Výhody a nevýhody zatepľovania


  Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek. Má však, ako všetky ostatné zmeny, svoje pre a proti - stavebné firmy ju horlivo propagujú a lekári zasa varovne dvíhajú prst poukazujúc na riziko vzniku alergií, ktoré jej nesprávna realizácia údajne so sebou prináša. Jednoznačnú pravdu tu ťažko zistiť, rizikám však treba pripísať najväčšiu vážnosť a podľa toho si aj voliť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo všetko tento problém zahŕňa a ako by sme mali pri prípadnom zatepľovaní postupovať.

 

 Čo spôsobilo atraktivitu zatepľovania

Odpoveď na túto otázku je jednoznačná: možnosť regulácie tepla pri vyhrievaní radiátormi. Pred niekoľkými desaťročiami bol tento systém nastavený inak: účty za kúrenie (čo sa týka bytových domov) sa automaticky rozrátali na všetkých odberateľov podľa podlahovej plochy ich bytov, a teda nikto nemal motiváciu kúrenie „škrtiť“. V súčasnosti však platí takáto rovnica: účet za kúrenie, ktorý domácnosť dostáva, tvorí z väčšej časti (60-70 %) jej vlastná spotreba (regulovateľná časť) a zvyšok časť strát, medzi ktoré patrí aj únik tepla a vykurovanie spoločných priestorov (pozri článok v čísle 26/2010). Pri takomto nastavení už ľudí zaujíma nielen otázka, ako by si mohli sami znížiť svoju vlastnú regulovateľnú spotrebu, ale i to, akým spôsobom by sa dal minimalizovať únik tepla a náklady na vykurovanie chodieb a pivníc. Tieto problémy teoreticky rieši všetky naraz práve spomínané zatepľovanie. Ako však všetky riešenia, i toto má svoje úskalia a komplikácie.

Možný problém dohody obyvateľov bytového domu

V bytových domoch sa s týmto problémom borí každý potenciálny spoločný úkon. „Osadenstvo“ sa skladá z rôznych typov ľudí a ich názory sa pohybujú na širokej škále. Rozdiely tu ešte zvyšuje fakt, že bytové fondy často zívajú prázdnotou a keďže také zateplenie nie je lacný špás, často je jediným východiskom zobrať si naň úver. Na druhej strane však možno povedať, že modernizácia kvôli šetreniu býva väčšinou vítaná, najmä ak v bytovom dome žijú prevažne mladé rodiny, ktoré nemajú zo zmien strach. V takomto prípade odsúhlasenie tohto úkonu nezvykne predstavovať problém.

Zdravotné riziká vyplývajúce z nesprávne vykonaného zateplenia

Tento bod predstavuje z celej problematiky ten najdiskutovanejší; rôznia sa tu nielen názory odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Kameňom úrazu je rosný bod, ktorý vzniká medzi výplňou a panelom - tomu sa budeme venovať osobitne. Pravdou však zostáva, že ak celý proces zateplenia prebieha napríklad za nepriaznivého počasia, spolu s predpokladaným efektom spôsobí i neodškriepiteľné škody na ľudskom zdraví.

Ak prší, sklenená vata alebo polystyrén, ktorými sa zvyčajne robí výplň, sa namočia a tým, že sa výsledok potom celý „zabalí“, vzniká ideálne prostredie pre vznik plesní. Tie sú jednak do istého času voľným okom nespozorovateľné a jednak sa „rozvíjajú“ na mieste, kde jednoducho nedovidíme. Panely však v sebe majú kvôli vetraniu špáry a cez ne sa rozbujnená pleseň časom dostane aj na vnútornú stranu stien. To, čo nasleduje, bude mnohým dôverne známe - okamih pravdy, ak z nejakej príčiny odtiahneme nábytok. V tomto štádiu je akákoľvek snaha o zmenu stavu veľmi ťažká, keďže dostať sa na miesto, kde vzniká príčina, nie je možné.

Časový úsek, počas ktorého sa mohla pleseň na stenách domu vyvíjať, kým sa dostala do tohto štádia, ťažko odhadnúť; isté však je, že ju obyvatelia po celý čas vdychovali a že to nezostane bez následkov na zdraví, najmä ak medzi nich patria malé deti. Okrem poškodeného zdravia sa tu dá polemizovať aj o nemalých nákladoch na liečenie, pri ktorých sa stráca úspora, ktorá vznikla vďaka zatepleniu, nehovoriac o tom, že alergie a astmu nemožno merať finančnou hodnotou.

Ako možno popísanému stavu predísť

Jediné, čo v tejto oblasti pomôže, je dôsledná prevencia: ako prvý krok je potrebné dobre prekontrolovať a očistiť povrch, ktorý ideme zatepľovať. Pri otázke povrchu tiež nepanuje rovnaký názor: ide konkrétne o fakt, či je lepší rovný, alebo s inou povrchovou úpravou - týmto spôsobom sa stavali paneláky pred pár desaťročiami a vonkajšia strana domu tvorila niečo ako skladačku. Takto nebolo možné pokryť zatepľujúcou vrstvou celú plochu vonkajšej steny, iba jej vystupujúce časti. Toto mnohé autority z tejto oblasti považujú za ideálny stav; všetky domy sú, ako sme si povedali, úmyselne vetrané špárami a ak sa to spojí s nie úplne pokrytou vonkajšou stenou, zabezpečí sa tým postačujúca miera priedušnosti celého domu.

V zateplených priestoroch je celkovo dobré pravidelne vetrať - keďže sa naň v istom zmysle dá pozerať ako na „zakonzervovanie“, treba myslieť na to, že pre ľudský organizmus to nie je ani prirodzené, ani zdravé. Zateplenie bude pre zdravie obyvateľov nezávadné len vtedy, ak sa medzi udržiavaním tepla a vetraním nájde zdravá rovnováha.

Rosný bod

Tento bod je zdrojom vlhkosti a všetkých problémov s ňou súvisiacich; murivo ako také má slabý tepelný odpor, a tak sa jeho teplota logicky počas zimy kvôli vonkajšiemu chladu prostredia znižuje. Následne dochádza k stretu s vodnou parou zvnútra domu, ktorá tým, že má vyššiu teplotu, skondenzuje na vodu a následkom sú plesnivé „mapy“, ktoré môžeme pozorovať vo vnútorných kútoch. Keďže problémom, ktorý túto situáciu spôsobuje, je práve slabý tepelný odpor múra, zateplenie ho zvykne vyriešiť. Práve podľa výpočtu rosného bodu sa určuje hrúbka zateplenia tak, aby bola dostačujúca, keďže všetky múry nie sú rovnako hrubé ani z rovnakého materiálu. Tu treba poznamenať, že výkyvy v rámci tejto hrúbky nepredstavujú veľký finančný rozdiel - najviac klient zaplatí okrem lešenia a práce za sieťku, lepidlo a omietku. Mnoho odborníkov však varuje pred prílišnou hrúbkou zateplenia z dôvodu, že dom sa nemusí dobre odvetrať.

Akou mierou je potrebné vetrať zateplený dom

O priedušnosti stien, čo sa týka zateplenia, sme si už povedali; v tejto súvislosti sa ešte vynára otázka, či je možné priestor dostatočne vetrať tak, aby sa nestratila tepelná úspora, kvôli ktorej sa úprava vykonáva, a aby sa zároveň neohrozovalo zdravie obyvateľov zatepleného domu. Časť odborníkov zastáva názor, že na vetranie úplne stačia okná, časť má zasa opačné presvedčenie. Každopádne vetranie je jedna vec a permanentný únik tepla z nedbanlivosti zasa vec druhá - ak už ideme investovať do zateplenia, treba najprv vyriešiť kvalitu a priliehanie okien a takisto myslieť aj na povalu. Teplo totiž uniká hore a ak sa tam bude strácať, celý tento drahý úkon stratí predpokladaný efekt.

Vetranie je potrebné nielen z pohľadu zdravia, ale taktiež ako prevencia vlhkých, teda orosených stien a okien, čo je tiež na príčine plesní. Tento problém sa týka najmä kuchyne, keďže tam je para každodenným hosťom. Sčasti pomôže kvalitný digestor a otvorené dvere, táto miestnosť však z dlhodobého hľadiska vždy zostane rizikovou.

Bezpečnosť

Z tohto pohľadu je najvhodnejšia minerálna vlna, ktorá sa používa najmä na zateplenie vyšších budov. Táto stránka je čím ďalej, tým dôležitejšia, keďže bezpečnostné normy ohľadom požiarov sa neustále sprísňujú a od istých poschodí sa už minerálna vlna pridávať musí. Trend sprísňovania bude zrejme pokračovať, dá sa teda povedať, že ak zvolíme minerálnu vlnu, postaráme sa okrem zateplenia aj o časť protipožiarnej ochrany.

Zatepľovanie a novostavby

Dnešné novostavby sú už často robené tak, aby ich múry spĺňali vyšší tepelnoizolačný štandard. Dodatočné zateplenie by tak nepotrebovali, avšak práve kvôli neustále stúpajúcim cenám energií je to na zváženie ani nie natoľko kvôli súčasnému stavu, ale ako investícia do budúcnosti. Zároveň sa ozýva stále viac hlasov predpovedajúcich markantný rast energií vo svete, čo postupne zrejme urobí zo zatepľovania nevyhnutnosť. Nezateplená novostavba teda vyjde svojich budúcich obyvateľov v budúcnosti drahšie, ako by ich vyšla zateplená, aj keď pri kúpe treba rátať s vyššou cenou. Developéri tiež tvrdia, že tento úkon funguje u stavieb aj ako ochrana a v konečnom dôsledku sa zvýši životnosť budovy.

Ako nepohorieť pri výbere realizátora

Tento krok je zvlášť dôležitý a dôsledkom nesprávnej voľby vyjde námaha i spoločné financie navnivoč. Keďže tak, ako vo všetkých oblastiach, i v tejto sa pokúša zarobiť množstvo pochybných „odborníkov“, treba si najmä overiť, či sa údajný realizátor môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného.

Potencionálne riziko neodborného prevedenia úkonu môžeme eliminovať, ak si o danom realizátorovi zoženieme dôveryhodné referencie, prípadne ak sa spoľahneme na firmu, ktorú nám odporučil niekto známy na základe vlastnej pozitívnej skúsenosti. Majme teda na pamäti, že pri zatepľovaní by ľahovážnosť nemala za následok len hazard s financiami, ale, čo je horšie, aj so zdravím.

 

 

Späť

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto. Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Bazény Bazény

Kam s bazénom?MateriálVodotesnosťOsvetlenieCelosezónne ošetrovanie bazénovAj vy riešite otázku, či je výhodnejšie chodiť dva krát týždenne na plaváreň, alebo jednorázovo investovať do stavby bazénu priamo na vašom pozemku? Bazény prestávajú byť považované na Slovensku za výsadu bohatej vrstvy a stále viac ľudí uvažuje o jeho výstavbe. Na čo všetko treba myslieť pri realizácii takéhoto projektu?Kam s bazénom?      Umiestnenie je asi tá najzákladnejšia časť. Bazén nesmieme postaviť na mieste, kde by nejakým spôsobom ovplyvňoval..

Prepojená kuchyňa s obývacou izbou? Rozložte si priestor! Prepojená kuchyňa s obývacou izbou? Rozložte si priestor!

Ak bývate v malom byte, možno ste si už niekoľkokrát priali, aby ste mali viacej miesta takpovediac na všetko. Môže sa vám zdať, že vaša malá obývacia izba je ešte menšia, keď je plná ľudí. Našťastie existujú triky, vďaka ktorým sa ani v malom byte nebude cítiť „úzko“. Ako dosiahnuť to, aby ste sa cítili dobre, a zároveň mali oddelené jednotlivé miestnosti? Predstavte si situáciu, v ktorej k vám domov prišli na návštevu vaši kamaráti. Usadíte ich v obývačke. Avšak vaša obývačka je prepojená s kuchyňou, kde vaša polovička..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Právne postavenie a zodpovednosť súdneho exekútora

 Dobrý deň. Potrebujem odbornú radu. Pred dvomi rokmi som obdržala od exekútora upovedomenie o začatí exekúcie, proti čomu som podala námietky. Ako som sa informovala, o námietkach súd do teraz však nerozhodol a exekútor zriadil na môj dom záložné právo, stiahol z môjho účtu peniaze, a naďalej ho zablokoval. Cítim sa týmto jeho konaním ukrivdená, uškodil mi. Okrem toho o námietkach nie je stále rozhodnuté, námietky sú dôvodné - samotné súdne rozhodnutie je mylné a ja by som ani nemala byť účastníkom exekúcie. Ďakujem za vašu pomoc.Miloslava H.,..

Konanie v rozpore s dobrými mravmi

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Pred 30 rokmi svokrovci vybudovali dom u rodičov na pozemku. Dostali 8 árov. Ale vchodovú bránu postavili na vedľajšej parcele, ktorá patrila rodičom môjho svokra. Po smrti svokrovcov a ich rodičov, brat môjho svokra si dal všetko prepísať na seba takže aj tu parcelu kde bola brána. Chceli sme tu parcelu odkúpiť, ale nám to nepredal. Predal to úplne cudzím ľuďom aj s rodičovským domom cca 27 árov. A vtedy nastal problém podľa nového výmeru hranica pozemku je 1,5 m od nášho domu. Takže nemáme vchodovú bránu a ani miesto nato..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.