľahkosťou môžu vliezť do bytu a spôsobiť tam škodu. Najmä tým z nás, ktorí bývajú v okrajových štvrtiach v rodinných domoch, ale aj v nižších poschodiach sídlisk. Nehovoriac o tom, že zvuk, ktorý vydávajú páriace sa mačky by sme pokojne oželeli. Je mi ľúto, ale nedopracoval som sa k veľmi pozitívnym možnostiam ani v tomto prípade. U nás nefunguje organizácia zameraná na odchyt týchto zvierat a zaradenie ho do útulku. Ide pravdepodobne o peniaze. Musela by to robiť skupina financovaná mestom, a náklady na nevyhnutnú celkovú zdravotnú prehliadku a na testy s ňou spojené by vás možno prekvapili. Ak však budete urputne bojovať s vaším mestom, možno sa vám podarí dosiahnuť aspoň to, aby zviera odchytili, zaočkovali a pustili na tom istom mieste.

Viac informácií sa dozviete
v relácii REALITY
vysielanej 9.3.2007 o 20:45 na TA3

 

Späť

Sceľovanie pozemkov. V čom je jeho prínos pre spoločnosť?

Tento prostriedok bol prioritne určený na nápravu všeobecného stavu vlastníctva pozemkov na Slovensku, ktoré trpí nielen rozptýlenosťou vlastníctva, čo sa týka pôdy, ale následkom toho aj komplikovanosťou akéhokoľvek obchodovania s pozemkami. Odstránenie tohto stavu je dôležité najmä preto, aby sa mohol začať rozvíjať trh v tomto smere. Problém rozptýleného vlastníctva však ešte komplikuje množstvo neidentifikovaných vlastníkov, čo pokusy o usporiadanie a jednotný systém ešte viac brzdí. Poďme sa teda pozrieť na korene tohto stavu a na možnosti, pomocou..

Ako navrhovať zmenu vo svojej nehnuteľnosti

 Časom každá nehnuteľnosť stratí na svojom pôvabe a vyžaduje si rekonštrukciu a zmeny, ktoré sa odvíjajú od konkrétnych požiadaviek obyvateľov. Umakartové jadro v panelákovom byte, či pôvodné okná na dvadsať ročnom rodinnom dome potrebujú po niekoľkých rokoch rekonštrukciu, ak nie aj celkovú výmenu. V mnohých prípadoch je však motívom rekonštrukcie nielen skvalitnenie obytných priestorov, ale aj snaha uplatniť si vlastné pokusy o originalitu či tvorivosť.Čas na prestavbuObyvatelia panelákových domov vedia, že po čase sú v byte určité stavebné úpravy..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

K právnej úprave nájmu nebytových priestorov a zánik nájmu

Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon. (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. Cdo 3/1997) Skutkový stav prípadu Prenajímateľ a nájomca v roku 1992 uzavreli zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu piatich rokov s tým, že si dojednali vzájomné..

Prístup na nehnuteľnosti v rámci výkonu exekúcie

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť či je exekútor oprávnený vstúpiť na pozemok (rodinný dom), ktorý už 3 roky nie je v našom vlastníctve ale figuruje tam ešte trvalý pobyt, nakoľko sa nemám kam prehlásiť. Exekútor chce z tohto domu vziať všetok nehnuteľný majetok. Terajší majiteľ je povinný ho vpustiť do domu? Ďakujem Vám vopred za radu. Karin T., Prešov Vstup exekútora na nehnuteľnosť pri súpise hnuteľných vecí Súdny exekútor je oprávnený, pri výkone exekučnej činnosti, vstupovať na pozemky, do bytov, či iných priestorov, avšak za podmienok uvedených..

Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti

V poslednom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa zaoberali otázkou nedotknuteľnosti obydlia, domovej slobody. Ako bolo už uvedené, nedotknuteľnosť obydlia nie je absolútna a jedným zo zákonom prípustných obmedzení tejto nedotknuteľnosti je napr. inštitút vypratania nehnuteľnosti. Mnohé médiá v súčasnosti prinášajú správy o tzv. deložovaní neplatičov, vyprataní bytov dlžníkov, ktorí neboli schopní zaplatiť svoje pôžičky včas a pod. V každom smere ide o závažný zásah ovplyvňujúci život občana. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..