Výhody a nevýhody zatepľovania


  Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek. Má však, ako všetky ostatné zmeny, svoje pre a proti - stavebné firmy ju horlivo propagujú a lekári zasa varovne dvíhajú prst poukazujúc na riziko vzniku alergií, ktoré jej nesprávna realizácia údajne so sebou prináša. Jednoznačnú pravdu tu ťažko zistiť, rizikám však treba pripísať najväčšiu vážnosť a podľa toho si aj voliť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo všetko tento problém zahŕňa a ako by sme mali pri prípadnom zatepľovaní postupovať.

 

 Čo spôsobilo atraktivitu zatepľovania

Odpoveď na túto otázku je jednoznačná: možnosť regulácie tepla pri vyhrievaní radiátormi. Pred niekoľkými desaťročiami bol tento systém nastavený inak: účty za kúrenie (čo sa týka bytových domov) sa automaticky rozrátali na všetkých odberateľov podľa podlahovej plochy ich bytov, a teda nikto nemal motiváciu kúrenie „škrtiť“. V súčasnosti však platí takáto rovnica: účet za kúrenie, ktorý domácnosť dostáva, tvorí z väčšej časti (60-70 %) jej vlastná spotreba (regulovateľná časť) a zvyšok časť strát, medzi ktoré patrí aj únik tepla a vykurovanie spoločných priestorov (pozri článok v čísle 26/2010). Pri takomto nastavení už ľudí zaujíma nielen otázka, ako by si mohli sami znížiť svoju vlastnú regulovateľnú spotrebu, ale i to, akým spôsobom by sa dal minimalizovať únik tepla a náklady na vykurovanie chodieb a pivníc. Tieto problémy teoreticky rieši všetky naraz práve spomínané zatepľovanie. Ako však všetky riešenia, i toto má svoje úskalia a komplikácie.

Možný problém dohody obyvateľov bytového domu

V bytových domoch sa s týmto problémom borí každý potenciálny spoločný úkon. „Osadenstvo“ sa skladá z rôznych typov ľudí a ich názory sa pohybujú na širokej škále. Rozdiely tu ešte zvyšuje fakt, že bytové fondy často zívajú prázdnotou a keďže také zateplenie nie je lacný špás, často je jediným východiskom zobrať si naň úver. Na druhej strane však možno povedať, že modernizácia kvôli šetreniu býva väčšinou vítaná, najmä ak v bytovom dome žijú prevažne mladé rodiny, ktoré nemajú zo zmien strach. V takomto prípade odsúhlasenie tohto úkonu nezvykne predstavovať problém.

Zdravotné riziká vyplývajúce z nesprávne vykonaného zateplenia

Tento bod predstavuje z celej problematiky ten najdiskutovanejší; rôznia sa tu nielen názory odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Kameňom úrazu je rosný bod, ktorý vzniká medzi výplňou a panelom - tomu sa budeme venovať osobitne. Pravdou však zostáva, že ak celý proces zateplenia prebieha napríklad za nepriaznivého počasia, spolu s predpokladaným efektom spôsobí i neodškriepiteľné škody na ľudskom zdraví.

Ak prší, sklenená vata alebo polystyrén, ktorými sa zvyčajne robí výplň, sa namočia a tým, že sa výsledok potom celý „zabalí“, vzniká ideálne prostredie pre vznik plesní. Tie sú jednak do istého času voľným okom nespozorovateľné a jednak sa „rozvíjajú“ na mieste, kde jednoducho nedovidíme. Panely však v sebe majú kvôli vetraniu špáry a cez ne sa rozbujnená pleseň časom dostane aj na vnútornú stranu stien. To, čo nasleduje, bude mnohým dôverne známe - okamih pravdy, ak z nejakej príčiny odtiahneme nábytok. V tomto štádiu je akákoľvek snaha o zmenu stavu veľmi ťažká, keďže dostať sa na miesto, kde vzniká príčina, nie je možné.

Časový úsek, počas ktorého sa mohla pleseň na stenách domu vyvíjať, kým sa dostala do tohto štádia, ťažko odhadnúť; isté však je, že ju obyvatelia po celý čas vdychovali a že to nezostane bez následkov na zdraví, najmä ak medzi nich patria malé deti. Okrem poškodeného zdravia sa tu dá polemizovať aj o nemalých nákladoch na liečenie, pri ktorých sa stráca úspora, ktorá vznikla vďaka zatepleniu, nehovoriac o tom, že alergie a astmu nemožno merať finančnou hodnotou.

Ako možno popísanému stavu predísť

Jediné, čo v tejto oblasti pomôže, je dôsledná prevencia: ako prvý krok je potrebné dobre prekontrolovať a očistiť povrch, ktorý ideme zatepľovať. Pri otázke povrchu tiež nepanuje rovnaký názor: ide konkrétne o fakt, či je lepší rovný, alebo s inou povrchovou úpravou - týmto spôsobom sa stavali paneláky pred pár desaťročiami a vonkajšia strana domu tvorila niečo ako skladačku. Takto nebolo možné pokryť zatepľujúcou vrstvou celú plochu vonkajšej steny, iba jej vystupujúce časti. Toto mnohé autority z tejto oblasti považujú za ideálny stav; všetky domy sú, ako sme si povedali, úmyselne vetrané špárami a ak sa to spojí s nie úplne pokrytou vonkajšou stenou, zabezpečí sa tým postačujúca miera priedušnosti celého domu.

V zateplených priestoroch je celkovo dobré pravidelne vetrať - keďže sa naň v istom zmysle dá pozerať ako na „zakonzervovanie“, treba myslieť na to, že pre ľudský organizmus to nie je ani prirodzené, ani zdravé. Zateplenie bude pre zdravie obyvateľov nezávadné len vtedy, ak sa medzi udržiavaním tepla a vetraním nájde zdravá rovnováha.

Rosný bod

Tento bod je zdrojom vlhkosti a všetkých problémov s ňou súvisiacich; murivo ako také má slabý tepelný odpor, a tak sa jeho teplota logicky počas zimy kvôli vonkajšiemu chladu prostredia znižuje. Následne dochádza k stretu s vodnou parou zvnútra domu, ktorá tým, že má vyššiu teplotu, skondenzuje na vodu a následkom sú plesnivé „mapy“, ktoré môžeme pozorovať vo vnútorných kútoch. Keďže problémom, ktorý túto situáciu spôsobuje, je práve slabý tepelný odpor múra, zateplenie ho zvykne vyriešiť. Práve podľa výpočtu rosného bodu sa určuje hrúbka zateplenia tak, aby bola dostačujúca, keďže všetky múry nie sú rovnako hrubé ani z rovnakého materiálu. Tu treba poznamenať, že výkyvy v rámci tejto hrúbky nepredstavujú veľký finančný rozdiel - najviac klient zaplatí okrem lešenia a práce za sieťku, lepidlo a omietku. Mnoho odborníkov však varuje pred prílišnou hrúbkou zateplenia z dôvodu, že dom sa nemusí dobre odvetrať.

Akou mierou je potrebné vetrať zateplený dom

O priedušnosti stien, čo sa týka zateplenia, sme si už povedali; v tejto súvislosti sa ešte vynára otázka, či je možné priestor dostatočne vetrať tak, aby sa nestratila tepelná úspora, kvôli ktorej sa úprava vykonáva, a aby sa zároveň neohrozovalo zdravie obyvateľov zatepleného domu. Časť odborníkov zastáva názor, že na vetranie úplne stačia okná, časť má zasa opačné presvedčenie. Každopádne vetranie je jedna vec a permanentný únik tepla z nedbanlivosti zasa vec druhá - ak už ideme investovať do zateplenia, treba najprv vyriešiť kvalitu a priliehanie okien a takisto myslieť aj na povalu. Teplo totiž uniká hore a ak sa tam bude strácať, celý tento drahý úkon stratí predpokladaný efekt.

Vetranie je potrebné nielen z pohľadu zdravia, ale taktiež ako prevencia vlhkých, teda orosených stien a okien, čo je tiež na príčine plesní. Tento problém sa týka najmä kuchyne, keďže tam je para každodenným hosťom. Sčasti pomôže kvalitný digestor a otvorené dvere, táto miestnosť však z dlhodobého hľadiska vždy zostane rizikovou.

Bezpečnosť

Z tohto pohľadu je najvhodnejšia minerálna vlna, ktorá sa používa najmä na zateplenie vyšších budov. Táto stránka je čím ďalej, tým dôležitejšia, keďže bezpečnostné normy ohľadom požiarov sa neustále sprísňujú a od istých poschodí sa už minerálna vlna pridávať musí. Trend sprísňovania bude zrejme pokračovať, dá sa teda povedať, že ak zvolíme minerálnu vlnu, postaráme sa okrem zateplenia aj o časť protipožiarnej ochrany.

Zatepľovanie a novostavby

Dnešné novostavby sú už často robené tak, aby ich múry spĺňali vyšší tepelnoizolačný štandard. Dodatočné zateplenie by tak nepotrebovali, avšak práve kvôli neustále stúpajúcim cenám energií je to na zváženie ani nie natoľko kvôli súčasnému stavu, ale ako investícia do budúcnosti. Zároveň sa ozýva stále viac hlasov predpovedajúcich markantný rast energií vo svete, čo postupne zrejme urobí zo zatepľovania nevyhnutnosť. Nezateplená novostavba teda vyjde svojich budúcich obyvateľov v budúcnosti drahšie, ako by ich vyšla zateplená, aj keď pri kúpe treba rátať s vyššou cenou. Developéri tiež tvrdia, že tento úkon funguje u stavieb aj ako ochrana a v konečnom dôsledku sa zvýši životnosť budovy.

Ako nepohorieť pri výbere realizátora

Tento krok je zvlášť dôležitý a dôsledkom nesprávnej voľby vyjde námaha i spoločné financie navnivoč. Keďže tak, ako vo všetkých oblastiach, i v tejto sa pokúša zarobiť množstvo pochybných „odborníkov“, treba si najmä overiť, či sa údajný realizátor môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného.

Potencionálne riziko neodborného prevedenia úkonu môžeme eliminovať, ak si o danom realizátorovi zoženieme dôveryhodné referencie, prípadne ak sa spoľahneme na firmu, ktorú nám odporučil niekto známy na základe vlastnej pozitívnej skúsenosti. Majme teda na pamäti, že pri zatepľovaní by ľahovážnosť nemala za následok len hazard s financiami, ale, čo je horšie, aj so zdravím.

 

 

Späť

Kuchyňa na pravú mieru Kuchyňa na pravú mieru

-->-->--> Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov..

Kam sa uberá výstavba novostavieb?

Mnoho developerov a stavebníkov prežíva po siedmich tučných rokoch plných rozvoja a rastu obdobie, ktoré ani z ďaleka nepatrí k tomu najlepšiemu čo kedy zažili. Počet dokončených novostavieb narastá a do nových projektov sa púšťa zatiaľ len málokto. Nuž situácia ohľadne vývoja výstavby je pomerne komplikovaná. Mnohých investorov a stavebníkov dobehla hýrivá minulosť luxusných novostavieb. Mnohí z nich si neuvedomili, že to, čo postavili v minulosti je vlastne z vonku krásny, ale predsa potápajúci sa Titanic. Úrodné roky v tejto oblasti sú už za..

Škodcovia a naša domácnosť Škodcovia a naša domácnosť

„Každý rodinný dom či byt by mal pre svojich majiteľov slúžiť predovšetkým ako oáza pokoja a bezpečia. Mnohí ľudia si pri naplnení týchto slov zabezpečia svoju nehnuteľnosť tými najmodernejšími systémami proti vlámaniu. Pritom tá ozajstná bezpečnosť nášho bývania spočíva aj v dostatočnej miere ochrany pred nepovolanými hosťami v našich príbytkoch, ako sú nepríjemný hmyz, či čoraz viac prefíkanejšie hlodavce, ktoré sú nočnou morou každého, kto už musel s týmto druhom návštevy neplánovane bojovať.“ Medzi návštevníkov našich domácností,..

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia - ich preslnenie, minimálne požiadavky na ich plochu, vybavenie a súčasti

Dnešné pokračovanie týkajúce sa bytov nižšieho štandradu a ubytovacích zariadení sa zameriava na uvedené nehnuteľnosti, vrátane zákonných požiadaviek na ich preslnenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého obytná plocha nie je nižšia ako 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom..

Bývanie rozvedeného manžela - otázniky nad družstevnými bytmi

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám právo na polovicu bytu, ktorý na mňa a moju manželku (sme v rozvodovom konaní) prepísala svokra po našom sobáši. Jedná sa o družstevný byt, ktorý nie je ešte vo vlastníctve, sme tam len členmi družstva. Rastislav K., Rimavská Sobota Družstevným bytom sa rozumie byt, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, je prenajatý členovi družstva alebo ktorý je v spoločnom nájme manželov, pričom aspoň jeden z manželov je členom družstva. Tak ustanovuje rozsudok Najvyššieho súdu S SR, sp. zn. 5 Cdo 107/2000 z 30.1.2001...

Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali,..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)

Ceny nehnuteľností

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.