Stavebné sporenie na nehnutelnosti

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý má na Slovensku pomerne silné zastúpenie. Mnoho klientov sa k nemu obracia ako k nástroju na riešenie svojej otázky na poli samotného bývania, či jeho zveľadenia. Nuž, jeden chce prostredníctvom neho svoju nehnuteľnosť kúpiť, iný sa zasa chce pustiť do jeho väčšej, či menšej rekonštrukcie. Nuž, všetky tieto situácie, prečo ideme osloviť tú, či onú stavebnú sporiteľňu majú spoločný základ. Tým základom je nedostatok vlastných prostriedkov na naplnenie týchto cieľov.

Takže poďme pekne poporiadku a predstavme si stavebné sporenie (SP) ako také. Tento druh sporenia je v podstate účelové sporenie peňazí pre naplnenie určitého cieľa týkajúceho sa vášho bývania. Jeho zjednodušeným základom je proces, ktorý vyzerá zhruba takto: Žiadateľ príde do pobočky tej ktorej stavebnej sporiteľne a uzatvorí zmluvu o SP v ktorej si určí, akú cieľovú čiastku si chce nasporiť. Následne začne stavebnej sporiteľni zasielať splátky. Aby z tohto sporenia mohol napr. po čase žiadať úver a aby mu bola udelená štátna prémia za každý rok, musí si týmto spôsobom sporiť minimálne šesť rokov. Výška štátnej prémie sa každoročne mení k 1. januáru príslušného roka.
Výška štátnej prémie pre stavebné  HYPERLINK "javascript:void(0)" sporenie je napr. od 1. januára 2010 vo výške 12,5 % z ročného vkladu a to najviac vo výške 66,39 Eur. Klient ju získa za predpokladu, že v tomto roku vloží na svoje stavebné sporenie spolu minimálne 530,10 Eur. To je tzv. „optimálny ročný vklad“ na jedného sporiteľa. Výšku uvedenej prémie pre rok 2010 zverejnilo v júli minulého roka Ministerstvo financií a ako už bolo spomenuté, aktualizuje ho každý kalendárny rok.

Ako vznikla možnosť SP

Systém stavebného sporenia na Slovensku ako možnosť financovania zaviedla Národná banka Slovenska, po tom, ako udelila v októbri 1992 prvú licenciu na výkon stavebného sporenia Prvej stavebnej sporiteľni (PSS). Od jeho zavedenia štát podporoval SP prémiou, ktorej výška bola na začiatku stanovená až na 40 % a postupne sa znižovala. Štátna prémia sa takto pripisuje na účet sporiteľa raz za rok. Takže na rozdiel od takého hypotekárneho úveru (HÚ), je SP štátom podporovaný produkt, čo pre mnohých klientov môže znamenať určitú výhodu. V súčasnosti SP ponúka viacero spoločností, ktoré sú na trhu, takže aj v tejto oblasti, podobne ako pri HÚ, má klient možnosť si z čoho vyberať.

Stavebné sporiteľne sa časom čoraz viac prispôsobovali svojim klientom a ich produkty sa začali rozširovať na rôzne oblasti týkajúce sa nehnuteľností a postupne začali byť zaujímavé nielen pre klasických „zarábajúcich“ klientov“. Samotné SP môže byť totiž zaujímavé aj pre mladých ľudí, či dôchodcov. V prípade mladých ľudí sa používa ako začiatok sporenia pre bývanie už v skorom veku. Jeho výhoda sa môže prejaviť najmä tým, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený v zmluve o stavebnom sporení, stavebné sporiteľne zvyknú pokračovať za neho v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi, až do nasporenia 50 % celkovej sumy. SP sa dá použiť aj pri financovaní čističiek odpadových vôd, či na získanie energetického certifikátu bytového domu.

Každopádne, ak by sme položili anketovú otázku, v ktorej by sme sa pýtali, na čo najviac využívajú klienti SP, tak tou najpravdepodobnejšou odpoveďou by bolo nasporenie si peňazí na rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti, získanie tzv. medziúveru, ako predpokladu rýchlejšej možnosti získania SP, či napr. stavby vlastného rodinného domu. Samozrejme, že samotných produktov je oveľa viac, ako sú napr. možnosti pri zatepľovaní bytových domov, či možnosti financovania alternatívnych využití tepelnej energie. Preto najlepším spôsobom ako sa o nich dozvedieť viac, je porovnanie si možností tej ktorej stavebnej sporiteľne. A keďže priestor o opísaní všetkých možností je príliš rozsiahli, poďme si povedať niečo viac o tých najviac využívaných spôsoboch SP.

SP pri rekonštrukcii nehnuteľnosti

Každý kto vlastní staršiu nehnuteľnosť, príde raz do štádia, kedy sa rozhodne dať svojmu príbytku nový vzhľad. Nuž, častokrát v takýchto prípadoch by aj chuť bola, len tých peňazí akosi nie je nazvyš. V takomto prípade je SP asi najvhodnejším produktom, ako túto chuť možno aj reálne uskutočniť. Poviete si, že vy napr. na svojom byte nepotrebujete prerábať nič a vás sa to netýka. No každopádne by ste o možnosti sporenia mali uvažovať aj vtedy, ak napr. zdedíte rodinný dom po starých rodičoch a chceli by ste ho po čase rekonštruovať. Vtedy by sa vám takto nasporené peniažky hodili, či už pre svoje vlastné rekreačné bývanie, alebo keby ste ho chceli neskôr predať za lepšiu cenu. Dobre zrekonštruovaný rodinný dom vám totiž v prípade jeho predaja môže jeho výslednú cenu o dosť zvýšiť.

Samotná rekonštrukcia sa nemusí týkať len rodinných domov. Tá sa dotýka najmä „zveľadenia“ panelových domov, ktoré pomaly, ale isto dosluhujú. Opravy sa v týchto prípadoch zvyknú financovať z bytových fondov, ktoré však v mnohých prípadoch nemajú peňazí nazvyš. Veď poriadna rekonštrukcia „paneláku“, do ktorého zateká, alebo má veľký únik tepla, býva častokrát finančne náročná. Veď dajme si ruku na srdce, kto si v súčasnosti dokáže dovoliť opraviť spoločné priestory bez nejakého typu úveru? Táto pravdepodobnosť sa pomaly, ale iste rovná nule. Veď každý z nás prepočítava každé Euro na renováciu vlastných priestorov, kde to ešte na opravu tých spoločných. Práve preto je SP určené pre všetkých občanov, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov.

Výhody SP pri rekonštrukcii

Asi tým najvýhodnejším faktom v tejto situácii je neprihliadanie na vašu momentálnu príjmovú situáciu. Tým máme na mysli spoločníkov, ktorí budú na obnovu bytového fondu po menších alebo väčších čiastkach sporiť. Prostriedky z fondu opráv svojho bytového domu môžete takto využiť aj s pomocou úveru so SP. Práve tento spôsob financovania obnovy bytových domov je najvhodnejším riešením financovania pre väčšinu majiteľov bytov. SP totiž spája v jednom produkte výhodné sporenie podporené aj s už spomínanou štátnou prémiou. Tá platí aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov so stavebným úverom, na ktorý po splnení podmienok získava nárok každý klient. Výhodou môžu v takýchto prípadoch byť aj nemenné úrokové sadzby počas celej doby splácania úverových prostriedkov a výhodné podmienky ručenia za úvery.
Každopádne, klienti využívajú každý produkt stavebných sporiteľní hlavne pre ich krátkodobosť. Samotná výhoda krátkodobosti poskytnutia SP pre spoločné bytové priestory je pre klientov vhodná najmä preto, lebo majitelia samotných bytov sa často menia. Týka sa to hlavne väčších miest, kde je väčšia „cirkulácia“ majiteľov bytov. Jednoducho povedané, pre krátkodobosť tohto typu sporenia vám nikto z platby „nevypadne“, ak sa napr. niekto rozhodne po čase odsťahovať z vášho panelového domu napr. do novostavby. Na druhej strane, ak by bol úver predsa len dlhší, novému majiteľovi bytu by sa zas nemusel pre rôzne dôvody „páčiť“ a na najbližšej domovej schôdzi by ste mali s ním o zábavu postarané.

Medziúver

Medzi často používané produkty stavebných sporiteľní patrí slovo „medziúver“. Využijú ho najmä jednotlivci a nie napr. bytové spoločenstvá. O čo vlastne pri tomto pojme ide? Pre rýchlejšie financovanie bývania môžete využiť už spomenutý finančný produkt. Je to vlastne špecifická forma úveru, o ktorú môžete požiadať, ak potrebujete použiť cieľovú sumu skôr, ako vám vznikol nárok na stavebný úver. Asi jeho najväčšou výhodou je to, že z medziúveru platíte len úroky a po pridelení cieľovej sumy splácate už len stavebný úver podľa zvolenej tarify. V tomto prípade existujú aj medziúvery bez počiatočného poplatku, či nasporenej sumy. Medziúver každopádne slúži ako „akási“ pomoc pri rozbehnutí sa pre plné čerpanie SP.

Počas trvania medziúveru splácate pravidelnými mesačnými splátkami iba úroky z poskytnutého medziúveru. Istina zostáva nezmenená počas celej doby splácania medziúveru. Doba splácania vám skončí pridelením cieľovej sumy. Potom sa medziúver „pretransformuje“ na klasický SP. Medziúver beží paralelne s pôvodnou zmluvou o SP, na ktorú musí účastník ďalej sporiť, a trvá do okamihu, keď účastník spĺňa všetky podmienky pre pridelenie riadneho stavebného úveru zo SP úročeného nižším úrokom. Na medziúvery SP nemôže použiť prostriedky z fondu stavebného sporenia. Preto sú tieto úvery oproti riadnym drahšie, tzn. úrokové sadzby u medziúverov sú vyššie než u stavebného úveru.

Všeobecné zhrnutie SP

Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek formu SP, vo všeobecnosti platí, že medzi jeho najväčšie výhody patrí jeho jednoduché získanie. Častokrát bez preverovania bonity. Nemusíte pri ňom ručiť nehnuteľnosťou a bohato vám postačí jeden ručiteľ. Táto situácia však závisí od výšky pôžičky. Jeho úrok je zároveň garantovaný po celú dobu splácania. Ak si chcete založiť SP, tak to býva väčšinou bez poplatku. Pri jeho získaní vám stavebné sporiteľne dajú nízke poplatky za vedenie účtu. Medzi jeho nevýhody by sme mohli naopak zaradiť možnosť pôžičky iba v ponúknutej výške. Ako sme už spomenuli, tento spôsob sporenie je výhodnejší pre nižšie sumy, ako je napr. rekonštrukcia, či zariadenie si svojho príbytku. Ak by ste ním chceli pokryť napr. celú kúpu nehnuteľnosti, tak jeho výhodnosť sa pri vyšších sumách pomaly vytráca. Na tieto účely sa totiž využívajú iné finančné produkty, ako je napr. klasický HÚ, či rôzne spotrebné úvery.

Späť

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Škôlka - Bratislava a v iných veľkých mestách

Čo sa Vám vybaví, keď vidíte škôlku alebo len napísané slovo škôlka? Spomienka na detstvo, či zabudnutá povinnosť vyzdvihnúť dieťa.. Škôlka ale aj jasle pritom súvisia s bývaním a je veľkou výhodou mať škôlku poruke. Z tohto dôvodu poloha škôlky ovplyvňuje hodnotu bývania a kancelárií. Je to veľmi podobné ako keď si ľudia vyberajú prácu podľa vzdialenosti od ich bydliska alebo podľa možnosti parkovania, či prístupu verejnou dopravou. V každom prípade si vlastne prepočítavajú, koľko z ich života strávia cestovaním, nakoľko do práce chodia každý deň (neberme do úvahy trend zavádzania práce z domu - homeoffice). Rovnako je to so škôlkou a prvými ročníkmi školy. Dieťa vodí rodič každý deň a za rok tento čas narastie do neuveriteľných čísiel. Ak niekto nemá škôlku blízko práce, po ceste alebo pri byte, a denne..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Publikácia Nehnuteľnosti

kompletný sprievodca svetom nehnuteľností - na predaj za 27€ s poštovným. Účelom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi kompletný zdroj informácii potrebných pre rozhodovanie pri výbere, kúpe, predaji prenájme nehnuteľnosti, v takom rozsahu, aby bol odborne spôsobilým partnerom a účastníkom transakcie s nehnuteľnosťami. Doporučené využitie je pre všetkých účastníkov trhu s nehnuteľnosťami aj predávajúcich, pri nesprostredkovanom, alebo sprostredkovanom obchodovaní s nehnuteľnosťami, pre záujemcov o výkon realitnej činnosti, pre študentov..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej v texte len “zákon”). Pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré sú častou otázkou vlastníkov bytov v súvislosti s výkonom správy, spoločenstvo vlastníkov hospodári:s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve ponúkaných nových bytov mal štvrtý a následne druhý bratislavský okres, čo bolo spôsobené najmä tým, že v poslednom štvrťroku sa uvoľnilo do ponuky viacero nových projektov s veľkou kapacitou bytov. Graf č.3: Tento graf ukazuje, že v prípade starých bytov sa hlavne v prvých..