Dostane sa záplava montovaných domov aj k nám?

Montované domy
Drevené domy a zruby
Prečo práve drevený dom?
Nízkoenergetické rodinné domy
Čo je to „nízkoenergetický dom?
Pasívny dom
Ako takýto dom postaviť?
Zopár rád, ak ste sa rozhodli stavať ekologickú stavbu
DÁ SA DAŤ DO RÁMČEKA
Pohľad do budúcnosti


Tak, ako všetko, aj rodinný dom má svoju dlhú a pestrú históriu. Sídlo bývania rodiny prešlo od jaskynných skalných obydlí cez chatrče z dreva a koží, slamené stavby a hlinené a kamenné stavby až po súčasné tehlové, pórobetónové či montované domy. Je logické, že tento vývoj bol a je závislý na rozvoji stavebných technológií, vývoji a dostupnosti stavebných materiálov, na pokroku všeobecne. Podľa toho aký kto vlastnil dom sa dalo určiť pomerne presne, aké má kto postavenie v spoločnosti, kultúrnu úroveň obyvateľov a ich nároky a samozrejme jeho finančné zabezpečenie.


Kvalita rodinných domov a rýchlosť ich výstavby sa neporovnateľne zvýšila v momente, keď sa začali stavebné diely vyrábať vo fabrikách. Ich základné funkcie sa však za celý svoj dlhý vývin nezmenili. Stále je to najmä ochrana rodiny pred vonkajšími vplyvmi, či už klimatickými alebo rôznymi inými faktormi, primárne ďalej ochrana majetku a zaistenie súkromia. Nepochybne je rodinný dom potrebný na výchovu detí, aj keď vlastniť ho už nie je tak nevyhnutné ako počas minulej éry. Značné množstvo ľudí sa dnes uspokojí aj s bytom, ale trend postaviť si vlastný domov však je nepochybne silný aj teraz.

U nás, v našich stredoeurópskych podmienkach je silná tradícia budovania rodinných domov z vysoko trvácnych materiálov ako sú kameň alebo tehla. Je to z jednoduchého dôvodu. Naši ľudia totiž stavali svoje príbytky s predpokladom, že v ňom prežijú svoj život nielen oni, ale aj mnoho generácií po nich. Bežne sa stáva, že na našich starších dedinách nájdete tristo a viac ročné stavby. Rodinné sídlo sa buduje ako investícia do budúcnosti, jeho hodnota v čase rastie.Montované domy
V posledných pár rokoch do Európy prichádzajú hlavne zo Spojených štátov nové trendy ľahkých montovaných domov. U konzervatívne založených Stredoeurópanov to však tieto domy nemajú vôbec ľahké. Je totiž značný rozdiel v chápaní spôsobu života v Európe a v Amerike, kde je rodinný dom chápaný ako spotrebný tovar, tak ako auto alebo chladnička a nie ako investícia do budúcnosti. Američania takýto dom vymenia niekoľko krát za život z dôvodu častej zmeny zamestnania a migrácie za ním, ako aj pre zmenu veľkosti rodiny a pre nás často nepochopiteľnú inú kopu dôvodov. V dôsledku toho je tam montovaný dom neporovnateľne lacnejší.

Na Slovensku a v Českej republike pôsobí niekoľko firiem, ktoré zabezpečujú montáž takýchto domov, z ich skúseností však vieme, že sa presadzujú len veľmi ťažko. Naši ľudia stále veria, že ak svoj dom raz postavia, nikdy nebudú potrebovať iný.

Porovnáme si v krátkosti tieto dve možnosti vystavenia si svojho príbytku. Začneme s nášmu srdcu bližším, tradičným murovaným masívnym domom.

Asi najmarkantnejšou výhodou je, že takéto domy zo dňa na deň stúpajú na cene. Domy spred dvadsiatich rokov vystavené za pol milióna dnes majú hodnotu, resp. predávajú sa, za päť a v nezriedkavých prípadoch dokonca až pätnásť miliónov korún. V závislosti od polohy a ďalších dôležitých faktorov, samozrejme. Ďalším plus pre murované domy je ich životnosť. Pri momentálnej kvalite stavebných materiálov a dielov, je dĺžka života dnešnej modernej stavby aj niekoľko sto rokov. Taktiež oveľa lepšie v porovnaní s montovaným domom izoluje zvuk. Táto skutočnosť je spôsobená použitím ťažkých materiálov a hrubých stien. A na záver je potrebné sa zmieniť o výbornej akumulačnej schopnosti. Obrovská výhoda je v tom, že umožňuje takzvanú prerušenú prevádzku kúrenia v nočných hodinách bez toho, aby sme pocítili ochladenie.

Nevýhody murovaných stavieb sa u nás strácajú, resp. sú zanedbateľné, pretože kým je napr. v spomínanej Amerike cena za montovanú stavbu neporovnateľne nižšia, na Slovensku to zatiaľ pramálo platí. Totiž pri stavbe domov rovnakej veľkosti zaplatíme približne rovnakú sumu. Ďalšou malou nevýhodou je rýchlosť vystavenia domu. Dá sa však odstrániť veľmi jednoducho, len musíte mať dostatok financií. Riešením je etapovitosť výstavby, teda najatie na viac stavebných úkonov viac firiem tak, že akonáhle jedna skončí s vašimi základmi, prichádza ďalšia na murovanie stien, tretia na postavenie strechy atď., alebo prispením svojou troškou k dielu svojpomocnou výstavbou, čím aj ušetríte nejakú korunku. Nevýhodou je aj tepelný odpor stavby, to sa však ľahko odstráni dnes tak populárnym zateplením.

Výhody a nevýhody montovaných ľahkých domov sú presne opačné. Najväčším plus je rýchla výstavba. Hospodárnosť montovaného systému šetrí plochu a predovšetkým čas. Dom môžete mať hotový za tri mesiace, možno aj skôr. Totiž všetky stavebné profesie prichádzajú z jednej ruky podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu. V krajinách, kde je mnoho konkurenčných firiem a veľký dopyt po takýchto stavbách, je veľkou výhodou spomínaná cena. U nás sa bohužiaľ táto, v zahraničí asi najväčšia výhoda, vďaka malosériovosti výroby stráca. A poslednou výhodou, ktorá stojí za zmienku je tepelný odpor stavby.

Nevýhody sú krátka životnosť, dodávateľská výstavba a zvuková izolácia. Spoločnosti síce udávajú životnosť päťdesiat až sto rokov, ale najlepšie urobíte, ak sa sami pôjdete pozrieť na štyridsať ročný montovaný rodinný dom. Tým, že spoločnosť, ktorej zaplatíte vystaví celý dom od podlahy až po strop, nie je možnosť svojpomocnej výstavby a tým pádom aj ušetrenia. Sú však firmy, ktoré umožňujú objednať si svoj dom v rôznych fázach dokončenia, to znamená, že vy si určíte rozsah svojpomocne vykonávaných prác, skrátka urobíte, čo dokážete, na čo ste dostatočne zručný. Alebo ľudia, ktorých poznáte a dokážu to urobiť za nižšiu sumu. Odporúčame to však iba v prípadoch, keď ste si týmito ľuďmi alebo sebou viac než istý, pretože sa stáva, že nový majiteľ narobí viac škody než osohu. Príprava hotových dielov (steny, stropy, krov) vo výrobnej hale garantuje však nezávislosť na rozmaroch počasia a veľkú mieru precíznosti. Zásluhou suchých procesov montáže vo výrobných halách ale odpadávajú zdĺhavé procesy sušenia. A nakoniec, použitie ľahkých montovaných materiálov na steny má za následok v niektorých systémoch horšie zvukovoizolačné vlastnosti a použitie ľahších materiálov zasa horšie akumulačné vlastnosti. Skrátka je nutné nepretržite takáto ľahké montované domy vykurovať.


Drevené domy a zruby
Akousi vetvou montovaných domov sú drevené montované domy a zruby. Sú výhodnou alternatívou, ak sa chcete cítiť doslova ako v prírode. Exteriér aj interiér je väčšinou drevený (to samozrejme závisí od voľby zákazníka), v takýchto domoch nenájdete nič, čo by pôsobilo rušivo, čo by nesedelo do celkovej koncepcie po konečných úpravách.

Keďže v nasledujúcich riadkoch budeme vychádzať výlučne z poznatkov a skúseností spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o., je na mieste túto firmu aspoň zhruba predstaviť. Najlepší úsudok si však urobíte sami, ak sa pôjdete pozrieť na ich stálu výstavnú expozíciu v Bratislave.

Pôsobia na trhu s drevenými stavbami už pätnásť rokov a medzi ich produkty patria záhradné chatky, rekreačné chaty, záhradné doplnky ako lavice, altánky, studničky a napokon aj veľké rodinné domy. Drevodom Orava ponúka aj realizáciu atypických drevených montovaných domov podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.


Prečo práve drevený dom?
K ich najväčším výhodám podobne patrí rýchlosť postavenia domu a suchý proces výstavby z prvkov, ktoré sa predstavujú vopred vo výrobe. Montáž však je ešte o nejaký čas rýchlejšia. Napríklad vo svojich reklamných prospektoch uvádza spomínaná firma čas výstavby na jeden až dva mesiace. Pri panelovom type dreveného montovaného domu je stavba už na piaty deň od začiatku montáže pripravená na pokrytie strešnou krytinou. Hrubá stavba sa uzavrie do štrnástich dní od zahájenia výstavby. Táto rýchlosť má veľký význam pri financovaní stavby pomocou úveru. Investor, teda zákazník, môže dom okamžite po ukončení výstavby využívať a jeho investícia sa takýmto spôsobom zhodnocuje. Ďalšou výhodou je, že sa pri realizácii stavby neporuší okolie a nároky na vybavenie staveniska sú nízke. Pri drevených stavbách panelového typu totiž stačí stavať ľahkou mechanizáciou.

Takéto domy by mali byť zdravotne neškodné, dokonca nehrozia ani žiadne alergické reakcie, teda aspoň ešte neboli nijaké preukázané. Tým, že sa v konštrukcii domu neakumuluje teplo, vo vnútorných priestoroch sa lepšie reguluje teplota. Poslednou dôležitou skutočnosťou, na ktorú netreba zabúdať je natretie dreveného domu, zvnútra najlepšie ekologickou látkou, ktorá chráni materiál proti pliesňam a škodcom a pred UV žiarením. Spoločnosti ako Drevodom Orava však takéto pracovné úkony zabezpečujú automaticky, nátery máte väčšinou v cene výsledného produktu.

Na Slovensku je predovšetkým záujem o rekreačné chaty, malé stavby do záhrad a stredne veľké rodinné domy z dreva. Toto trhové odvetvie sa stále viac rozmáha aj u nás, tiež to však nie je lacný špás. Ale pekné takéto domy určite sú, efekt zvonku aj znútra je na pohľad jedinečný.


Nízkoenergetické rodinné domy
Pojem nízkoenergetický dom nie je u nás už úplne neznámy pojem, aj keď nie je celkom presne obecne definovaný. Ide samozrejme o bývanie s nízkou spotrebou energie. V porovnaní s novostavbami podľa súčasne platných noriem ide o spotrebu zhruba polovičnú, so staršími výstavbami ide o spotrebu tretinovú a nižšiu. Podľa údajov strediska pre obnoviteľné zdroje a úspory energie Ekowatt sa pokladá za nízkoenergetický taký dom, ktorého spotreba za rok na vykurovanie je nižšia ako päťdesiat kWh na meter štvorcový vykurovanej podlahovej plochy.


Čo je to „nízkoenergetický dom?
Tento pojem aj so svojím hmatateľným významom sa k nám dostal v deväťdesiatych rokoch. Ide o progresívne riešené rodinné domy, s kvalitnou termoizoláciou a teda s nízkymi prevádzkovými nákladmi, čo je atraktívne najmä v čase neustáleho nárastu cien energií. Aj v takýchto domoch je však potrebné vykurovanie centrálnym kotlom, lenže úspora nákladov na kúrenie a klimatizáciu je štyridsať až päťdesiat percent. Znamená to, že vynaložené peniažky na stavbu takéhoto domu sa vám veľmi rýchlo vrátia, systém vykurovania zabezpečí pohodu v interiéri podľa momentálnych požiadaviek. Možno tomu nebudete veriť, ale využiteľná obytná plocha pri takýchto montovaných domoch je o osem až desať percent väčšia ako pri murovaných stavbách rovnakých vonkajších rozmerov, rovnakej zastavanej plochy domu. A to je pomerne dosť pekné číslo. Výstavba taktiež netrvá extra dlho. Doba výstavby domu na kľúč je približne pätnásť týždňov. Realizácia výstavby nízkoenergetických domov sa praktizuje viacerými stavebnými technológiami na báze suchého procesu. Je to veľmi výhodné, pretože napríklad drevený montovaný dom vám nebude schnúť doslova pod nohami.

Poznáme aj akúsi zdokonalenú verziu nízkoenergetického domu, ktorou je tzv. pasívny dom.


Pasívny dom
Vo všeobecnosti je to vylepšenie konceptu nízkoenergetického domu, ktorý takpovediac nepotrebuje konvenčné vykurovanie. Je svojou koncepciou dimenzovaný tak, že na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje. Znie to dosť futuristicky, ale na bezproblémový chod domácnosti budete používať iba vyžarované slnečné teplo, a teplo, ktoré produkujú domáce spotrebiče a obyvatelia domácnosti. Pohoda v zime a v lete je dosahovaná aktívnymi a pasívnymi prvkami, ktoré sú zvyčajne zakomponované do samotnej stavby a nie je možné doinštalovať ich dodatočne. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku vystačí sama bez aktívneho kúrenia a na doplnkové kúrenie a ohrievanie úžitkovej vody bude stačiť zariadenie s výkonom cca štyri kilowatty. Pasívnymi komponentmi sú kvalitné obvodové izolácie a veľmi kvalitné okná, ktoré majú denný prínos tepla cez sklo, zväčša je to trojité sklo, vyšší, ako sú nočné straty únikom tepla cez sklo.

Tými aktívnymi komponentmi, ktoré zaručujú dodatočné tepelné zisky sú najmä solárne kolektory, u nás používané predovšetkým na ohrev úžitkovej vody, kontrolované vetranie a tepelné čerpadlá. Radiátory v pasívnych domoch sú absolútne neprípustné.

Všetky tieto systémy majú však malý nábeh, teda ich nevýhodou je, že môže trvať značný čas, kým prehrejete celý dom, presnejšie, niekedy aj dva dni. Čiže v prípade vášho odchodu na dovolenku neodporúčame vypínať všetky systémy, ak po návrate domov nechcete mrznúť. Na nákladoch spotreby energií sa to aj tak pramálo odrazí.

Pri realizácii stavieb sa využíva modifikovaná technológia slnečných kolektorov, absorbčnej nádrže, mierne upraveného podlahového kúrenia, avšak bez kotla, a taktiež systém núteného vetrania. Doba výstavby takéhoto príbytku je taktiež okolo pätnásť týždňov.

Pasívne domy sú určené pre špecifickú skupinu klientov, ktorí kladú dôraz na maximálnu úsporu financií. Ak ide všetko podľa tých najlepších predstáv, úspora nákladov na energie vynaložených na kúrenie a ohriatie úžitkovej vody je spolu aj osemdesiat percent.

Okrem jednoznačnej výhody v úspore vašich financií a paliva majú pasívne domy veľký prínos v tom, že nezaťažujú taký očividným, spôsobom životné prostredie. Menšia spotreba energie menej zaťaží ovzdušie škodlivými emisiami.


Ako takýto dom postaviť?
Všeobecne pre realizáciu ekologickej výstavby platí, že musíte pre jej optimálne využitie a pre dosiahnutie požadovaných výsledkov zhodnotiť, aké podmienky prírodného prostredia máte k dispozícii. Nevyhnutnosťou sú prieskumy a rozbory z aspektu geológie, hydrológie, geomorfológie a klimatológie vo vašom projekte. Pozor, pretože dva susediace pozemky môžu mať úplne odlišné podmienky, najmä ak je terén členitý, kde vznikajú kopce a údolia. Treba byť dôslední pri pozorovaní, pretože platí, že aj zdanlivé nevýhody sa môžu stať výhodami hrajúcimi vo váš prospech.

Nezabudnite pri výbere zohľadniť vlastné záväzky, povinnosti či záujmy. Týmto sa snažíme povedať, že odľahlé, bohom zabudnuté miesto síce poskytuje množstvo súkromia, ale na druhú stranu je nutné časté využívanie automobilu. Domom ušetrená energia sa tým nezmyselne presunie do energie pre zabezpečenie mobility.

Veľkosť pozemku závisí od predstavy veľkosti stavby a plánovaného využitia pozemku, pričom sa prihliada na požiadavku minimálneho záberu voľných plôch. Istou kompenzáciou zabranej zelene na výstavbu je zriadenie zelenej strechy. Bežná veľkosť pozemku pre samostatne stojaci dom je 500 až 800 m2.

Do úvahy je potrebné brať aj prípadné prírodné nebezpečenstvá ako sú požiar, víchrica, lavína, zosuv pôdy. Stále viac ľudí ich podceňuje, nie je to však opodstatnené. Tieto nebezpečenstvá hrozia aj v dnešnej dobe. Najlepšie by bolo vyhnúť sa už pri plánovaní takýmto lokalitám, rovnako tak zdrojom škodlivých vplyvov ako napríklad hluk a škodliviny zo vzduchu, umelé žiarenia, teda vysokonapäťové vedenia a zdroje šírenia bezdrôtového signálu a nakoniec aj prírodným poliam žiarenia- geopatogénne zóny. Preskúmanie takýchto zdrojov je zmysluplným opatrením v záujme zdravia budúcich užívateľov.

Výhodou je, že potreba exitencie rozvodných sietí sa značne zmenšuje. Cieľom je skôr realizácia obydlí so snahou o fungovanie na báze "uzavretých prírodných kolobehov", s využívaním zdrojov na pozemku (obnoviteľných zdrojov energií, studňovej a dažďovej vody...), ako aj s odstraňovaním odpadu (biologickým čistením vody, kompostovaním).


Zopár rád, ak ste sa rozhodli stavať ekologickú stavbu
V prvom rade si treba zvoliť kompaktnú stavebnú formu. Tu je nutné brať ohľad na miestne klimatické podmienky, rozloženie terénu, orientáciu na svetové strany, vegetáciu a spôsob okolitej zástavby. To platí všeobecne pri stavbe akéhokoľvek domu. Pre pasívny alebo nízkoenergetický dom však bude dobré, ak navrhnete primerane veľké južne orientované okná pre solárne panely a využijete transparentné tepelné izolácie. Zriaďte si tiež zimné záhrady. Dôležitým sprievodným opatrením je spomínaná akumulácia pasívnych energetických ziskov a letná tepelná ochrana (tienenie) proti prehrievaniu budovy. Nezabudnite využívať riadené vetranie a zabezpečte vzduchotesnosť obalových konštrukcií, pretože riadené vetranie zabezpečuje potrebný prísun čerstvého vzduchu v požadovanej kvalite s minimálnymi energetickými stratami. Časť tepla odvádzaného vzduchu sa dá totiž spätne využiť. A vyhotovenie vzduchotesných stien a strechy je dôležité pre zamedzenie energetických strát. Tiež sa snažte na maximálnu možnú mieru zvýšte tepelnú ochranu objektu. Je dobré zabezpečiť realizáciu vysokého tepelnoizolačného štandardu a pokúste sa aj zabrániť vzniku tepelných mostov. A nakoniec si rozvrhnite optimálny zdroj na pokrytie zvyškovej potreby tepla.
 
 

DÁ SA DAŤ DO RÁMČEKA
Vedeli ste že

 • na južne exponované polohy dopadá v zime o desať až tridsať percent viac globálneho slnečného žiarenia ako na severné svahy v rovnakej klíme?
 • teplota vzduchu v údoliach a na vrcholoch kopcov je nižšia ako v chránených polohách rozličnými prekážkami a na južných svahoch?
 • v údoliach sa zhromažďujú škodliviny a znečistený vzduch?
 • teploty v údolných oblastiach môžu vplyvom klesania studeného vzduchu hlavne v noci vytvárať jazerá studeného vzduchu?
 • nárastom nadmorskej výšky o sto metrov priemerná teplota klesne o približne 0,5 až 0,8 °C?
 • poveternostné pomery v lokalite ovplyvňujú spotrebu vykurovacej energie budov?
 • rýchlosť vetra závisí od výškovej polohy a tvaru budovy, od jej výšky a plochy povrchu?
 • zaťaženie vetrom sa môže zmenšiť vhodným nasmerovaním budovy vzhľadom na smer vetra (45°odchýlka od hlavného smeru zimného vetra), zlepšením aerodynamiky budovy (kompaktnou formou), obmedzením jej výšky a vhodným usporiadaním okolitej vegetácie?
 • vodné toky a plochy zmierňujú výkyvy teplotných zmien, a preto majú dôležitú klimatickú funkciu? Tak napríklad jeden mł vody s teplotou +10°C dokáže totiž zohriať 3000 m3 vzduchu z -10°C na 0°C.
 • aj malé jazierko s hĺbkou min. 1 m ponúka ochranu proti mrazu pre bezprostredné okolie s plochou desaťnásobne väčšou ako je jeho povrch?
 • na tvorbe mikroklímy obytného prostredia sa podieľa spôsob vytvárania blokov, uličných ťahov, alebo rozptýlených systémov?
 • v husto zastavaných plochách sídiel môže byť teplota vonkajšieho vzduchu až o 10°C vyššia ako vo voľnej krajine?
 • zalesnené plochy majú výraznú regulačnú funkciu pre lokálnu klímu ­ prečisťujú zduch, zadržujú vlahu a tým regulujú vlhkosť a teplotu okolitého vzduchu, chránia pred vetrom, vytvárajú oddychové a rekreačné plochy a majú aj estetizujúcu funkciu?
 • správnou orientáciou budovy a vhodnou výsadbou zelene možno cielene usmerňovať a odvádzať studený vzduch?
 • výsadbou stromov a vyšších kríkov možno chrániť dom pred vplyvmi vetra, chladu a hluku, pričom sa dodatočne zlepšuje aj kvalita vzduchu?

Pohľad do budúcnosti

 
 
 
Ak bude trend v rozvoji kompletne všetkých a najmä informačných technológií pokračovať takou rýchlosťou ako doteraz, a to určite bude, môžeme s istotou tvrdiť, že zasiahne aj techniku stavby domov a vybavenie domácností. Už v súčasnosti existujú systémy, ktoré riadia chod celého domu od elektrospotrebičov, cez osvetlenie, vykurovanie, zavlažovanie a bezpečnosť celého domu. Tento inteligentný dom bude sám rozoznávať vaše požiadavky a následne ich plniť. S pripojením takéhoto riadiaceho systému na celosvetovú počítačovú sieť, internet, budete pravdepodobne môcť riadiť chod svojej domácnosti z akéhokoľvek miesta na Zemi.

Technológie výstavby neustále napredujú a možno sa dočkáme výstavby montovaných domov za jeden deň. Jednoducho zavoláte, alebo si na internete objednáte ráno dom na kľúč a vo večerných hodinách budete už strihať trávnik okolo vášho nového príbytku. Kvalita bude neporovnateľne vyššia, domy vydržia zemetrasenia a všetky živelné pohromy, pokusom vykradnúť ho sa iba zasmejeme. Možno sa vám to všetko zdá až príliš nereálne, predstavili ste si však pred pätnástimi rokmi že budete môcť telefonovať bez káblového prepojenia a to z ktoréhokoľvek miesta na Zemi?

Popularita nízkoenergetických a pasívnych domov neustále narastá, čoraz viac vyniká intenzívnejšia požiadavka po energetických úsporách. Veď už v súčasnosti sa čoraz častejšie používajú formy plošného vykurovania, nové typy kondenzačných kotlov, slnečné kolektory zdobia už množstvo domov možno aj na vašej ulici. A je to nakoniec aj ušľachtilé, pretože znižovaním energetickej náročnosti budeme viac šetriť aj naše životné prostredie pre budúce generácie.


Späť

Ako si spálňu zariadiš, tak budeš spať

Prvoradou úlohou spálne je, aby sme sa v nej cítili dobre. Má nám spolu s posteľou poskytnúť oddych a regeneráciu. V žiadnom prípade by nemala slúžiť ako sklad, či odkladací priestor pre nadbytočné veci a pôsobiť pri tom preplneným dojmom. Výstavba panelových domov nám však zanechala množstvo bytov s malou obytnou plochou, takže ich obyvatelia spálňu často umiestňujú do najmenšej izby. Dvôvod je jednoduchý: Veď tam trávime málo času! Ak bývate v panelovom byte, potom dobre viete, že rozhodnutie, kam dať spálňu je asi to najľahšie. Väčšinou toto..

Inžinierske siete

 Projektovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sietíAko začať projektovať stavbu?Ako môžu inžinierske siete ovplyvniť cenu?Overte si možnosť napojenia sa do verejných vedeníPrístup na pozemokMalá radaVodovodPlynovodLežatý rozvodSpád, odvodnenie a čistenie plynovodného potrubiaKanalizáciaAko navrhnúť vnútornú kanalizáciu?Elektrické vedenie V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať inžinierskym sieťam ako faktoru, ktorý môže značne ovplyvniť kúpu, resp. cenu vášho nového príbytku, čo robiť, ak vaše budúce obydlie nie je pripojené na tieto..

Kúpeľňa

 Každý z nás chce, aby jeho kúpeľňa vyzerala dobre, sviežo a zároveň príjemne. Je to miestnosť, v ktorej, aj keď si to málokto z nás uvedomuje, trávime množstvo času. Sme s vlastnou sprchou a umývadlom spojení viac, než si dokážeme pripustiť. Je len prirodzené, že sa v tejto možno najmenšej miestnosti našej domácnosti chceme cítiť príjemne. Starosti spojené s udržiavaním kúpeľne v čistote sa týkajú každého z nás, preto je na mieste povedať si pár faktov o materiáloch, obkladačkách, umývadlách, sprchách, vlastne sa budeme snažiť venovať všetkému,..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom - postupný koniec regulovaného nájmu?

Vláda slovenskej republiky vydala dňa 6.apríla 2011 uznesenie, ktorým schválila návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Počas letných prázdnin predmetný zákon vyšiel dňa 5. augusta 2011 v Zbierke zákonov, čiastka 84/2011 v podobe zákona č. 260/2011 Z. z. Predmetom tejto právnej úpravy sú právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia bytovej..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..