Výhody a nevýhody zatepľovania


  Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek. Má však, ako všetky ostatné zmeny, svoje pre a proti - stavebné firmy ju horlivo propagujú a lekári zasa varovne dvíhajú prst poukazujúc na riziko vzniku alergií, ktoré jej nesprávna realizácia údajne so sebou prináša. Jednoznačnú pravdu tu ťažko zistiť, rizikám však treba pripísať najväčšiu vážnosť a podľa toho si aj voliť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo všetko tento problém zahŕňa a ako by sme mali pri prípadnom zatepľovaní postupovať.

 

 Čo spôsobilo atraktivitu zatepľovania

Odpoveď na túto otázku je jednoznačná: možnosť regulácie tepla pri vyhrievaní radiátormi. Pred niekoľkými desaťročiami bol tento systém nastavený inak: účty za kúrenie (čo sa týka bytových domov) sa automaticky rozrátali na všetkých odberateľov podľa podlahovej plochy ich bytov, a teda nikto nemal motiváciu kúrenie „škrtiť“. V súčasnosti však platí takáto rovnica: účet za kúrenie, ktorý domácnosť dostáva, tvorí z väčšej časti (60-70 %) jej vlastná spotreba (regulovateľná časť) a zvyšok časť strát, medzi ktoré patrí aj únik tepla a vykurovanie spoločných priestorov (pozri článok v čísle 26/2010). Pri takomto nastavení už ľudí zaujíma nielen otázka, ako by si mohli sami znížiť svoju vlastnú regulovateľnú spotrebu, ale i to, akým spôsobom by sa dal minimalizovať únik tepla a náklady na vykurovanie chodieb a pivníc. Tieto problémy teoreticky rieši všetky naraz práve spomínané zatepľovanie. Ako však všetky riešenia, i toto má svoje úskalia a komplikácie.

Možný problém dohody obyvateľov bytového domu

V bytových domoch sa s týmto problémom borí každý potenciálny spoločný úkon. „Osadenstvo“ sa skladá z rôznych typov ľudí a ich názory sa pohybujú na širokej škále. Rozdiely tu ešte zvyšuje fakt, že bytové fondy často zívajú prázdnotou a keďže také zateplenie nie je lacný špás, často je jediným východiskom zobrať si naň úver. Na druhej strane však možno povedať, že modernizácia kvôli šetreniu býva väčšinou vítaná, najmä ak v bytovom dome žijú prevažne mladé rodiny, ktoré nemajú zo zmien strach. V takomto prípade odsúhlasenie tohto úkonu nezvykne predstavovať problém.

Zdravotné riziká vyplývajúce z nesprávne vykonaného zateplenia

Tento bod predstavuje z celej problematiky ten najdiskutovanejší; rôznia sa tu nielen názory odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Kameňom úrazu je rosný bod, ktorý vzniká medzi výplňou a panelom - tomu sa budeme venovať osobitne. Pravdou však zostáva, že ak celý proces zateplenia prebieha napríklad za nepriaznivého počasia, spolu s predpokladaným efektom spôsobí i neodškriepiteľné škody na ľudskom zdraví.

Ak prší, sklenená vata alebo polystyrén, ktorými sa zvyčajne robí výplň, sa namočia a tým, že sa výsledok potom celý „zabalí“, vzniká ideálne prostredie pre vznik plesní. Tie sú jednak do istého času voľným okom nespozorovateľné a jednak sa „rozvíjajú“ na mieste, kde jednoducho nedovidíme. Panely však v sebe majú kvôli vetraniu špáry a cez ne sa rozbujnená pleseň časom dostane aj na vnútornú stranu stien. To, čo nasleduje, bude mnohým dôverne známe - okamih pravdy, ak z nejakej príčiny odtiahneme nábytok. V tomto štádiu je akákoľvek snaha o zmenu stavu veľmi ťažká, keďže dostať sa na miesto, kde vzniká príčina, nie je možné.

Časový úsek, počas ktorého sa mohla pleseň na stenách domu vyvíjať, kým sa dostala do tohto štádia, ťažko odhadnúť; isté však je, že ju obyvatelia po celý čas vdychovali a že to nezostane bez následkov na zdraví, najmä ak medzi nich patria malé deti. Okrem poškodeného zdravia sa tu dá polemizovať aj o nemalých nákladoch na liečenie, pri ktorých sa stráca úspora, ktorá vznikla vďaka zatepleniu, nehovoriac o tom, že alergie a astmu nemožno merať finančnou hodnotou.

Ako možno popísanému stavu predísť

Jediné, čo v tejto oblasti pomôže, je dôsledná prevencia: ako prvý krok je potrebné dobre prekontrolovať a očistiť povrch, ktorý ideme zatepľovať. Pri otázke povrchu tiež nepanuje rovnaký názor: ide konkrétne o fakt, či je lepší rovný, alebo s inou povrchovou úpravou - týmto spôsobom sa stavali paneláky pred pár desaťročiami a vonkajšia strana domu tvorila niečo ako skladačku. Takto nebolo možné pokryť zatepľujúcou vrstvou celú plochu vonkajšej steny, iba jej vystupujúce časti. Toto mnohé autority z tejto oblasti považujú za ideálny stav; všetky domy sú, ako sme si povedali, úmyselne vetrané špárami a ak sa to spojí s nie úplne pokrytou vonkajšou stenou, zabezpečí sa tým postačujúca miera priedušnosti celého domu.

V zateplených priestoroch je celkovo dobré pravidelne vetrať - keďže sa naň v istom zmysle dá pozerať ako na „zakonzervovanie“, treba myslieť na to, že pre ľudský organizmus to nie je ani prirodzené, ani zdravé. Zateplenie bude pre zdravie obyvateľov nezávadné len vtedy, ak sa medzi udržiavaním tepla a vetraním nájde zdravá rovnováha.

Rosný bod

Tento bod je zdrojom vlhkosti a všetkých problémov s ňou súvisiacich; murivo ako také má slabý tepelný odpor, a tak sa jeho teplota logicky počas zimy kvôli vonkajšiemu chladu prostredia znižuje. Následne dochádza k stretu s vodnou parou zvnútra domu, ktorá tým, že má vyššiu teplotu, skondenzuje na vodu a následkom sú plesnivé „mapy“, ktoré môžeme pozorovať vo vnútorných kútoch. Keďže problémom, ktorý túto situáciu spôsobuje, je práve slabý tepelný odpor múra, zateplenie ho zvykne vyriešiť. Práve podľa výpočtu rosného bodu sa určuje hrúbka zateplenia tak, aby bola dostačujúca, keďže všetky múry nie sú rovnako hrubé ani z rovnakého materiálu. Tu treba poznamenať, že výkyvy v rámci tejto hrúbky nepredstavujú veľký finančný rozdiel - najviac klient zaplatí okrem lešenia a práce za sieťku, lepidlo a omietku. Mnoho odborníkov však varuje pred prílišnou hrúbkou zateplenia z dôvodu, že dom sa nemusí dobre odvetrať.

Akou mierou je potrebné vetrať zateplený dom

O priedušnosti stien, čo sa týka zateplenia, sme si už povedali; v tejto súvislosti sa ešte vynára otázka, či je možné priestor dostatočne vetrať tak, aby sa nestratila tepelná úspora, kvôli ktorej sa úprava vykonáva, a aby sa zároveň neohrozovalo zdravie obyvateľov zatepleného domu. Časť odborníkov zastáva názor, že na vetranie úplne stačia okná, časť má zasa opačné presvedčenie. Každopádne vetranie je jedna vec a permanentný únik tepla z nedbanlivosti zasa vec druhá - ak už ideme investovať do zateplenia, treba najprv vyriešiť kvalitu a priliehanie okien a takisto myslieť aj na povalu. Teplo totiž uniká hore a ak sa tam bude strácať, celý tento drahý úkon stratí predpokladaný efekt.

Vetranie je potrebné nielen z pohľadu zdravia, ale taktiež ako prevencia vlhkých, teda orosených stien a okien, čo je tiež na príčine plesní. Tento problém sa týka najmä kuchyne, keďže tam je para každodenným hosťom. Sčasti pomôže kvalitný digestor a otvorené dvere, táto miestnosť však z dlhodobého hľadiska vždy zostane rizikovou.

Bezpečnosť

Z tohto pohľadu je najvhodnejšia minerálna vlna, ktorá sa používa najmä na zateplenie vyšších budov. Táto stránka je čím ďalej, tým dôležitejšia, keďže bezpečnostné normy ohľadom požiarov sa neustále sprísňujú a od istých poschodí sa už minerálna vlna pridávať musí. Trend sprísňovania bude zrejme pokračovať, dá sa teda povedať, že ak zvolíme minerálnu vlnu, postaráme sa okrem zateplenia aj o časť protipožiarnej ochrany.

Zatepľovanie a novostavby

Dnešné novostavby sú už často robené tak, aby ich múry spĺňali vyšší tepelnoizolačný štandard. Dodatočné zateplenie by tak nepotrebovali, avšak práve kvôli neustále stúpajúcim cenám energií je to na zváženie ani nie natoľko kvôli súčasnému stavu, ale ako investícia do budúcnosti. Zároveň sa ozýva stále viac hlasov predpovedajúcich markantný rast energií vo svete, čo postupne zrejme urobí zo zatepľovania nevyhnutnosť. Nezateplená novostavba teda vyjde svojich budúcich obyvateľov v budúcnosti drahšie, ako by ich vyšla zateplená, aj keď pri kúpe treba rátať s vyššou cenou. Developéri tiež tvrdia, že tento úkon funguje u stavieb aj ako ochrana a v konečnom dôsledku sa zvýši životnosť budovy.

Ako nepohorieť pri výbere realizátora

Tento krok je zvlášť dôležitý a dôsledkom nesprávnej voľby vyjde námaha i spoločné financie navnivoč. Keďže tak, ako vo všetkých oblastiach, i v tejto sa pokúša zarobiť množstvo pochybných „odborníkov“, treba si najmä overiť, či sa údajný realizátor môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného.

Potencionálne riziko neodborného prevedenia úkonu môžeme eliminovať, ak si o danom realizátorovi zoženieme dôveryhodné referencie, prípadne ak sa spoľahneme na firmu, ktorú nám odporučil niekto známy na základe vlastnej pozitívnej skúsenosti. Majme teda na pamäti, že pri zatepľovaní by ľahovážnosť nemala za následok len hazard s financiami, ale, čo je horšie, aj so zdravím.

 

 

Späť

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka..

Drevené domy

O Slovensku sa dá tvrdiť že je to krajina, kde medzi ľudmi prevláda obľuba v stavaní rodinných domov z „kameňa“. Či už ide o kvádre či tehly, akoby snáď ani iný materiál neexistoval. Častokrát si ani neuvedomujeme že tieto materiály patria k tým drahším. Nuž k drevu ako stavebnému materiálu sa prikloní málokto a pritom ide o dobrú ekologickú ale aj lacnejšiu alternatívu ako si postaviť svoj rodinný dom.   Tradícia stavania rodinných domov z vysoko trvácnych materiálov ako sú kameň či tehla,..

Nebytové priestory - ich nájom a podnájom

Napriek skutočnosti, že otázka nájmu je upravená v základnom občianskoprávnom kódexe - v Občianskom zákonníku - tento prenechal osobitnú právnu úpravu nájmu a podnájmu nebytových priestorov zákonu č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v texte ako “ZNP”). Osobitná zákonná úprava sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Medzi nebytové priestory tiež patria byty, pri ktorých..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Nová slovenská právna úprava timesharingu - úprava dočasného užívania nehnuteľností v dovolenkových destináciách

Na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bol, okrem iných, bodom rokovania návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Prezident SR JUDr. Ivan Gašparovič návrh zákona vrátil s pripomienkami na opätovné prerokovanie, po ich zapracovaní bol predmetný návrh zákona  Národnou radou SR schválený a dňa 17. mája 2011 publikovaný v Zbierke zákonov ako zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Predmetný zákon týkajúci sa, ako už..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Dom na predaj

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.