Stavebné sporenie na nehnutelnosti

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý má na Slovensku pomerne silné zastúpenie. Mnoho klientov sa k nemu obracia ako k nástroju na riešenie svojej otázky na poli samotného bývania, či jeho zveľadenia. Nuž, jeden chce prostredníctvom neho svoju nehnuteľnosť kúpiť, iný sa zasa chce pustiť do jeho väčšej, či menšej rekonštrukcie. Nuž, všetky tieto situácie, prečo ideme osloviť tú, či onú stavebnú sporiteľňu majú spoločný základ. Tým základom je nedostatok vlastných prostriedkov na naplnenie týchto cieľov.

Takže poďme pekne poporiadku a predstavme si stavebné sporenie (SP) ako také. Tento druh sporenia je v podstate účelové sporenie peňazí pre naplnenie určitého cieľa týkajúceho sa vášho bývania. Jeho zjednodušeným základom je proces, ktorý vyzerá zhruba takto: Žiadateľ príde do pobočky tej ktorej stavebnej sporiteľne a uzatvorí zmluvu o SP v ktorej si určí, akú cieľovú čiastku si chce nasporiť. Následne začne stavebnej sporiteľni zasielať splátky. Aby z tohto sporenia mohol napr. po čase žiadať úver a aby mu bola udelená štátna prémia za každý rok, musí si týmto spôsobom sporiť minimálne šesť rokov. Výška štátnej prémie sa každoročne mení k 1. januáru príslušného roka.
Výška štátnej prémie pre stavebné  HYPERLINK "javascript:void(0)" sporenie je napr. od 1. januára 2010 vo výške 12,5 % z ročného vkladu a to najviac vo výške 66,39 Eur. Klient ju získa za predpokladu, že v tomto roku vloží na svoje stavebné sporenie spolu minimálne 530,10 Eur. To je tzv. „optimálny ročný vklad“ na jedného sporiteľa. Výšku uvedenej prémie pre rok 2010 zverejnilo v júli minulého roka Ministerstvo financií a ako už bolo spomenuté, aktualizuje ho každý kalendárny rok.

Ako vznikla možnosť SP

Systém stavebného sporenia na Slovensku ako možnosť financovania zaviedla Národná banka Slovenska, po tom, ako udelila v októbri 1992 prvú licenciu na výkon stavebného sporenia Prvej stavebnej sporiteľni (PSS). Od jeho zavedenia štát podporoval SP prémiou, ktorej výška bola na začiatku stanovená až na 40 % a postupne sa znižovala. Štátna prémia sa takto pripisuje na účet sporiteľa raz za rok. Takže na rozdiel od takého hypotekárneho úveru (HÚ), je SP štátom podporovaný produkt, čo pre mnohých klientov môže znamenať určitú výhodu. V súčasnosti SP ponúka viacero spoločností, ktoré sú na trhu, takže aj v tejto oblasti, podobne ako pri HÚ, má klient možnosť si z čoho vyberať.

Stavebné sporiteľne sa časom čoraz viac prispôsobovali svojim klientom a ich produkty sa začali rozširovať na rôzne oblasti týkajúce sa nehnuteľností a postupne začali byť zaujímavé nielen pre klasických „zarábajúcich“ klientov“. Samotné SP môže byť totiž zaujímavé aj pre mladých ľudí, či dôchodcov. V prípade mladých ľudí sa používa ako začiatok sporenia pre bývanie už v skorom veku. Jeho výhoda sa môže prejaviť najmä tým, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený v zmluve o stavebnom sporení, stavebné sporiteľne zvyknú pokračovať za neho v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi, až do nasporenia 50 % celkovej sumy. SP sa dá použiť aj pri financovaní čističiek odpadových vôd, či na získanie energetického certifikátu bytového domu.

Každopádne, ak by sme položili anketovú otázku, v ktorej by sme sa pýtali, na čo najviac využívajú klienti SP, tak tou najpravdepodobnejšou odpoveďou by bolo nasporenie si peňazí na rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti, získanie tzv. medziúveru, ako predpokladu rýchlejšej možnosti získania SP, či napr. stavby vlastného rodinného domu. Samozrejme, že samotných produktov je oveľa viac, ako sú napr. možnosti pri zatepľovaní bytových domov, či možnosti financovania alternatívnych využití tepelnej energie. Preto najlepším spôsobom ako sa o nich dozvedieť viac, je porovnanie si možností tej ktorej stavebnej sporiteľne. A keďže priestor o opísaní všetkých možností je príliš rozsiahli, poďme si povedať niečo viac o tých najviac využívaných spôsoboch SP.

SP pri rekonštrukcii nehnuteľnosti

Každý kto vlastní staršiu nehnuteľnosť, príde raz do štádia, kedy sa rozhodne dať svojmu príbytku nový vzhľad. Nuž, častokrát v takýchto prípadoch by aj chuť bola, len tých peňazí akosi nie je nazvyš. V takomto prípade je SP asi najvhodnejším produktom, ako túto chuť možno aj reálne uskutočniť. Poviete si, že vy napr. na svojom byte nepotrebujete prerábať nič a vás sa to netýka. No každopádne by ste o možnosti sporenia mali uvažovať aj vtedy, ak napr. zdedíte rodinný dom po starých rodičoch a chceli by ste ho po čase rekonštruovať. Vtedy by sa vám takto nasporené peniažky hodili, či už pre svoje vlastné rekreačné bývanie, alebo keby ste ho chceli neskôr predať za lepšiu cenu. Dobre zrekonštruovaný rodinný dom vám totiž v prípade jeho predaja môže jeho výslednú cenu o dosť zvýšiť.

Samotná rekonštrukcia sa nemusí týkať len rodinných domov. Tá sa dotýka najmä „zveľadenia“ panelových domov, ktoré pomaly, ale isto dosluhujú. Opravy sa v týchto prípadoch zvyknú financovať z bytových fondov, ktoré však v mnohých prípadoch nemajú peňazí nazvyš. Veď poriadna rekonštrukcia „paneláku“, do ktorého zateká, alebo má veľký únik tepla, býva častokrát finančne náročná. Veď dajme si ruku na srdce, kto si v súčasnosti dokáže dovoliť opraviť spoločné priestory bez nejakého typu úveru? Táto pravdepodobnosť sa pomaly, ale iste rovná nule. Veď každý z nás prepočítava každé Euro na renováciu vlastných priestorov, kde to ešte na opravu tých spoločných. Práve preto je SP určené pre všetkých občanov, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov.

Výhody SP pri rekonštrukcii

Asi tým najvýhodnejším faktom v tejto situácii je neprihliadanie na vašu momentálnu príjmovú situáciu. Tým máme na mysli spoločníkov, ktorí budú na obnovu bytového fondu po menších alebo väčších čiastkach sporiť. Prostriedky z fondu opráv svojho bytového domu môžete takto využiť aj s pomocou úveru so SP. Práve tento spôsob financovania obnovy bytových domov je najvhodnejším riešením financovania pre väčšinu majiteľov bytov. SP totiž spája v jednom produkte výhodné sporenie podporené aj s už spomínanou štátnou prémiou. Tá platí aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov so stavebným úverom, na ktorý po splnení podmienok získava nárok každý klient. Výhodou môžu v takýchto prípadoch byť aj nemenné úrokové sadzby počas celej doby splácania úverových prostriedkov a výhodné podmienky ručenia za úvery.
Každopádne, klienti využívajú každý produkt stavebných sporiteľní hlavne pre ich krátkodobosť. Samotná výhoda krátkodobosti poskytnutia SP pre spoločné bytové priestory je pre klientov vhodná najmä preto, lebo majitelia samotných bytov sa často menia. Týka sa to hlavne väčších miest, kde je väčšia „cirkulácia“ majiteľov bytov. Jednoducho povedané, pre krátkodobosť tohto typu sporenia vám nikto z platby „nevypadne“, ak sa napr. niekto rozhodne po čase odsťahovať z vášho panelového domu napr. do novostavby. Na druhej strane, ak by bol úver predsa len dlhší, novému majiteľovi bytu by sa zas nemusel pre rôzne dôvody „páčiť“ a na najbližšej domovej schôdzi by ste mali s ním o zábavu postarané.

Medziúver

Medzi často používané produkty stavebných sporiteľní patrí slovo „medziúver“. Využijú ho najmä jednotlivci a nie napr. bytové spoločenstvá. O čo vlastne pri tomto pojme ide? Pre rýchlejšie financovanie bývania môžete využiť už spomenutý finančný produkt. Je to vlastne špecifická forma úveru, o ktorú môžete požiadať, ak potrebujete použiť cieľovú sumu skôr, ako vám vznikol nárok na stavebný úver. Asi jeho najväčšou výhodou je to, že z medziúveru platíte len úroky a po pridelení cieľovej sumy splácate už len stavebný úver podľa zvolenej tarify. V tomto prípade existujú aj medziúvery bez počiatočného poplatku, či nasporenej sumy. Medziúver každopádne slúži ako „akási“ pomoc pri rozbehnutí sa pre plné čerpanie SP.

Počas trvania medziúveru splácate pravidelnými mesačnými splátkami iba úroky z poskytnutého medziúveru. Istina zostáva nezmenená počas celej doby splácania medziúveru. Doba splácania vám skončí pridelením cieľovej sumy. Potom sa medziúver „pretransformuje“ na klasický SP. Medziúver beží paralelne s pôvodnou zmluvou o SP, na ktorú musí účastník ďalej sporiť, a trvá do okamihu, keď účastník spĺňa všetky podmienky pre pridelenie riadneho stavebného úveru zo SP úročeného nižším úrokom. Na medziúvery SP nemôže použiť prostriedky z fondu stavebného sporenia. Preto sú tieto úvery oproti riadnym drahšie, tzn. úrokové sadzby u medziúverov sú vyššie než u stavebného úveru.

Všeobecné zhrnutie SP

Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek formu SP, vo všeobecnosti platí, že medzi jeho najväčšie výhody patrí jeho jednoduché získanie. Častokrát bez preverovania bonity. Nemusíte pri ňom ručiť nehnuteľnosťou a bohato vám postačí jeden ručiteľ. Táto situácia však závisí od výšky pôžičky. Jeho úrok je zároveň garantovaný po celú dobu splácania. Ak si chcete založiť SP, tak to býva väčšinou bez poplatku. Pri jeho získaní vám stavebné sporiteľne dajú nízke poplatky za vedenie účtu. Medzi jeho nevýhody by sme mohli naopak zaradiť možnosť pôžičky iba v ponúknutej výške. Ako sme už spomenuli, tento spôsob sporenie je výhodnejší pre nižšie sumy, ako je napr. rekonštrukcia, či zariadenie si svojho príbytku. Ak by ste ním chceli pokryť napr. celú kúpu nehnuteľnosti, tak jeho výhodnosť sa pri vyšších sumách pomaly vytráca. Na tieto účely sa totiž využívajú iné finančné produkty, ako je napr. klasický HÚ, či rôzne spotrebné úvery.

Späť

Poistenie nehnuteľností

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže uchýliť a s ktorým môže urobiť čo sa jemu páči. Miesto, o ktorom môžete povedať, môj dom, môj hrad. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku.Ak už máte svoje hniezdo v ktorom budete bývať vybudované, iste vás to stálo mnoho síl a námahy. Preto je na mieste, ak si ho chcete za každú..

Zelené a nízkoenergetické domy

Čo je zelený dom?Ako a kde stavať?Výstavba domuKde sme ušetriliSolárne domyPasívny solárny domAktívny solárny domIné ekologické materiály Nárast cien za energie, vyčerpateľnosť prírodných zdrojov či alarmujúci stav Zeme. Tieto a mnoho ďalších problémov núti spoločnosť hľadať nové technológie a ekologickejší materiál. S pojmom zelené a nízkoenergetické domy sa už stretol asi každý z vás, určite o nich aj niečo viete, ale bývať by ste v nich zatiaľ nechceli. Napriek nepopierateľným výhodám totiž ešte stále čelia tieto domy veľkej rade odmietavých..

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Neoprávnená a čierna stavba

Nielen v našom hlavnom meste Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska dochádza k porušovaniu stavebného zákona, k nelegálnym zásahom do vlastníckych práv občanov. Mnohí z vás sa na mňa obrátili s prosbou o riešenie protiprávne postavených, príp. tzv. čiernych stavieb. Vzhľadom na to, že ide o dva samostatné pojmy a teda dve odlišné právne situácie, pokúsim sa vám ich priblížiť a načrtnúť možné riešenia.Neoprávnená stavba, čierna stavba a stavebné povolenie Neoprávnenou stavbou je stavba, ktorá je zriadená na cudzom pozemku bez právneho titulu...

Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom..

Rastúci slovenský dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach - krásy Jadranu a právne otázky kúpy

Omylom je, ak si niekto myslí, že v Stredomorí si nehnuteľnosť môžu dovoliť len superboháči, milionári. Napriek súčasnej situácii v Grécku ceny nehnuteľností postupne klesajú a z uvedenej situácie ťažia najmä Rusi a Taliani, ktorí skupujú nehnuteľnosti – apartmány, byty, domy, hotely a pod. Napríklad, klasický 2-izbový byt na gréckom ostrove je možné kúpiť od asi 45-50 tisíc eur, za ktorú je možné kúpiť 1- izbový byt v Bratislave.   Split a Dubrovnik - najväčší dopyt po luxuse   Pre Slovákov..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Dom na predaj

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.