Kotly na drevo sú čoraz obľúbenejšie

Aj keď sa v médiách hovorí o boome tepelných čerpadiel a solárnych panelov, obľuba kúrenia drevom neklesá. Naopak. Tento osvedčený spôsob vykurovania má svoje dlhotrvajúce výhody, medzi ktoré patria hlavne dostupné palivo a výhodná prevádzka.

drevo


Kúrenie drevom je totiž veľmi variabilné. Podľa svojich potrieb a predstáv si môžete zadovážiť krb alebo kachle, kachľový sporák na chalupu alebo použiť kotol ako hlavný či vedľajší zdroj kúrenia pre váš dom.

Skombinujte drevo a pelety

Možností je naozaj veľa, a preto sa drevo používa v novostavbách aj v starších domoch. Keď kotol na drevo doplníte automatickým kotlom na pelety, môžete využívať pohodlnú bezobslužnú prevádzku. Pelety totiž umožňujú automatické prikladanie, drevo sa musí prikladať ručne. Kotol si dopravuje pelety zo zásobníka na rošt horáka a vďaka tomu udržuje požadovanú teplotu v dome.

Naplnené drevníky pri domčekoch nájdeme v mestách aj na dedinách a domácnosti oceňujú, že toto palivo je dlhodobo lacné. Kotol na pelety a drevo má navyše výhodu, že dosahuje vysokú účinnosť (okolo 90 %), a tým pádom spotrebuje menšie množstvo paliva.

Na vykúzlenie atmosféry

Kúrenie v krbe alebo kachliach slúži väčšinou len na príležitostné vykurovanie, keď si chceme užiť praskanie ohňa alebo si prikúriť. Bez pripojeného výmenníka totiž krb vykúri len tú miestnosť, v ktorej je postavený.

krb

Účinnosť hrá dôležitú rolu

Na plnohodnotné vykúrenie domu ľubovoľnej veľkosti zvoľte moderný splyňovací kotol na drevo s vysokou účinnosťou. „Podľa účinnosti zistíte, ako efektívne kotol pracuje s naloženým palivom, prípadne aké má straty,“ vysvetľuje Ing. Roman Boczek. Pracuje vo firme OPOP, ktorá sa venuje výrobe kotlov už viac než šesťdesiat rokov.

Vysoká účinnosť nad 90 % je to, čo odlišuje nové kotly od tých skôr vyrobených. Kotly staršej výroby dosahujú účinnosť len okolo 70 %, čo znamená, že tretina energie dreva sa vôbec nevyužije.

Skvelé spojenie: kotol na drevo a pelety

Striedanie palív je cenovo výhodné a jednoduché. „Náš kombinovaný kotol umožňuje ľubovoľné striedanie palív. Do splyňovacieho kotla prikladáte kusové drevo a prepojený automatický kotol spaľuje pelety,“ uvádza Ing. Roman Boczek. Kotlom stačí len jeden komín.

Kotly na drevo a pelety sa dokážu sami prepnúť na automatický chod. Keď drevo v prikladacej šachte dohorí, kotol na pelety sa sám zapne a začne si plynule dodávať peletky.

Jednoduchšie než kedysi

Aké ďalšie úpravy nájdete na novších kotloch? Je toho veľa, ide hlavne o uľahčenie obsluhy a prevádzky. Chod kúrenia reguluje inteligentná riadiaca jednotka s prehľadným displejom. Elektronika riadi otáčky inštalovaného ventilátora a tým zjednodušuje proces rozkúrenia a efektívne kúrenie. Po docielení optimálnych parametrov teploty ústredného kúrenia a spalín prejde kotol automaticky do prevádzkového režimu.

Riadiaca jednotka ovláda aj všetky pripojené prvky vykurovacieho systému, napríklad ohrev teplej vody alebo zmiešavacie ventily. Ak chcete, môžete využívať aj aplikáciu v inteligentnom telefóne, na tablete alebo počítači. Na diaľku sa dajú sledovať nastavené parametre alebo dlhodobejšie prehľady.

Dlhšie bez prikladania

Čím má kotol na pelety a drevo so zásobníkom väčšiu nakladaciu šachtu na drevo, tým viac paliva môžete jednorázovo priložiť. „Máme v ponuke aj modely, do ktorých sa zmestia polená dlhé 53 centimetrov. Vďaka tomu nestrácate čas štiepaním a častým dopĺňaním dreva do kotla,“ upozorňuje Ing. Roman Boczek z OPOP.

kotol

Pre správny chod je dôležité pripojiť ku kotlu akumulačnú nádrž, ktorá uchováva prebytočné teplo na neskoršie použitie. Takto môžete preklenúť napríklad celý deň bez prikladania, a aj tak budete mať doma príjemnú teplotu. Vyhnete sa zbytočnému vychladnutiu stien a opätovnému vykurovaniu miestností.

Menej starostí vďaka elektronike

Viete, ako spoznať vhodný čas na novú dávku paliva a kedy ho priložiť? Pusťte to z hlavy. Kotly na drevo a pelety od OPOP obsahujú detekciu míňajúceho sa paliva, ktorá je riešená snímačom teploty spalín. Notifikácia sa zobrazí na displeji riadiacej jednotky alebo vo vašom telefóne, takže si môžete ušetriť zbytočnú cestu do kotolne.

Späť

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach?

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach? Hneď na úvod treba povedať, že túto tému možno označiť za súčasný a mimoriadne aktuálny problém; neustále sa mu venuje množstvo serióznych výskumov, ktoré v tejto oblasti zaradili Slovensko pod európsky priemer. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, ako predmetná situácia vznikla: jednak je pozostatkom zvykov socializmu a jednak reakciou na dopyt po bytoch prakticky vo všetkých väčších mestách. Tento dopyt je hlavným argumentom v prospech malometrážnych bytov – ľudia,..

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Dômyselná ochrana pred slnkom, vďaka ktorej nepotrebujete klimatizáciu Dômyselná ochrana pred slnkom, vďaka ktorej nepotrebujete klimatizáciu

Priemerné denné letné teploty sú čoraz vyššie, z čoho sa tešia najmä majitelia fotovoltických systémov. Na rozdiel od strechy je ale slnečné teplo v našom interiéri v tomto ročnom období skôr nežiaduce. Nehovoriac o interiéroch, ktoré sú vybavené modernými, no obrovskými oknami s veľkou sklenenou plochou. Klimatizácia sa ukazuje ako riešenie, ktoré však mnohým nevyhovuje nielen z finančného a časového, ale aj zdravotného hľadiska. Ako si teda užívať leto bez nepríjemných obmedzení? Ak chcete účinne blokovať slnko, je najlepšie použiť..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Exekučný predaj nehnuteľnosti v dražbe II.

-->-->--> S priateľom sme sa rozhodli kúpiť rodinný dom s tým, že polovica bude napísaná na neho a druhá polovica na mňa. Moja otázka znie, v prípade, že by priateľ ako živnostník skrachoval, môžem prísť v exekútorskej dražbe o svoju časť domu ? Ako to právne ošetriť a ako prebieha taký exekučný predaj? Ďakujem za odpoveď.Oľga M., KremnicaZačiatok článku - Exekučný predaj nehnuteľností v dražbe I.Udelenie príklepu a vznesenie námietokPo tom, ako sú splnené všetky zákonné predpoklady na vyhlásenie dražby - vydanie dražobnej vyhlášky,..

Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”). Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.