Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 

Uvažujme ako zlodej
Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačov
Takže ako sa chrániť?
Dvere
Zámok
Okná a zasklené plochy
Poplašné systémy
Delenie poplašných systémov
Magnetické poplašné zariadenieĽudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia pred odcudzením vlastníctva. Kriminalita je všadeprítomný jav a je tu tak dlho ako ľudstvo samo, oficiálne štatistiky uvádzajú, že takmer každý druhý z nás sa už stal obeťou kriminálneho činu, najmä majetkového charakteru. Je len logické, že takéto množstvo ľudí polícia chrániť nedokáže.

Ako už bolo povedané, prvým a najlacnejším spôsobom ochrany je prevencia spočívajúca v rozumnom chovaní občanov tak, aby zbytočne nepriťahovali pozornosť potenciálnych útočníkov. Vo všeobecnosti ide o maximálne obmedzenie priťahujúcich účinkov a využitie odpudzujúcich účinkov. Nie je to až také zložité a zásadne to neovplyvní hrúbku vašej peňaženky. Ale ak vám to, čo je pochopiteľné, nestačí, môžete samozrejme na ochranu svojho majetku využiť rozličné technické výdobytky, dnes už bežne dostupné. Technické prostriedky ochrany majetku sa rozdeľujú na prostriedky klasickej ochrany - takzvané mechanické zábranné systémy, a signalizačné a monitorovacie prostriedky v podobe poplachových systémov na hlásenie narušenia a systémov priemyslovej televízie.

Momentálne sa obávajú vlámania najmä majitelia rekreačných objektov, ku ktorým môže dôjsť za ich neprítomnosti, ale aj bežní vlastníci rodinných domov a bytov. Zabezpečiť si svoj majetok je okrem iného aj jednou z podmienok na úhradu škody od poisťovní.
 
 

Uvažujme ako zlodej
Výskum sa robil dokonca už aj z tejto stránky. Útočník je motivovaný najmä vyhliadkou na dobrú korisť za podstúpenia minimálnych rizík odhalenia. Sú rozličné typy zlodejov, závisia od osobnosti, jeho povahy a charakteru. Niektorí sa uspokoja s malou korisťou a na veľké „kúsky“ im chýba patričná dávka odvahy, ale poznáme aj takých, ktorí pre malú odmenu v podobe lupu nemienia podstupovať žiadne riziká. Záleží ja na fakte, či ide o zlodeja náhodného, spontánneho, alebo o takého, ktorý si svoju zárobkovú činnosť plánuje dlhodobo, jednajúceho podľa vopred pripraveného plánu.
 
 

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačov
Útočníka môže odradiť viditeľne nainštalované poplašné zariadenie, spravidla iba tridsať percent sa pokúsi prekonať maják, sirénu či detektory narušenia. Nerobme si ilúzie, každé bezpečnostné zariadenie je prekonateľnou prekážkou, je tu však potreba dostatku času. A takýto luxus si zlodeji nemôžu často dovoliť. Potrebný čas poskytuje páchateľovi predovšetkým zakrytý výhľad na pozemok alebo na miesta možného vniknutia do objektu a istota alebo aspoň vysoká pravdepodobnosť, že nebude vyrušený. Odradiť útočníka môžu aj dobré vzťahy so susedmi, osvetlenie pozemku, prítomnosť psa alebo aspoň tabuľka s upozornením, že ho tam môže očakávať, takisto informácia o inštalácii signalizačného zariadenia, bezpečnostných fólií alebo ochrane objektu políciou alebo bezpečnostnou službou. Nesmieme ale zabudnúť na fakt, že za psa je plne zodpovedný jeho majiteľ. Pes nedokáže rozlíšiť medzi detskou hrou a neželanou návštevou zlodeja.

Často páchatelia využijú aj krátkodobú neprítomnosť užívateľov, najmä ak ste natoľko nedbalí, že zabudnete niekde zatvoriť okno, alebo si pod rohožkou necháte kľúče.

Útočník musí do objektu vniknúť stavebnými otvormi. Prípady, kedy si vyberie inú cestu, napríklad cez stenu, sú výnimočné. Najlepšie je teda zabezpečiť v prvom rade tieto otvory proti vlámaniu. O formách zabezpečenia budeme písať nižšie. Ich cieľom je skomplikovať, spomaliť, prípadne úplne znemožniť neželaný vstup útočníka do objektu a napomôcť k jeho zadržaniu políciou.

Naopak, môže sa vám podariť, že sami pritiahnete pozornosť vlamača. Nepriehľadné a vysoké ploty budované vôkol objektu sú často chybou, nepomáhajú ho chrániť, pretože vlamača opticky izolujete od susedov a ľudí, ktorí sú v správnom čase na správnom mieste a môžu vám zachrániť majetok. Pritiahnuť pozornosť môžu aj znaky dlhodobej neprítomnosti (nevyberané schránky, neodprataný sneh v zime, nedymiace komíny, trvalo neosvetlené okná, …).
 

Takže ako sa chrániť?
Základným druhom ochrany je mechanické zabezpečenie. Systém zábran a prekážok, ktoré musí vlamač prekonať a súčet opatrení na priame zabezpečenie objektu, ktorý poriadne znechutí páchateľom prístup ku koristi, predĺži mu práce a často sa postará aj o jeho zadržanie. Jeho základom je využiť na tieto úkony mechanické prostriedky. Medzi prekážky patrí oplotenie objektu, spoľahlivé zatváranie a zamykanie vstupov, ich zamrežovanie a spevnenie. Oplotenie slúži nielen na vymedzenie hranice pozemku, ale aj ako určitá forma ochrany obydlia a zároveň dotvára vzhľad a architektonický ráz celej stavby. Plot môže byť z rôznych materiálov (drevo, pletivo, tehly, betón) alebo je prírodný z rôznych drevín. Každý druh má svoje výhody. Vždy by však mal byť priehľadný, upravený a dostatočný pre ohraničenie súkromného priestoru. Rôznymi kombináciami spomenutých zábran odradíme, alebo aspoň sťažíme prácu zlodejom, v každom prípade však znížime riziko vykradnutia. Zo štatistík vieme, čo prekonávajú zlodeji najčastejšie, akú cestu do objektu uprednostňujú.

Percento útočníkov prekonáva

35,3 % - hlavné dvere

31,0 % - okno

9,4 % - dvere z chodby

5,0 % - zadné dvere

3,5 % - mrežu

2,2 % - plot

2,0 % - okenice

1,5 % - výklad

1,3 % - pivnica

1,2 % - balkónové dvere

1,0 % - stena, podlaha, strop

6,6 % - inú prekážku (strechu, vetracie okno na chodbe, bleskozvod a pod.)

K mechanickým zábranným prostriedkom okrem iných ďalej patria úschovné schránky, domáce trezory, prípadne prenosné kontejnery, ktoré sa súhrnne nazývajú úschovné objekty. Podľa určenia ich možno deliť na bezpečnostné (odolné proti vlámaniu po určitú časovú jednotku) a ohňovzdorné (odolné proti účinku ohňa).
 

Dvere
Najdôležitejšie je podľa štatistík mať hlavne bezpečné dvere, ktoré spĺňajú minimálne základné podmienky bezpečnosti, pretože výsledok štatistík hovorí, že dvere sú najzraniteľnejším miestom na dome. Najvšeobecnejšie sa dajú rozdeliť podľa toho, z akých materiálov sú vyrobené. V starších domoch prevládajú väčšinou drevené konštrukcie, teda aj dvere a zárubňa sú z tohto materiálu. V panelákoch sa stretávame väčšinou s kovovými zárubňami. Obidva varianty sú napriek svojej vizuálnej masívnosti rovnako ľahko prekonateľné, ak nie sú vybavené nejakým mechanickým zábranným prostriedkom. Podľa toho, koľko bezpečnostných podmienok dvere spĺňajú, ich európske normy rozdeľujú do šiestich kategórií. Bežne v rodinných domoch a bytoch máme osadené dvere tretej a štvrtej bezpečnostnej kategórie.

Jestvujú takzvané bezpečnostné dvere, ktoré spĺňajú aj protipožiarne kritériá a už nepredstavujú luxus, ale stali sa súčasťou štandardného vybavenia bytov dokonca už aj v starších panelových bytových komplexoch. Napríklad v panelových domoch, kde sú namontované kovové zárubne, je možné jednoducho namontovať bezpečnostné dvere, ktoré majú až 21 zamykacích bodov a dokonale eliminujú sily vznikajúce pri pokuse o ich násilné prekonanie. U odolných dverí často stačí ich doplnenie priečnou závorou alebo rozvorovým systémom do všetkých strán. Na ochranu osôb, ktoré sú vo vnútri bytu, sa osvedčila prídavná zámka opatrená retiazkou alebo kovovým vymedzovačom vôle pootvorených dverí alebo dverným zastavovačom. Na pozorovanie osôb pred dverami sa používa panoramatické kukátko, ktoré zobrazuje priestor aj tesne pred dverami pod úrovňou kukátka.

Aby boli dvere dostatočne zabezpečené, nutnosťou je kvalitná zárubňa. Kovové zárubne sa dajú ľahko roztiahnuť heverom. Pritom sa tom dá úplne jednoducho zabrániť. Do oboch zvislých častí zárubne sa naleje riedky betón, ktorý po vytvrdnutí zamedzí roztiahnutiu. Momentálne je na trhu novinka pre rodinné domy v procese výstavby, bezpečnostná dvojitá zárubňa, ktorá zamedzí poškodeniu dverí pri dokončovacích prácach a popritom umožňuje v budúcnosti jednoduchú výmenu za iný typ. Jednoducho si založíte najskôr dvere, ktoré sa poškodiť môžu, nie tie, ktoré tam budú vo finálnej fáze a neskôr, po ukončení všetkých špinavých prác ich iba vymeníte. Stavebné firmy dokonca takéto dvere požičiavajú. Dodávané sú v dvoch hlavných variantoch. Ako bežná zárubňa, na ktorú je možné namontovať akékoľvek typy dverí, ale aj ako variant zárubne určený priamo pre bezpečnostné dvere so zosilnenou konštrukciou a otvormi pre uzamykacie čapy a špeciálne závesy.

Zabrániť vysadeniu dverí sa dá jednoduchými zábranami vysadenia pántov a proti vyháčkovaniu dverí sa dajú zaistiť západky neotváraného krídla skrutkami, kolíkmi alebo vzperou. Vyrazeniu dverí môžeme čeliť spevnením zárubne oceľovým pásom pozdĺž celého obvodu dverí. Ochrana proti vypáčeniu spočíva v obití rámu dverí z vonkajšej strany kovovým profilom na zakrytie škáry medzi rámom a dverami. Prekopnutiu dverí možno zabrániť oplechovaním vnútornej strany dverí.
 
 

Zámok
Bezpečné dvere sú iba jedna časť komplexnej ochrany hlavného vchodu do budovy. Druhou je bezpečný zámok. Je nefunkčné montovať do takýchto dverí obyčajný zámok, ktorý neodolá silnejšiemu kopancu, keď trh je momentálne zasypaný zamykacími systémami spĺňajúcimi najvyššie požiadavky na zaistenie súkromných objektov. Sú to zámky s cylindrickými vložkami a špeciálnymi kľúčmi, ktoré je možné skopírovať len po predložení vlastníckej karty, originálneho kľúča a po osobnej identifikácii. Každý zámok predstavuje unikát, pretože pre jeden profil kľúča sú k dispozícii stovky miliónov kombinácií a podľa svojej špecializácie je úplne odolný proti vyhmataniu a vytrhnutiu jadra, proti odvŕtaniu a roztrhnutiu vložky. Rozlomeniu vložky zámku možno zabrániť použitím tzv. protizlomovej vložky alebo bezpečnostného kovania. Odvŕtanie vložky zámku môžeme čeliť použitím kovania s oceľovým krytom vložky. Otvorenie vložky planžetou možno napríklad sťažiť použitím bezpečnostnej vložky s prekrytým profilom alebo viacradovej bezpečnostnej vložky. Tieto zámky však vyžadujú taktiež špeciálny kryt, ktorý ešte viac zvyšuje ich odolnosť proti poškodeniu a násilnému vniknutiu.

Pokiaľ chceme pri výbere zámkov a ďalších komponentov kvalitu za rozumnú cenu, musíme mať na zreteli najmä nasledujúce aspekty:

  • Vytipovaný výrobok musí mať certifikát alebo posúdenie príslušnej akreditovanej skúšobne. Tieto pracoviská vykonávajú skúšky na základe slovenských, prípadne európskych alebo medzinárodných noriem.
  • Výber výrobku treba dať do súladu s poistnými podmienkami poisťovne, ktorá danú domácnosť alebo iný objekt poistí.
  • Je vhodné, aby prípadný zložitejší mechanický systém bol namontovaný odborne zdatnou a dôveryhodnou firmou.

Okná a zasklené plochy


 
 
Po dverách sú väčšinou jedinou možnosťou na vniknutie do objektu okná a ostatné zasklené plochy. Pri nich môžete podobne ako u dverí podľa potreby kombinovať rôzne možnosti zabezpečenia. Patria medzi nich nalepenie bezpečnostnej fólie v možnej kombinácii s protislnečnou alebo s fóliou zabraňujúcou zbytočnému prestupu tepla sklom z miestnosti, použitie bezpečnostných žalúzií, kvalitné zatváracie mechanizmy, aplikácia rôznych typov okenných a balkónových mreží a zasklenie bezpečnostným vrstveným alebo polykarbonátovým sklom. Vhodná je aj kombinácia a špeciálnych fólií proti rozbitiu. Fólia sa nalepí na sklo z vnútornej strany a nedá sa voľným okom spozorovať. Pritom vydrží pomerne dosť, takže sa dá považovať aj za náhradu mreží. Najcitlivejšie na oknách sú rámy, okenné preklady a parapety, závesy, sklá a uzávery a kovanie. Proti vypáčení okien a ich vysadeniu z pántov je najlepšou ochranou mohutná konštrukcia okien a krídel a zabezpečenie pántov podobné ako u dverí.
 
 

Poplašné systémy

 
 
 
A konečne, pravdepodobne najúčinejčím pomocníkom na ochranu majetku je elektronický poplašný systém, presne, poplachový systém na hlásenie narušenia - PSN, ktorý slúži k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo po­kusu o vniknutie do chráneného priestoru alebo nežiadúcej činnosti útočníka. Zatiaľ čo mechanické zabezpečenie zabraňuje neoprávneným osobám dostať sa do objektu, poplachový systém na hlásenie narušenia, v staršej terminológii označovaný ako elektronická zabezpečovacia signalizácia (skratky PSN a EZS), vstupu nezabraňuje, ale naň upozorňuje. Mozgom zabezpečovacieho zariadenia je ústredňa, ktorá vyhodnocuje signály zo snímačov, a ak nie je systém vypnutý, rozhodne o vyhlásení poplachu. PSN chráni objekt snímaním a vyhodnocovaním obvodového plášťa alebo vnútorného priestoru. Štandardne sa skladá z troch častí. V rôznych častiach domu alebo chráneného objektu sú umiestnené detektory pohybu (magnetické spínače na dvere a okná, detektory rozbitia skla, priestorové detektory reagujúce na pohyb osôb) tak, aby mali vo svojom zornom poli zachytený maximálny možný priestor. senzory sa umiestňujú zvyčajne do horného rohu miestnosti. Dnes sú už schopné rozlišovať medzi človekom a psom, takže sa elektronicky môžu zabezpečiť aj rodiny s domácim zvieratkom. Treba pri inštalácii týchto zariadení do miestnosti dávať veľký pozor na to, či detektoru nebráni v zornom uhle nejaká prekážka, napr. skriňa, záves a pod. Dokonca je lepšie, ak sa ich polia prekrývajú. Detektory po zaregistrovaní pohybu, otvorenia dvier a okien, rozbití skla a pod. vyšlú signál do centrály(vyhodnocovacej ústredne), ktorá ho vyhodnotí a odošle na výstupné zariadenie, teda rozozvučí sirénu, dá signál telefónu, alebo upovedomí bezpečnostnú službu. Siréna môže vydávať ohlušujúci zvuk so silou 120 decibelov, má na vlamača silný psychologický účinok, ak neujde, robí chyby, zanecháva stopy. Snímače trieštenia skla strážia sklenené plochy. Je to akustický detektor a mal by stačiť jeden na celú miestnosť. Ďalšie prvky spojené s poplašným zariadením sú prenosové prostriedky, ovládacie a doplnkové zariadenia, prostredníctvom ktorých je na zvolenom mieste opticky alebo akusticky signalizované narušené zabezpečeného objektu. Treba si ale uvedomiť, že žiadne poplašné zariadenie nezabráni vstupu páchateľa do domu, iba nám oznámi prítomnosť cudzieho elementu v objekte, vyhlási poplach, má informačnú funkciu. Poplašné systémy narušenia možno rozšíriť o zariadenia simulujúce prítomnosť človeka v dome nepravidelným rozsvecovaním a zhasínaním svetiel, spúšťaním žalúzií a podobne. Možno nimi na diaľku ovládať kúrenie, dvere garáže či zavlažovanie záhrady. Takýto elektronický bezpečnostný systém zároveň zvyšuje komfort prevádzky domu.
Základom bezpečnosti sú v prvom rade tie prvky, ktorých primárna funkcia je nepustiť nikoho nepovolaného k nášmu majetku.

Možnosti signalizácie osobe, ktorá je schopná útočníka vyrušiť, alebo priamo zadržať, že niečo vo vašom objekte nie je v poriadku sú napríklad:

  • lokálna signalizácia - optická a zvuková výstraha (blikajúce svetlo a siréna) umiestnená priamo v chránenom priestore alebo v jeho blízkosti - najčastejšie na priečelí chráneného objektu. Účinnosť tohto spôsobu signalizácie je pomerne malá vzhľadom k jej neadresnosti. Musíme si priznať, že väčšina z nás si vôbec nevšíma húkanie sirény poplachového systému a teda že pravdepodobnosť účinného zásahu proti útočníkovi je veľmi malá.
  • odovzdanie informácie o poplachu pomocou automatic­kého telefónneho voliča či hlásiča - zariadenie pripojené na telefónnu linku v prípade signalizácie poplachu po­stupne vytáča naprogramované čísla a keď sa dovolá, odovzdá vopred nahovorenú správu o útoku na objekt. Obvykle sa informácia o poplachu odovzdáva neprítomnému majiteľovi objektu alebo inej poverenej osobe, ktorá by mala zaistiť účinný zásah proti útočníkovi. Účinnosť tohto spôsobu signalizácie závisí práve od schopnosti príjemcu správy o poplachu účinne zasiahnuť proti útočníkovi.
  • odovzdanie podrobnej informácie o súčasnom stave celého chráneného objektu pomocou prostriedkov pultu centralizovanej ochrany do strediska registrovania poplachov, ktoré prevádzkuje súkromná bezpečnostná služba, mestská polícia alebo u dôležitých objektov Polícia SR. Účinnosť tohto spôsobu signalizácie je najväčšia, pretože informácia o útoku na objekt je odovzdaná profesionálnym pracovníkom zaisťujúcim ochranu objektov, ktorí sú vycvičení k účinnému zásahu proti útočníkom.

Delenie poplašných systémov
Poplašné systémy narušenia zvyčajne delíme na vonkajšiu ochranu (ochrana pozemku ako takého), plášťovú ochranu (ochrana okien, dverí a brán na dome) a ochranu vnútorných priestorov rodinného domu. Elektronické systémy sa z hľadiska realizácie rozvodov dajú rozdeliť na drôtové a bezdrôtové, prípadne sú kombinované. Výhodnejšie sú z rôznych hľadísk drôtové systémy. Pri bezdrôtových systémoch netreba realizovať káblové rozvody, no pri prevádzke sa musia pravidelne obmieňať zdroje napájania jednotlivých komponentov. Cena jednotlivých komponentov bezdrôtových zariadení sa pohybuje vo vyšších sumách ako pri drôtových systémoch.

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime priblížiť ešte stále najbežnejší typ ochrany domov, magnetické poplašné zariadenie.
 
 

Magnetické poplašné zariadenie

 


Tým najbežnejším je magnetické poplašné zariadenie. Je to z dôvodu jeho jednoduchého princípu fungovania, finančnej nenáročnosti a pomerne dobrej účinnosti, aj keď moderným zariadeniam ťažko môže konkurovať. Magnetický snímač zistí, či bolo otvorené okno alebo dvere. Na okne je pripevnený nenápadný malý permanentný magnet a na ráme špeciálny vypínač. Keď je okno zavreté, magnetické pole permanentného magnetu priťahuje tenkú magnetickú platničku spínacieho ramienka, pričom je obvod zopnutý.
Poplach nastane v momente otvorenia okna, keď permanentný magnet prestane priťahovať magnetickú platničku. Pružinka pritiahne magnetickú platničku so spínacím ramienkom, čo spôsobí spustenie alarmu kvôli prerušeniu obvodu. Medzi týmto magnetickým činidlom a zvončekom je riadiaca jednotka. Zaujímavý je fakt, že poplach sa spustí aj v prípade, ak by niekto šikovne chcel dopredu odstaviť poplašné zariadenie odstrihnutím drôtu. Obvod sa rovnako preruší a nastane poplach. Takéto poplašné zariadenie je určené na detekciu, teda zistenie, či bolo otvorené okno. Rovnako však funguje aj zariadenie, ktoré detekuje rozbitie samotného okna. Namiesto magnetického čidla sa tu používa tenučký hliníkový prúžok, ktorý je nalepený na vnútornú stranu okna. V prípade poškodenia okennej tabule dôjde k jeho roztrhnutiu a rovnako sa spustí alarm, ako v prvom prípade. Tieto dva poplašné systémy sú najčastejšie v obchodoch. Môžeme sa s nimi stretnúť pri pozornejšom prehliadnutí výkladu alebo dverí.


Späť

Vykurovacia sezóna sa blíži

Vykurovanie bytovVykurovanie domovInfračervené vykurovanieSpaľovanie biomasyGeotermálna energiaS pribúdajúcimi chladnými dňami si aj byty a domy vyžadujú vykurovanie. V bytoch, ktoré sú často krát napojené na centrálne vykurovanie, je situácia o niečo zložitejšia nakoľko začiatok vykurovacej sezóny môže byť veľmi pohyblivý, pretože je závislý od aktuálnych klimatických teplôt.      Mnoho krát sa stáva, že viacerí obyvatelia bytov sa sťažujú na chladné a nevykúrené miestnosti. Vykurovacie obdobie a podmienky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia tepla..

Farby a ich vplyv na nás Farby a ich vplyv na nás

 Samotné bývanie a vôbec zútulnenie prostredia kde žijeme nie je len otázkou vhodnosti architektúry, materiálov, či občianskej vybavenosti okolia. Celkový komplex dobrého dojmu z bývania dotvára prostredie v ktorom žijeme a najmä vhodnosť farieb, ktoré použijeme nielen v interiéry svojho bytu, ale aj pri vonkajšom vzhľade budov. Možno si poviete, že presné kombinovanie farieb nie je až tak dôležité. Nuž, ak by ste na tejto vete stále trvali, tak vedzte, že váš názor nemusí byť práve tým najlepším, čo vám okolo témy bývania napadlo.Úloha použitia..

Chystáte sa stavať dom? Dobre zvážte, ako budete vykurovať vašu domácnosť Chystáte sa stavať dom? Dobre zvážte, ako budete vykurovať vašu domácnosť

Vykurovanie domu patrí medzi kľúčové prvky domácnosti. Už pri výstavbe sa radí medzi tie drahšie položky a na nesprávne zvolený spôsob vykurovania budete doplácať po celý čas užívania domu. Preto treba všetko dobre zvážiť a nedať sa odradiť predsudkami alebo výškou počiatočnej investície.   Dnes máme takmer neobmedzené možnosti ako vykurovať dom. Poďme si ich jednu po druhej rozobrať. Kúrenie plynom Ide o klasický spôsob vykurovania domácnosti. V ideálnom prípade poskytuje lacné a bezproblémové teplo. Stačí mať prípojku, kvalitný..

Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.