Zimné obdobie a stavba rodinného domu

Teplé a slnečné dni sú už definitívne za nami. Nuž z pohľadu meteorológie sa nič prevratné nedeje, ale z pohľadu výstavby nehnuteľností príchod chladných dní znamená veľa. Jednoducho povedané, stavbárska sezóna sa pomaly, ale isto končí. A tak mnoho ľudí, ktorí sa pustili do stavby vlastného rodinného domu preto rieši v týchto dňoch jednoduchú, ale závažnú dilemu. Ktoré práce dokončiť na svojej stavbe ešte pred zimou, a ktoré naopak odložiť až na teplejšie jarné dni?

Ak je vašim snom stavba vlastného rodinného domu a rozhodli ste sa aj tento sen si splniť, tak máte pred sebou náročný plán. Budete totiž myslieť nie len na ekonomickú stránku stavby, či možnosti použitia stavebného materiálu, ale predovšetkým aj na čas, za ktorý si svoj rodinný dom postavíte. V priemere trvá stavba klasického rodinné domu dva anpol roka. Z tohto hľadiska je jasné, že ak začnete stavať rodinný dom v ktoromkoľvek časovom období, tak určite vás bude čakať prestávka v jeho výstavbe. Tou prestávkou je obdobie zimy, keď poveternostné a teplotné podmienky nedovoľujú pokračovanie v stavbe klasickou „mokrou metódou“. Stavba v zime u rodinných domov je snáď len možná pri montovaných domoch, kde voda a cement nemajú miesto a samotná výstavba si nevyžaduje proces schnutia. Aby ste toho pred samotnou zimou stihli čo urobiť naviac s dobrým predstihom, mali by ste si pred samotným začatím stavby urobiť plán. Takže ak plánujete výstavbu rodinného domu na budúci rok, tak dlhé zimné večery budú pre vás priam ako stvorené na vytvorenie stavebného plánu.

Ako naplánovať dvojročnicu

Takže, ak už sa rozhodnete vypracovať stavebný plán, skúste si ho predstaviť ako sprievodcu celou stavbou.Tento plán síce nie je pri výstavbe rodinného domu povinný a stavebný úrad ho od vás vyžadovať nebude, výrazne však uľahčí realizáciu vašej stavby. Či už z hľadiska nárokov na mechanizmy, materiály a energie. Pomocou tohto plánu budete presnejšie vedieť čo musíte stihnúť pred začiatkom zimných mesiacov, aby vaša stavba prečkala toto obdobie bez zbytočných komplikácií.

Všeobecne však platí, že čím dlhšie trvá výstavba, tým je drahšia. Preto je časový harmonogram dôležitý aj z finančného hľadiska. Tento dokument vyjadruje váš zámer ako stavebníka a poskytne vám prehľad o predpokladaných aktivitách počas stavby. Ak máte v pláne stavať svojpomocne, ostáva vypracovanie na vás. V prípade ak si na výstavbu rodinného domu zavoláte firmu, môžete ju požiadať o vypracovanie takéhoto plánu. Základným podkladom časového plánu výstavby vášho rodinného domu by mala byť projektová dokumentácia a výkaz výmer. Ide tu predovšetkým o zoznam všetkých potrebných materiálov, konštrukcií a s tým súvisiacich objemov prác. Údaje o normovej prácnosti, čiže o potrebnom čase na jednotlivé práce, sa dajú získať u špecializovaných odborníkov, ktorý sa zaoberajú vypracovávaním časových harmonogramov.V priemere je na na murovanie rodinného domu normový čas 2,64 Nh/m3, čiže ak potrebujete vymurovať 54 m3 muriva, rátajte so 142,56 hodinami. Ak to rozdelíte na deväťhodinový pracovný čas a napr. štyroch pracovníkov, tak by tento múr mal stáť do štyroch dní. Nuž, ale aj tento vzorec by platil iba pri ideálnych podmienkach, so zručnými murármi bez prílišnej konzumácie desaťstupňového piva, ktoré by ste majstrom nosili na stavbu.

Pri vypracovaní časového harmonogramu sa musí rátať aj s technologickými prestávkami, ktoré sú dôležité z hľadiska kvality a statiky stavby. Treba brať do úvahy aj fakt, že každá stavba má svoje špecifiká, ktoré závisia od zložitosti stavebných prác, technologickej náročnosti, lokality, dopravnej dostupnosti, ročného obdobia a spôsobu výstavby. Pri zostavovaní časového harmonogramu sa odporúča rozdeliť výstavbu hrubej stavby rodinného domu na základné technologicky ucelené časti.

Rodinný dom si takto rozdelíte na spodnú stavbu, vrchnú stavbu, zastrešenie a fasádu. Ani jednu z týcho základných fáz stavby by ste nemali nechať rozrobenú pred zimnou prestávkou. Takže buď dokončíte pred zimou spodnú stavbu, čiže základy, alebo keď už ste v pokročilejšom štádiu stavby, snažte sa dokončiť celú vrchnú stavbu, alebo celé zastrešenie a fasádu. Takže ak chcete stavať napr. na jar budúceho roka, tak nebude pre vás najdôležitejšie tempo stavby, ale to, aby ste aspoň jednu časť z rodinného domu mali pred chladnými mesiacmi „na betón“ hotovú. Ak pri plánovaní stavby butete vedieť, že budete mať málo ľudí na stavebné práce, tak zvoľte radšej pomalšie tempo a majte radšej dokončené „iba základy“, aby ste pre urýchlenie na jar nenadávali na to, čo vám urobila zima s murivom a podobne. Veď nechať nedokončené základy či steny by sa vám mohlo riadne vypomstiť. Ak ste stihli tento rok iba hrubú stavbu a podľa pôvodných plánov ste mali byť ďalej, tak nezúfajte. Hrubú stavbu totiž treba nechať prezimovať pre sadanie stavby, ktoré je po zime najvýraznejšie a na jar vám takto rodinný dom lepšie sadne v základoch.

Stavba ktorá je realizovaná príliš krátko, napr. od jari do jesene a následne obývaná v zime, obsahuje veľké množstvo technologickej vody a tým je automaticky príliš vlhká. Častokrát takýmto spôsobom dochádza k puklinám na murive, či nadmernej tvorbe pliesní ktoré sa nedajú odstrániť. Majiteľ takto postaveného domu sa bude musieť zmieriť s tým, že bude musieť intezívne vetrať a v zime topiť“pánubohu“ do okien. Vtedy býva vytápanie takéhoto domu aj o polovicu drahšie ako vytápanie domu kde sa s prácami troška čakalo. Pokiaľ je hrubá stavba domu dokončená pred zimou, pozastavenie stavby poskytne ďalší čas k prebehnutiu procesov, pri ktorých sa uvoľňuje prebytočná vlhkosť zo stavebných hmôt. Jednoducho povedané, čerstvé betónové stavby a omietky nesmú byť vystavené mrazom.

Rozdeľte si to na etapy

Každý objekt má svoje špecifiká, ktoré treba analyzovať a posúdiť. Nakoniec si musíte navrhnúť riešenia realizácie výstavby, aby boli všetky etapy dokončené optimálne. Zostavovanie časového plánu musí vychádzať z dôslednej analýzy celého výstavbového procesu. Preto musíte doň zahrnúť počet pracovníkov, stavebných materiálov, mechanizmov, financií, energií, riešenie zariadenia staveniska a staveniskovej prevádzky. Takže ak už ste začali stavať, mali by ste rešpektovať niekoľko zásad. Po prevzatí pozemku by ste mali stavenisko oplotiť a vybudovať nevyhnutné objekty zariadenia staveniska vrátane prípojok elektrickej energie a vody, ktoré by sa mohli využívať na stavebné účely. Nezabúdajte na to, že tieto objekty budú počas zimy dlhodobo opustené, keďže stavbu nebudete tak často „navštevovať“ ako v teplých mesiacoch keď na nej pracujete. Tieto objekty by mali byť predovšetkým zabezpečené proti vlámaniu. Nemali by ste preto ľutovať pár Eur navyše za benzín a z času načas by ste mali svoje stavenisko navštíviť. Nezabudnite nechať po sebe nejaké tie stopy vašej prítomnosti, aby bolo neželaným návštevníkom jasné, že si to chodíte kontrolovať.

Dá sa to aj v zime, ale...

Nuž ak vám to predsa len nedá a budete predsa len chcieť využiť čas studených mesiacov a čo to urobiť na svojej stavbe, odporúčame vám v zimnom období realizovať práce v interiéri objektu. Nemáme tým ale na mysli činnosť súvisiacu s procesom schnutia, takže na sierkovanie a podobné veci radšej zabudnite. V minulosti sa odporúčalo nechať stavbu cez zimu „vymrznúť“ a harmonogram stavby vyzeral v zjednodušenej podobe takto: Na jeseň museli byť hotové celé základy. Práce na stavbe potom pokračovali od jari do jesene ďalšieho roku. Za toto obdobie musela byť hotová hrubá stavba aj so zastrešením. Posledný rok na stavbe bol v zanmení dokončovacích prác. Tí najodvážnejší, ktorí súrne potrebovali bývať, začali stavať skoro na jar a na vianoce už pozerali „Tři oříšky pro popelku“ vo svojom novom rodinnom dome.

Moderné technológie však dnes predsa len dovoľujú niektoré veci, ktoré v minulosti boli prakticky nemožné. Tým máme na mysli to, že v súčasnoti sa dá betónovať aj v zimných mesiacoch. Tento „šport“ sa dá ale praktizovať iba za prísnych podmienok. Takže ak staviate svoj dom svojpomocne, tak nasledúce riadky berte skôr ako zaujímavosť.

Práce betonárov v zime závisia predovšetkým od priemernej dennej teploty. Prácu v zime využívajú skôr veľké stavebné firmy, ktoré s takouto prácou majú už dlhodobé skúsenosti a používajú ju skôr pri výstavbe veľkých komplexov, kde termíny investora jednoducho nepustia. Pri práci s betónovaním v zime sa prísne sleduje teplota ovzdušia cez deň. Tá sa vyhodnocuje na základe priemernej teploty, ktorá je vypočítaná z meraní, ktoré sa robia ráno na poludnie a večer. Čo sa týka samotnej teploty, tak technicky sa dá betónovať aj v počasí, keď teplota neklesne pod –10 ˚C. za predpokladu podržania prísnych pravidiel pre betonáž v zimnom období. Presnejšie povedané, existujú dve teplotné minimá pre betónovanie v zime. Technologické postupy pre vodorovné konštrukcie povoľujú betonáž do teploty –7 ˚C. Pre zvislé konštrukcie sa táto teplota ešte znižuje, na už spomínaných –10 ˚C.

Ako je to možné?

To, že sa dá betónovať aj pri takto nízkych teplotách je možné iba pri dodržaní špecifických metód, ktoré sa od klasických postupov betónovania pri normálnych teplotách dosť značne líšia. Pre zvislé konštrukcie sa v takýchto prípadoch musia používať tzv. odporové drôty. Pomocou nich sa zvislá konštrukcia automaticky ohrieva. Pre stropy, čiže vodorovné konštrukcie sa používa iná technológia ako pri stenách. Pri samotnom betónovaní stropu, sa musí táto časť stavby najprv prikryť polystyrénovými rohožami. Následne sa tieto rohože zaplachtujú textíliou a špeciálnou fóliou, aby pri betónovaní nadmerne neunikalo teplo. Prílišný únik tepla by betonáž riadne znehodnotil a samotná stavba by tak vykazovala veľké konštrukčné chyby. Aby tomu tak nebolo, využívajú sa pod stropom ešte aj agregáty na topný olej. Vytápanie pre vodorovnú betonáž, sa však dá niekedy využiť aj pre zvyslé betónovanie. Táto kombinácia však prináša komplikácie, najmä pri zaistení zakrytia konštrukcie plachtami pri silnejšom vetre, ktorý býva v zimných mesiacoch dosť častým faktorom.

Vyššie spomenutý teplotný rozdiel pre prácu s vodorovnými a zvislými konštrukciami je spôsobený práve technológiou ohrevu. Odporovými drôtmi sa totiž zohrieva betón priamo. Takýto postup sa tedy vyznačuje vyššou účinnosťou. Vďaka týmto dvom postupom sa stavba prakticky nemusí nikdy zastaviť a môže pokračovať kontinuálne zo dňa na deň. V prípade ak teploty klesnú pod predpísané minimá, betonáž sa nedá vykonávať ani pri spomínaných tepelných postupoch. Pri prekročení týchto teplôt sa dajú prevádzať už iba práce prípravného charakteru ako sú napr. výstuže stien, či výstavba bednenia. Samotné betónovanie v zime nezávisí len od spôsobu ohrievania, ale aj od kvality betónu. Aj privezený materiál na stavbu musí totiž mať určitú teplotu, ktorá sa stále počas jeho prevozu na stavenisko a pred samotnou betonážou meria. Takto hotový betón sa periodicky meria špeciálnymi dotykovými teplomermi, aby sa dalo primerane zaregagovať na prípadné teplotný výkyvy. Táto práca s betónom si preto vyžaduje pre ohrev navýšenie rozpočtu pre stavbu a hlavne preto je skôr šitá na mieru stavebníkom, ktorý musia stavbu dokončiť čo najskôr, bez ohľadu na navýšené finančné prostriedky.

Nuž či sa rozhodnete počkať so stavbou rodinného domu, alebo si poviete, že to musíte stihnúť za každú cenu čo najskôr, je len na vás. Starostlivo si preto zvážte riziká ktoré na vás číhajú pri uponáhľanej stavbe a či takto rýchlo ušetrené peniaze nebudú nakoniec investované do rekoštrukčných prác vášho rodinného domu.

Viac sa dozviete v relácii REALITY na TA3


 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Aké dokumenty potrebujete na realizáciu stavby

 Začneme pekne od začiatkuÚzemné rozhodnutieStavebné povolenieKolaudačné rozhodnutie   V posledných rokoch sa ľudské nároky na bývanie podstatne zmenili. Málokomu dnes stačí klasický radový byt, ktorý vznikol počas komunistickej výstavby s jeho pôvodným zariadením a rozložením. Rozdielne chápanie „dobrého bývania“ sa prejavilo najmä v oblasti výstavby rodinných domov. Výsledkom je nekonečne široká škála typov rodinných domov, prakticky každý si môže navrhnúť vlastnú predstavu svojho bývania, ktorú mu dobrý projektant zrealizuje. Hrany..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”). Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..