2 pozemky v intraviláne katastrálneho územia Bratislava – Záhorská Bystrica pri bratislavskom

Inzerát už nie je aktuálny
Kategória:  
Priemyselný

Celková plocha:  
25409 m2

Bratislava
Záhorská Bystrica
pred 27 tyždňami
Vložené na TRH.sk:  

pred 24 tyždňami
Aktualizované:  
  • Pridať k zaujímavým
  • Vytlačiť

Popis nehnuteľnosti

Lokalita: záujmové územie leží na okraji zastavaného územia mesta Bratislava na rozhraní mestských častí Devínskia Nová Ves a Záhorská Bystrica.

Pozemok je ohraničený z východnej strany cestou II/505, z južnej a západnej výrobným závodom Volkswagen Slovakia a zo severnej strany nezastavanýcm územím.Dopravne je územie obsluhované štátnou cestou II/505, ktorá je kategórie C11,5/70.

Príjazd na pozemok zjazdom z diaľnice D2 v smere do Českej republiky – exit Stupava alebo z Devínskej Novej Vsi po ceste II/505. V blízkosti je plánovaná výstavba diaľnice D4 smer do Rakúska.

V ponuke je predaj 2 pozemkov spolu alebo samostatne.

Výmera pozemku č. 1 (juh):            14.146 m²

Rozmery pozemku:             cca d 90m x š 148m

Výmera pozemku č. 2 (sever):       11.263 m²

Rozmery pozemku:             cca d 84m x š 148m

Územnoplánovacia informácia: funkcia 301 – priemyselná výroba

Zastavanosť pozemku: 0,55

Index podlažných plôch (pre kód regulácie intenzity využitia E, F):

E – 1,1           

F – 1,4

Index zelene: 0,1

Prípojky inžinierskych sietí:

Voda – vybudovaná vlastná studňa na pozemku

Kanalizácia splašková – nutnosť vybudovať vlastnú ČOV na pozemku, 650m vyústenie do potoka Mlákao dažďová – pod cestu II/505, vyústenie do Mláky

Plyn – 1,6 km - VTL a STL; potrebné vybudovať regulačnú stanicu plynu

Výstavba nového areálu si nevyžaduje predkládku žiadnych inžinierskych sietí.

Bilancie spotreby tepla: 410 kW Bilancie spotreby elektrickej energie: ročná spotreba A=2.400 MWh Bilancie spotreby vody: max hodinová potreba vody 3,75 l/sec; ročná potreba vody 12.570 m³/rok Bilancie splaškových vôd: parametre navrhovanej ČOV 400 EO Bilancie spotreby plynu: ročná spotreba plynu 55.760 m³/rok

Možnosť výstavby 2 samostatných hál na každom pozemku jednotlivo:

Podlahová plocha haly č. 1: 5.120 m² Podlahová plocha haly č. 2: 3.973 m² počet parkovacích miest: 2 x 85 parkovacích stojísk pre osobné vozidlá

Bonita: predpokladaný poplatok za odňatie z Poľnohospodárskeho pôdneho fondu je 66.792 Eur.

Cenová ponuka:

kúpna cena za pozemok č. 1 a č. 2 je 70 Eur bez DPH /m², finančný príspevok na výstavbu inžinierskych sietí 25 Eur bez DPH /m² pozemku, spolu 654.225 Eur bez DPH cena za studňu 50.000 Eur bez DPH inžinierske služby pre získanie územného rozhodnutia 20.000 Eur bez DPH

Kontakt : Ing. Peter  Hidasy, hidasy@maximreal.sk ,  telefón: 0915 831 159

Forma vlastníctva:
Firemné
Terén:
Rovina
Vodovodná prípojka:
áno
Elektrická prípojka:
nie
Kanalizačná prípojka:
nie
Plynová prípojka:
v blízkosti pozemku
Telefónna prípojka:
neuvedené
Pripravenosť k výstavbe:
neuvedené
Umiestnenie pozemku:
Intravilán