Inteligentný dom

Táto novinka u nás ešte nemá dlhú tradíciu; postupom času sa však u nás začína udomácňovať. Problémom je, že pre veľkú časť verejnosti stále zostáva neznámym alebo príliš abstraktným pojmom. Poďme sa teda pozrieť bližšie, čo toto pomenovanie obnáša a na čo sa môže tešiť záujemca, ktorý si ho zavedie do svojho domova.

Počiatočná investícia ako strašiak?

Inteligentný systém je u nás ešte stále pre väčšinu ľudí synonymom niečoho drahého, zložitého a ťažko dostupného. Sčasti je to pravda, avšak je tu i fakt, že po jeho inštalácii môžeme rátať so znížením spotreby energií, teda s úsporou, v podobe ktorej sa nám investícia bude postupne vracať. V neposlednom rade však treba myslieť aj na výhodu pohodlia, na ktoré sa nepozeráme z finančného hľadiska – spravidla toto je dôvod, ak sa potencionálny užívateľ pre inteligentný systém napokon rozhodne.

                Výhoda inteligentného systému okrem uvedených faktov však nespočíva len v tom, že odbremeňuje obyvateľov od vykonávania opakovaných úkonov a šetrí im námahu a čas, ale zároveň sa eliminuje riziko, že by napríklad zabudli zapnúť či vypnúť alarm, klimatizáciu a podobne. Okrem pohodlia sa teda zvyšuje aj bezpečnosť.

Ak sa ešte vrátime k otázke šetrenia, stojí za to spomenúť jednu možnosť, ktorá možno nie je automaticky každému známa: ako vieme, elektrická energia je najdrahšia v istých „frekventovaných“ hodinách počas dňa a večer. Pri moderných elektrických spotrebičoch je však možné nastavenie na hodiny menej frekventované, keď je elektrina lacnejšia - napríklad si užívateľ nastaví práčku či umývačku riadu na druhú-tretiu hodinu ráno. Síce sa tu nedá vyhnúť istým „vybavovačkám“ (musia vám to povoliť), ale stojí to za to z pohľadu dlhodobej výraznej úspory. Táto výhoda sa síce neviaže len na inteligentný systém, avšak ak si ho majiteľ domu zavádza, je to vhodný okamih aj na realizáciu tejto možnosti a firmy, ktoré systémy inštalujú, to už začínajú automaticky ponúkať.

Na inteligentný systém treba myslieť už pri tvorbe projektu

Dá sa to síce aj neskôr, ale toto je najbezproblémovejšia cesta. Projekty sú síce „dopasované“ na hotový dom, avšak sú isté aspekty, na ktoré je dobré brať ohľad už od začiatku – vyhneme sa tým neskorším komplikáciám. Hlavným cieľom inteligentných systémov je pohodlie – možno si nastaviť rôzne kombinácie, ktoré si potom užívateľ volí stlačením jedného tlačidla. Dokonalejší inteligentný systém postupom času „vypozoruje“ správanie obyvateľov domu a nastaví sa podľa neho; ak v dome dlhodobo zapínajú svetlo každý deň v tom istom čase, inteligentný systém to automaticky začne robiť sám. Ľudský zásah je teda potrebný len v prvotnej fáze, neskôr sa dom „učí“ sám.

                Inteligentné systémy, samozrejme, nie sú rovnaké. Jednoduchšie majú jednoduchý senzorický vstup; tie zložitejšie disponujú schopnosťou vyhodnocovať už uvedené správanie a zvyky obyvateľov a prispôsobujú sa im. Naprogramuje sa algoritmus, ktorý „zbiera“ a analyzuje správanie ľudí v dome a vytvorí si niečo ako vzorec, podľa ktorého potom opakovane postupuje.          

Systém potrebuje „vlastnú izbu“

Pre inteligentný systém by sme si mali vyhradiť samostatnú miestnosť; nemusí byť veľká a najčastejšie si ju majitelia situujú do pivničných priestorov. Je to niečo ako „mozog“ inteligentného systému; odtiaľ sa riadi osvetlenie, kúrenie, bezpečnosť, audiovizuálna technika a všetky ostatné jeho časti, ktoré budú majitelia domu využívať.

Zabezpečovací systém

Požiadavky sa tu líšia od klienta ku klientovi; nainštalovať možno množstvo prvkov ochrany od snímačov pohybu až po snímače rozbitia skla. Osobitnú pozornosť si tu však zaslúžia práve snímače pohybu – dokonalejší inteligentný systém má, ako sme si už povedali, odpozorované vzorce správania stálych obyvateľov a ak sa mu niečo z tohto vzorca „vymkne“, dokáže reagovať spustením sirény či priamym napojením na políciu.   

                Predvídavosť tu ide dokonca ešte ďalej – ak zvykne napríklad domáci pán o štvrtej poobede cvičiť v posilňovni a náhodou niekde v dome zamdlie, systém dokáže identifikovať porušenie zvyčajného vzorca a nehybné telo v niektorej z izieb a privolá mu pomoc. Táto vlastnosť je veľmi užitočná pre ľudí s nejakým zdravotným problémom, ktorým včasná pomoc môže zachrániť zdravie či život.

Osvetlenie

Tu treba určiť počet svetelných okruhov, z ktorých bude mať každý svoj prívod.  Výhodou je možnosť ovládať každý z týchto okruhov jediným zapnutím či vypnutím, tiež je možné napríklad pri odchode z domu jedným „ťahom“ vypnúť všetky svetlá. Takisto sa dajú nastaviť jednotlivé poschodia.

                Tieto okruhy si možno nastaviť v podstate akokoľvek; závisí to od činností, pri ktorých svetlo potrebujeme. Môžeme si napríklad vytvoriť svetelnú scénu „večera“, kde si môžeme nastaviť svetlá nad jedálenským stolom a podobne. Menšou nevýhodou je množstvo káblov, ktorému sa nevyhneme.

                Osvetlením si môžeme pomôcť aj vtedy, ak sa chystáme na dovolenku a chceme navodiť dojem, že v dome niekto zostal; existuje možnosť nastaviť ich tak, aby vytvárali dojem prítomnosti obyvateľov v dome. Môže to odradiť potencionálneho zlodeja.

Kúrenie a ventilácia

Na reguláciu kúrenia sa používajú termoelektrické hlavice. Tie sa umiestnia na zdroj tepla (radiátor alebo podlahové kúrenie), ventiláciu je zasa možné zabezpečiť pomocou stropných jednotiek. Treba však dbať na to, aby ventily neboli zanesené. Kúrenie sa dá takisto nastaviť na niekoľko spôsobov – pri odchode obyvateľov z domu sa napríklad automaticky prepne na úsporný režim alebo sa pri prudkom poklese vonkajšej teploty mierne zvýši. Mimoriadne komfortná je možnosť ovládať kúrenie napríklad z práce – možno si ho zapnúť alebo zvýšiť na diaľku, ak sa vám napríklad ohlási  návšteva a budete potrebovať hosťovskú izbu.  

                Čo sa týka ventilácie, pre obyvateľov domu je komfortnejšie nastaviť si intervaly, v ktorých sa budú ventilátory pravidelne púšťať. Inštalujú sa najmä do sociálnych zariadení.

Žalúzie

Musia byť, samozrejme, na elektrické ovládanie; tiež si môžeme voliť medzi rôznymi polohami ich nastavenia a naprogramovať si skupiny, pomocou ktorých môžeme opäť jediným príkazom spustiť rolety vo viacerých izbách, prípadne na celom poschodí naraz. Takisto je možné nastaviť príkazy pre odchody z domu, kedy sa automaticky vytiahnu; takisto je možné zosynchronizovať ich napríklad s ventiláciou a kúrením.

Hudba a video

Tieto dve vymoženosti už dnes nie je nikto ochotný oželieť a pre objednávateľov inteligentných systémov sa pomaly stáva automatickou požiadavkou. Vo vybraných miestnostiach treba umiestniť obrazovky a reproduktory a samozrejme umiestniť zdroje hudby i obrazu. Audiozariadenia aj videozariadenia tiež možno nastaviť rôznym spôsobom, napríklad ak obyvateľ domu prejde z jednej izby do druhej, obraz a zvuk sa tam automaticky zapne a v miestnosti, z ktorej odišiel, sa zasa vypne. Tiež je možné nastaviť automatické vypnutie oboch zariadení pri odchode z domu, ako aj zapnutie pri príchode.

                Vidíme teda, že inteligentný systém nám vie toho veľa ponúknuť ako v oblasti bezpečia, tak i z hľadiska komfortu. Stále síce zostane nejaká skupina ľudí, ktorá si povie, „veď doteraz sme to zvládli i bez takýchto vynálezov“, avšak podľa skúseností z iných krajín, z ktorých k nám táto novinka prichádza, možno súdiť, že ju i u nás čaká slušná budúcnosť.

 

Autor: Mgr. Katarína Macková

KTN: 13/11

        

Späť

Sceľovanie pozemkov. V čom je jeho prínos pre spoločnosť?

Tento prostriedok bol prioritne určený na nápravu všeobecného stavu vlastníctva pozemkov na Slovensku, ktoré trpí nielen rozptýlenosťou vlastníctva, čo sa týka pôdy, ale následkom toho aj komplikovanosťou akéhokoľvek obchodovania s pozemkami. Odstránenie tohto stavu je dôležité najmä preto, aby sa mohol začať rozvíjať trh v tomto smere. Problém rozptýleného vlastníctva však ešte komplikuje množstvo neidentifikovaných vlastníkov, čo pokusy o usporiadanie a jednotný systém ešte viac brzdí. Poďme sa teda pozrieť na korene tohto stavu a na možnosti, pomocou..

Novostavba alebo rekonštrukcia?

 Do čoho je lepšie investovať, čo sa oplatí a za akých podmienok? Kedy je čo výhodnejšie či už z pohľadu financovania, životnosti, lokality, opätovného predaja, zhodnocovania a pod. A čo novostavba, oplatí sa kúpiť hotový byt alebo radšej holobyt? Čo je momentálne „najlepšou“ investíciou, vyšší štandard alebo len nižší štandard? Rozhodnutiu, či investovať do novostavby alebo kúpiť starý byt a zrekonštruovať ho, by malo predchádzať dôkladné zváženie charakteristík oboch porovnávaných typov bytov, ako aj možností, schopností a budúcich..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 2. časť

 Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v domeSpoločenstvoOrgány spoločenstvaPredsedaRadaZhromaždenie V prvej časti článku ste mali možnosť dozvedieť sa niečo o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Článok sa zaoberal tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako sa nadobúda vlastníctvo bytov a o zmluve o prevode vlastníctva. V druhej časti článku sa dozviete niečo viac o spravovaní nehnuteľnosti, o tom, čo to je spoločenstvo a kto je to správca, aké sú jeho práva a povinnosti. Informácie..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..