Stavebné sporenie na nehnutelnosti

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý má na Slovensku pomerne silné zastúpenie. Mnoho klientov sa k nemu obracia ako k nástroju na riešenie svojej otázky na poli samotného bývania, či jeho zveľadenia. Nuž, jeden chce prostredníctvom neho svoju nehnuteľnosť kúpiť, iný sa zasa chce pustiť do jeho väčšej, či menšej rekonštrukcie. Nuž, všetky tieto situácie, prečo ideme osloviť tú, či onú stavebnú sporiteľňu majú spoločný základ. Tým základom je nedostatok vlastných prostriedkov na naplnenie týchto cieľov.

Takže poďme pekne poporiadku a predstavme si stavebné sporenie (SP) ako také. Tento druh sporenia je v podstate účelové sporenie peňazí pre naplnenie určitého cieľa týkajúceho sa vášho bývania. Jeho zjednodušeným základom je proces, ktorý vyzerá zhruba takto: Žiadateľ príde do pobočky tej ktorej stavebnej sporiteľne a uzatvorí zmluvu o SP v ktorej si určí, akú cieľovú čiastku si chce nasporiť. Následne začne stavebnej sporiteľni zasielať splátky. Aby z tohto sporenia mohol napr. po čase žiadať úver a aby mu bola udelená štátna prémia za každý rok, musí si týmto spôsobom sporiť minimálne šesť rokov. Výška štátnej prémie sa každoročne mení k 1. januáru príslušného roka.
Výška štátnej prémie pre stavebné  HYPERLINK "javascript:void(0)" sporenie je napr. od 1. januára 2010 vo výške 12,5 % z ročného vkladu a to najviac vo výške 66,39 Eur. Klient ju získa za predpokladu, že v tomto roku vloží na svoje stavebné sporenie spolu minimálne 530,10 Eur. To je tzv. „optimálny ročný vklad“ na jedného sporiteľa. Výšku uvedenej prémie pre rok 2010 zverejnilo v júli minulého roka Ministerstvo financií a ako už bolo spomenuté, aktualizuje ho každý kalendárny rok.

Ako vznikla možnosť SP

Systém stavebného sporenia na Slovensku ako možnosť financovania zaviedla Národná banka Slovenska, po tom, ako udelila v októbri 1992 prvú licenciu na výkon stavebného sporenia Prvej stavebnej sporiteľni (PSS). Od jeho zavedenia štát podporoval SP prémiou, ktorej výška bola na začiatku stanovená až na 40 % a postupne sa znižovala. Štátna prémia sa takto pripisuje na účet sporiteľa raz za rok. Takže na rozdiel od takého hypotekárneho úveru (HÚ), je SP štátom podporovaný produkt, čo pre mnohých klientov môže znamenať určitú výhodu. V súčasnosti SP ponúka viacero spoločností, ktoré sú na trhu, takže aj v tejto oblasti, podobne ako pri HÚ, má klient možnosť si z čoho vyberať.

Stavebné sporiteľne sa časom čoraz viac prispôsobovali svojim klientom a ich produkty sa začali rozširovať na rôzne oblasti týkajúce sa nehnuteľností a postupne začali byť zaujímavé nielen pre klasických „zarábajúcich“ klientov“. Samotné SP môže byť totiž zaujímavé aj pre mladých ľudí, či dôchodcov. V prípade mladých ľudí sa používa ako začiatok sporenia pre bývanie už v skorom veku. Jeho výhoda sa môže prejaviť najmä tým, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený v zmluve o stavebnom sporení, stavebné sporiteľne zvyknú pokračovať za neho v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi, až do nasporenia 50 % celkovej sumy. SP sa dá použiť aj pri financovaní čističiek odpadových vôd, či na získanie energetického certifikátu bytového domu.

Každopádne, ak by sme položili anketovú otázku, v ktorej by sme sa pýtali, na čo najviac využívajú klienti SP, tak tou najpravdepodobnejšou odpoveďou by bolo nasporenie si peňazí na rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti, získanie tzv. medziúveru, ako predpokladu rýchlejšej možnosti získania SP, či napr. stavby vlastného rodinného domu. Samozrejme, že samotných produktov je oveľa viac, ako sú napr. možnosti pri zatepľovaní bytových domov, či možnosti financovania alternatívnych využití tepelnej energie. Preto najlepším spôsobom ako sa o nich dozvedieť viac, je porovnanie si možností tej ktorej stavebnej sporiteľne. A keďže priestor o opísaní všetkých možností je príliš rozsiahli, poďme si povedať niečo viac o tých najviac využívaných spôsoboch SP.

SP pri rekonštrukcii nehnuteľnosti

Každý kto vlastní staršiu nehnuteľnosť, príde raz do štádia, kedy sa rozhodne dať svojmu príbytku nový vzhľad. Nuž, častokrát v takýchto prípadoch by aj chuť bola, len tých peňazí akosi nie je nazvyš. V takomto prípade je SP asi najvhodnejším produktom, ako túto chuť možno aj reálne uskutočniť. Poviete si, že vy napr. na svojom byte nepotrebujete prerábať nič a vás sa to netýka. No každopádne by ste o možnosti sporenia mali uvažovať aj vtedy, ak napr. zdedíte rodinný dom po starých rodičoch a chceli by ste ho po čase rekonštruovať. Vtedy by sa vám takto nasporené peniažky hodili, či už pre svoje vlastné rekreačné bývanie, alebo keby ste ho chceli neskôr predať za lepšiu cenu. Dobre zrekonštruovaný rodinný dom vám totiž v prípade jeho predaja môže jeho výslednú cenu o dosť zvýšiť.

Samotná rekonštrukcia sa nemusí týkať len rodinných domov. Tá sa dotýka najmä „zveľadenia“ panelových domov, ktoré pomaly, ale isto dosluhujú. Opravy sa v týchto prípadoch zvyknú financovať z bytových fondov, ktoré však v mnohých prípadoch nemajú peňazí nazvyš. Veď poriadna rekonštrukcia „paneláku“, do ktorého zateká, alebo má veľký únik tepla, býva častokrát finančne náročná. Veď dajme si ruku na srdce, kto si v súčasnosti dokáže dovoliť opraviť spoločné priestory bez nejakého typu úveru? Táto pravdepodobnosť sa pomaly, ale iste rovná nule. Veď každý z nás prepočítava každé Euro na renováciu vlastných priestorov, kde to ešte na opravu tých spoločných. Práve preto je SP určené pre všetkých občanov, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov.

Výhody SP pri rekonštrukcii

Asi tým najvýhodnejším faktom v tejto situácii je neprihliadanie na vašu momentálnu príjmovú situáciu. Tým máme na mysli spoločníkov, ktorí budú na obnovu bytového fondu po menších alebo väčších čiastkach sporiť. Prostriedky z fondu opráv svojho bytového domu môžete takto využiť aj s pomocou úveru so SP. Práve tento spôsob financovania obnovy bytových domov je najvhodnejším riešením financovania pre väčšinu majiteľov bytov. SP totiž spája v jednom produkte výhodné sporenie podporené aj s už spomínanou štátnou prémiou. Tá platí aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov so stavebným úverom, na ktorý po splnení podmienok získava nárok každý klient. Výhodou môžu v takýchto prípadoch byť aj nemenné úrokové sadzby počas celej doby splácania úverových prostriedkov a výhodné podmienky ručenia za úvery.
Každopádne, klienti využívajú každý produkt stavebných sporiteľní hlavne pre ich krátkodobosť. Samotná výhoda krátkodobosti poskytnutia SP pre spoločné bytové priestory je pre klientov vhodná najmä preto, lebo majitelia samotných bytov sa často menia. Týka sa to hlavne väčších miest, kde je väčšia „cirkulácia“ majiteľov bytov. Jednoducho povedané, pre krátkodobosť tohto typu sporenia vám nikto z platby „nevypadne“, ak sa napr. niekto rozhodne po čase odsťahovať z vášho panelového domu napr. do novostavby. Na druhej strane, ak by bol úver predsa len dlhší, novému majiteľovi bytu by sa zas nemusel pre rôzne dôvody „páčiť“ a na najbližšej domovej schôdzi by ste mali s ním o zábavu postarané.

Medziúver

Medzi často používané produkty stavebných sporiteľní patrí slovo „medziúver“. Využijú ho najmä jednotlivci a nie napr. bytové spoločenstvá. O čo vlastne pri tomto pojme ide? Pre rýchlejšie financovanie bývania môžete využiť už spomenutý finančný produkt. Je to vlastne špecifická forma úveru, o ktorú môžete požiadať, ak potrebujete použiť cieľovú sumu skôr, ako vám vznikol nárok na stavebný úver. Asi jeho najväčšou výhodou je to, že z medziúveru platíte len úroky a po pridelení cieľovej sumy splácate už len stavebný úver podľa zvolenej tarify. V tomto prípade existujú aj medziúvery bez počiatočného poplatku, či nasporenej sumy. Medziúver každopádne slúži ako „akási“ pomoc pri rozbehnutí sa pre plné čerpanie SP.

Počas trvania medziúveru splácate pravidelnými mesačnými splátkami iba úroky z poskytnutého medziúveru. Istina zostáva nezmenená počas celej doby splácania medziúveru. Doba splácania vám skončí pridelením cieľovej sumy. Potom sa medziúver „pretransformuje“ na klasický SP. Medziúver beží paralelne s pôvodnou zmluvou o SP, na ktorú musí účastník ďalej sporiť, a trvá do okamihu, keď účastník spĺňa všetky podmienky pre pridelenie riadneho stavebného úveru zo SP úročeného nižším úrokom. Na medziúvery SP nemôže použiť prostriedky z fondu stavebného sporenia. Preto sú tieto úvery oproti riadnym drahšie, tzn. úrokové sadzby u medziúverov sú vyššie než u stavebného úveru.

Všeobecné zhrnutie SP

Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek formu SP, vo všeobecnosti platí, že medzi jeho najväčšie výhody patrí jeho jednoduché získanie. Častokrát bez preverovania bonity. Nemusíte pri ňom ručiť nehnuteľnosťou a bohato vám postačí jeden ručiteľ. Táto situácia však závisí od výšky pôžičky. Jeho úrok je zároveň garantovaný po celú dobu splácania. Ak si chcete založiť SP, tak to býva väčšinou bez poplatku. Pri jeho získaní vám stavebné sporiteľne dajú nízke poplatky za vedenie účtu. Medzi jeho nevýhody by sme mohli naopak zaradiť možnosť pôžičky iba v ponúknutej výške. Ako sme už spomenuli, tento spôsob sporenie je výhodnejší pre nižšie sumy, ako je napr. rekonštrukcia, či zariadenie si svojho príbytku. Ak by ste ním chceli pokryť napr. celú kúpu nehnuteľnosti, tak jeho výhodnosť sa pri vyšších sumách pomaly vytráca. Na tieto účely sa totiž využívajú iné finančné produkty, ako je napr. klasický HÚ, či rôzne spotrebné úvery.

Späť

Rekreačné bývanie Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Klimatizácia vo výškových budovách

V dnešnej dobe už nie je klimatizácia žiadnym luxusom, práve naopak, stala sa neoddeliteľnou výbavou našich domov, bytov, či pracovísk. Počas horúcich letných dní, prináša osvieženie, prevetrá miestnosť a dlhodobo udržiava chladnejšie prostredie. V zime naopak dokáže udržať stabilnú teplotu vzduchu v miestnosti. Len málokto si však uvedomuje, že klimatizácia pomaly pôsobí aj na náš organizmus, čo nemusí byť vždy len prospešné. Senzibilnejší ľudia, môžu citlivo reagovať najmä na veľké teplotné rozdiely, ktoré sa môžu objaviť počas letných horúčav...

Úloha bleskozvodov na budovách

Po mesiacoch plných chladu, nám počasie namiesto snehu a mrazu prináša pre naše nehnuteľnosti ďalšie nástrahy v podobe prvých jarných dažďov a búrok. Na ochranu pred búrkou si spomenieme zväčša až vtedy, keď v našej blízkosti udrie blesk a jeho sila zatrasie doslova celou zemou. Tou najväčšou ochranou pred nimi sú bleskozvody. Sú však ako ochrana našich príbytkov pre možnou katastrofou dostačujúce? Čo je to vlastne blesk Blesky sú prirodzenou súčasťou búrok. Ich vznik podmieňuje vyrovnávanie atmosférického tlaku prehriateho vzduchu v nižších teplotách..

Neoprávnená a čierna stavba

Nielen v našom hlavnom meste Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska dochádza k porušovaniu stavebného zákona, k nelegálnym zásahom do vlastníckych práv občanov. Mnohí z vás sa na mňa obrátili s prosbou o riešenie protiprávne postavených, príp. tzv. čiernych stavieb. Vzhľadom na to, že ide o dva samostatné pojmy a teda dve odlišné právne situácie, pokúsim sa vám ich priblížiť a načrtnúť možné riešenia.Neoprávnená stavba, čierna stavba a stavebné povolenie Neoprávnenou stavbou je stavba, ktorá je zriadená na cudzom pozemku bez právneho titulu...

Ohováranie v nájomných a susedských vzťahoch

Dovoľujem si na vás obrátiť sa s prosbou o radu. Sme dve mladé pracujúce a podnikajúce študentky. V polovici minulého roka sme si našli ubytovanie v Nitre, jedná sa o byt v osobnom vlastníctve. S prenajímateľom sme mali dobré vzťahy, avšak pred dvomi týždňami sa stala nepríjemná vec - obyvateľom domu, kde bývame, boli do schránok vhodené pozvánky na domovú schôdzu s uvedením termínu - o deň, na ktorej sa malo riešiť údajné poskytovanie erotických služieb v byte prenajímateľa, s uvedením jeho mena, a s ktorým máme nájomnú zmluvu, ako aj údajný predaj..

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Mam problém ktorý by som potreboval nejako rozlúsknuť a vyriešiť. Som slepec, invalidný dôchodca a s manželkou nežijem v spoločnej domácnosti, predali sme dom a každý si ideme riešiť svoju bytovú otázku. S manželkou nebývame v spoločnej domácnosti, deti si ona dala napísať na seba čo už ľutujem. Potrebujem si riešiť bytovú otázku a mám byt, ktorý chcem kúpiť, lebo dom čo sme mali spolu, sme predali a jediný záznam o tom je jedine kúpno - predajná zmluva. A zvyšné veci medzi nami sú jedine v ústnej forme. Ide mi jedine o to ako ošetriť aby nemala nárok..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Ceny nehnuteľností

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.