Fotovoltika, ekologická výroba energie

Obnoviteľné zdroje energie sa ako pojem stali pomaly každodennou súčasťou života. Čítame o nich v novinách, počúvame o nich v rozhlase, či vidíme v televízii, ale akosi stále si nevieme konkrétnejšie predstaviť ako tieto zdroje využívať v bežnom živote. Nuž základom toho všetkého je možno aj smutný fakt, že ekologické zmýšľanie Slovákov sa končí maximálne pri separovanom odpade. V prípade ďalších možností, ako je napr. ekologická výroba energie, by asi väčšina len mávla rukou a povedala, že na takéto veci nemá čas.

Nezáujem o informovanosť v tejto oblasti má v našich končinách priam patologický charakter. Možno je to spôsobené aj tým, že u nás sa ľudia na novinky v akejkoľvek oblasti pozerajú s určitou dávkou nedôvery. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú nezáujem o ekologickejšie získavanie energie patrí priam automatický predsudok, že každá nová forma získavania energie je len pre tých bohatších a bežných ľudí a ich spôsobov získavania energie pre rodinný dom sa vôbec netýka. Pri takomto zmýšľaní sa preto nemôžeme čudovať, že „zelenú“ majú pri vykurovaní príbytkov čoraz drahší plyn, či tuhé palivo. Čo sa týka samotného získavania elektrickej energie, tak pri kupovaní stavebného pozemku pre rodinný dom ako jednú výhodu vidí našinec blízkosť inžinierských sietí, tzn. že v prípade elektrickej energie nám stačí napojenie na najbližšiu trafo stanicu a otázka v tomto poli je vyriešená. Súčasné možnosti ako získať lacnejšou formou elektrickú energiu však majú pestrejšiu škálu, len ako je „natiahnutie kábla“ na zariadenie energetickej spoločnosti.

Ak už teda vlastníte rodinný dom, alebo plánujete jeho výstavbu, skôr ako pôjdete klasickou cestou, skúste pouvažovať aj nad inými možnosťami, ako získavať energiu pre váš príbytok. Jednou z možností ako sa „odstrihnúť“ od drôtov vysokého napätia, je možnosť výstavby vlastnej elektrárne. Nuž, možno si poviete, že do takto dobrodružnej oblasti sa vám ísť nechce, ale ak by ste si rozrátali jej výhodnosť po rokoch a to nie len po ekologickej, ale aj ekonomickej stránke, tak toto dobrodružstvo nemusí vyzerať až tak snobsky, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Fotovoltika nie je ťažké slovo

V súvislosti s možnosťou vlastnej výroby energie, je asi tým najznámejším spôsobom jej získavanie prostredníctvom slnka. Ide tu vlastne o premenu slnečnej energie na energiu elektrickú. Táto premena prebieha vďaka fotovoltickému efektu, ktorý nastáva v kremíkových polovodičových vrstvách fotovoltických panelov (modulov), tvarovo podobných solárnym kolektorom. Takže ak už ste sa niekedy stretli s pojmom fotovoltika, tak nejde o nič iné ako o možnosť vybudovania si vlastnej „slnečnej“ elektrárne.

Nuž, poviete si, dobre, slnečná energia je zaujímavá, ale vyplatí sa do nej investovať na Slovensku? Je v tejto krajinke pod Tatrami dostatočný počet slnečných dní, aby sa nám toto “huncútsvo“ oplatilo? V každom prípade je to asi tá najlegitímnejšia otázka ohľadne toho, či má vôbec význam pustiť sa do tohto projektu. Samozrejme, že základným predpokladom dobrého fungovania fotovaltických elektrární je dostatočný počet slnečných dní počas celého roka. V tejto súvislosti na tom Slovensko nie je až tak zle, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Sú totiž krajiny, kde je v priemere menší počet slnečných dní ako u nás a tento spôsob získavania energia má tam relatívne značné zastúpenie. Medzi takéto krajiny patrí Nemecko, či nám oveľa viac porovnateľná krajina vo viacerých oblastiach, Česká republika. Poďme sa preto podrobnejšie pozrieť na „fiktívnu mapu“ Slovenska, podľa ktorej budete mať aspoň približný prehľad o tom, ako sme na tom so slnkom v našich končinách.

V prvom rade, aby sa vám fotovaltické systémy oplatilo inštalovať, musíte myslieť na dva základné faktory ovplyvňujúce opodstanenie získavania energie pomocou slnečných lúčov. Po prvé je z hľadiska výkonu rozhodujúca veľkosť inštalácie. Po druhé, dôležitým faktorom je v tejto oblasti členitosť terénu a meteorologické podmienky. Asi tým najväčším problémom je malý počet plôch s dostatočným priestorom. Takže poďme pekne poporiadku.

Dôležitý je výber miesta

Celé južné Slovensko od východu na západ je v podstate rovinaté a zároveň relatívne bohaté na slnečné dni počas celého roka. Pre fotovaltické získavanie energie je však dôležitý aj relatívny kľud, čo sa týka ľudskej činnosti. V prípade južného Slovenska sa preto pre výstavbu fotovaltických elektrární môže zdať ako menšia nevýhoda značná poľnohospodárska činnosť, ktorá by však nemala byť až príliš závažným problémom. Tento problém by bol však pálčivejší pri väčších typoch fotovaltických elektrární. Menej náročné na plochu sú stredné a menšie inštalácie, pri ktorých je zasa dôležitejší meteorologický faktor, hlavne ak si chcete fotovaltické články umiestniť na strechu svojho rodinného domu a takto získanú voľnú plochu na svojom pozemku využiť na iné účely. Aj v prípade meteo situácie, je tou najvhodnejšou investíciou do fotovaltických panelov južná časť Slovenska. Tá je totiž stabilnejšia a bezoblačnejšia ako sever krajiny a aj výskyt hmiel je ďaleko nižší. Samotné hmly sa však netýkajú len severných častí ako takých, ale sú obzvášť časté pri veľkých vodných plochách. V okolí veľkých vodných diel ako sú Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska Šírava a iných, sú časté rané hmly od jesene do neskorej jari. Takže ak máte svoj rodinný dom v týchto oblastiach, tak fotovoltické panely nebudú spĺňať svoj účel a preto vydajte sa radšej klasickou cestou získavania energie pre vašu nehnuteľnosť.

Oveľa zaujímavejšími oblasťami sú v tejto súvislosti regióny vo vyšších nadmorských výškach, kde je výskyt hmiel ďaleko nižší. Asi tou najvyššou nevýhodou pozemkov vo vyšších oblastiach je to, že severné časti Slovenska sú turisticky veľmi využívané v zimných obdobiach na lyžovačku. V súvislosti s fotovoltikou lyžovačka predpokladá základnú rovnicu, ktorá znie: “Viac snehu rovná sa menšia produkcia energie”. Aj keď zasa na strane druhej množstvo snehu medziročne klesá, okrem horských štítov, či naozaj vysoko položených lyžiarských stredísk. Takže ak by sme si zhodnotili Slovensko ako celok, tak pomyselnú vojnu “sever proti juhu” vyhrávajú tie južnejšie oblasti mimo veľkej vodnej plochy.

Ako to funguje

Ak ste sa teda rozhodli, že „výrobcom „ elektriny“ pre váš dom bude fotovaltická elektráreň, najprv si musíte zistiť, či lokalita v ktorej sa nachádzate je vhodná pre tento spôsob výroby elektriny. Ak táto lokalita vyhovuje podmienkam pre tento typ získavania energie, musíte ako ďalší krok po získaní dokumentácie podať žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy príslušnej energetickej spoločnosti. Až po týchto úkonoch, má zmysel vyhľadanie kvalitnej firmy na stavbu fotovoltických panelov. A ako funguje samotné zapájanie panelov? Jednotlivé fotovoltaické panely sa navzájom spájajú do radov (tzv. string), pričom niekoľko radov dohromady vytvára fotovoltaický generátor. Fotovoltické generátory môžu byť umiestnené na strechách, fasádach budov, alebo priamo na zemi.

V závislosti od typu inštalácie následne sa rozlišujú sieťové, alebo ostrovné systémy, na ktoré sa napája generátor. Ak by ste sa rozhodli pre sieťové systémy, tak vtedy je celá produkcia elektrickej energie odpredaná do verejnej elektrickej siete za vopred dohodnutú výkupnú cenu. Na druhej strane ostrovné systémy sú napájané priamo na spotrebič. Elektrická energia produkovaná fotovaltickým systémom je zálohovaná najčastejšie pomocou batérií. Pri ostrovných systémoch je možná ešte kombinácia fotovaltického systému so záložným zdrojom elektrickej energie. Týmto zdrojom môže byť aj samotná verejná elektrická sieť.

Na stavbu „slnečných“ elektrárni sa využívajú predovšetkým strešné plochy domov, ktoré sú najlepšie ako miesto z hľadiska bezpečnosti. Pokiaľ budú panely na streche, nie je nutné ani stavebné povolenie. Ak máte v pláne svoj dom zásobovať vlastnou energiou a vyrobenú elektrinu nielen spotrebovávať, ale napr. aj predávať, samotné panely však k tomu stačiť nebudú. Pri samotnej inštalácii nesmiete zabudnúť ani na striedač, teda menič jednosmerného prúdu získaného z panelov na bežný striedavý prúd. Striedač sa dá situovať v mieste inštalácie, takže do hlavnej budovy sa už vedie normálny striedavý prúd, vďaka čomu sa eliminujú straty.

Čo je ekologické je aj ekonomické?

V prípade ekologicky orientovaných produktov sa častokrát uvádza otázka, ktoré je uvedená v tomto podnadpise. Nuž ak by ste fotovaltické elektrárne poňali ako produkt rýchleho vrátenia investície, tak budete trošku sklamaní. Tá sa prejaví totiž až nejskôr. Fungovanie fotovoltaickej elektrárne je nastavené tak, aby bolo pre jeho majiteľa finančne výhodné. Štátna garancia výkupných cien energie v tejto oblasti zaručuje nielen istotu navrátenia investovaných prostriedkov, ale tiež nezanedbateľný zisk. Výkon panelov síce principiálne postupom času mierne klesá, celková životnosť elektrárni je však dlhšia ako 30 rokov, takže bude dodávať elektrický prúd ešte mnoho rokov po vyčerpaní štátnej podpory. V súvislosti s financovaním nesmiete zabúdať ani na fakt, že ak by ste na začiatku nemali dostatok finančnej hotovosti, produkty alternatívnych zdrojov získavania energie podporujú aj stavebné sporiteľne prostredníctvom stavebného sporenia, takže nie je nič ľahšie ako navštíviť hociktorú pobočku tej ktorej stavebnej sporiteľne a opýtať sa na možnosti financovania jej výstavby.

Každopádne tento spôsob získavania energie môže byť v budúcnosti výhodný a oplatí sa doňho investovať a to najmä vtedy, ak dôjde k pokroku v možnosti skladovania prebytku takto vyrobenej elektriny. Vtedy sa totiž môžu z vás stať „malí podnikatelia“ s vlastnou elektrinou, ktorú by ste napr. pomocou internetu mohli kľudne predávať svojim susedom. Takže ak máte seriózny záujem o zaobstaranie si fotovoltickej elektrárne, pozorne sledujte jej technologický vývoj a váš pravý čas ešte len príde.

Podporte tento článok

pošli na vybrali.sme.sk

Zdieľať

Späť

Vykupovanie pozemkov developermi

Ste vlastníkom ornej pôdy a plánujete na nej začať výstavbu? V tom prípade, by ste mali zmenu ornej pôdy na stavebný pozemok stihnúť od konca júna. Koncom minulého mesiaca bola schválená novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Účinnosť nadobúda 1. júla 2008. To znamená, že ak si po tomto dátume budete chcieť urobiť zmenu poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok, zaplatíte za to podľa toho, v ktorej oblasti sa vaša pôda nachádza a do ktorej z deviatich skupín spadá. Ako na zmenu pôdy dnesSúčasná legislatíva v oblasti premeny..

Zelené a nízkoenergetické domy

Čo je zelený dom?Ako a kde stavať?Výstavba domuKde sme ušetriliSolárne domyPasívny solárny domAktívny solárny domIné ekologické materiály Nárast cien za energie, vyčerpateľnosť prírodných zdrojov či alarmujúci stav Zeme. Tieto a mnoho ďalších problémov núti spoločnosť hľadať nové technológie a ekologickejší materiál. S pojmom zelené a nízkoenergetické domy sa už stretol asi každý z vás, určite o nich aj niečo viete, ale bývať by ste v nich zatiaľ nechceli. Napriek nepopierateľným výhodám totiž ešte stále čelia tieto domy veľkej rade odmietavých..

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 Zmluva o nájme a jeho trvaniePráva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuSkončenie nájmu a jeho zánikVážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje..

Prenájom nehnuteľnosti a registračná povinnosť prenajímateľov

So začiatkom nového školského roka vyvstala pre mnohých študentov, prípadne pracujúcich, ktorí dochádzajú za prácou mimo svojho obvyklého bydliska, opäť otázka zabezpečenia svojho ubytovania. Mnohí z nich riešia uvedený problém, nakoľko kapacita internátov a ubytovní nemusí vždy pokryť ich vysoký dopyt, nájmom nehnuteľnosti - prevažne bytu alebo časti bytu. Mnohí občania sa na rubriku „Právnik radí“ obrátili s otázkami, či a kedy sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a aký postup majú zvoliť pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti,..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.