Rozdelenie nehnuteľností po rozvode

 
Pred mesiacom som na súde podal návrh na rozvod manželstva. Počas neho sme dostali od svokry byt a postavili sme si rodinný dom. Zaujíma ma, akým spôsobom máme zabezpečiť rozdelenie týchto dvoch nehnuteľností, keď sme sa dohodli, že rodinný dom zostane mne, byt manželke a ja jej ešte doplatím určitú sumu.

Jozef Výbrus, Sviná
Vážený pán Výbrus, keďže platné právne predpisy oprávňujú manželov rozdeliť si veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace do ich bezpodielového spoluvlastníctva až po jeho zániku, budete musieť s rozdelením Vášho majetku, a teda aj spomínaných nehnuteľností počkať až do momentu, keď nadobudne rozhodnutie súdu o rozvode Vášho manželstva právoplatnosť. Vychádzam však z predpokladu, že Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo nezaniklo na základe súdneho rozhodnutia už skôr, napríklad z dôvodu začatia podnikania alebo neprimeraného chlastania (a prepíjania spoločného majetku) niektorého z Vás.

Po ukončení rozvodového konania môžete rozdeliť svoj spoločný majetok, teda ten, ktorý patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, buď vzájomnou dohodou, alebo, pokiaľ by ste ju neboli schopní dosiahnuť, môžete sa obrátiť na súd, ktorý rozhodne, ako sa majetok rozdelí, a to nezávisle od Vašich návrhov. Vo Vašom prípade, ak sa Vaše postoje k rozdeleniu majetku nezmenia do ukončenia rozvodu, pravdepodobne nebude potrebné požiadať súd, aby rozdelil Váš majetok. Vzájomne sa vyrovnáte dohodou, ktorá, vzhľadom na skutočnosť, že jej predmetom budú aj nehnuteľnosti, musí mať písomnú formu.

Pri Vašom vzájomnom majetkovom vyrovnaní (Občiansky zákonník používa v tejto súvislosti termín vyporiadanie) je však nevyhnutné predovšetkým spoľahlivo zistiť, čo všetko patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Vo svojej otázke napríklad uvádzate, že byt, ktorého výlučnou vlastníčkou sa má stať Vaša manželka, ste dostali od svokry. Keďže podľa platnej právnej úpravy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré nadobudol čo i len niektorý z manželov darom, nemôže byť uvedený byt predmetom Vášho bezpodielového vlastníctva. Tento byt je teda vo Vašom podielovom spoluvlastníctve a jeho hodnota sa preto nezapočítava do celkovej hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Táto skutočnosť však nebráni tomu, aby ste z dôvodu kompenzácie pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva previedli svoj spoluvlastnícky podiel na uvedenom byte na Vašu v čase prevodu už bývalú manželku.

Aj napriek skutočnosti, že Občiansky zákonník nevyžaduje, aby mala dohoda manželov o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva písomnú formu (výnimkou je vyporiadanie nehnuteľností), v záujme právnej istoty rozhodne odporúčam, aby ste ju uzatvorili písomne, a to aj pokiaľ ide o vyporiadanie hnuteľného majetku. Keďže v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majú vyriešiť všetky otázky, ktoré sa ho týkajú, rozhodujúce je, ako som už uviedol, zistenie jeho rozsahu. Nemalo by sa pritom zabúdať na záväzky oboch manželov plynúce napríklad z pôžičiek. Aj ich hodnota a spôsob ich splnenia po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov by sa mali zohľadniť a vyriešiť v rámci dohody o jeho vyporiadaní.

Vážený pán Výbrus, z dôvodu veľmi obmedzeného množstva informácií nachádzajúcich sa vo Vašom liste nie je možné Váš problém vyriešiť touto formou. Vzhľadom na skutočnosť, že majetkové vyrovnanie manželov po zániku ich bezpodielového spluvlastníctva má závažné dôsledky, je potrebné venovať mu náležitú pozornosť. Preto Vám rozhodne odporúčam, aby ste sa s Vaším prípadom obrátili na právnika zaoberajúceho sa uvedenou problematikou. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou zbytočnou stratou času a peňazí.Späť

MONOCHROMATIZMUS V BYTOVOM DIZAJNE

Mnoho ľudí si myslí, že na oživenie a zútulnenie ich domova treba využívať len farby, no i jednofarebná miestnosť môže s našimi radami vyzerať ako z katalógu.V prvom rade je potrebné vysvetliť si, ako monochromatizmus funguje v praxi. Pokiaľ si zvolíme používať v našom príbytku čisté línie a neupútavať prešpekulovanou farebnosťou, treba zamerať  pozornosť predovšetkým na materiály, ktoré v doma využijeme. Monochromatizmus je špecifický práve svojou hrou s rôznymi materiálmi. Pri správnom výbere..

Dostane sa záplava montovaných domov aj k nám?

Montované domyDrevené domy a zrubyPrečo práve drevený dom?Nízkoenergetické rodinné domyČo je to „nízkoenergetický dom?Pasívny domAko takýto dom postaviť?Zopár rád, ak ste sa rozhodli stavať ekologickú stavbuDÁ SA DAŤ DO RÁMČEKAPohľad do budúcnostiTak, ako všetko, aj rodinný dom má svoju dlhú a pestrú históriu. Sídlo bývania rodiny prešlo od jaskynných skalných obydlí cez chatrče z dreva a koží, slamené stavby a hlinené a kamenné stavby až po súčasné tehlové, pórobetónové či montované domy. Je logické, že tento vývoj bol a je závislý na..

Rekonštrukcia kúpeľne

Častým problémom pri rekonštrukcii kúpeľne býva na samotnom začiatku odstraňovanie umakartu. Ak sa pri rekonštrukcii kúpeľne rozhodnete pre jeho likvidáciu, musíte sa najprv rozhodnúť o tom, či nová tvár kúpeľne bude kopírovať jej predošlý charakter, alebo sa pustíte do úplne novej vizáže vašej kúpeľne. Ak si vyberiete prvú možnosť, tak odstránením umakartových stien získate väčšiu výšku v miestnosti. Samotné odstránenie umakartových stien trvá len niekoľko hodín, takže z hľadiska úspory času by to nemal byť problém. Prvé komplikácie pri..

Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou. Smernica č. 2008/122/ES Smernica č. 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým..

Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom..

Darovanie a darovacia zmluva

Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Nehnutelnosti ...