Stavebné sporenie na nehnutelnosti

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý má na Slovensku pomerne silné zastúpenie. Mnoho klientov sa k nemu obracia ako k nástroju na riešenie svojej otázky na poli samotného bývania, či jeho zveľadenia. Nuž, jeden chce prostredníctvom neho svoju nehnuteľnosť kúpiť, iný sa zasa chce pustiť do jeho väčšej, či menšej rekonštrukcie. Nuž, všetky tieto situácie, prečo ideme osloviť tú, či onú stavebnú sporiteľňu majú spoločný základ. Tým základom je nedostatok vlastných prostriedkov na naplnenie týchto cieľov.

Takže poďme pekne poporiadku a predstavme si stavebné sporenie (SP) ako také. Tento druh sporenia je v podstate účelové sporenie peňazí pre naplnenie určitého cieľa týkajúceho sa vášho bývania. Jeho zjednodušeným základom je proces, ktorý vyzerá zhruba takto: Žiadateľ príde do pobočky tej ktorej stavebnej sporiteľne a uzatvorí zmluvu o SP v ktorej si určí, akú cieľovú čiastku si chce nasporiť. Následne začne stavebnej sporiteľni zasielať splátky. Aby z tohto sporenia mohol napr. po čase žiadať úver a aby mu bola udelená štátna prémia za každý rok, musí si týmto spôsobom sporiť minimálne šesť rokov. Výška štátnej prémie sa každoročne mení k 1. januáru príslušného roka.
Výška štátnej prémie pre stavebné  HYPERLINK "javascript:void(0)" sporenie je napr. od 1. januára 2010 vo výške 12,5 % z ročného vkladu a to najviac vo výške 66,39 Eur. Klient ju získa za predpokladu, že v tomto roku vloží na svoje stavebné sporenie spolu minimálne 530,10 Eur. To je tzv. „optimálny ročný vklad“ na jedného sporiteľa. Výšku uvedenej prémie pre rok 2010 zverejnilo v júli minulého roka Ministerstvo financií a ako už bolo spomenuté, aktualizuje ho každý kalendárny rok.

Ako vznikla možnosť SP

Systém stavebného sporenia na Slovensku ako možnosť financovania zaviedla Národná banka Slovenska, po tom, ako udelila v októbri 1992 prvú licenciu na výkon stavebného sporenia Prvej stavebnej sporiteľni (PSS). Od jeho zavedenia štát podporoval SP prémiou, ktorej výška bola na začiatku stanovená až na 40 % a postupne sa znižovala. Štátna prémia sa takto pripisuje na účet sporiteľa raz za rok. Takže na rozdiel od takého hypotekárneho úveru (HÚ), je SP štátom podporovaný produkt, čo pre mnohých klientov môže znamenať určitú výhodu. V súčasnosti SP ponúka viacero spoločností, ktoré sú na trhu, takže aj v tejto oblasti, podobne ako pri HÚ, má klient možnosť si z čoho vyberať.

Stavebné sporiteľne sa časom čoraz viac prispôsobovali svojim klientom a ich produkty sa začali rozširovať na rôzne oblasti týkajúce sa nehnuteľností a postupne začali byť zaujímavé nielen pre klasických „zarábajúcich“ klientov“. Samotné SP môže byť totiž zaujímavé aj pre mladých ľudí, či dôchodcov. V prípade mladých ľudí sa používa ako začiatok sporenia pre bývanie už v skorom veku. Jeho výhoda sa môže prejaviť najmä tým, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený v zmluve o stavebnom sporení, stavebné sporiteľne zvyknú pokračovať za neho v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi, až do nasporenia 50 % celkovej sumy. SP sa dá použiť aj pri financovaní čističiek odpadových vôd, či na získanie energetického certifikátu bytového domu.

Každopádne, ak by sme položili anketovú otázku, v ktorej by sme sa pýtali, na čo najviac využívajú klienti SP, tak tou najpravdepodobnejšou odpoveďou by bolo nasporenie si peňazí na rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti, získanie tzv. medziúveru, ako predpokladu rýchlejšej možnosti získania SP, či napr. stavby vlastného rodinného domu. Samozrejme, že samotných produktov je oveľa viac, ako sú napr. možnosti pri zatepľovaní bytových domov, či možnosti financovania alternatívnych využití tepelnej energie. Preto najlepším spôsobom ako sa o nich dozvedieť viac, je porovnanie si možností tej ktorej stavebnej sporiteľne. A keďže priestor o opísaní všetkých možností je príliš rozsiahli, poďme si povedať niečo viac o tých najviac využívaných spôsoboch SP.

SP pri rekonštrukcii nehnuteľnosti

Každý kto vlastní staršiu nehnuteľnosť, príde raz do štádia, kedy sa rozhodne dať svojmu príbytku nový vzhľad. Nuž, častokrát v takýchto prípadoch by aj chuť bola, len tých peňazí akosi nie je nazvyš. V takomto prípade je SP asi najvhodnejším produktom, ako túto chuť možno aj reálne uskutočniť. Poviete si, že vy napr. na svojom byte nepotrebujete prerábať nič a vás sa to netýka. No každopádne by ste o možnosti sporenia mali uvažovať aj vtedy, ak napr. zdedíte rodinný dom po starých rodičoch a chceli by ste ho po čase rekonštruovať. Vtedy by sa vám takto nasporené peniažky hodili, či už pre svoje vlastné rekreačné bývanie, alebo keby ste ho chceli neskôr predať za lepšiu cenu. Dobre zrekonštruovaný rodinný dom vám totiž v prípade jeho predaja môže jeho výslednú cenu o dosť zvýšiť.

Samotná rekonštrukcia sa nemusí týkať len rodinných domov. Tá sa dotýka najmä „zveľadenia“ panelových domov, ktoré pomaly, ale isto dosluhujú. Opravy sa v týchto prípadoch zvyknú financovať z bytových fondov, ktoré však v mnohých prípadoch nemajú peňazí nazvyš. Veď poriadna rekonštrukcia „paneláku“, do ktorého zateká, alebo má veľký únik tepla, býva častokrát finančne náročná. Veď dajme si ruku na srdce, kto si v súčasnosti dokáže dovoliť opraviť spoločné priestory bez nejakého typu úveru? Táto pravdepodobnosť sa pomaly, ale iste rovná nule. Veď každý z nás prepočítava každé Euro na renováciu vlastných priestorov, kde to ešte na opravu tých spoločných. Práve preto je SP určené pre všetkých občanov, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov.

Výhody SP pri rekonštrukcii

Asi tým najvýhodnejším faktom v tejto situácii je neprihliadanie na vašu momentálnu príjmovú situáciu. Tým máme na mysli spoločníkov, ktorí budú na obnovu bytového fondu po menších alebo väčších čiastkach sporiť. Prostriedky z fondu opráv svojho bytového domu môžete takto využiť aj s pomocou úveru so SP. Práve tento spôsob financovania obnovy bytových domov je najvhodnejším riešením financovania pre väčšinu majiteľov bytov. SP totiž spája v jednom produkte výhodné sporenie podporené aj s už spomínanou štátnou prémiou. Tá platí aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov so stavebným úverom, na ktorý po splnení podmienok získava nárok každý klient. Výhodou môžu v takýchto prípadoch byť aj nemenné úrokové sadzby počas celej doby splácania úverových prostriedkov a výhodné podmienky ručenia za úvery.
Každopádne, klienti využívajú každý produkt stavebných sporiteľní hlavne pre ich krátkodobosť. Samotná výhoda krátkodobosti poskytnutia SP pre spoločné bytové priestory je pre klientov vhodná najmä preto, lebo majitelia samotných bytov sa často menia. Týka sa to hlavne väčších miest, kde je väčšia „cirkulácia“ majiteľov bytov. Jednoducho povedané, pre krátkodobosť tohto typu sporenia vám nikto z platby „nevypadne“, ak sa napr. niekto rozhodne po čase odsťahovať z vášho panelového domu napr. do novostavby. Na druhej strane, ak by bol úver predsa len dlhší, novému majiteľovi bytu by sa zas nemusel pre rôzne dôvody „páčiť“ a na najbližšej domovej schôdzi by ste mali s ním o zábavu postarané.

Medziúver

Medzi často používané produkty stavebných sporiteľní patrí slovo „medziúver“. Využijú ho najmä jednotlivci a nie napr. bytové spoločenstvá. O čo vlastne pri tomto pojme ide? Pre rýchlejšie financovanie bývania môžete využiť už spomenutý finančný produkt. Je to vlastne špecifická forma úveru, o ktorú môžete požiadať, ak potrebujete použiť cieľovú sumu skôr, ako vám vznikol nárok na stavebný úver. Asi jeho najväčšou výhodou je to, že z medziúveru platíte len úroky a po pridelení cieľovej sumy splácate už len stavebný úver podľa zvolenej tarify. V tomto prípade existujú aj medziúvery bez počiatočného poplatku, či nasporenej sumy. Medziúver každopádne slúži ako „akási“ pomoc pri rozbehnutí sa pre plné čerpanie SP.

Počas trvania medziúveru splácate pravidelnými mesačnými splátkami iba úroky z poskytnutého medziúveru. Istina zostáva nezmenená počas celej doby splácania medziúveru. Doba splácania vám skončí pridelením cieľovej sumy. Potom sa medziúver „pretransformuje“ na klasický SP. Medziúver beží paralelne s pôvodnou zmluvou o SP, na ktorú musí účastník ďalej sporiť, a trvá do okamihu, keď účastník spĺňa všetky podmienky pre pridelenie riadneho stavebného úveru zo SP úročeného nižším úrokom. Na medziúvery SP nemôže použiť prostriedky z fondu stavebného sporenia. Preto sú tieto úvery oproti riadnym drahšie, tzn. úrokové sadzby u medziúverov sú vyššie než u stavebného úveru.

Všeobecné zhrnutie SP

Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek formu SP, vo všeobecnosti platí, že medzi jeho najväčšie výhody patrí jeho jednoduché získanie. Častokrát bez preverovania bonity. Nemusíte pri ňom ručiť nehnuteľnosťou a bohato vám postačí jeden ručiteľ. Táto situácia však závisí od výšky pôžičky. Jeho úrok je zároveň garantovaný po celú dobu splácania. Ak si chcete založiť SP, tak to býva väčšinou bez poplatku. Pri jeho získaní vám stavebné sporiteľne dajú nízke poplatky za vedenie účtu. Medzi jeho nevýhody by sme mohli naopak zaradiť možnosť pôžičky iba v ponúknutej výške. Ako sme už spomenuli, tento spôsob sporenie je výhodnejší pre nižšie sumy, ako je napr. rekonštrukcia, či zariadenie si svojho príbytku. Ak by ste ním chceli pokryť napr. celú kúpu nehnuteľnosti, tak jeho výhodnosť sa pri vyšších sumách pomaly vytráca. Na tieto účely sa totiž využívajú iné finančné produkty, ako je napr. klasický HÚ, či rôzne spotrebné úvery.

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity   „Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...