Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 

Uvažujme ako zlodej
Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačov
Takže ako sa chrániť?
Dvere
Zámok
Okná a zasklené plochy
Poplašné systémy
Delenie poplašných systémov
Magnetické poplašné zariadenieĽudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia pred odcudzením vlastníctva. Kriminalita je všadeprítomný jav a je tu tak dlho ako ľudstvo samo, oficiálne štatistiky uvádzajú, že takmer každý druhý z nás sa už stal obeťou kriminálneho činu, najmä majetkového charakteru. Je len logické, že takéto množstvo ľudí polícia chrániť nedokáže.

Ako už bolo povedané, prvým a najlacnejším spôsobom ochrany je prevencia spočívajúca v rozumnom chovaní občanov tak, aby zbytočne nepriťahovali pozornosť potenciálnych útočníkov. Vo všeobecnosti ide o maximálne obmedzenie priťahujúcich účinkov a využitie odpudzujúcich účinkov. Nie je to až také zložité a zásadne to neovplyvní hrúbku vašej peňaženky. Ale ak vám to, čo je pochopiteľné, nestačí, môžete samozrejme na ochranu svojho majetku využiť rozličné technické výdobytky, dnes už bežne dostupné. Technické prostriedky ochrany majetku sa rozdeľujú na prostriedky klasickej ochrany - takzvané mechanické zábranné systémy, a signalizačné a monitorovacie prostriedky v podobe poplachových systémov na hlásenie narušenia a systémov priemyslovej televízie.

Momentálne sa obávajú vlámania najmä majitelia rekreačných objektov, ku ktorým môže dôjsť za ich neprítomnosti, ale aj bežní vlastníci rodinných domov a bytov. Zabezpečiť si svoj majetok je okrem iného aj jednou z podmienok na úhradu škody od poisťovní.
 
 

Uvažujme ako zlodej
Výskum sa robil dokonca už aj z tejto stránky. Útočník je motivovaný najmä vyhliadkou na dobrú korisť za podstúpenia minimálnych rizík odhalenia. Sú rozličné typy zlodejov, závisia od osobnosti, jeho povahy a charakteru. Niektorí sa uspokoja s malou korisťou a na veľké „kúsky“ im chýba patričná dávka odvahy, ale poznáme aj takých, ktorí pre malú odmenu v podobe lupu nemienia podstupovať žiadne riziká. Záleží ja na fakte, či ide o zlodeja náhodného, spontánneho, alebo o takého, ktorý si svoju zárobkovú činnosť plánuje dlhodobo, jednajúceho podľa vopred pripraveného plánu.
 
 

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačov
Útočníka môže odradiť viditeľne nainštalované poplašné zariadenie, spravidla iba tridsať percent sa pokúsi prekonať maják, sirénu či detektory narušenia. Nerobme si ilúzie, každé bezpečnostné zariadenie je prekonateľnou prekážkou, je tu však potreba dostatku času. A takýto luxus si zlodeji nemôžu často dovoliť. Potrebný čas poskytuje páchateľovi predovšetkým zakrytý výhľad na pozemok alebo na miesta možného vniknutia do objektu a istota alebo aspoň vysoká pravdepodobnosť, že nebude vyrušený. Odradiť útočníka môžu aj dobré vzťahy so susedmi, osvetlenie pozemku, prítomnosť psa alebo aspoň tabuľka s upozornením, že ho tam môže očakávať, takisto informácia o inštalácii signalizačného zariadenia, bezpečnostných fólií alebo ochrane objektu políciou alebo bezpečnostnou službou. Nesmieme ale zabudnúť na fakt, že za psa je plne zodpovedný jeho majiteľ. Pes nedokáže rozlíšiť medzi detskou hrou a neželanou návštevou zlodeja.

Často páchatelia využijú aj krátkodobú neprítomnosť užívateľov, najmä ak ste natoľko nedbalí, že zabudnete niekde zatvoriť okno, alebo si pod rohožkou necháte kľúče.

Útočník musí do objektu vniknúť stavebnými otvormi. Prípady, kedy si vyberie inú cestu, napríklad cez stenu, sú výnimočné. Najlepšie je teda zabezpečiť v prvom rade tieto otvory proti vlámaniu. O formách zabezpečenia budeme písať nižšie. Ich cieľom je skomplikovať, spomaliť, prípadne úplne znemožniť neželaný vstup útočníka do objektu a napomôcť k jeho zadržaniu políciou.

Naopak, môže sa vám podariť, že sami pritiahnete pozornosť vlamača. Nepriehľadné a vysoké ploty budované vôkol objektu sú často chybou, nepomáhajú ho chrániť, pretože vlamača opticky izolujete od susedov a ľudí, ktorí sú v správnom čase na správnom mieste a môžu vám zachrániť majetok. Pritiahnuť pozornosť môžu aj znaky dlhodobej neprítomnosti (nevyberané schránky, neodprataný sneh v zime, nedymiace komíny, trvalo neosvetlené okná, …).
 

Takže ako sa chrániť?
Základným druhom ochrany je mechanické zabezpečenie. Systém zábran a prekážok, ktoré musí vlamač prekonať a súčet opatrení na priame zabezpečenie objektu, ktorý poriadne znechutí páchateľom prístup ku koristi, predĺži mu práce a často sa postará aj o jeho zadržanie. Jeho základom je využiť na tieto úkony mechanické prostriedky. Medzi prekážky patrí oplotenie objektu, spoľahlivé zatváranie a zamykanie vstupov, ich zamrežovanie a spevnenie. Oplotenie slúži nielen na vymedzenie hranice pozemku, ale aj ako určitá forma ochrany obydlia a zároveň dotvára vzhľad a architektonický ráz celej stavby. Plot môže byť z rôznych materiálov (drevo, pletivo, tehly, betón) alebo je prírodný z rôznych drevín. Každý druh má svoje výhody. Vždy by však mal byť priehľadný, upravený a dostatočný pre ohraničenie súkromného priestoru. Rôznymi kombináciami spomenutých zábran odradíme, alebo aspoň sťažíme prácu zlodejom, v každom prípade však znížime riziko vykradnutia. Zo štatistík vieme, čo prekonávajú zlodeji najčastejšie, akú cestu do objektu uprednostňujú.

Percento útočníkov prekonáva

35,3 % - hlavné dvere

31,0 % - okno

9,4 % - dvere z chodby

5,0 % - zadné dvere

3,5 % - mrežu

2,2 % - plot

2,0 % - okenice

1,5 % - výklad

1,3 % - pivnica

1,2 % - balkónové dvere

1,0 % - stena, podlaha, strop

6,6 % - inú prekážku (strechu, vetracie okno na chodbe, bleskozvod a pod.)

K mechanickým zábranným prostriedkom okrem iných ďalej patria úschovné schránky, domáce trezory, prípadne prenosné kontejnery, ktoré sa súhrnne nazývajú úschovné objekty. Podľa určenia ich možno deliť na bezpečnostné (odolné proti vlámaniu po určitú časovú jednotku) a ohňovzdorné (odolné proti účinku ohňa).
 

Dvere
Najdôležitejšie je podľa štatistík mať hlavne bezpečné dvere, ktoré spĺňajú minimálne základné podmienky bezpečnosti, pretože výsledok štatistík hovorí, že dvere sú najzraniteľnejším miestom na dome. Najvšeobecnejšie sa dajú rozdeliť podľa toho, z akých materiálov sú vyrobené. V starších domoch prevládajú väčšinou drevené konštrukcie, teda aj dvere a zárubňa sú z tohto materiálu. V panelákoch sa stretávame väčšinou s kovovými zárubňami. Obidva varianty sú napriek svojej vizuálnej masívnosti rovnako ľahko prekonateľné, ak nie sú vybavené nejakým mechanickým zábranným prostriedkom. Podľa toho, koľko bezpečnostných podmienok dvere spĺňajú, ich európske normy rozdeľujú do šiestich kategórií. Bežne v rodinných domoch a bytoch máme osadené dvere tretej a štvrtej bezpečnostnej kategórie.

Jestvujú takzvané bezpečnostné dvere, ktoré spĺňajú aj protipožiarne kritériá a už nepredstavujú luxus, ale stali sa súčasťou štandardného vybavenia bytov dokonca už aj v starších panelových bytových komplexoch. Napríklad v panelových domoch, kde sú namontované kovové zárubne, je možné jednoducho namontovať bezpečnostné dvere, ktoré majú až 21 zamykacích bodov a dokonale eliminujú sily vznikajúce pri pokuse o ich násilné prekonanie. U odolných dverí často stačí ich doplnenie priečnou závorou alebo rozvorovým systémom do všetkých strán. Na ochranu osôb, ktoré sú vo vnútri bytu, sa osvedčila prídavná zámka opatrená retiazkou alebo kovovým vymedzovačom vôle pootvorených dverí alebo dverným zastavovačom. Na pozorovanie osôb pred dverami sa používa panoramatické kukátko, ktoré zobrazuje priestor aj tesne pred dverami pod úrovňou kukátka.

Aby boli dvere dostatočne zabezpečené, nutnosťou je kvalitná zárubňa. Kovové zárubne sa dajú ľahko roztiahnuť heverom. Pritom sa tom dá úplne jednoducho zabrániť. Do oboch zvislých častí zárubne sa naleje riedky betón, ktorý po vytvrdnutí zamedzí roztiahnutiu. Momentálne je na trhu novinka pre rodinné domy v procese výstavby, bezpečnostná dvojitá zárubňa, ktorá zamedzí poškodeniu dverí pri dokončovacích prácach a popritom umožňuje v budúcnosti jednoduchú výmenu za iný typ. Jednoducho si založíte najskôr dvere, ktoré sa poškodiť môžu, nie tie, ktoré tam budú vo finálnej fáze a neskôr, po ukončení všetkých špinavých prác ich iba vymeníte. Stavebné firmy dokonca takéto dvere požičiavajú. Dodávané sú v dvoch hlavných variantoch. Ako bežná zárubňa, na ktorú je možné namontovať akékoľvek typy dverí, ale aj ako variant zárubne určený priamo pre bezpečnostné dvere so zosilnenou konštrukciou a otvormi pre uzamykacie čapy a špeciálne závesy.

Zabrániť vysadeniu dverí sa dá jednoduchými zábranami vysadenia pántov a proti vyháčkovaniu dverí sa dajú zaistiť západky neotváraného krídla skrutkami, kolíkmi alebo vzperou. Vyrazeniu dverí môžeme čeliť spevnením zárubne oceľovým pásom pozdĺž celého obvodu dverí. Ochrana proti vypáčeniu spočíva v obití rámu dverí z vonkajšej strany kovovým profilom na zakrytie škáry medzi rámom a dverami. Prekopnutiu dverí možno zabrániť oplechovaním vnútornej strany dverí.
 
 

Zámok
Bezpečné dvere sú iba jedna časť komplexnej ochrany hlavného vchodu do budovy. Druhou je bezpečný zámok. Je nefunkčné montovať do takýchto dverí obyčajný zámok, ktorý neodolá silnejšiemu kopancu, keď trh je momentálne zasypaný zamykacími systémami spĺňajúcimi najvyššie požiadavky na zaistenie súkromných objektov. Sú to zámky s cylindrickými vložkami a špeciálnymi kľúčmi, ktoré je možné skopírovať len po predložení vlastníckej karty, originálneho kľúča a po osobnej identifikácii. Každý zámok predstavuje unikát, pretože pre jeden profil kľúča sú k dispozícii stovky miliónov kombinácií a podľa svojej špecializácie je úplne odolný proti vyhmataniu a vytrhnutiu jadra, proti odvŕtaniu a roztrhnutiu vložky. Rozlomeniu vložky zámku možno zabrániť použitím tzv. protizlomovej vložky alebo bezpečnostného kovania. Odvŕtanie vložky zámku môžeme čeliť použitím kovania s oceľovým krytom vložky. Otvorenie vložky planžetou možno napríklad sťažiť použitím bezpečnostnej vložky s prekrytým profilom alebo viacradovej bezpečnostnej vložky. Tieto zámky však vyžadujú taktiež špeciálny kryt, ktorý ešte viac zvyšuje ich odolnosť proti poškodeniu a násilnému vniknutiu.

Pokiaľ chceme pri výbere zámkov a ďalších komponentov kvalitu za rozumnú cenu, musíme mať na zreteli najmä nasledujúce aspekty:

  • Vytipovaný výrobok musí mať certifikát alebo posúdenie príslušnej akreditovanej skúšobne. Tieto pracoviská vykonávajú skúšky na základe slovenských, prípadne európskych alebo medzinárodných noriem.
  • Výber výrobku treba dať do súladu s poistnými podmienkami poisťovne, ktorá danú domácnosť alebo iný objekt poistí.
  • Je vhodné, aby prípadný zložitejší mechanický systém bol namontovaný odborne zdatnou a dôveryhodnou firmou.

Okná a zasklené plochy


 
 
Po dverách sú väčšinou jedinou možnosťou na vniknutie do objektu okná a ostatné zasklené plochy. Pri nich môžete podobne ako u dverí podľa potreby kombinovať rôzne možnosti zabezpečenia. Patria medzi nich nalepenie bezpečnostnej fólie v možnej kombinácii s protislnečnou alebo s fóliou zabraňujúcou zbytočnému prestupu tepla sklom z miestnosti, použitie bezpečnostných žalúzií, kvalitné zatváracie mechanizmy, aplikácia rôznych typov okenných a balkónových mreží a zasklenie bezpečnostným vrstveným alebo polykarbonátovým sklom. Vhodná je aj kombinácia a špeciálnych fólií proti rozbitiu. Fólia sa nalepí na sklo z vnútornej strany a nedá sa voľným okom spozorovať. Pritom vydrží pomerne dosť, takže sa dá považovať aj za náhradu mreží. Najcitlivejšie na oknách sú rámy, okenné preklady a parapety, závesy, sklá a uzávery a kovanie. Proti vypáčení okien a ich vysadeniu z pántov je najlepšou ochranou mohutná konštrukcia okien a krídel a zabezpečenie pántov podobné ako u dverí.
 
 

Poplašné systémy

 
 
 
A konečne, pravdepodobne najúčinejčím pomocníkom na ochranu majetku je elektronický poplašný systém, presne, poplachový systém na hlásenie narušenia - PSN, ktorý slúži k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo po­kusu o vniknutie do chráneného priestoru alebo nežiadúcej činnosti útočníka. Zatiaľ čo mechanické zabezpečenie zabraňuje neoprávneným osobám dostať sa do objektu, poplachový systém na hlásenie narušenia, v staršej terminológii označovaný ako elektronická zabezpečovacia signalizácia (skratky PSN a EZS), vstupu nezabraňuje, ale naň upozorňuje. Mozgom zabezpečovacieho zariadenia je ústredňa, ktorá vyhodnocuje signály zo snímačov, a ak nie je systém vypnutý, rozhodne o vyhlásení poplachu. PSN chráni objekt snímaním a vyhodnocovaním obvodového plášťa alebo vnútorného priestoru. Štandardne sa skladá z troch častí. V rôznych častiach domu alebo chráneného objektu sú umiestnené detektory pohybu (magnetické spínače na dvere a okná, detektory rozbitia skla, priestorové detektory reagujúce na pohyb osôb) tak, aby mali vo svojom zornom poli zachytený maximálny možný priestor. senzory sa umiestňujú zvyčajne do horného rohu miestnosti. Dnes sú už schopné rozlišovať medzi človekom a psom, takže sa elektronicky môžu zabezpečiť aj rodiny s domácim zvieratkom. Treba pri inštalácii týchto zariadení do miestnosti dávať veľký pozor na to, či detektoru nebráni v zornom uhle nejaká prekážka, napr. skriňa, záves a pod. Dokonca je lepšie, ak sa ich polia prekrývajú. Detektory po zaregistrovaní pohybu, otvorenia dvier a okien, rozbití skla a pod. vyšlú signál do centrály(vyhodnocovacej ústredne), ktorá ho vyhodnotí a odošle na výstupné zariadenie, teda rozozvučí sirénu, dá signál telefónu, alebo upovedomí bezpečnostnú službu. Siréna môže vydávať ohlušujúci zvuk so silou 120 decibelov, má na vlamača silný psychologický účinok, ak neujde, robí chyby, zanecháva stopy. Snímače trieštenia skla strážia sklenené plochy. Je to akustický detektor a mal by stačiť jeden na celú miestnosť. Ďalšie prvky spojené s poplašným zariadením sú prenosové prostriedky, ovládacie a doplnkové zariadenia, prostredníctvom ktorých je na zvolenom mieste opticky alebo akusticky signalizované narušené zabezpečeného objektu. Treba si ale uvedomiť, že žiadne poplašné zariadenie nezabráni vstupu páchateľa do domu, iba nám oznámi prítomnosť cudzieho elementu v objekte, vyhlási poplach, má informačnú funkciu. Poplašné systémy narušenia možno rozšíriť o zariadenia simulujúce prítomnosť človeka v dome nepravidelným rozsvecovaním a zhasínaním svetiel, spúšťaním žalúzií a podobne. Možno nimi na diaľku ovládať kúrenie, dvere garáže či zavlažovanie záhrady. Takýto elektronický bezpečnostný systém zároveň zvyšuje komfort prevádzky domu.
Základom bezpečnosti sú v prvom rade tie prvky, ktorých primárna funkcia je nepustiť nikoho nepovolaného k nášmu majetku.

Možnosti signalizácie osobe, ktorá je schopná útočníka vyrušiť, alebo priamo zadržať, že niečo vo vašom objekte nie je v poriadku sú napríklad:

  • lokálna signalizácia - optická a zvuková výstraha (blikajúce svetlo a siréna) umiestnená priamo v chránenom priestore alebo v jeho blízkosti - najčastejšie na priečelí chráneného objektu. Účinnosť tohto spôsobu signalizácie je pomerne malá vzhľadom k jej neadresnosti. Musíme si priznať, že väčšina z nás si vôbec nevšíma húkanie sirény poplachového systému a teda že pravdepodobnosť účinného zásahu proti útočníkovi je veľmi malá.
  • odovzdanie informácie o poplachu pomocou automatic­kého telefónneho voliča či hlásiča - zariadenie pripojené na telefónnu linku v prípade signalizácie poplachu po­stupne vytáča naprogramované čísla a keď sa dovolá, odovzdá vopred nahovorenú správu o útoku na objekt. Obvykle sa informácia o poplachu odovzdáva neprítomnému majiteľovi objektu alebo inej poverenej osobe, ktorá by mala zaistiť účinný zásah proti útočníkovi. Účinnosť tohto spôsobu signalizácie závisí práve od schopnosti príjemcu správy o poplachu účinne zasiahnuť proti útočníkovi.
  • odovzdanie podrobnej informácie o súčasnom stave celého chráneného objektu pomocou prostriedkov pultu centralizovanej ochrany do strediska registrovania poplachov, ktoré prevádzkuje súkromná bezpečnostná služba, mestská polícia alebo u dôležitých objektov Polícia SR. Účinnosť tohto spôsobu signalizácie je najväčšia, pretože informácia o útoku na objekt je odovzdaná profesionálnym pracovníkom zaisťujúcim ochranu objektov, ktorí sú vycvičení k účinnému zásahu proti útočníkom.

Delenie poplašných systémov
Poplašné systémy narušenia zvyčajne delíme na vonkajšiu ochranu (ochrana pozemku ako takého), plášťovú ochranu (ochrana okien, dverí a brán na dome) a ochranu vnútorných priestorov rodinného domu. Elektronické systémy sa z hľadiska realizácie rozvodov dajú rozdeliť na drôtové a bezdrôtové, prípadne sú kombinované. Výhodnejšie sú z rôznych hľadísk drôtové systémy. Pri bezdrôtových systémoch netreba realizovať káblové rozvody, no pri prevádzke sa musia pravidelne obmieňať zdroje napájania jednotlivých komponentov. Cena jednotlivých komponentov bezdrôtových zariadení sa pohybuje vo vyšších sumách ako pri drôtových systémoch.

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime priblížiť ešte stále najbežnejší typ ochrany domov, magnetické poplašné zariadenie.
 
 

Magnetické poplašné zariadenie

 


Tým najbežnejším je magnetické poplašné zariadenie. Je to z dôvodu jeho jednoduchého princípu fungovania, finančnej nenáročnosti a pomerne dobrej účinnosti, aj keď moderným zariadeniam ťažko môže konkurovať. Magnetický snímač zistí, či bolo otvorené okno alebo dvere. Na okne je pripevnený nenápadný malý permanentný magnet a na ráme špeciálny vypínač. Keď je okno zavreté, magnetické pole permanentného magnetu priťahuje tenkú magnetickú platničku spínacieho ramienka, pričom je obvod zopnutý.
Poplach nastane v momente otvorenia okna, keď permanentný magnet prestane priťahovať magnetickú platničku. Pružinka pritiahne magnetickú platničku so spínacím ramienkom, čo spôsobí spustenie alarmu kvôli prerušeniu obvodu. Medzi týmto magnetickým činidlom a zvončekom je riadiaca jednotka. Zaujímavý je fakt, že poplach sa spustí aj v prípade, ak by niekto šikovne chcel dopredu odstaviť poplašné zariadenie odstrihnutím drôtu. Obvod sa rovnako preruší a nastane poplach. Takéto poplašné zariadenie je určené na detekciu, teda zistenie, či bolo otvorené okno. Rovnako však funguje aj zariadenie, ktoré detekuje rozbitie samotného okna. Namiesto magnetického čidla sa tu používa tenučký hliníkový prúžok, ktorý je nalepený na vnútornú stranu okna. V prípade poškodenia okennej tabule dôjde k jeho roztrhnutiu a rovnako sa spustí alarm, ako v prvom prípade. Tieto dva poplašné systémy sú najčastejšie v obchodoch. Môžeme sa s nimi stretnúť pri pozornejšom prehliadnutí výkladu alebo dverí.


Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Daňová povinnosť pri prenajímaní nehnuteľností

Povinnosť registrácieVýnimky oznamovacej povinnostiRegistrácia na daňovom úradeBytová politikaPráva a povinnostiPovinnosti voči stavebnému bytovému družstvu     Prenajímanie nehnuteľností každého druhu sa môže za určitých podmienok stať výhodným biznisom. Najmä ak ide o ľudí, ktorý prenajímajú už nadobudnutú nehnuteľnosť, a nie sú zaťažení splácaním hypotéky alebo iných dlhov. V poslednej dobe sa objavil trend rýchleho nákupu nehnuteľnosti a jej  následného prenajímaniu a to najmä v prípade bytov.      Takýto spôsob môže byť pre niektorých..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Právna úprava nebytového nájmu   Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné  prípady nájmu (§  720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ. Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..