Prenájom bytu sa stále oplatí

Kde je trh najrozvinutejší
Prenajať alebo nie?
Ceny za prenájom
Čo zvyšuje cenu za prenájom
Za koľko sa prenajímajú byty
Prenájom nehnuteľností z právneho hľadiska
Čo musí obsahovať nájomná zmluva


Ceny za prenájom nehnuteľností klesajú alebo stúpajú v závislosti od lokality a typu nehnuteľnosti. Pred vstupom Slovenska do Európskej únie v máji minulého roka ľudia vo všeobecnosti očakávali, že zarobia viac peňazí na predaji a prenájme nehnuteľností ako dovtedy. Majitelia nehnuteľností sa však netešia vysokým ziskom z predaja a prenájmu ani po tomto dátume.

Konštatovať možno, že trh s prenájmom nehnuteľností sa odvtedy výrazne nezmenil. Nenaplnili sa najmä očakávania mnohých majiteľov bytov, domov ako aj iných typov nehnuteľností, že prijatí Slovenska do európskeho spoločenstva sa sem začnú vo zvýšenej miere presúvať cudzinci a začnú si vo veľkom prenajímať naše byty alebo domy.

Kde je trh najrozvinutejší
Aj keď záujem cudzincov o slovenské nehnuteľnosti nesplnil očakávania mnohých ich vlastníkov, prenajímanie bytov sa na Slovensku stále oplatí. Prenajímať nehnuteľnosť je podľa názoru pracovníkov realitných kancelárií stále pomerne výhodné, aj keď ponuka v mnohých lokalitách prevyšuje dopyt. Sumu, ktorú na predaji zarobíte však ovplyvňuje viacero faktorov. V konečnom dôsledku je to predovšetkým typ nehnuteľnosti, ktorú dávate do prenájmu, mesto, kde sa nachádza ako aj atraktívnosť lokality v danom meste.

Najviac peňazí na prenájme samozrejme zarobia majitelia domov alebo bytov v Bratislave alebo v Košiaciach. Práve v týchto mestách je trh s nehnuteľnosťami najrozvinutejší. V Bratislave stále bude existovať skupina ľudí, ktorá si bude potrebovať prenajať byt.

Prenájom v ostatných krajských mestách ako aj v menších mestách na Slovensku však už nie je natoľko výnosný. V niektorých mestách je pomerne náročné vôbec nájsť byt na prenájom. Typické je to napríklad pre Prešovský kraj, ktorý patrí medzi ekonomicky najslabšie regióny. Do popredia sa však stále výraznejšie dostávajú mestá Žilina a Trnava. Teda mestá, kde priniesli svoje investície automobilky Hundyai a Pegueot ai ch ekonomická sila stále rastie.

Prenajať alebo nie?
Prenájom bytov možno považovať za výhodnú investíciu aj kvôli tomu, že ide v podstate o spôsob podnikania, ktorý so sebou za splnenia určitých podmienok neprináša žiadne riziká. Financie získané z prenájmu bytu sú zaujímavý zdroj príjmov a pokiaľ nie je majiteľ byt z rôznych dôvodov nútení ho predať, mal by s predajom počkať a nepripravovať sa o peniaze z prenájmu. Uložiť zisk z predaja nehnuteľnosti v niektorej finančnej inštitúcii je v súčasnosti kvôli pomerne nízkym úrokom nie veľmi zaujímavé. Na prenájme zarobí vlastník nehnuteľnosti viac.

Ceny za prenájom
Ceny za prenájom bytov sa v niektorých lokalitách už dlhší čas držia na rovnakej úrovni, v niektorých dokonca mierne klesli. Výsledná suma za prenájom je však výsledkom pôsobenia viacerých okolností. Ceny za prenájom určite nestúpajú v lokalitách, kde ponuka prevyšuje dopyt, čo je problém napríklad bratislavského sídliska Petržalka. Toto spôsobuje najmú neochota ľudí z viacerých dôvodov predávať nehnuteľnosti. Záujem o prenájom bytov klesá aj medzi klientmi. Dostupnosť hypoték pre širšiu vrstvu obyvateľstva spôsobuje, že ľudia radšej investujú do splácania hypotéky ako do neustáleho splácania prenájmu cudzieho bytu a teda do vynakladania peňazí, ktoré sa im nikdy nevrátia.

Očakávať, že vlastník bytu zarobí veľké množstvo peňazí na prenájme bytu v Žiline alebo Trnave je však takisto prehnané. Prenajímať byt si tu nebudú len solventní manažéri, ale najmú slovenskí zamestnanci. Čiže pýtať si nadhodnotené sumy za prenájom bude nereálne.

Čo zvyšuje cenu za prenájom
Na cenu vplýva predovšetkým atraktívnosť lokality. tradične najdrahšie bývajú centrá miest, vedie centrum hlavného mesta, kde za prenájom bytu môže zaplatiť záujemca aj 60 tisíc korún mesačne. Záujem o prenájom bytu v takejto lokalite

majú predovšetkým zahraničné firmy.

Cenu zvyšuje aj typ nehnuteľnosti. Lepšie sa prenajímajú byty v slušných domoch s dobrou dopravnou dostupnosťou. Byty na periférii sa prenajímajú len s veľkými obtiažami. Byt by mal byť takisto v dobrom stave, vyžaduje sa aspoň čiastočná rekonštrukcia, pokiaľ chce vlastník aspoň čosi zarobiť a neprenajímať pod cenu. Stále dobre sa prenajímajú aj byty v novostavbách.

Najväčší záujem medzi klientmi je malometrážne jednoizbové až dvojizbové byty, najlepšie zariadené aspoň základným nábytkom a elektrospotrebičmi. Záujem majú o ne najmú mladí ľudia po skončení školy, ktorí sa ešte nechcú zaviazať k splácaniu.

Za koľko sa prenajímajú bytyBratislava

garsónka: od 5.000 Sk

1- izbový: od 8.200Sk

2- izbový: od 9.000 Sk

3- izbový: od 11.000 Sk

4- izbový: od 13.000 Sk

Trnava

garsónka: od 7.000 Sk

1- izbový: od 7.800Sk

2- izbový: od 8.000 Sk

3- izbový: od 10.500 Sk

4- izbový: od 12.000 Sk

Nitra

garsónka: od 4.900Sk

1- izbový: od 5.000 Sk

2- izbový: od 7.000 Sk

3- izbový: od 7.500 Sk

4- izbový: od 9.000 Sk

Trenčín

garsónka: od 4.000 Sk

1- izbový: od 6.000 Sk

2- izbový: od 7.800Sk

3- izbový: od 9.000 Sk

4- izbový: od 11.500 Sk

Žilina

garsónka: od 7.000 Sk

1- izbový: od 8.500 Sk

2- izbový: od 9.000 Sk

3- izbový: od 11.000 Sk

4- izbový: od 13.000 Sk

Banská Bystrica

garsónka: od 3.000 Sk

1- izbový: od 4.000 Sk

2- izbový: od 6.000 Sk

3- izbový: od 7.000 Sk

4- izbový: od 10.000 Sk

Prešov

garsónka: od 2.500 Sk

1- izbový: od 3.000 Sk

2- izbový: od 3.500 Sk

3- izbový: od 4.000 Sk

4- izbový: od 5.000 Sk

Košice

garsónka: od 5.000 Sk

1- izbový: od 6.500 Sk

2- izbový: od 7.000 Sk

3- izbový: od 9.800 Sk

4- izbový: od 11.000 Sk

Zdroj: aktuálne ponuky realitných kancelárií, internet, inzeráty. Sumy sú orientačné

Prenájom nehnuteľností z právneho hľadiska
Otázky týkajúce sa prenájmu nehnuteľností upravuje Občiansky zákonník. Na nájom nehnuteľností sa vzťahujú najmä ustanovenia o nájomnej zmluve. Niektoré súčasti nájomného vzťahu upravuje aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov. V súčasnosti je na trhu dostupných množstvo zbierok obsahujúcich vzory zmlúv, či už v knižnej alebo elektronickej podobe. Pri ich používaní však treba zohľadniť náležitosti konkrétneho právneho vzťahu.

Čo musí obsahovať nájomná zmluva
  • Zmluva by mala písomnú podobu. Písomná zmluva o prenájme je záväzná pre nájomcu aj prenajímateľa bytu. Písomnú zmluvu si nechajte notársky potvrdiť.
  • O zmluve uzavretej ústnou formou si nechajte spísať minimálne notársky potvrdenú zápisnicu.
  • Prenajímateľ si do zmluvy alebo do jej dodatku môže uviesť rôzne požiadavky - nájomca však musí s nimi súhlasiť.
  • V zmluve na dobu určitú nesmie v nej chýbať dátum začatia a dátum ukončenia nájmu. Zmluva na dobu neurčitú musí obsahovať dátum začatia nájmu. Presne treba zapracovať aj dĺžku výpovednej lehoty.
  • Chýbať v dokumentácii takisto nesmie presný popis bytu, vrátane súpisného čísla. V prípade zariadeného bytu sa spisuje inventárny zoznam.
  • Dôležité je nezabudnúť na výšku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu ako aj podmienky zvyšovania nájmu.
  • Ukončiť nájomnú zmluvu možno dvoma spôsobmi - dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom alebo výpoveďou zo strany prenajímateľa.
  • V prípade, ak dostal nájomca výpoveď z bytu z dôvodu neplatenia nájmu a na súde preukáže, že je z objektívnych príčin v hmotnej núdzi, vzniká mu nárok na ochrannú šesťmesačnú lehotu, počas ktorej ho nemožno z bytu vysťahovať.

Späť

Podlahové kúrenie

 O čo je lepšie ako radiátor?Kedy pociťuje človek tepelnú pohodu?Čo so sebou prináša montáž?Takže ako ho namontovať?Finále inštalácieTermoregulátory, snímače teplotyTeplá podlahaA ďalšie výhodyZahrejte aj steny Podlaha z kameňa a dlaždíc má niečo do seba, ale nelahodí našim bosým nohám. Ľahko sa umýva, nemusíte sa báť, že vylejete polievku pri sobotňajšom obede pred televízorom. Ako radi by sme sa ale, niekedy prešli po teplej dlážke v obývačke, alebo večer pozerali vysielanie bez troch párov ponožiek na nohách. Nie je to nič ťažké. Stačí..

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Wellness vo vlastnom dome

 „Takmer vo všetkých médiách sa čoraz častejšie stretávame so slovom wellness ako synonymom oddychu a relaxácie. Ide zväčša o infomácie týkajúce sa oddychu a rekreovania sa v kúpeľoch či iných relaxačných zariadeniach. Ponuky na tieto pobyty sa na nás hrnú takmer zo všetkých strán. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí tieto ponuky ignorujú z jednoduchého dôvodu, ktorý môžme vyjadriť v jednej vete:“Keď už wellnes, tak doma vo vlastných priestoroch.“ Podľa slovníka môžeme slovo wellness definovať ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Mgr. Ján Lasák Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu Právna úprava nebytového nájmu Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné prípady nájmu (§ 720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ . Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb...

Náhrada škody pri zmluve o budúcej zmluve

Pred štvrťrokom som uzavrel zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej bola kúpa pozemku. Dojednali sme sa, že pred uzavretím kúpnej zmluvy zložím predávajúcemu zábezpeku 350.000,- Sk, čo som aj urobil a tiež sme si dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvy. Ja som medzičasom uzavrel s mojimi klientmi ďalšie zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorých som sa zaviazal následne predať im predmetný pozemok, ktorého vlastníkom som sa mal stať. Potenciálny predávajúci od zmluvy odstúpil a pozemok predal inému záujemcovi. Odmieta so mnou komunikovať. Prišiel..

Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok. Dieťa zastupujú rodičia Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..