Merače tepla v našich domácnostiach

Hovorí sa, že kto šetrí má za tri. Toto pravidlo platí dvojnásobne pri spotrebe tepla v našich bytoch či rodinných domoch. Pri dnešných cenách dodávaného tepla má čo najvhodnejšie riešenie ako ušetriť na dodávanom teple snáď cenu zlata. Veď položka za dodané teplo býva často v mnohých rodinných rozpočtoch najväčšou položkou súvisiacou s užívaním bytu. Práve tomuto pálčivému problému pri šetrení sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na „zúbky“.

Oproti západnej Európe máme v oblasti šetrenia na dodanom teple do domácností čo doháňať. Tam sa totiž o meraní tepla začalo hovoriť už v časoch prvej ropnej krízy v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, pokiaľ u nás bolo jediným cieľom postaviť čo najviac bytov a splniť tak čo najviac percent plánovanej výstavby v aktuálnej päťročnici. Práve táto politika kvantity sa nám v posledných rokoch najmä pri starších panelových bytoch vracia ako bumerang. V našich končinách sa začalo o meraní tepla uvažovať až po roku 1989. A tak pri čo najväčšom šetrení za teplo v našich domácnostiach pribúdajú na našich radiátoroch malé prístroje podobné akýmsi teplomerom. Sú to snáď každému známe merače tepla.

Čo sú to merače tepla

So začiatkom merania dodávaného tepla v deväťdesiatych rokoch prišli do našich domácností kvapalinové merače. Tie však vykazovali až 200 % nepresnosť pri meraní tepla. V súčasnosti poznáme dva základné druhy meračov tepla v domácnostiach.

Sú to pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), známe sú nám ako klasické merače, ktoré zdobia veľké množstvo radiátorov v domácnostiach. Ďalej sú to merače spotreby tepla v bytoch (určené meradla) známe ako bytové merače, ktoré sa inštalujú iba vtedy ak to dovoľuje vykurovacia sústava priamo na vstup do bytu zo stúpacích rozvodov vedených mimo bytov. Ich výhodou je to, že merajú skutočne dodané teplo odovzdané radiátormi do celého bytu jedným meračom. Viacej známe PRVN, ktoré sú umiestnené priamo na radiátoroch, merajú len určitý pomer dodaného tepla, ktorý však nemerajú v jednotkách tepla, ale v tzv. dielikoch. Na strane druhej, bytové merače merajú zasa teplo v kW hodinách a tento údaj je presnejší ako meranie v dielikoch aj z toho dôvodu, že je merané množstvo tepla odovzdané vykurovacími telesami v byte. Keďže v dnešnej dobe sa používajú digitálne merače tepla, údaje ktoré merajú by, podľa 1. podpredsedu predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev JUDr. Miroslava Somorovského, mali byť presné. V prípade ak má majiteľ bytu pochybnosti o správnosti merania tepla vo svojom byte, mal by sa so svojou sťažnosťou obrátiť v prvom rade na správcu - rozúčtovateľa, ak nepochodí, tak na Slovenskú energetickú inšpekciu, ktorá by mala každý konkrétny prípad na podozrenie z nepresného merania tepla v domácnosti prešetriť.

Problematikou merania tepla v bytoch po legislatívnej stránke sa zaoberá zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, v ktorom sa stanovuje povinnosť mať namontované merače v domácnostiach do 31.12.2008. Zákon č. 99/2007 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o tepelnej energetike ponecháva priestor na iné varianty, ktoré sa môžu použiť na rozpočítanie, a teda ak sa vlastníci dohodnú inak, nie je povinnosť zapojenia PRVN. Investičné náklady však nehradí správca ani výrobca tepla, ale vlastníci bytov. Takže vlastníci bytov by mali do konca tohto roka na domovej schôdzi sa dohodnúť nadpolovičnou väčšinou, ktorý z možných variantov na meranie tepla si vyberú. V tejto súvislosti nám JUDr. Somorovský uviedol nasledovné: „Ak sa majitelia bytov nevedia dohodnúť na systéme merania tepla, dodané teplo sa bude rozpočítavať podľa podlahovej plochy alebo obostavaného objemu bytu v tom prípade, ak na domovej schôdzi túto otázku riešili, ale z dôvodu nízkej účasti neboli uznášania schopní a správcovi túto skutočnosť oznámili.“

Ako si ustrážiť teplo v byte

Ak máte občas pocit, že vám je v byte chladno, určite uvítate každý kus teplého oblečenie trasúc sa od zimy. V takýchto chvíľach si určite pomyslíte, čo sa asi v tých kotolniach deje. Prvou reakciou na chlad alebo prekurovanie býva rýchly dotyk najbližšieho radiátora. Dalo by sa povedať že je to správny ťah, ale určite nie dostačujúci aby sme zistili skutočnú teplotu v byte. Každý by mal mať doma izbový teplomer, ktorým odhadne, koľko stupňov v byte má. Samozrejme, tento si neumiestnime nad radiátorom, alebo blízko okna, cez ktoré prefukuje studený vzduch. Ak vám teplomer ukazuje cca 21-22 °C je to optimálna hodnota tepla, ktorá by mala byť v každej miestnosti.

Ak vám je aj napriek tomu zima či naopak teplo, tento problém môže vyriešiť montáž termostatických hlavíc na ventily v bytoch. Nebudete sa viac musieť trápiť s otváraním okien, ak vám bude teplo alebo chodiť teplo oblečení v prípade keď teplota bude nedostačujúca. Jednoducho si nastavíte teplotu, aká vám vyhovuje. Termostatický ventil v byte reguluje teplotu samostatne. To znamená, že ak si nastavíte v kuchyni teplotu 20 °C a varením sa vzduch zohreje na 28 °C, termostat sa vypne a zapne až v prípade, ak teplota v kuchyni klesne pod 20 °C. Týmto vám nielen vytvorí automatickú tepelnú pohodu, ale hlavne ušetrí peniaze za teplo, ktoré by ste umelým dokurovaním či prebytočným vetraním zbytočne zaplatili.

Čo je najväším žrútom tepla

Najväčší nepriateľ mrhania teplom v našich domácnostiach je ukrytý v samotnej stavbe našich panelových domov. Keď sa po páde komunizmu ukončila masová výstavba panelových domov cca v roku 1993, zanechala pre nás pascu v podobe veľkého úniku tepla nie len cez obvodový plášť, ale hlavne medzi jednotlivými bytmi. To je aj základnou príčinou mnohých nedorozumení majiteľov bytov keď vidia svoj účet za dodané teplo. Problém úniku tepla je podľa Jozefa Popluhára zo Slovenského zväzu bytových družstiev viacmenej problémom každej stavby postavenej do roku 1993 ale tiež novej výstavby do roku 2007, pretože až po tomto roku sa pri výstavbe začalo viac pamätať na prestupy tepla vnútornými deliacimi konštrukciami bytových jednotiek podľa technickej normy účinnej od roku 2008. Medzi faktory ktoré prispievajú k zlému hospodáreniu s teplom patria veľké prestupy tepla medzi bytmi. Je totiž nevhodné a zároveň v našich domácnostiach dosť bežné, že vlastníci bytov majú v rôznych miestnostiach nastavené teploty na rôznych teplotách, čo je pre šetrenie tepla dosť negatívne.

Keďže pri starších bytových domoch, ale aj u mnohých novostavieb je prestup tepla medzi bytmi, a tiež únik tepla cez obvodový plášť pálčivým problémom, poznáme v tejto súvislosti tzv. zvýhodnené a nezvýhodnené byty. Keď si predstavíme panelový dom ako ľudský organizmus, tak teplo ktoré v ňom cirkuluje, najviac do seba „pumpujú“ byty v jeho strede. Takže byty ktoré sú v strede panelového domu, odoberajú teplo z okolitých bytov. Byty ktoré sú na okrajoch panelového domu, či na prvom alebo poslednom podlaží sú v mnohých prípadoch znevýhodnené byty a pre veľkú priepustnosť stien dodávajú tak zadarmo teplo bytom v strede panelového domu. V súvislosti s prestupmi tepla cez deliace konštrukcie môžu preto v jednom panelovom dome vzniknúť ohromné rozdiely pri vyúčtovaní nákladov za dodané teplo. V štatistikách Slovenského zväzu bytových družstiev sú prípady, keď tieto rozdiely medzi zvýhodneným a znevýhodneným bytom boli enormné. Pokiaľ vo zvýhodnenom byte majitelia zaplatili za teplo 3.900 Sk za rok, majitelia znevýhodneného bytu zaplatili za dodané teplo až 24.000 Sk za rok.

Po týchto rozdieloch sa môže niekomu zatočiť hlava. Aj to je teda jedna z daní za rýchle a nepremyslené stavanie panelových domov, kde sa na cirkuláciu tepla v budove vôbec nepamätalo. Účet za túto nepremyslenosť zaplatí bohužiaľ majiteľ znevýhodneného bytu. Práve tieto problémy rieši spomínaná technická norma účinná od roku 2008. Jej dodržiavanie pri výstavbe nových bytov by malo pojmom ako sú zvýhodnený a znevýhodnený byt odzvoniť a cirkulácia tepla medzi bytmi by sa mala značne obmedziť. Priepustnosť tepla v starších bytoch sa dá podľa Jozefa Popluhára dokumentovať na jednoduchom príklade: „V starších bytových domoch vám stačí vypnúť v stredovom byte všetky radiátory a teplota vám neklesne pod 18 stupňov celzia. Za určitých okolností to môže platiť aj pre znevýhodnené byty, ktoré sú darcami tepla pre tie zvýhodnené.“ Takže aj keď sa snažíte v byte udržiavať primerané hladiny teplôt v jednotlivých miestnostiach, stačí vám jeden „snaživý sused“, ktorý si nastaví na radiátoroch nižšiu teplotu, alebo ich úplne vypne a automaticky sa stávate „sponzorom“ dodávky tepla do jeho bytu. Môže sa vám potom stať, že vy zaplatíte za ročné kúrenie za trojizbový byt 54.000 Sk a váš „snaživý sused“ pod vami len 10.400 Sk.

Maximum úspor, ktoré môže bytový dom dosiahnuť meraním tepla pri vyregulovanej sústave je 20 % celkovej spotreby tepla. Podľa JUDr. Somorovského sa v súčasnosti robia analýzy, na základe ktorých by mali byť vypracované nové postupy pri rozúčtovaní nákladov za dodané teplo. Tieto by tento problém v starších bytoch mali eliminovať a platby za teplo by tak mali lepšie odrážať realitu tepla dodaného do našich bytov.

Viac informácií sa dozviete

v relácii  REALITY na TA3


Späť

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Realitná kancelária alebo radšej na vlastnú päsť?

S podpisom kúpnej zmluvy sa neponáhľajte, nechajte si dostatok času na rozmyslenieV čom vám pomôže realitná kanceláriaPozor na zmluvuNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kanceláriePrečo sa oplatí využiť služby realitných kancelárií S podpisom kúpnej zmluvy sa neponáhľajte, nechajte si dostatok času na rozmyslenie Orientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami nie je jednoduché. Podvody pri predaji bytov sa v posledných rokoch na Slovensku čoraz viac rozmáhajú. V policajných štatistikách figuruje stále viac prípadov, keď ľudia bez skúseností v oblasti realít,..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Náhrada škody pri zmluve o budúcej zmluve

Pred štvrťrokom som uzavrel zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej bola kúpa pozemku. Dojednali sme sa, že pred uzavretím kúpnej zmluvy zložím predávajúcemu zábezpeku 350.000,- Sk, čo som aj urobil a tiež sme si dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvy. Ja som medzičasom uzavrel s mojimi klientmi ďalšie zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorých som sa zaviazal následne predať im predmetný pozemok, ktorého vlastníkom som sa mal stať. Potenciálny predávajúci od zmluvy odstúpil a pozemok predal inému záujemcovi. Odmieta so mnou komunikovať. Prišiel..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..