Problémy pri napojení sa na inžinierske siete

Ak sa rozhodnete nad stavbou vlastného rodinného domu, poviete si, že základom je vybrať si dobrú lokalitu s dispozične riešeným stavebným pozemkom. Po tomto kroku by sa už nič vážne nemalo stať a jedinou starosťou by mala byť len samotná výstavba vášho domu. Lenže človek mieni a život mení. Problémy totiž môžu nastať už pri samotnom pripájaní sa na inžinierske siete. Nemusí ísť pritom o technický problém, ale vyslovene susedský. Aké konkrétne nepríjemné situácie vám môže priniesť realita, si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Predstavte si, že ste vybrali stavebný pozemok, ktorý vám vyhovuje takmer po všetkých stránkach. Príjemná lokalita, inžinierske siete nablízku a v jediné v čo dúfate sú budúci príjemní susedia. Nuž pri stavbe rodinného domu je práve ľudský faktor zdrojom rôznych nedorozumení, ktoré by mohli váš sen o vlastnom bývaní poriadne skomplikovať. Ako jednou z možných komplikácií pri začatí stavby rodinného domu môže byť samotné pripojenie na elektrické siete, či kanalizáciu. Do akých absurdných situácií sa môžete dostať, si povieme na nasledujúcom príklade.

Keď si niekto svoj sľub rozmyslí

Predstavte si napr. stavebný pozemok, ktorý je z jednej strany zastavaný rodinnými domami. Zároveň na začiatku tohto stavebného pozemku je trafostanica pre pár užívateľov, ktorí si ju postavili na vlastné náklady. Zároveň majitelia týchto nehnuteľností majú svoje inžinierske siete a domy už skolaudované. Spomínaný pozemok je predelený štátnou cestou, pod ktorú si obyvatelia postavili vlastnú kanalizáciu. Na druhej strane tejto cesty, chcú ďalší obyvatelia stavať svoje rodinné domy. Pôvodne dostali prísľub od majiteľov sietí, že sa budú môcť na spomínanú trafostanicu a kanalizáciu pripojiť. Nuž ale ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú a po čase sa situácia zmenila.

Majitelia vlastniaci trafostanicu a kanalizáciu si to rozmysleli a prisľúbené prípojky odmietli. Dôvody takéhoto rozhodnutia môžu byť rôzne. Napr. lokalita môže byť lukratívna a týmto rozhodnutím chcú blokovať príchod nových záujemcov o bývanie. Takže spôsob blokovania cez vlastnenie týchto sietí je preto z ich strany logický. No každopádne nech sú ich dôvody zmeny sľubu akékoľvek, podme si povedať aké možnosti majú tí vlastníci pozemkov, ktorí chcú začať stavať neskôr a k novovybudovaným prípojkám sa až tak ľahko nedostanú. Modelová situácia je pritom značne komplikovaná, keďže majitelia stavebných pozemkov musia riešiť dva problémy jednou ranou.

Prvým problémom je pripojenie na trafostanicu, ktorá je na začiatku celého stavebného pozemku. Tým druhým problémom je pripojenie sa na kanalizáciu, ktoré je umiestnená pod štátnou cestou. Samotná situácia tak trochu pripomína život na „divokom západe“, keď osadníci ktorí prišli skôr, začali hádzať polená pod nohy tým neskôr príchodiacim majiteľom stavebných pozemkov. Takže stručne a jasne, ako si teda poradiť s týmto dvojnásobným problémom?

Ako riešiť pripojenie na elektrický zdroj

Najlepšie pre vás bude, ak si tento veľký problém rozdelíte na dva menšie. To znamená že elektrickú a kanalizačnú prípojku budete riešiť zvlášť ale zároveň koordinovane. Tzn., že všetci majitelia, ktorým boli prípojky odmietnuté, by mali postupovať spoločne. V prípade možnosti riešenia pripojenia na trafostanicu by ste mali čo najskôr osloviť lokálneho distributéra elektrickej energie. Podľa Mgr. Andrei Danihelovej, hovorkyne Východoslovenskej energetiky, a.s. (VSD), by ich spoločnosť po oslovení majiteľmi stavebných pozemkov postupovala nasledovne: „Ak by sa daný problém vyskytol na distribučnom území VSD, uvedenú situáciu by sme riešili v prvom rade ponukou VSD, majiteľom pôvodnej trafostanice na jej odkúpenie a zaradenie do majetku VSD. Následne by VSD riešila napojenie nových žiadateľov už z tejto trafostanice. V prípade, že by tento návrh nebol akceptovaný zo strany pôvodných majiteľov, VSD by pristúpila ku krokom vedúcich k vybudovaniu vlastného distribučného zariadenia.”

V praxi to znamená, že ak by pôvodní majitelia „stále trucovali” distribučná spoločnosť by pristúpila k vybudovaniu vlastnej prípojky a trafostanice v danej lokalite. Ak je totiž vlastníkom pôvodnej trafostanice skupina majiteľov stavebných pozemkov a nie distribútor elektrickej energie, tak ten nemá žiadne páky na to, ako konkrétnu trafostanicu kúpiť. Resp. závisí to jedine od vôle majiteľov trafostanicu predať. Takže ak by majitelia tento predaj odmietli a zároveň sa s vami ako záujemcami o pripojenie nedohodli, ostáva vám ako riešenie nasledujúca možnosť:

V prvom rade má odberateľ právo na pripojenie do distribučnej sústavy (DS) príslušného prevádzkovateľa. Ak sú splnené technické a obchodné podmienky na pripojenie. Celý proces pripojenia začína podaním žiadosti o pripojenie do DS. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ určí žiadateľovi bod napojenia v DS, prípadne navrhne možnosti technického riešenia napojenia odberného zariadenia. Napojenie priamo na energetickú spoločnosť ako prevádzkovateľa DS je preto priechodnejšie. Pripojenie na „cudziu trafostanicu“ je komplikovanejšie riešenie. Pripojenia na zariadenia, ktoré nie sú majetkom distribútorov elektrickej energie nie sú totiž z ich strany vnímané ako preferované riešenia, aj keď sa dajú zrealizovať. Každopádne sú to pre nich výnimočné prípady a dajú sa uskutočniť len na základe súhlasu majiteľa tohto zariadenia.

Riešením je teda stavba novej trafostanice zo strany distribútora, alebo napojenie na iné, už existujúce trafostanice v blízkom okolí. Budovanie vlastnej trafostanice by bolo pre vás zbytočným krokom. Takže ak si vyberiete v budúcnosti stavebný pozemok, medzi inými informáciami si zistite, kto je vlastníkom trafostanice. Pokiaľ vlastníkom nebude energetická spoločnosť, ale majitelia niekoľkých rodinných domov, nedajte len na ich ústny prísľub o pripojenie na trafostanicu, ale skúste sa s nimi o tom dohodnúť aj písomne. Ak to odmietnu, tak jedinou cestou je už spomínaná komunikácia s energetickou spoločnosťou.

Ako riešiť pripojenie na kanalizáciu

Modelová situácia ktorú vykresľujeme má dve problematické roviny. Riešením ako sa pripojiť na kanalizáciu, ktorá je pod štátnou cestou a je vo vlastníctve tých istých majiteľov ako v prípade trafostanice, je podľa Zenona Mikleho, hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) „dohoda (písomný súhlas) zúčastnených strán. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý chce budovať nový rodinný dom, vrátane pripojenia potrebuje pre vybavenie stavebného povolenia vyjadrenie aj BVS. V rámci toho BVS sa k technickému riešeniu pripojenia vyjadrí.“ Každopádne možnosť zasiahnuť má vodárenská spoločnosť len vtedy, ak má predmetná kanalizácia verejný charakter, čo v nami uvedenom modeli nie je. Takže ak je niekto vlastníkom kanalizácie, má plné právo rozhodovať o tom koho na svoju kanalizáciu pripojí a koho nie. Aké sú potom riešenia v danej situácii?

Existujú presne tri možnosti ako z toho problému vykľučkovať. Po prvé, skúste sa d ohodnúť s vlastníkmi vybudovanej kanalizácie na pripojení, aj keď táto cesta môže byť paradoxne najkomplikovanejšia. Pretože ak vás niekto nechce pustiť cez prípojku na svoju kanalizáciu, tak s ním nepohnete ani párom volov. Druhou a zároveň technicky najnáročnejšou možnosťou, je vybudovanie si vlastnej kanalizácie. Pričom je otázne, či na ňu existuje na stavebnom pozemku kde bude stáť váš rodinný dom aj miesto na jej vybudovanie. No a poslednou, zrejme najviac priechodnou možnosťou, je pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, pokiaľ sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od nehnuteľností nových obyvateľov. Zároveň je to možnosť, kedy vodárenské spoločnosti vám budú môcť najviac odborne poradiť ohľadne pripojenia sa. Keďže každý stavebný pozemok má svoje špecifiká a celkové podstavenie inžinierskych sietí je rôzne. Je preto nutné osloviť lokálneho správcu týchto sietí, ktorý vám najlepšie opíše možnosti danej lokality.

Aj na tomto príklade vidno, že pri stavbe rodinného domu musíte naozaj myslieť na každú maličkosť, ktorá by vám mohla skomplikovať vaše zámery. Takže, ak chcete stavať na stavebnom pozemku, kde už stojí pár rodinných domov, preverte si hneď na začiatku, kto je vlastníkom trafostanice, či kanalizácie. Ak sú totiž tieto siete v rukách majiteľov nehnuteľností, tí môžu pomocou nich ovplyvňovať dokonca záujem o kúpu ďalších parciel na stavanie nových rodinných domov. Ak by ste totiž zistili, že ich sľuby o pripojení sa na ich siete ostali len slovami, máte pre budúcnosť bohužiaľ jedinú istotu a to vašu prázdnu parcelu na jednej strane cesty a nekorektných susedov na druhej strane cesty.

Viac sa dozviete v relácii REALITY na TA3


Späť

Dlhodobý prenájom nehnuteľní

Prenájom bytovPrenájom nehnuteľností - slovenská legislatívaPovinnosti a právaPrenájom rodinných domovChaty a rekreačné apartmányKancelárske priestoryDevelovperstvo a jeho významNákupné centrá a skladové priestory Dlhodobý prenájom nehnuteľností je už v dnešnej dobe pomerne bežný pojem pre každého človeka. Prenajímajú sa byty, rodinné domy, chaty a chalupy, ale tiež kancelárie, obchodné a skladové priestory. Bez obmedzenia je možné prenajať každú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. Rozdiel je v prenajímaní nehnuteľností vo vlastníctve družstva...

Ručenie nehnuteľnosťou. Bežné riešenie alebo koledovanie si o problém?

V živote sa ocitáme v rôznych situáciách a stáva sa, že potrebujeme viac, ako máme momentálne našetrené. Pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, nie je problém vybaviť si pôžičku štandardnou cestou; ak však táto okolnosť absentuje, môže sa stať, že potencionálny klient bude  vyhodnotený ako rizikový. V takomto prípade mu veľa možností nezostáva; buď mu niekto pomôže ako tzv. solidárny dlžník, alebo bude musieť, za predpokladu, že je to uňho reálne, ručiť nehnuteľnosťou. Ručenie nehnuteľnosťou je relatívne istý spôsob, ako si zabezpečiť..

Konferencia týždenníka TREND o realitách a developmente

Konferencia týždenníka TREND o realitách a developmente sa tento rok venuje oblastiam, ktorým dodala aktuálnosť ekonomická kríza. Otočila trh z hlavy na nohy, pánom sa na ňom stal zákazník. Namiesto silného dopytu, ktorý developeri nestíhali zasýtiť bytmi, víkendovými apartmánmi, kanceláriami, nákupnými centrami, hotelmi a skladovými halami je tu previs ponuky and dopytom takmer vo všetkých segmentoch. Záujem o kúpu a prenájom nehnuteľností sa však nezastavil. Po niekoľkomesačnom hlbokom nádychu sa opäť oživuje.Je to len krátkodobé oživenie alebo..

Podielové spoluvlastníctvo

Chcel by som vás poprosiť o radu. V mojom susedstve je starý dom so záhradou, ktorej vlastníkmi je niekoľko rodinných príslušníkov. Jeden zo spolumajiteľov, ktorému patrí časť záhrady - cca. 120m2, mi sľúbil, že mi odpredá svoju časť. Chcem sa vás opýtať, či je možné práve od jedného zo spolumajiteľov odkúpiť iba časť záhrady, ktorá patrí práve jej a nie cely komplex aj s domom a či na ten odpredaj potrebuje súhlas ostatných spolumajiteľov? Alebo je nejaký spôsob ako možno odkúpiť od jedného, ktorý má najväčšiu časť pozemku práve tú časť..

Prístup na pozemky v rámci susedských vzťahov

Na jednej z hospodárskych budov na mojom pozemku som potreboval opraviť strešnú krytinu. Do budovy začalo zatekať a hrozilo, že časť strojov uskladnených vnútri bude dažďovou vodou poškodená. Poškodená časť budovy sa nachádza v mieste, kam sa však nedá dostať z môjho pozemku. Musím prejsť cez záhrady ďalších dvoch susedov, avšak jeden z nich namieta, že na jeho pozemok nesmiem vstúpiť. Tvrdí, že je to jeho pozemok a nikto cudzí nemá právo naň vstupovať bez jeho povolenia. Ide o dôsledok dlhoročných susedských sporov. Mne však hrozí škoda a strechu..

Založenie spoločenstva vlastníkov

Pán Lasák. Dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o poskytnutie informácie k založeniu bytového spoločenstva. Náš bytový dom je spravovaný správcom na základe zmluvy, ktorú sme s ním uzatvorili po odkúpení bytov do osobného vlastníctva v roku 1999. Zanikne správcovstvo vznikom spoločenstva automaticky alebo je nutná výpoveď vlastníkov bytov a nebytových priestorov? Ak je nutná výpoveď, čo všetko musí táto obsahovať? Za vlastníkov bytov ..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)