Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto darček dáva buď "do perinky", alebo aj neskôr, pri rôznych významných životných míľnikoch či pri vstupe do dospelosti. V každom prípade sa po ňom siaha veľmi často a atraktívnym ho robí najmä podstatne vyšší úrok a štátna prémia, ktorá sa bežného sporenia netýka a je určená iba pre tento jeden druh. Aj pri tejto téme však možno pri pozornejšom pohľade skonštatovať, že nie všetko, čo výhodne vyzerá, rovnako výhodné aj je, prípadne nemusí byť vhodné pre každého a všetkých. Poďme sa teda pozrieť na výhody a nevýhody stavebného sporenia.

 

Čo treba mať na pamäti pri uzatváraní stavebného sporenia

Stavebné sporenie slúži ako významné doplnenie vlastných prostriedkov, ktoré nepostačujú na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Sú tu však aj značne obmedzujúce podmienky, ktoré je nevyhnutné pri uchádzaní sa oň dodržať - najobmedzujúcejšou je jednak minimálna dĺžka sporenia, od ktorej sa priamo odvíja možnosť požiadať o výhodný úver, a jednak zákaz použiť získaný úver na čokoľvek iné, čo sa priamo netýka kúpy bývania, stavby či rekonštrukcie. Laicky povedané - ak náhodou sporiteľ nečakane zdedí byt a potrebuje už len auto, peniaze zo stavebného sporenia za predpokladu, že ich už spojil s úverom, na tento účel použiť nemôže. Táto nevýhoda sa nedá nijako eliminovať, avšak treba prihliadať aj na skutočnosť, že bez tohto pravidla by sa so stavebným sporením aj so štátnou prémiou, ktorú zahŕňa, dozaista špekulovalo a je možné, že by postupne prestalo plniť svoj pôvodný účel.

Štátna prémia

Toto prispievanie štátu je, ako sme si už povedali, skutočnosťou, ktorá výrazne zatraktívňuje stavebné sporenie a robí ho v porovnaní s inými typmi sporenia výhodnejším. Je tu aj veľmi zaujímavá, aj keď možno trocha špekulatívna skutočnosť: výnosy tohto sporenia, jeho úroky i spomenutá štátna podpora sú oslobodené od daní. Pravidelné prispievanie na toto sporenie nie je nutné, avšak ak plánujeme po nasporení istej zvolenej čiastky požiadať o úver, je dobré ho dodržiavať, výrazne to v takomto prípade zvýši šance. Je síce pravdou, že pôvodne určených 40 %, ktoré tvorila štátna prémia, je už dávno minulosťou, aj tak je však ťažké nájsť mu v iných produktoch prijateľnú konkurenciu.

Výhodný úver

Pri tomto zámere je nutné rátať s pravidlom, že skôr ako po dvoch rokoch stavebného sporenia je nemožné ho dostať a aj to je ten "lepší prípad"; štandardom je požiadať oň po šiestich rokoch sporenia. Jeho výška sa odvíja od cieľovej čiastky sporenia, ktorú si sporiteľ určí na začiatku, pri podpise zmluvy. Splátky tohto úveru je tiež možné rôznymi spôsobmi rozdeliť, v tomto smere však už treba prihliadať na jednotlivé podmienky inštitúcii, ktoré ho na Slovensku poskytujú. Sú pravidlá, ktoré určuje zákon, a sú aj tie, ktoré si regulujú samy, preto treba mať na pamäti, že výhoda, ktorú obsahuje produkt v jednej z nich, v druhej nemusí platiť. Každopádne sa rozhodnutie pre konkrétnu inštitúciu u každého záujemcu odvíja od individuálnych potrieb a očakávaní - niekto má v úmysle žiadať čím skôr úver, aby si mohol kúpiť byt, niekto ho zasa má a potrebuje prostriedky na to, aby sa v ňom mohol rozumne zariadiť. Poďme si teda povedať viac aj o tejto možnosti.

Odstúpenie od zmluvy

Ako spravidla od každej zmluvy, i od tej o stavebnom sporení je možné odstúpiť; podmienky sú však určené tak, že ak tak klient urobí skôr ako o dva roky po začatí sporenia, príde takmer o všetky výhody, ktoré v porovnaní s inými typmi obsahuje. Najnegatívnejšou je skutočnosť, že sa tým pripraví o plnú výšku štátnej prémie – tá sa musí podľa zákona vrátiť do štátneho rozpočtu. Sú tu, pravdaže, i ďalšie sankcie, tie sa však už individuálne líšia podľa podmienok tej-ktorej sporiteľne, preto je dobré zistiť si pri uzatváraní zmluvy aj tieto podmienky pre nejakú krajnú situáciu, ktorá by klienta prinútila uložené peniaze použiť na iný účel. Každopádne je lepšie sa tohto kroku, ak zostane aj iné riešenie, radšej vyvarovať.

Reálne možnosti – kúpa či rekonštrukcia?

Práve alternatíva rekonštrukcie je podľa mnohých odborníkov z pohľadu využitia stavebného sporenia rozumnejšia a reálnejšia; dá sa povedať, že je ideálna pre cieľovú skupinu klientov, ktorí už nehnuteľnosť majú, ale z nejakého dôvodu nie sú s jej stavom spokojní - týka sa to najmä majiteľov starších bytov v pôvodnom stave. V tomto smere je však možné uvažovať napríklad aj o rôznych rekreačných chatách, ktoré neslúžia priamo na bývanie, ale spĺňajú podmienky určené na využitie predmetných peňazí, čiže je to takisto jedna z možností. Rekonštrukcie sú vo všeobecnosti finančne náročné a častokrát sa stáva, že sa suma, s ktorou na začiatku počítame, počas prerábania aj niekoľkonásobne navýši. Preto platí, že ak rátame so skutočnosťou, že budeme napríklad dediť byt či dom, o ktorom vieme, že svojím stavom nespĺňa naše predstavy, je dobré sa na plánované zmeny takýmto spôsobom pripraviť, aby sme sa neskôr zbytočne nezadlžovali a nemuseli predmetnú nehnuteľnosť zaťažovať hypotékou s vysokým úrokom.

Úpravám sa však častokrát nevyhnú ani relatívne nové byty; týka sa to najmä zmien kolektívnejšieho charakteru, ktoré nemusia celkom závisieť od našej vôle. Bývanie v paneláku sa viaže na množstvo hlasovaní a jednou vecou je, že o plastových oknách sa rozhoduje každý vlastník sám, avšak napríklad o zatepľovaní sa to už povedať nedá. Protiargumentovať tu možno bytovými fondmi, v tomto smere však realita taktiež nebýva ružová a často stačí jeden problém so zatekajúcou strechou, aby zostal prázdny. Rozhodnutia tohto typu sú záväzné pre všetkých obyvateľov a dobrou správou je, že stavebné sporenie ako také sa neviaže len na jednotlivca. Býva preto výhodným riešením aj pri podobnom kolektívnom probléme.

Medziúver

Ako sme už spomenuli, jednou z nevýhod stavebného sporenia môže byť dlhé čakanie na úver, o ktorý plánujeme požiadať po istej dobe sporenia. Je tu však aj iná možnosť, ktorá sa dá využiť za predpokladu, že na úver ešte nemáme nárok: hneď, ako sa stavebné sporenie uzavrie, klientovi spravidla vzniká nárok na medziúver. Jeho nevýhoda oproti úveru, ktorý sa viaže na stavebné sporenie, je vo vyššom úroku, s ktorým klient musí pri využití tejto možnosti rátať. Je však možné ho neskôr splatiť práve z úveru, akonáhle naň vznikne nárok, a väčšinou sa to takto aj robí. Dá sa teda definovať ako „mostík“ od uzavretia sporenia k okamihu, keď už vzniká právo na predmetný úver. Je teda dobré vedieť o tejto možnosti pre prípad vzniku nejakej nepriaznivej situácie, ktorá by si vyžiadala urýchlené riešenie bytovej otázky.

Otázka vhodnejšieho využitia - rekonštrukcia alebo kúpa?

Odpovede sa v tomto zmysle prekvapujúco rôznia, avšak vo všeobecnosti možno súhlasiť s akousi nepriamou úmerou: zvolenie si stavebného sporenia stráca očakávaný efekt pri zvyšovaní cieľovej sumy. Túto stránku stavebného sporenia možno vystihnúť pomerne jednoducho - čím vyššia suma, tým nižšia výhodnosť. Práve to býva rozhodujúcim dôvodom, na základe ktorého sa klienti rozhodujú o spôsobe jeho konkrétneho využitia. K nižšej cieľovej sume sa takisto „dopracujeme“ v relatívne dohľadnom období, čo nám umožní robiť si reálne plány. Tiež treba spomenúť aj skutočnosť, že pri požiadaní nie je potrebné ručiť nehnuteľnosťou a celý proces získania je pomerne jednoduchý, preto nie je za normálnych okolností namieste obava zo zamietnutia.

Stavebné sporenie ako dar

Ak chceme takýmto spôsobom zabezpečiť dieťa, v prospech tohto riešenia hovorí najmä fakt, že sa mu v živote bezpochyby zíde, čo je zároveň dôvodom, pre ktorý sa preň rozhodujú najmä rodičia či starí rodičia. Tu treba spomenúť typy stavebného sporenia pre deti, ktoré inštitúcie ponúkajú s podmienkami vytvorenými priamo pre ne. Myslí sa však aj na seniorov vo forme možnosti vyplácania renty, čo slúži ako atraktívne „vylepšenie“ dôchodku.

Ako teda vidíme, stavebné sporenie nie je viazané len na konkrétne vekové skupiny a málokto by pre takto získané peniaze nenašiel využitie – nie je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, že otázky ohľadom získania či vylepšovania svojho bývania nepotrebujú riešiť. Výhodou je aj garancia nemennosti úroku počas celej doby splácania, čo umožní reálny pohľad na zaťaženie domácnosti počas tohto obdobia. Pri tomto type zadĺženia teda klient vždy „vie, na čom je“ a dokáže sa podľa toho zariadiť. Treba však pamätať na nevyhnutnosť dopredu myslieť nielen na pozitíva, ale aj na obmedzenia, aby si klient nerobil s takto získanými financiami plány, ktoré kvôli spomenutým pravidlám nebude môcť uskutočniť.

 

 

Späť

Rozmiestnenie a nastavenie internetu v domácnosti + výber routera

Akonáhle máte vybratý ten správny internet(viac informácii ako si vybrať tú najlepšiu možnosť nájdete v minulom článku), môžete si začať vyberať internetové vybavenie pre váš domov. Nie vždy je totiž tá najlacnejšia alebo najpredávanejšia voľba tou najlepšou. Rozdiel medzi Ethernetom a Wi-Fi Rozdiel medzi týmito dvoma je veľmi jednoduchý, a v dnešnej dobe často zanedbávaný. Pracujete pri stolovom počítači, či notebooku? Využívate ten istý notebook doma aj v práci? Alebo si prácu na počítači nechávate len v zamestnaní a doma..

Ceny starých bytov klesajú! (vývoj cien)

  „Potenciálni kupci budú ešte chvíľu vyčkávať, kým ceny nepadnú na pomyselné dno. Predávajúci by si mali uvedomiť, že ak chcú predať, musia byt oceniť reálne, tak, aby jeho stav, vek, kvalita a lokalita zodpovedali cene,“ myslí si Veronika Komorníková, šéfredaktorka časopisu Kompletný TRH Nehnuteľností. Poklesli ceny starších nehnuteľností v Bratislave za posledne obdobie? Aké konkrétne byty a v ktorej lokalite? O koľko poklesli ceny? Cena starých bytov v Starom Meste je najustálenejšia a drží sa v cenovom pásme medzi 70-85 tis. Sk/m2 v závislosti..

Ako si správne postaviť krb a kachle

--> Teplý nápoj v ruke, v pozadí hrá príjemná hudba a vy ste zabalení v hebkej deke. Keď sa k tomu pridá pohľad na plápolájuce plamene vo vašom krbe, tak si už iba poviete, že už nič pohodlnejšie si neviete predstaviť. Podobne sa môžete cítiť aj na svojej chate, keď si pred spaním zatopíte vo vlastnej kachľovej peci. Ak ste pritom aj gurmáni, tak každý vám môže potvrdiť, že jedlo pripravené v kachľovej peci je obzvlášť chutné a nesie v sebe akúsi arómu kuchyne starých mám. Krb a kachľová pec majú v sebe čaro zútulnenia príbytku a dodávajú..

Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02) Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom..

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.