Strecha na váš dom

 „Už kedysi známy češký spevák Karel Gott spieval pieseň s názvom Mám rozprávkový dom. Základom dobrého domu, v ktorom by sa cítili ako v rozprávke, nestačí mať len pevné základy či steny z dobrého muriva. Veľmi dôležitým faktorom k spokojnosti patrí aj dobrá strecha. Pri širokej ponuke tvarou striech, plášťou a strešných krytín na trhu sa vynára otázka, ktorú z nich si vybrať, keďže rozhodujú záujmy majiteľa či veľkosť investície ktorú sme pre dobrú strechu ochotní obetovať.“

Kompletné strešné systémy sú v dnešnej dobe vyvinuté tak, aby jediná firma dokázala pomocou vlastného produktového radu vybudovať celý strešný plášť do posledného detailu. Pre zákazníka to znamená menej starostí s organizovaním pokrývačských a klampiarskych prác a vyššiu kvalitu, pretože dokonalá tvarová, materiálová a farebná kompatibilnosť jednotlivých prvkov zaručuje vysokú životnosť a bezchybný vzhľad strechy.

Strešný plášť

Prevažnú časť vonkajšieho plášťa strechy tvoria základné prvky strešnej krytiny. Práve oni určujú funkčnosť, životnosť a vzhľad strechy. Základné prvky strešného systému sa líšia v závislosti od použitého materiálu na krytinu. Popri všeobecne známych materiáloch (keramická škridla, betónová škridla, plech, asfaltové pásy, kanadské šindle, vláknocementové šablóny atď.) sa sortiment strešných krytín neustále rozrastá o novšie varianty. Medzi moderné strešné krytiny patria napríklad ľahké škridle z vlnitého plechu s plastovou alebo kameninovou povrchovou úpravou, ďalej sú to bitúmenom saturované vláknité dosky alebo vrstvené bitúmenové šindle s bridlicovou drvinou.

Pri výbere strešnej krytiny treba okrem typu strechy, ceny, životnosti a prácnosti pri inštalácii treba brať do úvahy aj historické zázemie, regionálne špecifiká a klimatické podmienky. Ak sa rozhodnete pre niektorý z modernejších materiálov, snažte sa vybrať taký druh, ktorý imituje klasické krytiny najčastejšie používané vo vašom okolí. Nejde pri tom len o farbu, ale aj o plasticitu a textúru materiálu, kritické miesta a doplnky.

K najslabším článkom strechy, ktoré určujú jej životnosť, patria detaily v prestupoch, prienikoch a na okrajoch strešného plášťa. Preto všetky renomované firmy zaoberajúce sa výrobou strešných krytín ponúkajú aj široký sortiment doplnkov a príslušenstva, ktoré riešia tieto kritické miesta, alebo inak zlepšujú funkčnosť strechy. K doplnkovému sortimentu strešného plášťa sa zaraďujú rozličné špeciálne dielce (hrebenáče, vetráky, koncové dielce), súčiastky potrebné na správne upevnenie krytiny (úchytky, háky, držiaky atď.), ako aj celý rad doplnkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri pohybe na streche, zabraňujú zosuvu snehu a pod. Tieto komponenty majú oproti klasickým klampiarskym výrobkom tú výhodu, že presne nadväzujú na základné prvky strešnej krytiny. Zvyčajne sa vyrábajú z rovnakého materiálu, takže majú aj rovnaké fyzikálne vlastnosti a vzhľad ako zvyšok strešnej krytiny. Kompletné strešné systémy tak zaručujú vysokú kvalitu, dlhú životnosť aj pekný vzhľad strechy, a to za ekonomicky výhodných podmienok. Mnohé firmy so zameraním na strešné systémy do svojho produktového radu zaradili aj strešné okná, rebríky a kompletné odkvapové systémy, takže ich ponuka je úplná.

Betónová strešná kritina

Výhodou tejto krytiny je jej vysoká mechanická odolnosť proti prelomeniu (napríklad pri stúpaní po streche), nízka nasiakavosť a mrazuvzdornosť. Je vhodná na väčšie moderné murované chaty. Sortiment výrobkov je široký a dostatočne propagovaný. Podkladom pre krytinu je latovanie a podmienkou funkčnosti je prevetrávaná vzduchová medzera, ktorá sa vytvorí kontralatami. Pri starších strechách sa rátalo, že drevená konštrukcia krovu musí uniesť 55 až 60 kg/m2 (krov bol takto dimenzovaný na pálenú škridlu). Ak je krov v dobrom stave, takúto strechu možno bez problémov zaťažiť novou betónovou krytinou, ktorá má plošnú hmotnosť 42 kg/m2 (bobrovka má plošnú hmotnosť až 86 kg/m2). Zosilniť, resp. vymeniť krov treba, ak bola pôvodná krytina napríklad z azbestocementu alebo plechu. Za povšimnutie stojí poskytovaná 30 ročná písomná záruka, ktorú poskytuje výrobca krytiny.

Pálená strešná krytina

Pôsobí historizujúco a prirodzene. Najmä bobrovka pekne vyzerá na rekonštruovaných vidieckych chalupách a domoch. Záruka od výrobcov na pálenú škridlu je 30, niekde až 33 rokov. Odolnosť keramickej škridly proti mrazu sa prejaví v prvých piatich rokoch po zabudovaní. Ak v tomto období obstojí, zachová si svoje vlastnosti po celú dobu životnosti. Trvanlivosť presahuje 80 rokov používania. Hmotnosť veľkoformátových škridiel je v rozpätí od 42 kg/m2 až po 55 kg/m2. Pri maloformátových škridlách je to od 40 kg/m2 až po 54 kg/m2. Hmotnosť bobroviek sa pohybuje od 64 kg/m2 až do 88 kg/m2 v závislosti od druhu škridiel a sklonu strechy. Pálená krytina aktívne dýcha, prepúšťa vodnú paru, ľahko sa vysúša, a pritom nepresiakne a zabezpečuje ochranu pred zrážkovou vodou .

Doplnkový sortiment pre šikmé strechy

Čím menšie sú skladobné prvky krytiny, tým strmší musí byť sklon strechy. Napríklad profilované plechy sa môžu bez prídavnej hydroizolácie použiť už od siedmich stupňov. Na sklon 15° je vhodná aj krytina z vláknocementových dosák, vlnitého plechu a plechová krytina, ktoré imitujú tvar pálenej krytiny. Krytina z malorozmerových prvkov (škridiel), napríklad betónová krytina s profilovanou drážkou a pálená keramická krytina so spojitou vodnou drážkou sa môžu použiť na strechu so sklonom minimálne 22° (bez prídavnej hydroizolácie). Neprofilovanú betónovú a keramickú krytinu možno použiť od sklonu 30°, rovnako ako krytinu z prírodnej bridlice, vláknocementových rovinných prvkov, asfaltových šindľov a podobne.

Okrajové škridly a hrebenáče sú nevyhnutnou súčasťou každej sedlovej či valbovej strechy a patria k najstaršiemu doplnkovému sortimentu, ktorý je prakticky rovnako starý ako škridla sama. Hrebenáče (základný, okrajový, rozvetvovací a pod.) jednak spájajú dve šikmé plochy, chránia kritické miesta na streche a jednak slúžia na odvetrávanie hrebeňa strechy. Vetracie škridly, ochranné vetracie pásy a ochranné mriežky zabezpečujú dobré „fungovanie“ tepelných izolácií tam, kde hrozí nebezpečenstvo kondenzácie vodnej pary. Na dobré prúdenie vzduchu v strešnom plášti sú potrebné vetracie otvory pri odkvape a pri hrebeni, prípadne v závislosti od veľkosti strechy aj na ďalších miestach (približne jedna odvetrávacia škridla na 10 m2). Úžľabia sa v minulosti zabezpečovali oplechovaním, no aj tak často vznikali kritické a veľmi poruchové miesta. Dnes sa na tento účel používajú úžľabné pásy z plastu alebo hliníka uložené na plnom debnení a samolepiace tesniace pásy, ktoré sú farebne zosúladené s použitou krytinou.

Prestupové škridly na antény, vetráky a pod. uľahčujú riešenie problémových detailov, ktoré sa kedysi upravovali pomocou klampiarskych prác alebo lepenkou. Takéto riešenia však esteticky narúšali strešný plášť a často nedokázali zabezpečiť dostatočnú kvalitu a životnosť. Podobne na tom boli miesta prestupu komína alebo steny, na ktoré sa dnes používajú samolepiace tesniace ukončovacie okraje vyrobené z plastu s hliníkovou vložkou. Snehové zachytávače a sneholamy sú nenahraditeľné najmä v horských oblastiach s veľkým množstvom snehových zrážok.

Protisnehové škridly, ktoré majú výstupok na zachytávanie snehu, sa umiestňujú v rade pri odkvapoch alebo na väčšej ploche strechy šachovnicovým spôsobom. Na strechách, kde hrozí zosuv snehu, zabezpečujú rovnomerné rozloženie a neskôr aj rovnomerné topenie snehu, čím sa znižuje záťaž na odkvapy a zmenšuje sa nebezpečenstvo zranenia osôb v prípade, že sa nachádzajú v okolí domu pri páde snehu zo strechy. Presvetľovacie škridly zo skla alebo plexiskla presvetľujúce povaly a podstrešné priestory patria skôr k bonbónikom medzi doplnkami než k základnej výbave. Výstupové strešné okienka slúžia na výstup na strechu, presvetlenie a doplnkové vetranie neobytných podstrešných priestorov. Stúpacie plošiny uľahčujú pohyb po streche a umiestňujú sa najčastejšie v blízkosti komínov a antén. Základom pre ne sú špeciálne nosné škridle, ktoré sa musia na konštrukcii strechy pevne ukotviť, aby zaručili stabilitu a bezpečnosť pri výstupe na plošinku. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím je materiál plastickejší a ľahšie opracovateľný, tým menej prefabrikovaných doplnkových dielcov je potrebných. Napríklad pri klasických plechových strechách sa väčšina zložitých detailov realizuje klampiarskymi prácami, ktorých výsledok sa v tomto prípade vizuálne dokonale zlieva s krytinou, takže nenarúšajú vzhľad strechy. Pri ohybných kanadských šindľoch sa veľa detailov a komplikovaných spojov môže riešiť priamo pomocou používaného pokrývačského materiálu, resp. iných hydroizolačných pásov s podobnými vlastnosťami a vzhľadom. Naopak, keramické, betónové a iné pevné krytiny majú vzhľadom na svoju tvarovú stálosť oveľa širší sortiment doplnkových dielcov.

Údržba strechy

Zanedbávanie procesu údržby skracuje životnosť nielen strešného plášťa, ale v dôsledku jeho porúch následne môže spôsobovať poruchy nosnej konštrukcie striech. Všetkými tromi fázami sa ako červená niť vinie problém financovania. Strešná konštrukcia je v týchto prípadoch na okraji záujmu. Nájdu sa prostriedky na peknú fasádu, drahé interiéry, ale materiál na strechu sa vyberá podľa ceny, nie podľa životnosti, či technických parametrov uvedených v neexistujúcom projektovom riešení. Paradoxne, v prípade porúch a nimi spôsobených škôd, sa nájdu prostriedky na opravy, ktoré spravidla cenovo výrazne prekračujú kvalitné riešenia, na ktoré v čase realizácie peniaze neboli. Z hľadiska životnosti možno rozdeliť strechy na nové a staré. Za nové, kde sa ešte nemuseli prejaviť poruchy, možno považovať všetky strešné konštrukcie, ktoré neprešli cca 10 násobným cyklom striedania letných a zimných období. Pokiaľ sa v tomto období v strešnom plášti neprejavili závažnejšie stavebno-fyzikálne, či vadami materiálu alebo nekvalitnej remeselnej práce spôsobené poruchy, budú tieto funkčné do skončenia životnosti použitých materiálov. Životnosť týchto striech možno podstatne predĺžiť pravidelnou starostlivou údržbou.

 

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY 

vysielanej 18. 7. 2008 o 20:45 na TA3


 

Späť

Chystáte sa stavať dom? Dobre zvážte, ako budete vykurovať vašu domácnosť Chystáte sa stavať dom? Dobre zvážte, ako budete vykurovať vašu domácnosť

Vykurovanie domu patrí medzi kľúčové prvky domácnosti. Už pri výstavbe sa radí medzi tie drahšie položky a na nesprávne zvolený spôsob vykurovania budete doplácať po celý čas užívania domu. Preto treba všetko dobre zvážiť a nedať sa odradiť predsudkami alebo výškou počiatočnej investície.   Dnes máme takmer neobmedzené možnosti ako vykurovať dom. Poďme si ich jednu po druhej rozobrať. Kúrenie plynom Ide o klasický spôsob vykurovania domácnosti. V ideálnom prípade poskytuje lacné a bezproblémové teplo. Stačí mať prípojku, kvalitný..

Malá spálňa? Poradíme vám, ako ju zariadiť! Malá spálňa? Poradíme vám, ako ju zariadiť!

Máte malú spálňu, s ktorej zariadením si neviete rady? Inšpirujte sa našimi tipmi a využite každý centimeter štvorcový. Poslúžia vám na to vstavaná skriňa na mieru, závesné nočné stolíky a posteľ s úložným priestorom. Udržujte poriadok V malej spálni je nevyhnutné udržiavať poriadok a zbaviť sa všetkých nepotrebných vecí, ktoré iba zbytočne zaberajú miesto. Zo všetkého najskôr si preto ujasnite, čo naozaj potrebujete a bez čoho sa v spálni nezaobídete. Možno zistíte, že šatníková skriňa sa vojde do chodby alebo že sa pohodlne vyspíte..

Byty - Novostavby, aktuálny vývoj v Západoslovenskom kraji a Bratislave Byty - Novostavby, aktuálny vývoj v Západoslovenskom kraji a Bratislave

Byty, Novostavby, voľné byty v Bratislave a byty v Košiciach. Prehľad novostavieb bytov, voľné a predané. Posledné týždne sme mapovali situáciu na trhu s nehnuteľnosťami v celom Západoslovenskom kraji. Zisťovali sme dostupnosť bytov v novostavbách. Prieskumom sme zistili, že drvivá väčšina pár-ročných novostavieb bytov, je už vypredaná. Týka sa to novostavieb bytov v Bratislave ako sú Meander, Novanta v Ružinove a novostavba - Byty Laurinská. Novostavba Guthaus disponuje aktuálne ešte deviatimi voľnými bytmi, RNDZ 50 a Moruše má 14 voľných..

Ste nespokojní so správcom domu? Rokujte alebo ho zmeňte!

 Chcel by som sa spýtať v súvislosti s výkonom správy domu podľa platnej zmluvy, ako najefektívnejšie postupovať pri kontrole správcu. Máme totiž uzavretú zmluvu o výkone správy domu so správcom (správcovská spoločnosť je s.r.o.), ktorého podozrievame z nekalej činnosti a postupom voči nám tým, že nedodržuje dohodnuté odsúhlasovanie dodávateľov prác a ich cenníky, nepostupuje hospodárne a efektívne voči nám (dodávateľské práce bývajú riadne predražené), rôzne vratky a poplatky, ktoré sú nám zasielané a na ktoré máme nárok, zdržuje..

Spoločná kúpa bytu

 Žijeme spolu ako druh a družka už niekoľko rokov a máme v úmysle kúpiť si spoločne byt. Ako naformulovať kúpnu zmluvu? Čo sa stane s bytom, keď uzavrieme manželstvo? Pavol K. a Mária M., BratislavaPokiaľ nie ste manželmi, môžete nadobudnúť byt len do podielového spoluvlastníctva. V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja budete uvedení na strane kupujúcich. V kúpnej zmluve by mali byť určené vaše spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom..

Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak,..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.