Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 
Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať?


Jozef Bednár, Bratislava
Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak nemáte záujem byť naďalej spoluvlastníkom záhrady, vychádzajúc z princípu uvedeného zákona, podľa ktorého Vás nikto nemôže donútiť, aby ste naďalej zotrvávali v spoluvlastníckom vzťahu, máte právo na jeho zrušenie. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je pritom možné dosiahnuť buď dohodou spoluvlastníkov, alebo v prípade, že nie sú schopní dohodnúť sa, rozhodnutím súdu. Predpokladom domáhania sa súdneho zrušenia Vášho spoluvlastníctva je teda skutočnosť, že ste sa napriek svojej snahe nedokázali s druhým spoluvlastníkom dohodnúť na zániku spoluvlastníctva.


V prípade, že druhý spoluvlastník nereaguje na Vaše ponuky, rozhodol sa nevyužiť svoje zákonné predkupné právo a Váš podiel kúpiť nechce. Môžete však navrhnúť aj iné spôsoby zrušenia spoluvlastníctva, napríklad reálne rozdelenie záhrady na dva pozemky alebo predaj celej záhrady s tým, že získanú sumu si následne zodpovedajúco rozdelíte. V prípade, že druhý spoluvlastník Vaše písomné návrhy na vyporiadanie spoluvlastníctva ignoruje, ste oprávnený požiadať súd, aby Vaše spoluvlastníctvo zrušil a rozhodol súčasne o spôsobe Vášho vzájomného vyporiadania.


V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je však spôsob, akým budú vyriešené Vaše vzájomné vzťahy, pevne stanovený. Na rozdiel od väčšieho množstva možností zrušenia spoluvlastníctva dohodou umožňuje Občiansky zákonník súdu rozhodnúť v tomto prípade v zásade len jedným z troch spôsobov. V prvom rade bude súd v konaní zisťovať, či je možné záhradu reálne rozdeliť na dva samostatné pozemky. Ak je to možné, hoci aj za cenu obmedzenia vlastníckeho práva niektorého z vlastníkov nových parciel, súd tak urobí, pričom môže zriadiť vecné bremeno k niektorému z nových pozemkov spočívajúce napríklad v práve prechodu cez cudzí pozemok alebo v práve používania spoločnej studne.


Ak sa však záhrada z nejakého vážneho dôvodu nedá rozdeliť, súd určí, že vlastníkom záhrady sa stane jeden z vás. Ten však bude povinný zaplatiť za novonadobudnutý podiel druhému spoluvlastníkovi primeranú cenu, ktorej výška sa určí na základe platných cenových predpisov. V tomto prípade však súd v prvom rade zistí, či niektorý z vás je ochotný stať sa vlastníkom celej záhrady. Ak by ste ju ani jeden nechceli, a to či už z toho dôvodu, že nie ste ochotní zaplatiť určenú sumu, alebo zásadne nemáte o ňu záujem, zostane súdu posledná možnosť, ktorou je nariadenie jej predaja na dražbe. Takto nadobudnutú sumu si následne rozdelíte. Je však nevyhnutné spomenúť, že pri rozhodovaní musí súd vždy prihliadnuť na to, ktorý zo spoluvlastníkov a ako spoločnú vec - záhradu zhodnotil. Táto okolnosť má totiž na vaše vzájomné vyporiadanie podstatný vplyv.


Napokon je dôležité uviesť, že vo výnimočných prípadoch môže súd odmietnuť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto prípade bude súd subjektívne hodnotiť okolnosti daného prípadu a keď dospeje k záveru, že zrušenie spoluvlastníctva by bolo v rozpore s dobrými mravmi, Váš návrh zamietne.


Vzhľadom na skutočnosť, že riešenie Vašej situácie vyžaduje zváženie viacerých okolností, ktoré majú vplyv na Váš ďalší postup, odporúčam, aby ste sa obrátili na právnika zaoberajúveho sa uvedenou problematikou. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou stratou času a peňazí.


Späť

Sanácia, zatepľovanie a predchádzanie vlhnutiu

Sanačné omietkové systémySanácia zavlhnutých objektovNajčastejšie postupy proti vzlínajúcej vlhkostiA čo so zatekaním? Vyberte si strešnú krytinuDá sa sanovať aj povrchová vrstva strešných plášťov?Vlastný postup sanačných prác strešnej krytinyČasto sa stane, že na vašom dome neustále vlhnú steny a uniká vám rôznym spôsobom teplo, čo sa prejaví či už vo forme zvýšených výdavkov za spotrebné energie, praskaním muriva, hnilobou.Ako hovorí názov tohto príspevku, pozrieme sa na niektoré pracovné úkony spojené s naprávaním stavebných chýb, starnutím..

Ako efektívne riešiť otázku kúrenia

Problém tepla je vzhľadom na každoročné mrazy nielen stále aktuálnym, ale i mimoriadne pálčivým vzhľadom na vysoké ceny energií. Najčastejšia súvisiaca voľba, pred ktorou stojí množstvo rodín, je, či vraziť nemalú sumu peňazí do vlastného kotla a mať tak svoju spotrebu pod kontrolou, alebo naďalej využívať služby verejného pripojenia, ktoré síce počiatočnú investíciu v takej výške nevyžaduje, avšak v konečnom dôsledku stojí omnoho viac. Poďme sa teda pozrieť na výhody aj nevýhody oboch variantov a na kritéria, podľa ktorých by sme sa mali rozhodovať...

Tipy, ako vniesť do detskej izby štýl, pohodlie i poriadok Tipy, ako vniesť do detskej izby štýl, pohodlie i poriadok

Ani vám sa nedarí zariadiť deťom ich oázu pokoja tak, ako to vidíte v obľúbených katalógoch o bývaní? Tento problém rieši obrovské množstvo rodičov. Avšak, pre maximálnu spokojnosť najmenších nemusíte mať nadanie ani vysokoškolský titul architekta. V mnohých prípadoch je to len o pocitoch a detailoch, na ktoré treba pri zariaďovaní interiéru detskej izby myslieť. A my vám o tom všetko dôležité v našom článku povieme. Prezradíme vám, ako rozumne vyberať a rozmiestňovať nábytok a ako správne použiť osvetlenie, aby miestnosť pôsobila štýlovo..

Reality - Stavebné povolenie Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľností

Pojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.Ak..

Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom - postupný koniec regulovaného nájmu?

Vláda slovenskej republiky vydala dňa 6.apríla 2011 uznesenie, ktorým schválila návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Počas letných prázdnin predmetný zákon vyšiel dňa 5. augusta 2011 v Zbierke zákonov, čiastka 84/2011 v podobe zákona č. 260/2011 Z. z. Predmetom tejto právnej úpravy sú právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia bytovej..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.