Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto darček dáva buď "do perinky", alebo aj neskôr, pri rôznych významných životných míľnikoch či pri vstupe do dospelosti. V každom prípade sa po ňom siaha veľmi často a atraktívnym ho robí najmä podstatne vyšší úrok a štátna prémia, ktorá sa bežného sporenia netýka a je určená iba pre tento jeden druh. Aj pri tejto téme však možno pri pozornejšom pohľade skonštatovať, že nie všetko, čo výhodne vyzerá, rovnako výhodné aj je, prípadne nemusí byť vhodné pre každého a všetkých. Poďme sa teda pozrieť na výhody a nevýhody stavebného sporenia.

 

Čo treba mať na pamäti pri uzatváraní stavebného sporenia

Stavebné sporenie slúži ako významné doplnenie vlastných prostriedkov, ktoré nepostačujú na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Sú tu však aj značne obmedzujúce podmienky, ktoré je nevyhnutné pri uchádzaní sa oň dodržať - najobmedzujúcejšou je jednak minimálna dĺžka sporenia, od ktorej sa priamo odvíja možnosť požiadať o výhodný úver, a jednak zákaz použiť získaný úver na čokoľvek iné, čo sa priamo netýka kúpy bývania, stavby či rekonštrukcie. Laicky povedané - ak náhodou sporiteľ nečakane zdedí byt a potrebuje už len auto, peniaze zo stavebného sporenia za predpokladu, že ich už spojil s úverom, na tento účel použiť nemôže. Táto nevýhoda sa nedá nijako eliminovať, avšak treba prihliadať aj na skutočnosť, že bez tohto pravidla by sa so stavebným sporením aj so štátnou prémiou, ktorú zahŕňa, dozaista špekulovalo a je možné, že by postupne prestalo plniť svoj pôvodný účel.

Štátna prémia

Toto prispievanie štátu je, ako sme si už povedali, skutočnosťou, ktorá výrazne zatraktívňuje stavebné sporenie a robí ho v porovnaní s inými typmi sporenia výhodnejším. Je tu aj veľmi zaujímavá, aj keď možno trocha špekulatívna skutočnosť: výnosy tohto sporenia, jeho úroky i spomenutá štátna podpora sú oslobodené od daní. Pravidelné prispievanie na toto sporenie nie je nutné, avšak ak plánujeme po nasporení istej zvolenej čiastky požiadať o úver, je dobré ho dodržiavať, výrazne to v takomto prípade zvýši šance. Je síce pravdou, že pôvodne určených 40 %, ktoré tvorila štátna prémia, je už dávno minulosťou, aj tak je však ťažké nájsť mu v iných produktoch prijateľnú konkurenciu.

Výhodný úver

Pri tomto zámere je nutné rátať s pravidlom, že skôr ako po dvoch rokoch stavebného sporenia je nemožné ho dostať a aj to je ten "lepší prípad"; štandardom je požiadať oň po šiestich rokoch sporenia. Jeho výška sa odvíja od cieľovej čiastky sporenia, ktorú si sporiteľ určí na začiatku, pri podpise zmluvy. Splátky tohto úveru je tiež možné rôznymi spôsobmi rozdeliť, v tomto smere však už treba prihliadať na jednotlivé podmienky inštitúcii, ktoré ho na Slovensku poskytujú. Sú pravidlá, ktoré určuje zákon, a sú aj tie, ktoré si regulujú samy, preto treba mať na pamäti, že výhoda, ktorú obsahuje produkt v jednej z nich, v druhej nemusí platiť. Každopádne sa rozhodnutie pre konkrétnu inštitúciu u každého záujemcu odvíja od individuálnych potrieb a očakávaní - niekto má v úmysle žiadať čím skôr úver, aby si mohol kúpiť byt, niekto ho zasa má a potrebuje prostriedky na to, aby sa v ňom mohol rozumne zariadiť. Poďme si teda povedať viac aj o tejto možnosti.

Odstúpenie od zmluvy

Ako spravidla od každej zmluvy, i od tej o stavebnom sporení je možné odstúpiť; podmienky sú však určené tak, že ak tak klient urobí skôr ako o dva roky po začatí sporenia, príde takmer o všetky výhody, ktoré v porovnaní s inými typmi obsahuje. Najnegatívnejšou je skutočnosť, že sa tým pripraví o plnú výšku štátnej prémie – tá sa musí podľa zákona vrátiť do štátneho rozpočtu. Sú tu, pravdaže, i ďalšie sankcie, tie sa však už individuálne líšia podľa podmienok tej-ktorej sporiteľne, preto je dobré zistiť si pri uzatváraní zmluvy aj tieto podmienky pre nejakú krajnú situáciu, ktorá by klienta prinútila uložené peniaze použiť na iný účel. Každopádne je lepšie sa tohto kroku, ak zostane aj iné riešenie, radšej vyvarovať.

Reálne možnosti – kúpa či rekonštrukcia?

Práve alternatíva rekonštrukcie je podľa mnohých odborníkov z pohľadu využitia stavebného sporenia rozumnejšia a reálnejšia; dá sa povedať, že je ideálna pre cieľovú skupinu klientov, ktorí už nehnuteľnosť majú, ale z nejakého dôvodu nie sú s jej stavom spokojní - týka sa to najmä majiteľov starších bytov v pôvodnom stave. V tomto smere je však možné uvažovať napríklad aj o rôznych rekreačných chatách, ktoré neslúžia priamo na bývanie, ale spĺňajú podmienky určené na využitie predmetných peňazí, čiže je to takisto jedna z možností. Rekonštrukcie sú vo všeobecnosti finančne náročné a častokrát sa stáva, že sa suma, s ktorou na začiatku počítame, počas prerábania aj niekoľkonásobne navýši. Preto platí, že ak rátame so skutočnosťou, že budeme napríklad dediť byt či dom, o ktorom vieme, že svojím stavom nespĺňa naše predstavy, je dobré sa na plánované zmeny takýmto spôsobom pripraviť, aby sme sa neskôr zbytočne nezadlžovali a nemuseli predmetnú nehnuteľnosť zaťažovať hypotékou s vysokým úrokom.

Úpravám sa však častokrát nevyhnú ani relatívne nové byty; týka sa to najmä zmien kolektívnejšieho charakteru, ktoré nemusia celkom závisieť od našej vôle. Bývanie v paneláku sa viaže na množstvo hlasovaní a jednou vecou je, že o plastových oknách sa rozhoduje každý vlastník sám, avšak napríklad o zatepľovaní sa to už povedať nedá. Protiargumentovať tu možno bytovými fondmi, v tomto smere však realita taktiež nebýva ružová a často stačí jeden problém so zatekajúcou strechou, aby zostal prázdny. Rozhodnutia tohto typu sú záväzné pre všetkých obyvateľov a dobrou správou je, že stavebné sporenie ako také sa neviaže len na jednotlivca. Býva preto výhodným riešením aj pri podobnom kolektívnom probléme.

Medziúver

Ako sme už spomenuli, jednou z nevýhod stavebného sporenia môže byť dlhé čakanie na úver, o ktorý plánujeme požiadať po istej dobe sporenia. Je tu však aj iná možnosť, ktorá sa dá využiť za predpokladu, že na úver ešte nemáme nárok: hneď, ako sa stavebné sporenie uzavrie, klientovi spravidla vzniká nárok na medziúver. Jeho nevýhoda oproti úveru, ktorý sa viaže na stavebné sporenie, je vo vyššom úroku, s ktorým klient musí pri využití tejto možnosti rátať. Je však možné ho neskôr splatiť práve z úveru, akonáhle naň vznikne nárok, a väčšinou sa to takto aj robí. Dá sa teda definovať ako „mostík“ od uzavretia sporenia k okamihu, keď už vzniká právo na predmetný úver. Je teda dobré vedieť o tejto možnosti pre prípad vzniku nejakej nepriaznivej situácie, ktorá by si vyžiadala urýchlené riešenie bytovej otázky.

Otázka vhodnejšieho využitia - rekonštrukcia alebo kúpa?

Odpovede sa v tomto zmysle prekvapujúco rôznia, avšak vo všeobecnosti možno súhlasiť s akousi nepriamou úmerou: zvolenie si stavebného sporenia stráca očakávaný efekt pri zvyšovaní cieľovej sumy. Túto stránku stavebného sporenia možno vystihnúť pomerne jednoducho - čím vyššia suma, tým nižšia výhodnosť. Práve to býva rozhodujúcim dôvodom, na základe ktorého sa klienti rozhodujú o spôsobe jeho konkrétneho využitia. K nižšej cieľovej sume sa takisto „dopracujeme“ v relatívne dohľadnom období, čo nám umožní robiť si reálne plány. Tiež treba spomenúť aj skutočnosť, že pri požiadaní nie je potrebné ručiť nehnuteľnosťou a celý proces získania je pomerne jednoduchý, preto nie je za normálnych okolností namieste obava zo zamietnutia.

Stavebné sporenie ako dar

Ak chceme takýmto spôsobom zabezpečiť dieťa, v prospech tohto riešenia hovorí najmä fakt, že sa mu v živote bezpochyby zíde, čo je zároveň dôvodom, pre ktorý sa preň rozhodujú najmä rodičia či starí rodičia. Tu treba spomenúť typy stavebného sporenia pre deti, ktoré inštitúcie ponúkajú s podmienkami vytvorenými priamo pre ne. Myslí sa však aj na seniorov vo forme možnosti vyplácania renty, čo slúži ako atraktívne „vylepšenie“ dôchodku.

Ako teda vidíme, stavebné sporenie nie je viazané len na konkrétne vekové skupiny a málokto by pre takto získané peniaze nenašiel využitie – nie je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, že otázky ohľadom získania či vylepšovania svojho bývania nepotrebujú riešiť. Výhodou je aj garancia nemennosti úroku počas celej doby splácania, čo umožní reálny pohľad na zaťaženie domácnosti počas tohto obdobia. Pri tomto type zadĺženia teda klient vždy „vie, na čom je“ a dokáže sa podľa toho zariadiť. Treba však pamätať na nevyhnutnosť dopredu myslieť nielen na pozitíva, ale aj na obmedzenia, aby si klient nerobil s takto získanými financiami plány, ktoré kvôli spomenutým pravidlám nebude môcť uskutočniť.

 

 

Späť

Oceňovanie nehnuteľností

Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPodľa čoho pracujú znalciPrestanú banky vyžadovať znalecké posudky?Čo vplýva na cenu nehnuteľností? Všeobecná hodnota sa určuje podľa niekoľkých spôsobov. Spôsob, akým sa všeobecná hodnota majetku stanovuje, upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492 /2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPorovnávacia metóda: Pri tomto spôsobe sa porovnávajú nehnuteľnosti alebo stavby rovnakého druhu, porovnateľnej veľkosti..

Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme

Pri otázke kúpy domu alebo bytu sa aspoň raz v živote ocitne každý človek; niekto po skončení štúdia, niekto pri zakladaní rodiny a iný zas v okamihu, keď si našetrí na takú nehnuteľnosť, akú chce mať. Pri tomto kroku je samozrejme nutné zvážiť niekoľko vecí: výšku sumy, ktorou chceme nové bývanie financovať, ostatné faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa o vhodnosti daného domu či bytu rozhodujú (poloha, občianska vybavenosť a podobne), a v neposlednom rade otázku, či tento krok zveríme realitke, alebo..

Stavebné uzávery v mestách

Stavebná úzávera ako správne konanieStavebné uzávery a kúpa pozemkuPrípad SlatinkaStavebné uzávery v hlavnom mestePrípad Karlova VesSúčasť strategického vývoja mesta či obce alebo len hra mestských poslancov? Aj takéto otázky sa môžu niekomu vynoriť pri pojme stavebná uzávera. V každom prípade, ide o závažný krok v histórii rozvoja každého mesta a obce, ktorý si vyžaduje dokonalé naplánovanie a preskúmanie celej situácie. A čo je vlastne stavebná uzávera? Rozhodnutie stavebného úradu, že sa na nejakom konkrétnom území nesmie robiť určitý druh činnosti...

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka..

Stavebné konanie - uskutočňovanie stavieb a ich zákonné podmienky

Realizácia stavieb – nielen na základe stavebného povolenia   Stavby, zmeny stavieb alebo udržiavacie práce na stavbách sa môžu realizovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať. Stavebné povolenie je nevyhnutné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe,..

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.