Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 
Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať?


Jozef Bednár, Bratislava
Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak nemáte záujem byť naďalej spoluvlastníkom záhrady, vychádzajúc z princípu uvedeného zákona, podľa ktorého Vás nikto nemôže donútiť, aby ste naďalej zotrvávali v spoluvlastníckom vzťahu, máte právo na jeho zrušenie. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je pritom možné dosiahnuť buď dohodou spoluvlastníkov, alebo v prípade, že nie sú schopní dohodnúť sa, rozhodnutím súdu. Predpokladom domáhania sa súdneho zrušenia Vášho spoluvlastníctva je teda skutočnosť, že ste sa napriek svojej snahe nedokázali s druhým spoluvlastníkom dohodnúť na zániku spoluvlastníctva.


V prípade, že druhý spoluvlastník nereaguje na Vaše ponuky, rozhodol sa nevyužiť svoje zákonné predkupné právo a Váš podiel kúpiť nechce. Môžete však navrhnúť aj iné spôsoby zrušenia spoluvlastníctva, napríklad reálne rozdelenie záhrady na dva pozemky alebo predaj celej záhrady s tým, že získanú sumu si následne zodpovedajúco rozdelíte. V prípade, že druhý spoluvlastník Vaše písomné návrhy na vyporiadanie spoluvlastníctva ignoruje, ste oprávnený požiadať súd, aby Vaše spoluvlastníctvo zrušil a rozhodol súčasne o spôsobe Vášho vzájomného vyporiadania.


V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je však spôsob, akým budú vyriešené Vaše vzájomné vzťahy, pevne stanovený. Na rozdiel od väčšieho množstva možností zrušenia spoluvlastníctva dohodou umožňuje Občiansky zákonník súdu rozhodnúť v tomto prípade v zásade len jedným z troch spôsobov. V prvom rade bude súd v konaní zisťovať, či je možné záhradu reálne rozdeliť na dva samostatné pozemky. Ak je to možné, hoci aj za cenu obmedzenia vlastníckeho práva niektorého z vlastníkov nových parciel, súd tak urobí, pričom môže zriadiť vecné bremeno k niektorému z nových pozemkov spočívajúce napríklad v práve prechodu cez cudzí pozemok alebo v práve používania spoločnej studne.


Ak sa však záhrada z nejakého vážneho dôvodu nedá rozdeliť, súd určí, že vlastníkom záhrady sa stane jeden z vás. Ten však bude povinný zaplatiť za novonadobudnutý podiel druhému spoluvlastníkovi primeranú cenu, ktorej výška sa určí na základe platných cenových predpisov. V tomto prípade však súd v prvom rade zistí, či niektorý z vás je ochotný stať sa vlastníkom celej záhrady. Ak by ste ju ani jeden nechceli, a to či už z toho dôvodu, že nie ste ochotní zaplatiť určenú sumu, alebo zásadne nemáte o ňu záujem, zostane súdu posledná možnosť, ktorou je nariadenie jej predaja na dražbe. Takto nadobudnutú sumu si následne rozdelíte. Je však nevyhnutné spomenúť, že pri rozhodovaní musí súd vždy prihliadnuť na to, ktorý zo spoluvlastníkov a ako spoločnú vec - záhradu zhodnotil. Táto okolnosť má totiž na vaše vzájomné vyporiadanie podstatný vplyv.


Napokon je dôležité uviesť, že vo výnimočných prípadoch môže súd odmietnuť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto prípade bude súd subjektívne hodnotiť okolnosti daného prípadu a keď dospeje k záveru, že zrušenie spoluvlastníctva by bolo v rozpore s dobrými mravmi, Váš návrh zamietne.


Vzhľadom na skutočnosť, že riešenie Vašej situácie vyžaduje zváženie viacerých okolností, ktoré majú vplyv na Váš ďalší postup, odporúčam, aby ste sa obrátili na právnika zaoberajúveho sa uvedenou problematikou. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou stratou času a peňazí.


Späť

Chystáte sa stavať dom? Dobre zvážte, ako budete vykurovať vašu domácnosť Chystáte sa stavať dom? Dobre zvážte, ako budete vykurovať vašu domácnosť

Vykurovanie domu patrí medzi kľúčové prvky domácnosti. Už pri výstavbe sa radí medzi tie drahšie položky a na nesprávne zvolený spôsob vykurovania budete doplácať po celý čas užívania domu. Preto treba všetko dobre zvážiť a nedať sa odradiť predsudkami alebo výškou počiatočnej investície.   Dnes máme takmer neobmedzené možnosti ako vykurovať dom. Poďme si ich jednu po druhej rozobrať. Kúrenie plynom Ide o klasický spôsob vykurovania domácnosti. V ideálnom prípade poskytuje lacné a bezproblémové teplo. Stačí mať prípojku, kvalitný..

Kúpeľňa Kúpeľňa

 Každý z nás chce, aby jeho kúpeľňa vyzerala dobre, sviežo a zároveň príjemne. Je to miestnosť, v ktorej, aj keď si to málokto z nás uvedomuje, trávime množstvo času. Sme s vlastnou sprchou a umývadlom spojení viac, než si dokážeme pripustiť. Je len prirodzené, že sa v tejto možno najmenšej miestnosti našej domácnosti chceme cítiť príjemne. Starosti spojené s udržiavaním kúpeľne v čistote sa týkajú každého z nás, preto je na mieste povedať si pár faktov o materiáloch, obkladačkách, umývadlách, sprchách, vlastne sa budeme snažiť venovať..

Rôzne cesty tepla do našich domovov

 Máte pocit, že aj napriek dostatku tepla u vás doma tomu niečo chýba? Chceli by ste za vykurovanie viac ušetriť, pozerať sa do praskajúceho ohňa, prípadne sa večer prejsť po teplej dlážkebosými nohami? Možno práve nasledujúce riadky vám poradia, ako na to.KlimatizáciaPravdepodobne nikoho pre nikoho nebude novinkou, že existuje systém, ktorý v lete chladí a v zime vzduch v miestnosti otepľuje. Nazýva sa klimatizácia a jej ďalšou výhodou je, že po celý rok šetrí vaše peniažky. V lete, najmä ak vonkajšia teplota prekročí 30°C, je aktuálna požiadavka zníženia..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Úroky z omeškania pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu, uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 5 Cdo 117/99)Rozvod - v rozvodovom konaní sa rozhoduje aj o rodičovských právach a povinnostiach, ako aj o rozdelení spoločného majetku, ktorý manželia nadobudli..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Dom na predaj

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.