Podielové spoluvlastníctvo

Chcel by som vás poprosiť o radu. V mojom susedstve je starý dom so záhradou, ktorej vlastníkmi je niekoľko rodinných príslušníkov. Jeden zo spolumajiteľov, ktorému patrí časť záhrady - cca. 120m2, mi sľúbil, že mi odpredá svoju časť. Chcem sa vás opýtať, či je možné práve od jedného zo spolumajiteľov odkúpiť iba časť záhrady, ktorá patrí práve jej a nie cely komplex aj s domom a či na ten odpredaj potrebuje súhlas ostatných spolumajiteľov? Alebo je nejaký spôsob ako možno odkúpiť od jedného, ktorý má najväčšiu časť pozemku práve tú časť záhrady, ktorá je v mojom susedstve?  Treba podotknúť, že majiteľov celého komplexu je 18 a každý zo spolumajiteľov má buď menšiu alebo väčšiu časť pozemku. Za odpoveď moc ďakujem.
 
 Jaroslav S. Podbiel

     V danom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, čo znamená, že každý zo spoluvlastníkov má vo vzťahu k nehnuteľnej veci určitý podiel. Tento podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej veci. Ideálnym stavom by bolo, ak by podiely všetkých spoluvlastníkov boli rovnaké. Tento predpoklad platí len ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

     Spoluvlastníci sú voči tretím osobám z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Občiansky zákonník v súvislosti rovnosťou práv i povinností každého spoluvlastníka ustanovil solidárny princíp. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu z 15.04.1966, 4 Cz 22/68 R 61/1966: Súhlas spoluvlastníka s prevodom spoluvlastníckeho podielu môže byť daný aj ústne, je však potrebné, aby tento súhlas bol daný takým spôsobom, aby nevzbudzoval pochybnosti o tom, že došlo skutočne k prejavu vôle spoluvlastníka, čím bol vyjadrený súhlas s prevodom spoluvlastníckeho podielu. Číselné vyjadrenie výšky spoluvlastníckeho podielu vôbec neznamená, že by bol spoluvlastník výlučne vlastníkom určitej hmotné časti spoločnej veci, hoci by svojou veľkosťou zodpovedala výške jeho spoluvlastníckeho podielu.

     O hospodárení so spoločnou vecou, teda aj o možnosti odpredania hoci len časti spoločnej veci, rozhodujú spoluvlastníci na základe majorizačného princípu - teda na základe väčšiny počítanej podľa veľkosti podielov. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd. Zákonodarca pri formulácii pravidiel o hospodárení so spoločnou vecou predpokladal dosiahnutie dohody medzi spoluvlastníkmi. Napriek tomu však je spoluvlastníkom umožnené obrátiť sa na súd, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • rovnosť hlasov,
  • nedosiahla sa väčšina hlasov alebo dohoda,
  • rozhodla väčšina, ale ide o dôležitú zmenu veci, s ktorou prehlasovaní spoluvlastníci nesúhlasia.


     V prvom rade treba spoluvlastníkovi, s ktorým máte ústnu dohodu o predaji jeho podielu na pozemku, predložiť písomne svoj návrh. Spoluvlastník môže následne tlmočiť váš návrh ostatným spoluvlastníkom, ktorí budú o vašom návrhu hlasovať. V prípade, že by sa dosiahol súhlas ostatných spoluvlastníkov, môžete so spoluvlastníkmi spísať zmluvu o budúcej zmluve, ktorou by ste dosiahli zaviazanie všetkých účastníkov - na strane spoluvlastníkov a seba nevynímajúc - k uzavretiu kúpnej zmluvy o predaji časti pozemku a súhlas ostatných spoluvlastníkov. V prípade, že by sa niektorí spoluvlastníci dodatočne po hlasovaní odklonili od svojho súhlasu, zmluva o budúcej zmluve by vám mohla slúžiť ako dôkazný materiál v potenciálnom súdnom spore.


     Podľa § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo. Toto obmedzenie neplatí, ak by išlo o prevod blízkej osobe. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Ak by však nemali záujem ani na vykúpení daného podielu, nič nebráni tomu, aby ste časť záhrady získali vy.

     Namiesto doterajšieho spoluvlastníka, ktorý by vám predal svoj podiel na pozemku, stali by ste sa novým spoluvlastníkom. Spoluvlastníctvo zaväzuje všetkých spoločne a nerozdielne, a môže byť náročné dosiahnuť konsenzus. Ak by ste nadobudli časť záhrady a stali sa podielovým spoluvlastníkom, vaše dispozičné právo by bolo obmedzené právom ostatných spoluvlastníkov.

 

Späť

Klimatizácia vo výškových budovách

V dnešnej dobe už nie je klimatizácia žiadnym luxusom, práve naopak, stala sa neoddeliteľnou výbavou našich domov, bytov, či pracovísk. Počas horúcich letných dní, prináša osvieženie, prevetrá miestnosť a dlhodobo udržiava chladnejšie prostredie. V zime naopak dokáže udržať stabilnú teplotu vzduchu v miestnosti. Len málokto si však uvedomuje, že klimatizácia pomaly pôsobí aj na náš organizmus, čo nemusí byť vždy len prospešné. Senzibilnejší ľudia, môžu citlivo reagovať najmä na veľké teplotné rozdiely, ktoré sa môžu objaviť počas letných horúčav...

Formy vykurovania

Pekne od začiatkuVaše možnostiPlynElektrická energiaDrevo a uhlieDoplnkové alternatívyKrbElektrická vložkaPodlahové kúrenieTermoregulátory, snímače teplotyZahrejte aj steny Najmä v našich podmienkach má významný podiel na útulnosti domova teplo. Vzhľadom na teplotné pásmo, v ktorom žijeme musíme dbať o tepelné zabezpečenie svojho príbytku už od samotného začiatku. To znamená odvtedy, odkedy staviame dom, alebo najneskôr pri dokončovaní hrubej stavby by sme mali mať jasno v tom, akým spôsobom ho budeme vykurovať. Samozrejme, že technicky zabezpečíte akúkoľvek..

Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme

Pri otázke kúpy domu alebo bytu sa aspoň raz v živote ocitne každý človek; niekto po skončení štúdia, niekto pri zakladaní rodiny a iný zas v okamihu, keď si našetrí na takú nehnuteľnosť, akú chce mať. Pri tomto kroku je samozrejme nutné zvážiť niekoľko vecí: výšku sumy, ktorou chceme nové bývanie financovať, ostatné faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa o vhodnosti daného domu či bytu rozhodujú (poloha, občianska vybavenosť a podobne), a v neposlednom rade otázku, či tento krok zveríme realitke, alebo..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať. Dagmar I., Hradská Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje..

Prevod vlastníctva družstevného (obecného) bytu a daňové povinnosti

Dobrý deň, máme záujem o vaše poradenstvo. Potrebovali by sme radu ohľadom predaja bytu. Vlastníme od roku 2002 družstevný byt, v ktorom máme zriadenú kanceláriu. Teraz ho chceme predať, ale realitný maklér nám odporučil ho odkúpiť do vlastníctva s ohľadom na lepšiu možnosť jeho prípadného ďalšieho predaja. Chceli by sme vedieť, či budeme musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti alebo nie. Svetozár K., konateľ obchodnej spoločnosti s.r.o., Bratislava  Občianskoprávny režim a režim daňový Predmetná otázka súvisí v prvom..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.