Ceny pozemkov stúpajú, je ich nedostatok


Pozemkov je nedostatok, na stavebné parcely sa menia aj lesy a poľnohospodárska pôda
Prečo sa oplatí navštíviť pred podpisom kúpnej zmluvy katastrálny úrad
Na čo nezabudnúť pri kúpe stavebného pozemku
Orientačný prehľad cien pozemkov v niektorých slovenských mestách


Ceny stavebných pozemkov vyháňa hore najmä zvýšený dopyt po nich. Záujem o pozemky zvyšuje hlavne dostupnosť hypotekárnych úverov pre širšie vrstvy obyvateľstva a väčší záujem o stavbu rodinných domov.

Nedostatok stavebných pozemkov a ich vysoké ceny sú najvýraznejšie práve v Bratislave a okolí, smerom na východ republiky ceny pozemkov klesajú. Medzi cenami pozemkov sú na Slovensku veľké rozdiely. Najlacnejšie sa parcely predávajú v ekonomicky najslabších regiónoch. Situáciu na trhu s pozemkami ovplyvňuje však príchod automobiliek Peugeot a Hyundai, s ktorým prišlo výraznejšie ekonomické posilnenie spomínaných oblastí. Cena za meter štvorcový tu stúpla v priemere o 500 Sk za meter štvorcový.

Rozdiel medzi sumami za predaj môže predstavovať až 12 tisíc korún, v extrémnych prípadoch aj viac. Za pozemok v niektorej obci pri Bratislave zaplatí záujemca sumu okolo 2.000 korún. Za pozemok na bratislavskom Slavíne táto suma môže predstavovať aj 14 tisíc korún.

Podľa prognóz ľudí pohybujúcich sa na realitnom trhu ceny za pozemky ešte stúpnu. samozrejme do úvahy treba brať všetky faktory vplývajúce na ceny stavebných parciel. Ceny sa udržia len v ekonomicky slabších oblastiach, kde prebieha výstavba v minimálnej miere.

Pozemkov je nedostatok, na stavebné parcely sa menia aj lesy a poľnohospodárska pôda
Stavebných pozemkov je nedostatok. Obce v snahe, aby sa rozširovalo ich územie, ako aj kvôli zisku, využívajú možnosť zmeniť polia a lesy na jej území na stavebné pozemky. Musia však požiadať o ich vyňatie z pôdneho fondu. Urobiť tak môžu nielen ľudia ale aj majitelia lesnej a poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju majú v osobnom vlastníctve.

Tejto možnosti však predchádza niekoľko krokov.

1. Obec musí zahrnúť svoj zámer do územného plánu. Ak o vyňatie žiada súkromná osoba, musí mu najprv túto žiadosť schváliť obec.

2. Obec musí požiadať o schválenie žiadosti príslušné orgány na ochranu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy - obvodný pozemkový alebo obvodný lesný úrad.

3. So súhlasom týchto orgánov štátnej správy môže obec zmeniť územno-plánovaciu dokumentáciu a vydať na pozemky územné rozhodnutie.

4. Na katastrálnom úrade treba územie zaevidovať ako ,,stavebný pozemok“.

5. Následne začína premena plochy na stavebnú parcelu.

Prečo sa oplatí navštíviť pred podpisom kúpnej zmluvy katastrálny úrad
Pri návšteve katastra je potrebné pýtať si list vlastníctva. Na jeho poskytnutie potrebuje žiadateľ vedieť číslo listu vlastníctva alebo parcelné číslo príslušného pozemku (parcelné číslo poskytuje aj správa katastra).

List vlastníctva má niekoľko častí. V prvej časti pod písmenom A sa v ňom uvádza, o aký typ pozemku ide a či je vedený ako stavebný pozemok. V časti B sa dá overiť, či je predávajúci naozaj majiteľom pozemku a či je jediným vlastníkom. Ak nie je jediným majiteľom, v časti B sa dozviete, aký podiel na parcele mu prináleží. V časti C sa uvádza, či pozemok nie je predmetom záložného práva alebo naň nie je uvalené vecné bremeno.

Na čo nezabudnúť pri kúpe stavebného pozemku
Orientácia na svetové strany: pri výbere pozemku by mal mať budúci stavebník aspoň základnú predstavu o tom, aký dom sa chystá stavať. Nie každý projekt rodinného domu je určený pre každý typ stavebného pozemku. Najmä projekty typových rodinných domov nie je možné postaviť na každom pozemku. Niektoré firmy na požiadanie síce zmenia orientáciu domu, zákazník si však musí za túto nadštandardnú službu priplatiť. Pri obhliadke pozemku je potrebné uvažovať nasledovné: vstup do domu by mal byť orientovaný na severnú stranu, obytné miestnosti, ako napríklad kuchyňa alebo obývačka by mali mať orientáciu na juh.


Tvar parcely:

pri obhliadke je vhodné overiť si, či šírka pozemku spĺňa náležitosti stavebného zákona.


Prístup na pozemok:

kvalitný pozemok by mal mať vlastnú príjazdovú cestu. Ak ju parcela nemá a neexistuje ani možnosť jej dobudovania, mala by sa táto skutočnosť prejaviť v cene pozemku. Je však na zvážení samotného záujemcu o pozemok, či je pre neho kúpa natoľko výhodná, že sa k svojmu domu bude dostávať prípadne cez nejaký ďalší pozemok.


Vzdialenosť od občianskej vybavenosti:

dôležité je vziať do úvahy aj to, ako ďaleko od pozemku sa nachádza napríklad železničná alebo autobusová stanica, obchody a podobne. Ich vzdialenosť takisto ovplyvňuje cenu pozemku.


Inžinierske siete:

ceny pozemkov už vybavených inžinierskymi sieťami sú logicky vyššie ako ceny stavebných parciel, ktoré napojenie na inžinierske siete nemajú a možnosť napojenia na siete je príliš komplikovaná. Predajca pozemku by mal vedieť podať informáciu o tom, či a za akých podmienok existuje možnosť napojenia sa na plynovod, vodovod, kanalizáciu, telefón a káblovú televíziu.


Územný plán:

pozemok musí byť zahrnutý v územnom pláne príslušnej obce alebo mesta ako miesto, kde sa počíta s výstavbou rodinných domov. V opačnom prípade je možné, že stavebný úrad nevydá stavebné povolenie na stavbu domu.


Druh pozemku:

na katastrálnom úrade je potrebné si overiť, či je plocha evidovaná ako stavebný pozemok v zmysle stavebného zákona. Ak plocha na katastri takto vedená nie je, kupujúci bude mať v budúcnosti problémy nielen s obstaraním potrebných povolení na výstavbu domu, ale komplikácie môžu nastať aj napríklad s odvážaním smetí.


Lokalita:

cenu pozemku dvíha predovšetkým oblasť, v ktorej sa nachádza. Atraktívnosť územia podmieňuje hlavne možnosť pracovných príležitostí v okolí, vybudovaná infraštruktúra a služby v okolí.

Orientačný prehľad cien pozemkov v niektorých slovenských mestách
Prešovský kraj:

od 250 Sk/m2 do 1.300 Sk/ m2


Košický kraj:

od 300 Sk/ m2 do 2.700 Sk/ m2


Banskobystrický kraj:

od 300 Sk/ m2 do 1.700 Sk/ m2


Žilinský kraj:

od 350 Sk/ m2 do 2.500 Sk/ m2


Trenčiansky kraj:

od 400 Sk/ m2 do 2.100 Sk/ m2


Trnavský kraj:

od 500 Sk/ m2 do 4.000 Sk/ m2


Nitriansky kraj:

od 400 Sk/ m2 do 2.500 Sk/ m22


Bratislavský kraj:

od 1.500 Sk/ m2 do 20.000 Sk/ m2

Zdroj: inzeráty a prehľady cenových ponúk realitných kancelárií

Späť

Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Netradičné formy bývania

Síce realitný trh na Slovensku a vôbec na celom svete neprežíva práve aktívne obdobia, stále je dobré pre rozšírenie obzorov ísť aj do tých realitných tém, ktoré síce nezapĺńajú prvé stránky periodík, ale slúžia skôr na odľahčenie a inšpiráciu. Skúste si preto predstaviť bývanie v netradičných priestoroch ako je hausbót, či bývalé továrne. Alebo vedeli by ste si predstaviť bývanie v podzemí a vôbec pri tom nemáme na mysli úkryt pred vojenským útokom, ale celkom útulné bývanie?Netradičné formy bývania sa čoraz viac dostávajú do popredia,..

Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť

Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o..

Vznik spoločenstva vlastníkov bytov

ZMLUVA O SPOLOČENSTVEKOMPETENCIE SPOLOČENSTVANÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČENSTVA DO REGISTRA Časté otázky našich čitateľov sa týkajú výkonu správy domov. Konkrétne ide o otázku, ktorá z foriem výkonu správy je výhodnejšia - či správa uskutočňovaná priamo vlastníkmi bytov a nebytových priestorov alebo správa uskutočňovaná správcom, teda bytovým družstvom, správcovskou spoločnosťou či inou právnickou osobou, prípadne, aké sú kompetencie spoločenstva alebo správcov. Nakoľko ide o širokú tému, odpoveď na túto otázku sa Vám pokúsim podať v tomto, ako aj..

Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať. Dagmar I., Hradská Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..