Ceny pozemkov stúpajú, je ich nedostatok


Pozemkov je nedostatok, na stavebné parcely sa menia aj lesy a poľnohospodárska pôda
Prečo sa oplatí navštíviť pred podpisom kúpnej zmluvy katastrálny úrad
Na čo nezabudnúť pri kúpe stavebného pozemku
Orientačný prehľad cien pozemkov v niektorých slovenských mestách


Ceny stavebných pozemkov vyháňa hore najmä zvýšený dopyt po nich. Záujem o pozemky zvyšuje hlavne dostupnosť hypotekárnych úverov pre širšie vrstvy obyvateľstva a väčší záujem o stavbu rodinných domov.

Nedostatok stavebných pozemkov a ich vysoké ceny sú najvýraznejšie práve v Bratislave a okolí, smerom na východ republiky ceny pozemkov klesajú. Medzi cenami pozemkov sú na Slovensku veľké rozdiely. Najlacnejšie sa parcely predávajú v ekonomicky najslabších regiónoch. Situáciu na trhu s pozemkami ovplyvňuje však príchod automobiliek Peugeot a Hyundai, s ktorým prišlo výraznejšie ekonomické posilnenie spomínaných oblastí. Cena za meter štvorcový tu stúpla v priemere o 500 Sk za meter štvorcový.

Rozdiel medzi sumami za predaj môže predstavovať až 12 tisíc korún, v extrémnych prípadoch aj viac. Za pozemok v niektorej obci pri Bratislave zaplatí záujemca sumu okolo 2.000 korún. Za pozemok na bratislavskom Slavíne táto suma môže predstavovať aj 14 tisíc korún.

Podľa prognóz ľudí pohybujúcich sa na realitnom trhu ceny za pozemky ešte stúpnu. samozrejme do úvahy treba brať všetky faktory vplývajúce na ceny stavebných parciel. Ceny sa udržia len v ekonomicky slabších oblastiach, kde prebieha výstavba v minimálnej miere.

Pozemkov je nedostatok, na stavebné parcely sa menia aj lesy a poľnohospodárska pôda
Stavebných pozemkov je nedostatok. Obce v snahe, aby sa rozširovalo ich územie, ako aj kvôli zisku, využívajú možnosť zmeniť polia a lesy na jej území na stavebné pozemky. Musia však požiadať o ich vyňatie z pôdneho fondu. Urobiť tak môžu nielen ľudia ale aj majitelia lesnej a poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju majú v osobnom vlastníctve.

Tejto možnosti však predchádza niekoľko krokov.

1. Obec musí zahrnúť svoj zámer do územného plánu. Ak o vyňatie žiada súkromná osoba, musí mu najprv túto žiadosť schváliť obec.

2. Obec musí požiadať o schválenie žiadosti príslušné orgány na ochranu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy - obvodný pozemkový alebo obvodný lesný úrad.

3. So súhlasom týchto orgánov štátnej správy môže obec zmeniť územno-plánovaciu dokumentáciu a vydať na pozemky územné rozhodnutie.

4. Na katastrálnom úrade treba územie zaevidovať ako ,,stavebný pozemok“.

5. Následne začína premena plochy na stavebnú parcelu.

Prečo sa oplatí navštíviť pred podpisom kúpnej zmluvy katastrálny úrad
Pri návšteve katastra je potrebné pýtať si list vlastníctva. Na jeho poskytnutie potrebuje žiadateľ vedieť číslo listu vlastníctva alebo parcelné číslo príslušného pozemku (parcelné číslo poskytuje aj správa katastra).

List vlastníctva má niekoľko častí. V prvej časti pod písmenom A sa v ňom uvádza, o aký typ pozemku ide a či je vedený ako stavebný pozemok. V časti B sa dá overiť, či je predávajúci naozaj majiteľom pozemku a či je jediným vlastníkom. Ak nie je jediným majiteľom, v časti B sa dozviete, aký podiel na parcele mu prináleží. V časti C sa uvádza, či pozemok nie je predmetom záložného práva alebo naň nie je uvalené vecné bremeno.

Na čo nezabudnúť pri kúpe stavebného pozemku
Orientácia na svetové strany: pri výbere pozemku by mal mať budúci stavebník aspoň základnú predstavu o tom, aký dom sa chystá stavať. Nie každý projekt rodinného domu je určený pre každý typ stavebného pozemku. Najmä projekty typových rodinných domov nie je možné postaviť na každom pozemku. Niektoré firmy na požiadanie síce zmenia orientáciu domu, zákazník si však musí za túto nadštandardnú službu priplatiť. Pri obhliadke pozemku je potrebné uvažovať nasledovné: vstup do domu by mal byť orientovaný na severnú stranu, obytné miestnosti, ako napríklad kuchyňa alebo obývačka by mali mať orientáciu na juh.


Tvar parcely:

pri obhliadke je vhodné overiť si, či šírka pozemku spĺňa náležitosti stavebného zákona.


Prístup na pozemok:

kvalitný pozemok by mal mať vlastnú príjazdovú cestu. Ak ju parcela nemá a neexistuje ani možnosť jej dobudovania, mala by sa táto skutočnosť prejaviť v cene pozemku. Je však na zvážení samotného záujemcu o pozemok, či je pre neho kúpa natoľko výhodná, že sa k svojmu domu bude dostávať prípadne cez nejaký ďalší pozemok.


Vzdialenosť od občianskej vybavenosti:

dôležité je vziať do úvahy aj to, ako ďaleko od pozemku sa nachádza napríklad železničná alebo autobusová stanica, obchody a podobne. Ich vzdialenosť takisto ovplyvňuje cenu pozemku.


Inžinierske siete:

ceny pozemkov už vybavených inžinierskymi sieťami sú logicky vyššie ako ceny stavebných parciel, ktoré napojenie na inžinierske siete nemajú a možnosť napojenia na siete je príliš komplikovaná. Predajca pozemku by mal vedieť podať informáciu o tom, či a za akých podmienok existuje možnosť napojenia sa na plynovod, vodovod, kanalizáciu, telefón a káblovú televíziu.


Územný plán:

pozemok musí byť zahrnutý v územnom pláne príslušnej obce alebo mesta ako miesto, kde sa počíta s výstavbou rodinných domov. V opačnom prípade je možné, že stavebný úrad nevydá stavebné povolenie na stavbu domu.


Druh pozemku:

na katastrálnom úrade je potrebné si overiť, či je plocha evidovaná ako stavebný pozemok v zmysle stavebného zákona. Ak plocha na katastri takto vedená nie je, kupujúci bude mať v budúcnosti problémy nielen s obstaraním potrebných povolení na výstavbu domu, ale komplikácie môžu nastať aj napríklad s odvážaním smetí.


Lokalita:

cenu pozemku dvíha predovšetkým oblasť, v ktorej sa nachádza. Atraktívnosť územia podmieňuje hlavne možnosť pracovných príležitostí v okolí, vybudovaná infraštruktúra a služby v okolí.

Orientačný prehľad cien pozemkov v niektorých slovenských mestách
Prešovský kraj:

od 250 Sk/m2 do 1.300 Sk/ m2


Košický kraj:

od 300 Sk/ m2 do 2.700 Sk/ m2


Banskobystrický kraj:

od 300 Sk/ m2 do 1.700 Sk/ m2


Žilinský kraj:

od 350 Sk/ m2 do 2.500 Sk/ m2


Trenčiansky kraj:

od 400 Sk/ m2 do 2.100 Sk/ m2


Trnavský kraj:

od 500 Sk/ m2 do 4.000 Sk/ m2


Nitriansky kraj:

od 400 Sk/ m2 do 2.500 Sk/ m22


Bratislavský kraj:

od 1.500 Sk/ m2 do 20.000 Sk/ m2

Zdroj: inzeráty a prehľady cenových ponúk realitných kancelárií

Späť

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Záhradná architektúra

Záhrada je miestom, ktoré nielen dotvára vzhľad nášho domu, ale zároveň dáva jeho obyvateľom priestor pre fantáziu a relax. Najmä o tom poslednom však má každý z nás inú predstavu, a podľa toho si treba typ záhrady aj vyberať. Možností je veľa a je rozdiel, či sa chceme záhrade každý druhý deň aktívne venovať, alebo raz za týždeň pokosiť trávnik. Okrem estetického výsledku by teda mal byť kritériom aj miera starostlivosti, s ktorou do budúcnosti rátame. Anglický trávnik Tento druh je stále veľmi obľúbený; vyzerá elegantne a upravene, ale..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..