Problémy pri napojení sa na inžinierske siete

Ak sa rozhodnete nad stavbou vlastného rodinného domu, poviete si, že základom je vybrať si dobrú lokalitu s dispozične riešeným stavebným pozemkom. Po tomto kroku by sa už nič vážne nemalo stať a jedinou starosťou by mala byť len samotná výstavba vášho domu. Lenže človek mieni a život mení. Problémy totiž môžu nastať už pri samotnom pripájaní sa na inžinierske siete. Nemusí ísť pritom o technický problém, ale vyslovene susedský. Aké konkrétne nepríjemné situácie vám môže priniesť realita, si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Predstavte si, že ste vybrali stavebný pozemok, ktorý vám vyhovuje takmer po všetkých stránkach. Príjemná lokalita, inžinierske siete nablízku a v jediné v čo dúfate sú budúci príjemní susedia. Nuž pri stavbe rodinného domu je práve ľudský faktor zdrojom rôznych nedorozumení, ktoré by mohli váš sen o vlastnom bývaní poriadne skomplikovať. Ako jednou z možných komplikácií pri začatí stavby rodinného domu môže byť samotné pripojenie na elektrické siete, či kanalizáciu. Do akých absurdných situácií sa môžete dostať, si povieme na nasledujúcom príklade.

Keď si niekto svoj sľub rozmyslí

Predstavte si napr. stavebný pozemok, ktorý je z jednej strany zastavaný rodinnými domami. Zároveň na začiatku tohto stavebného pozemku je trafostanica pre pár užívateľov, ktorí si ju postavili na vlastné náklady. Zároveň majitelia týchto nehnuteľností majú svoje inžinierske siete a domy už skolaudované. Spomínaný pozemok je predelený štátnou cestou, pod ktorú si obyvatelia postavili vlastnú kanalizáciu. Na druhej strane tejto cesty, chcú ďalší obyvatelia stavať svoje rodinné domy. Pôvodne dostali prísľub od majiteľov sietí, že sa budú môcť na spomínanú trafostanicu a kanalizáciu pripojiť. Nuž ale ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú a po čase sa situácia zmenila.

Majitelia vlastniaci trafostanicu a kanalizáciu si to rozmysleli a prisľúbené prípojky odmietli. Dôvody takéhoto rozhodnutia môžu byť rôzne. Napr. lokalita môže byť lukratívna a týmto rozhodnutím chcú blokovať príchod nových záujemcov o bývanie. Takže spôsob blokovania cez vlastnenie týchto sietí je preto z ich strany logický. No každopádne nech sú ich dôvody zmeny sľubu akékoľvek, podme si povedať aké možnosti majú tí vlastníci pozemkov, ktorí chcú začať stavať neskôr a k novovybudovaným prípojkám sa až tak ľahko nedostanú. Modelová situácia je pritom značne komplikovaná, keďže majitelia stavebných pozemkov musia riešiť dva problémy jednou ranou.

Prvým problémom je pripojenie na trafostanicu, ktorá je na začiatku celého stavebného pozemku. Tým druhým problémom je pripojenie sa na kanalizáciu, ktoré je umiestnená pod štátnou cestou. Samotná situácia tak trochu pripomína život na „divokom západe“, keď osadníci ktorí prišli skôr, začali hádzať polená pod nohy tým neskôr príchodiacim majiteľom stavebných pozemkov. Takže stručne a jasne, ako si teda poradiť s týmto dvojnásobným problémom?

Ako riešiť pripojenie na elektrický zdroj

Najlepšie pre vás bude, ak si tento veľký problém rozdelíte na dva menšie. To znamená že elektrickú a kanalizačnú prípojku budete riešiť zvlášť ale zároveň koordinovane. Tzn., že všetci majitelia, ktorým boli prípojky odmietnuté, by mali postupovať spoločne. V prípade možnosti riešenia pripojenia na trafostanicu by ste mali čo najskôr osloviť lokálneho distributéra elektrickej energie. Podľa Mgr. Andrei Danihelovej, hovorkyne Východoslovenskej energetiky, a.s. (VSD), by ich spoločnosť po oslovení majiteľmi stavebných pozemkov postupovala nasledovne: „Ak by sa daný problém vyskytol na distribučnom území VSD, uvedenú situáciu by sme riešili v prvom rade ponukou VSD, majiteľom pôvodnej trafostanice na jej odkúpenie a zaradenie do majetku VSD. Následne by VSD riešila napojenie nových žiadateľov už z tejto trafostanice. V prípade, že by tento návrh nebol akceptovaný zo strany pôvodných majiteľov, VSD by pristúpila ku krokom vedúcich k vybudovaniu vlastného distribučného zariadenia.”

V praxi to znamená, že ak by pôvodní majitelia „stále trucovali” distribučná spoločnosť by pristúpila k vybudovaniu vlastnej prípojky a trafostanice v danej lokalite. Ak je totiž vlastníkom pôvodnej trafostanice skupina majiteľov stavebných pozemkov a nie distribútor elektrickej energie, tak ten nemá žiadne páky na to, ako konkrétnu trafostanicu kúpiť. Resp. závisí to jedine od vôle majiteľov trafostanicu predať. Takže ak by majitelia tento predaj odmietli a zároveň sa s vami ako záujemcami o pripojenie nedohodli, ostáva vám ako riešenie nasledujúca možnosť:

V prvom rade má odberateľ právo na pripojenie do distribučnej sústavy (DS) príslušného prevádzkovateľa. Ak sú splnené technické a obchodné podmienky na pripojenie. Celý proces pripojenia začína podaním žiadosti o pripojenie do DS. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ určí žiadateľovi bod napojenia v DS, prípadne navrhne možnosti technického riešenia napojenia odberného zariadenia. Napojenie priamo na energetickú spoločnosť ako prevádzkovateľa DS je preto priechodnejšie. Pripojenie na „cudziu trafostanicu“ je komplikovanejšie riešenie. Pripojenia na zariadenia, ktoré nie sú majetkom distribútorov elektrickej energie nie sú totiž z ich strany vnímané ako preferované riešenia, aj keď sa dajú zrealizovať. Každopádne sú to pre nich výnimočné prípady a dajú sa uskutočniť len na základe súhlasu majiteľa tohto zariadenia.

Riešením je teda stavba novej trafostanice zo strany distribútora, alebo napojenie na iné, už existujúce trafostanice v blízkom okolí. Budovanie vlastnej trafostanice by bolo pre vás zbytočným krokom. Takže ak si vyberiete v budúcnosti stavebný pozemok, medzi inými informáciami si zistite, kto je vlastníkom trafostanice. Pokiaľ vlastníkom nebude energetická spoločnosť, ale majitelia niekoľkých rodinných domov, nedajte len na ich ústny prísľub o pripojenie na trafostanicu, ale skúste sa s nimi o tom dohodnúť aj písomne. Ak to odmietnu, tak jedinou cestou je už spomínaná komunikácia s energetickou spoločnosťou.

Ako riešiť pripojenie na kanalizáciu

Modelová situácia ktorú vykresľujeme má dve problematické roviny. Riešením ako sa pripojiť na kanalizáciu, ktorá je pod štátnou cestou a je vo vlastníctve tých istých majiteľov ako v prípade trafostanice, je podľa Zenona Mikleho, hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) „dohoda (písomný súhlas) zúčastnených strán. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý chce budovať nový rodinný dom, vrátane pripojenia potrebuje pre vybavenie stavebného povolenia vyjadrenie aj BVS. V rámci toho BVS sa k technickému riešeniu pripojenia vyjadrí.“ Každopádne možnosť zasiahnuť má vodárenská spoločnosť len vtedy, ak má predmetná kanalizácia verejný charakter, čo v nami uvedenom modeli nie je. Takže ak je niekto vlastníkom kanalizácie, má plné právo rozhodovať o tom koho na svoju kanalizáciu pripojí a koho nie. Aké sú potom riešenia v danej situácii?

Existujú presne tri možnosti ako z toho problému vykľučkovať. Po prvé, skúste sa d ohodnúť s vlastníkmi vybudovanej kanalizácie na pripojení, aj keď táto cesta môže byť paradoxne najkomplikovanejšia. Pretože ak vás niekto nechce pustiť cez prípojku na svoju kanalizáciu, tak s ním nepohnete ani párom volov. Druhou a zároveň technicky najnáročnejšou možnosťou, je vybudovanie si vlastnej kanalizácie. Pričom je otázne, či na ňu existuje na stavebnom pozemku kde bude stáť váš rodinný dom aj miesto na jej vybudovanie. No a poslednou, zrejme najviac priechodnou možnosťou, je pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, pokiaľ sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od nehnuteľností nových obyvateľov. Zároveň je to možnosť, kedy vodárenské spoločnosti vám budú môcť najviac odborne poradiť ohľadne pripojenia sa. Keďže každý stavebný pozemok má svoje špecifiká a celkové podstavenie inžinierskych sietí je rôzne. Je preto nutné osloviť lokálneho správcu týchto sietí, ktorý vám najlepšie opíše možnosti danej lokality.

Aj na tomto príklade vidno, že pri stavbe rodinného domu musíte naozaj myslieť na každú maličkosť, ktorá by vám mohla skomplikovať vaše zámery. Takže, ak chcete stavať na stavebnom pozemku, kde už stojí pár rodinných domov, preverte si hneď na začiatku, kto je vlastníkom trafostanice, či kanalizácie. Ak sú totiž tieto siete v rukách majiteľov nehnuteľností, tí môžu pomocou nich ovplyvňovať dokonca záujem o kúpu ďalších parciel na stavanie nových rodinných domov. Ak by ste totiž zistili, že ich sľuby o pripojení sa na ich siete ostali len slovami, máte pre budúcnosť bohužiaľ jedinú istotu a to vašu prázdnu parcelu na jednej strane cesty a nekorektných susedov na druhej strane cesty.

Viac sa dozviete v relácii REALITY na TA3


Späť

Krb ako symbol domova

 „Po letných mesiacoch je jeseň v plnom prúde a naše mysle nám pri pohľade na sychravé počasie z poza okna viac blúdia v predstavách o posedení pri rodinnom v kresle. K tejto predstave o idylke čato patrí aj sen o veľkom či malom krbe z ktorého sála teplo do celej miestnosti. Nuž predstava je to pekná, ale čo všetko obnáša jej uskotočnenie si povieme v nasledujúcich riadkoch, aby teplo z vášho nového krbu vám prinášalo príjemne strávené chvíle v chladných mesiacoch.“ Stavebný materiál na krby Predtým ako si do svojho domova vyberieme niektorý..

Sanácia, zatepľovanie a predchádzanie vlhnutiu

Sanačné omietkové systémySanácia zavlhnutých objektovNajčastejšie postupy proti vzlínajúcej vlhkostiA čo so zatekaním? Vyberte si strešnú krytinuDá sa sanovať aj povrchová vrstva strešných plášťov?Vlastný postup sanačných prác strešnej krytinyČasto sa stane, že na vašom dome neustále vlhnú steny a uniká vám rôznym spôsobom teplo, čo sa prejaví či už vo forme zvýšených výdavkov za spotrebné energie, praskaním muriva, hnilobou.Ako hovorí názov tohto príspevku, pozrieme sa na niektoré pracovné úkony spojené s naprávaním stavebných chýb, starnutím..

Výber a starostlivosť o okná

Okno nie je len prostriedkom zosvetlenia a vetrania priestorov. Je zároveň estetickým, funkčným a nevyhnutným doplnením bytu a musia naň byť kladené vysoké technické požiadavky. Oproti minulosti nebol v tomto segmente príliš veľký výber. Dnes už si však môžme vyberať z viacerých druhov a materiálov. Pri ich výbere sa tak do popredia dostáva ich tepelná či akustická izolácia. Jednoducho kvalita okna musí byť vždy na prvom mieste. Drevené okná Vzhľadom na dlhodobú tradíciu používania a dostupnosti je drevo najlepšie poznaným materiálom na výrobu okien...

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..