Zimné obdobie a stavba rodinného domu

Teplé a slnečné dni sú už definitívne za nami. Nuž z pohľadu meteorológie sa nič prevratné nedeje, ale z pohľadu výstavby nehnuteľností príchod chladných dní znamená veľa. Jednoducho povedané, stavbárska sezóna sa pomaly, ale isto končí. A tak mnoho ľudí, ktorí sa pustili do stavby vlastného rodinného domu preto rieši v týchto dňoch jednoduchú, ale závažnú dilemu. Ktoré práce dokončiť na svojej stavbe ešte pred zimou, a ktoré naopak odložiť až na teplejšie jarné dni?

Ak je vašim snom stavba vlastného rodinného domu a rozhodli ste sa aj tento sen si splniť, tak máte pred sebou náročný plán. Budete totiž myslieť nie len na ekonomickú stránku stavby, či možnosti použitia stavebného materiálu, ale predovšetkým aj na čas, za ktorý si svoj rodinný dom postavíte. V priemere trvá stavba klasického rodinné domu dva anpol roka. Z tohto hľadiska je jasné, že ak začnete stavať rodinný dom v ktoromkoľvek časovom období, tak určite vás bude čakať prestávka v jeho výstavbe. Tou prestávkou je obdobie zimy, keď poveternostné a teplotné podmienky nedovoľujú pokračovanie v stavbe klasickou „mokrou metódou“. Stavba v zime u rodinných domov je snáď len možná pri montovaných domoch, kde voda a cement nemajú miesto a samotná výstavba si nevyžaduje proces schnutia. Aby ste toho pred samotnou zimou stihli čo urobiť naviac s dobrým predstihom, mali by ste si pred samotným začatím stavby urobiť plán. Takže ak plánujete výstavbu rodinného domu na budúci rok, tak dlhé zimné večery budú pre vás priam ako stvorené na vytvorenie stavebného plánu.

Ako naplánovať dvojročnicu

Takže, ak už sa rozhodnete vypracovať stavebný plán, skúste si ho predstaviť ako sprievodcu celou stavbou.Tento plán síce nie je pri výstavbe rodinného domu povinný a stavebný úrad ho od vás vyžadovať nebude, výrazne však uľahčí realizáciu vašej stavby. Či už z hľadiska nárokov na mechanizmy, materiály a energie. Pomocou tohto plánu budete presnejšie vedieť čo musíte stihnúť pred začiatkom zimných mesiacov, aby vaša stavba prečkala toto obdobie bez zbytočných komplikácií.

Všeobecne však platí, že čím dlhšie trvá výstavba, tým je drahšia. Preto je časový harmonogram dôležitý aj z finančného hľadiska. Tento dokument vyjadruje váš zámer ako stavebníka a poskytne vám prehľad o predpokladaných aktivitách počas stavby. Ak máte v pláne stavať svojpomocne, ostáva vypracovanie na vás. V prípade ak si na výstavbu rodinného domu zavoláte firmu, môžete ju požiadať o vypracovanie takéhoto plánu. Základným podkladom časového plánu výstavby vášho rodinného domu by mala byť projektová dokumentácia a výkaz výmer. Ide tu predovšetkým o zoznam všetkých potrebných materiálov, konštrukcií a s tým súvisiacich objemov prác. Údaje o normovej prácnosti, čiže o potrebnom čase na jednotlivé práce, sa dajú získať u špecializovaných odborníkov, ktorý sa zaoberajú vypracovávaním časových harmonogramov.V priemere je na na murovanie rodinného domu normový čas 2,64 Nh/m3, čiže ak potrebujete vymurovať 54 m3 muriva, rátajte so 142,56 hodinami. Ak to rozdelíte na deväťhodinový pracovný čas a napr. štyroch pracovníkov, tak by tento múr mal stáť do štyroch dní. Nuž, ale aj tento vzorec by platil iba pri ideálnych podmienkach, so zručnými murármi bez prílišnej konzumácie desaťstupňového piva, ktoré by ste majstrom nosili na stavbu.

Pri vypracovaní časového harmonogramu sa musí rátať aj s technologickými prestávkami, ktoré sú dôležité z hľadiska kvality a statiky stavby. Treba brať do úvahy aj fakt, že každá stavba má svoje špecifiká, ktoré závisia od zložitosti stavebných prác, technologickej náročnosti, lokality, dopravnej dostupnosti, ročného obdobia a spôsobu výstavby. Pri zostavovaní časového harmonogramu sa odporúča rozdeliť výstavbu hrubej stavby rodinného domu na základné technologicky ucelené časti.

Rodinný dom si takto rozdelíte na spodnú stavbu, vrchnú stavbu, zastrešenie a fasádu. Ani jednu z týcho základných fáz stavby by ste nemali nechať rozrobenú pred zimnou prestávkou. Takže buď dokončíte pred zimou spodnú stavbu, čiže základy, alebo keď už ste v pokročilejšom štádiu stavby, snažte sa dokončiť celú vrchnú stavbu, alebo celé zastrešenie a fasádu. Takže ak chcete stavať napr. na jar budúceho roka, tak nebude pre vás najdôležitejšie tempo stavby, ale to, aby ste aspoň jednu časť z rodinného domu mali pred chladnými mesiacmi „na betón“ hotovú. Ak pri plánovaní stavby butete vedieť, že budete mať málo ľudí na stavebné práce, tak zvoľte radšej pomalšie tempo a majte radšej dokončené „iba základy“, aby ste pre urýchlenie na jar nenadávali na to, čo vám urobila zima s murivom a podobne. Veď nechať nedokončené základy či steny by sa vám mohlo riadne vypomstiť. Ak ste stihli tento rok iba hrubú stavbu a podľa pôvodných plánov ste mali byť ďalej, tak nezúfajte. Hrubú stavbu totiž treba nechať prezimovať pre sadanie stavby, ktoré je po zime najvýraznejšie a na jar vám takto rodinný dom lepšie sadne v základoch.

Stavba ktorá je realizovaná príliš krátko, napr. od jari do jesene a následne obývaná v zime, obsahuje veľké množstvo technologickej vody a tým je automaticky príliš vlhká. Častokrát takýmto spôsobom dochádza k puklinám na murive, či nadmernej tvorbe pliesní ktoré sa nedajú odstrániť. Majiteľ takto postaveného domu sa bude musieť zmieriť s tým, že bude musieť intezívne vetrať a v zime topiť“pánubohu“ do okien. Vtedy býva vytápanie takéhoto domu aj o polovicu drahšie ako vytápanie domu kde sa s prácami troška čakalo. Pokiaľ je hrubá stavba domu dokončená pred zimou, pozastavenie stavby poskytne ďalší čas k prebehnutiu procesov, pri ktorých sa uvoľňuje prebytočná vlhkosť zo stavebných hmôt. Jednoducho povedané, čerstvé betónové stavby a omietky nesmú byť vystavené mrazom.

Rozdeľte si to na etapy

Každý objekt má svoje špecifiká, ktoré treba analyzovať a posúdiť. Nakoniec si musíte navrhnúť riešenia realizácie výstavby, aby boli všetky etapy dokončené optimálne. Zostavovanie časového plánu musí vychádzať z dôslednej analýzy celého výstavbového procesu. Preto musíte doň zahrnúť počet pracovníkov, stavebných materiálov, mechanizmov, financií, energií, riešenie zariadenia staveniska a staveniskovej prevádzky. Takže ak už ste začali stavať, mali by ste rešpektovať niekoľko zásad. Po prevzatí pozemku by ste mali stavenisko oplotiť a vybudovať nevyhnutné objekty zariadenia staveniska vrátane prípojok elektrickej energie a vody, ktoré by sa mohli využívať na stavebné účely. Nezabúdajte na to, že tieto objekty budú počas zimy dlhodobo opustené, keďže stavbu nebudete tak často „navštevovať“ ako v teplých mesiacoch keď na nej pracujete. Tieto objekty by mali byť predovšetkým zabezpečené proti vlámaniu. Nemali by ste preto ľutovať pár Eur navyše za benzín a z času načas by ste mali svoje stavenisko navštíviť. Nezabudnite nechať po sebe nejaké tie stopy vašej prítomnosti, aby bolo neželaným návštevníkom jasné, že si to chodíte kontrolovať.

Dá sa to aj v zime, ale...

Nuž ak vám to predsa len nedá a budete predsa len chcieť využiť čas studených mesiacov a čo to urobiť na svojej stavbe, odporúčame vám v zimnom období realizovať práce v interiéri objektu. Nemáme tým ale na mysli činnosť súvisiacu s procesom schnutia, takže na sierkovanie a podobné veci radšej zabudnite. V minulosti sa odporúčalo nechať stavbu cez zimu „vymrznúť“ a harmonogram stavby vyzeral v zjednodušenej podobe takto: Na jeseň museli byť hotové celé základy. Práce na stavbe potom pokračovali od jari do jesene ďalšieho roku. Za toto obdobie musela byť hotová hrubá stavba aj so zastrešením. Posledný rok na stavbe bol v zanmení dokončovacích prác. Tí najodvážnejší, ktorí súrne potrebovali bývať, začali stavať skoro na jar a na vianoce už pozerali „Tři oříšky pro popelku“ vo svojom novom rodinnom dome.

Moderné technológie však dnes predsa len dovoľujú niektoré veci, ktoré v minulosti boli prakticky nemožné. Tým máme na mysli to, že v súčasnoti sa dá betónovať aj v zimných mesiacoch. Tento „šport“ sa dá ale praktizovať iba za prísnych podmienok. Takže ak staviate svoj dom svojpomocne, tak nasledúce riadky berte skôr ako zaujímavosť.

Práce betonárov v zime závisia predovšetkým od priemernej dennej teploty. Prácu v zime využívajú skôr veľké stavebné firmy, ktoré s takouto prácou majú už dlhodobé skúsenosti a používajú ju skôr pri výstavbe veľkých komplexov, kde termíny investora jednoducho nepustia. Pri práci s betónovaním v zime sa prísne sleduje teplota ovzdušia cez deň. Tá sa vyhodnocuje na základe priemernej teploty, ktorá je vypočítaná z meraní, ktoré sa robia ráno na poludnie a večer. Čo sa týka samotnej teploty, tak technicky sa dá betónovať aj v počasí, keď teplota neklesne pod –10 ˚C. za predpokladu podržania prísnych pravidiel pre betonáž v zimnom období. Presnejšie povedané, existujú dve teplotné minimá pre betónovanie v zime. Technologické postupy pre vodorovné konštrukcie povoľujú betonáž do teploty –7 ˚C. Pre zvislé konštrukcie sa táto teplota ešte znižuje, na už spomínaných –10 ˚C.

Ako je to možné?

To, že sa dá betónovať aj pri takto nízkych teplotách je možné iba pri dodržaní špecifických metód, ktoré sa od klasických postupov betónovania pri normálnych teplotách dosť značne líšia. Pre zvislé konštrukcie sa v takýchto prípadoch musia používať tzv. odporové drôty. Pomocou nich sa zvislá konštrukcia automaticky ohrieva. Pre stropy, čiže vodorovné konštrukcie sa používa iná technológia ako pri stenách. Pri samotnom betónovaní stropu, sa musí táto časť stavby najprv prikryť polystyrénovými rohožami. Následne sa tieto rohože zaplachtujú textíliou a špeciálnou fóliou, aby pri betónovaní nadmerne neunikalo teplo. Prílišný únik tepla by betonáž riadne znehodnotil a samotná stavba by tak vykazovala veľké konštrukčné chyby. Aby tomu tak nebolo, využívajú sa pod stropom ešte aj agregáty na topný olej. Vytápanie pre vodorovnú betonáž, sa však dá niekedy využiť aj pre zvyslé betónovanie. Táto kombinácia však prináša komplikácie, najmä pri zaistení zakrytia konštrukcie plachtami pri silnejšom vetre, ktorý býva v zimných mesiacoch dosť častým faktorom.

Vyššie spomenutý teplotný rozdiel pre prácu s vodorovnými a zvislými konštrukciami je spôsobený práve technológiou ohrevu. Odporovými drôtmi sa totiž zohrieva betón priamo. Takýto postup sa tedy vyznačuje vyššou účinnosťou. Vďaka týmto dvom postupom sa stavba prakticky nemusí nikdy zastaviť a môže pokračovať kontinuálne zo dňa na deň. V prípade ak teploty klesnú pod predpísané minimá, betonáž sa nedá vykonávať ani pri spomínaných tepelných postupoch. Pri prekročení týchto teplôt sa dajú prevádzať už iba práce prípravného charakteru ako sú napr. výstuže stien, či výstavba bednenia. Samotné betónovanie v zime nezávisí len od spôsobu ohrievania, ale aj od kvality betónu. Aj privezený materiál na stavbu musí totiž mať určitú teplotu, ktorá sa stále počas jeho prevozu na stavenisko a pred samotnou betonážou meria. Takto hotový betón sa periodicky meria špeciálnymi dotykovými teplomermi, aby sa dalo primerane zaregagovať na prípadné teplotný výkyvy. Táto práca s betónom si preto vyžaduje pre ohrev navýšenie rozpočtu pre stavbu a hlavne preto je skôr šitá na mieru stavebníkom, ktorý musia stavbu dokončiť čo najskôr, bez ohľadu na navýšené finančné prostriedky.

Nuž či sa rozhodnete počkať so stavbou rodinného domu, alebo si poviete, že to musíte stihnúť za každú cenu čo najskôr, je len na vás. Starostlivo si preto zvážte riziká ktoré na vás číhajú pri uponáhľanej stavbe a či takto rýchlo ušetrené peniaze nebudú nakoniec investované do rekoštrukčných prác vášho rodinného domu.

Viac sa dozviete v relácii REALITY na TA3


 

Späť

Komín a jeho praktické využite

 „Ak sa aj v dnešných časoch prejdete podvečer po malebnej dedinke, chatovej oblasti, či vo štvrti rodinných domov v ktoromkoľvek meste v chladných mesiacoch, ako jedna z mála vecí ktorá vám udrie do nosa bude určite jemný zápach po hnedom uhlí, ktoré sa stále vo veľkej miere používa ako základné palivo pri zabezpečení si tepla v rodinnom dome. Preto aj v dnešnej dobe patrí k základnej výbave rodinného domu pri zabezpečení si spoľahlivého vykurovania dobrý a hlavne fungujúci komín.“ Ak by sme mali porovnať rodinný dom či rekreačnú chatu k..

Podlahové kúrenie

 O čo je lepšie ako radiátor?Kedy pociťuje človek tepelnú pohodu?Čo so sebou prináša montáž?Takže ako ho namontovať?Finále inštalácieTermoregulátory, snímače teplotyTeplá podlahaA ďalšie výhodyZahrejte aj steny Podlaha z kameňa a dlaždíc má niečo do seba, ale nelahodí našim bosým nohám. Ľahko sa umýva, nemusíte sa báť, že vylejete polievku pri sobotňajšom obede pred televízorom. Ako radi by sme sa ale, niekedy prešli po teplej dlážke v obývačke, alebo večer pozerali vysielanie bez troch párov ponožiek na nohách. Nie je to nič ťažké. Stačí..

Sceľovanie pozemkov. V čom je jeho prínos pre spoločnosť?

Tento prostriedok bol prioritne určený na nápravu všeobecného stavu vlastníctva pozemkov na Slovensku, ktoré trpí nielen rozptýlenosťou vlastníctva, čo sa týka pôdy, ale následkom toho aj komplikovanosťou akéhokoľvek obchodovania s pozemkami. Odstránenie tohto stavu je dôležité najmä preto, aby sa mohol začať rozvíjať trh v tomto smere. Problém rozptýleného vlastníctva však ešte komplikuje množstvo neidentifikovaných vlastníkov, čo pokusy o usporiadanie a jednotný systém ešte viac brzdí. Poďme sa teda pozrieť na korene tohto stavu a na možnosti, pomocou..

Nárok na majetok pri dedení

 Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke? Anna M., Veľké Leváre Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel,..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

“Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O.z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi” (§ 172 ods. 2 OZ.) “V konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 Not.por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty..

Nehnutelnosti ...

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.