Schodisko - spojivo podlaží

 

Vonkajší vzhľad
Materiály na obklad
Stavba schodov nie je jednoduchá
Nechajte si poradiť
Najčastejšie omyly
Trend doby
Úprava povrchu
Zábradlie


Ak máte rodinný dom či dvoj, prípadne viacpodlažný bytový apartmán, pravdepodobne máte doma schodisko. Vertikálne konštrukcie spájajúce jednotlivé poschodia budov – tak znie základná definícia schodov. Primárnou funkciou schodov je prepojiť jednotlivé podlažia medzi sebou a urobiť tak čo najpohodlnejšie a najbezpečnejšie pre ich užívateľa pri jeho zostupe a výstupe.

Realizácia je spojená s niekoľkými základnými požiadavkami, ktoré je nutné zohľadniť pri plánovaní. Okrem tvaru a vyhovujúcej statiky musí byť schodisko dostupné zo všetkých uvažovaných miest, dobre vetrateľné, dostatočne osvetlené a navrhnuté úsporne tak, aby neprekážalo alebo zbytočne neuberalo priestor. Stavba je náročná ako z hľadiska stavebného tak i estetického, preto je podstatné venovať jej veľkú starostlivosť od počiatku až do konca a precízne dbať na každý detail. Vynaložené úsilie sa bezpochyby zúročí v konečnom výsledku.

Stavba schodiska je zložitá záležitosť, ktorú musí vždy uskutočňovať odborná firma. V prvom rade musí určiť vhodný typ, aby bol v danom interiéri čo najefektívnejší t.j. nezaberal mnoho miesta a napriek tomu plnil svoju funkciu. Na základe výpočtov sa pripravia jednotlivé návrhy, ktoré sa konzultujú s užívateľom. Základnou požiadavkou je pohodlnosť, bezpečnosť, ľahká dostupnosť zo všetkých uvažovaných miest, dobré vetranie a správne osvetlenie. Ak neberieme do úvahy kvalitu stavby, potom ak dodržíme tieto podmienky, bude schodisko vždy slúžiť svojmu účelu.
 
 

Vonkajší vzhľad
Každému je úplne jasné, že svojou veľkosťou zaujíma schodisko popredné postavenie medzi interiérovými doplnkami. Vo väčšine prípadoch patrí schodisko k dominantným prvkom interiéru a ovplyvňuje tak charakter miestnosti. Správna voľba tvaru preto významne prispeje k celkovému vzhľadu priestoru.

Základné rozdelenie je podľa pôdorysného tvaru. Existujú tri možnosti. Najpohodlnejšou a najbezpečnejšou možnosťou sú schodiská priamočiare, ktorých stupne majú stálu šírku nástupnice. To umožňuje plnohodnotne využívať celú plochu pri výstupe i zostupe.

Ďalšou možnosťou sú schodiská krivočiare, ktoré majú kosé stupne s rôznou šírkou nástupnice. Tento

typ je skladný (oproti priamočiaremu schodisku zaberajú menší pôdorysný priestor) a poskytuje vysokú variabilitu, preto sa často využívajú pri navrhovaní súkromných interiérov. Pri veľkom zakrivení (t.j. pri malom polomere) sa však nedá využívať celá šírka, takže je do určitej miery obmedzený pohyb nahor i smerom dolu.

Poslednou možnosťou sú schodiská rôznočiare. Už z názvu je jasné, že pri tomto type sa v jednom ramene stretávajú rovné i kosé stupne, vďaka čomu dochádza k premenlivej šírke nástupnice vo výstupovej čiare. Hoci poskytujú rozmanité využitie, nie sú z dôvodu premenlivej šírky príliš odporúčané.

Každé schodisko sa skladá z ramien. Ich počet určuje rozdelenie na jednoramenné, dvojramenné, viacramenné a rozvetvené. Podrobnejšie sa ďalej rozlišujú podľa podoprenia. Môžeme mať podoprenie vretenové, kde sú ramená obojstranne podoprené vretenovou stenou alebo sú do nej votknuté, pilierové, kde sú podestové nosníky a schodnice podoprené piliermi, schodnicové, pri ktorých sú ramená podoprené schodnicami votknutými do podestových nosníkov. Ďalšie sú doskové, pri ktorých ramená tvoria šikmé dosky posadené na podestovom nosníku, visuté, kde sú ramená tvorené jednotlivo votknutými stupňami do schodišťových stien, zavesené, pri ktorých sú ramená či stupne zavesené na tiahlach zo stropnej konštrukcie alebo zmiešane podopreté.

Existujú takzvané rebríkové schody, ramená pažené a pohyblivé, ktoré sa spravidla v privátnych domoch nevyužívajú.
 
 

Materiály na obklad
Základným a tradičným povrchom je obklad prírodným kameňom. Používajú sa tvrdé a odolné kamene, ako napr. žula či mramor. Môžeme použiť i materiály bez povrchových úprav (napr. bridlicu), pokládka ktorých je však veľmi náročná a obkladač sa musí vyzbrojiť nutnou dávkou trpezlivosti. Na nástupnice spravidla používame kamene s hrúbkou 4 cm a 2 cm na podstupnice.

Kamenné dlaždice kladieme do vrstvy cementovej malty alebo ešte lepšie do špeciálneho lepidla, súdržnosť zvýšime kovovými príchytkami. Podobne sa osadzuje tiež keramická dlažba, pri ktorej nie sme limitovaní voľbou materiálu a tak sa môžeme sústrediť len na vizuálny efekt.

Častým materiálom je i umelý kameň, čo je dvoj- až trojcentimetrová vrstva cementovej malty s prísadou jemnej žulovej alebo porfyrovej drviny. Vrstva umelého kameňa sa nanáša priamo pri betónovaní železobetónových stupňov alebo dodatočne na hotovú konštrukciu. Jedným z najčastejších je obklad z dreva. Je vkusné, praktické a ľahko sa udržiava. Využívame tvrdé drevo (dub, jaseň), doporučená hrúbka nástupnice je cca 4 cm a podstupnice 2 cm.

Drevený obklad sa pripevňuje do drevených osadzovacích hranolčekov na osadenie umiestnených do stupňa už pri betónovaní schodov. Kvôli zlepšeniu osadenia a na tlmenie nárazov sa môžu drevené schody podkladať pružnými izolačnými doskami. Vlastné pripevnenie sa robí pomocou skrutiek so zapustenou hlavou. Ako obklad schodiska sa používa tiež PVC, guma či linoleum, čo sa môže niekomu zdať trochu ako prežitok doby, hoci (s výnimkou linolea) to je zatiaľ najlacnejší možný variant, ktorý sa často využíva i na renováciu schodiska. Tieto materiály sa lepia na vyhladený, suchý a rovný podklad a na prednú hranu stupňa sa používa vymeniteľná okrajová lišta (táto časť je najnamáhanejšia a po určitej dobe sa musí kvôli opotrebovaniu vymeniť). Je nutné zdôrazniť, aby sme volili materiál určený do priestorov s veľkou záťažou, ktorý nápor (chôdza hore a dole) čo najdlhšie vydrží a nemusí sa meniť často.

Vždy musíme zároveň vychádzať z celkového charakteru priestoru. Do moderne zariadených priestorov vyberáme súčasné módne materiály, ako je kov a sklo. Ďalšou možnosťou je prispôsobenie sa použitým materiálom v miestnosti.

Nech už zvolíme ktorýkoľvek variant, musíme z hľadiska bezpečnosti dbať tiež na klzkosť povrchu. Ak je materiál šmykľavý musí sa najviac zaťažovaný okraj nástupnice opatriť protisklzovou úpravou, aby bola cesta úplne bezpečná. Do nástupnice sa môžu vybrúsiť drážky, vypieskovať celý jej povrch alebo použiť pásy z nešmykľavých materiálov (koberec, PVC).
 
 

Stavba schodov nie je jednoduchá
Prvé úvahy o schodoch by sa mali sústrediť na materiál tejto konštrukcie. Od každého z nás závisí, či si zvolí oceľ, drevo, či inú kombináciu. V prípravnej fáze sa často stretávame s dvoma extrémami, ktoré nakoniec vyústia do chybného výsledku. Prvým je voľba materiálu schodiska bez ohľadu na ostatný interiér, kde je jediným meradlom kvalita. Dôsledkom toho niekedy vzniká nesúlad medzi jednotlivými časťami materiálu. Druhým protipólom je snaha všetko čo najviac skĺbiť, voľba celého interiéru z rovnakých materiálov. Výsledkom je potom akási uniformita.
 
 

Nechajte si poradiť
Všeobecne môžeme povedať, že estetické zvládnutie realizácie schodiska závisí od niekoľkých faktorov. V modernom interiéri s chladným oceľovým schodiskom odporúčam schodisko obložiť drevenými stupňami a madlami z masívu. Pri zvážení pomeru súčasných cien a úžitkovej hodnoty najlepšie vyhovuje bukové drevo. Do celodreveného interiéru odporúčam umiestňovať samonosné celodrevené schodiská, ktoré môžu byť vyhotovené z jedného materiálu, alebo z kombinácií materiálov. Napríklad vyhotovenie schodnice a zábradlia z borovice a stupne z bukového dreva. Možností je veľa. Samozrejme, nevylučuje sa ani kombináciu oceľ – drevo, všetko závisí od farebného ladenia náteru oceľových časti schodiska.

Najvýhodnejším materiálom na vonkajšie schodiská (únikové, požiarne)je pozinkovaná oceľ, nielen svojou kvalitou, ale aj farebnou neutralitou. Názor, že dubové schody sú najlepšie ,je už dávno prekonaný. V súčasnosti sú dostupné aj iné materiály, napríklad smrek, jaseň, borovica a buk. Najviac sa používa parený buk.
  

Najčastejšie omyly
Základným problémom spravidla býva výber vyhovujúceho schodiska. To priamo súvisí s jeho rozmermi a veľkosťou schodiskového priestoru. Tu chcem poukázať na štyri najbežnejšie chyby:

Podestové schodisko verzus schodisko zhodného priemeru bez podesty s plynulo vytočenými stupňami. Pri rozhodovaní, ktorý typ schodiska zvoliť, sa mnoho ľudí nerozhodlo najlepšie. V tomto prípade je výhodnejší druhý variant, ktorý je menej stavebne náročný a zaberá menej priestoru. Podestové schody nie sú ani pohodlnejšie ani lacnejšie. Podesta ako taká je výtvarne aj finančne dosť náročný prvok. Ďalšou nevýhodou podestových schodov je ich väčšia náročnosť na priestor.

Čím menšia výška stupňa, tým lepšie. Ani náhodou. Tento nezmysel je iba prežitkom doby a bolo načase sa od neho dištancovať. Ideálne parametre schodiskového stupňa vychádzajú z bežného kroku (63 – 65 cm) a sú raz na vždycky dané, t.j. výška 18 – 20 cm, šírka 24 – 26 cm. Je logické, že ak znížime stúpanie, musíme predĺžiť nástupnicu a zväčšiť tým počet stupňov na rovnakú výšku. Výsledkom je schodi sko s dlhšou výstupnou líniou, ktoré stojí i viac peňazí.

Požadovaná šírka schodiska nad 100 cm je neopodstatnená. Keď si uvedomíme ,že najširšie dvere v dome sú spravidla 90 cm, je celkom zbytočné realizovať v tomto objekte širšie schody. Pri schodoch s drevenými stupňami rozšírenými nad 100 cm treba tieto stupne zosilniť zo statických dôvodov, čo sa negatívne premieta v cene schodiska.

Aby bola celková realizácia schodiska úspešná ,je veľmi dôležitá voľba dodávateľa schodov. Často sa stáva, že zákazník si kvôli šetreniu finančných prostriedkov vyberie firmu, ktorá nie je dobre prispôsobená na výrobu a montáž schodov. Preto je veľmi dôležité, aby si zákazník vybral dodávateľa, ktorý schody nielen perfektne vyrobí, ale klientovi aj odborne poradí pri výbere vhodného schodiska do daného priestoru, zameria ho aj zmontuje. Samozrejme, na svoje výrobky musí poskytnúť aj certifikát kvality a záruku minimálne na 18 mesiacov.
 
 

Trend doby
V posledných rokoch obzvlášť v modernom interiéri sú obľúbené takzvané schodnicové schodiská. Funkciu pilierov preberá jedna alebo viac schodníc, ktoré sú opreté do podest a medzipodest. Staticky sú schodnice šikmo položené nosníky, na ktorých ležia jednotlivé stupne.

Na ich výrobu sa používa železobetón, ktorý je dnes stále viac nahrádzaný inými materiálmi. Priestorovo voľnejšou alternatívou je samostatne vytvarovaná a vybetónovaná schodnica, na ktorú sa dodatočne montujú schodiskové stupne (spravidla tvorené samostatnými nástupnicami). Poznáme drevené schodnicové schodiská, ktoré sú skôr záležitosťou chát a rekonštruovaných objektov.

Častejšie sú oceľové schodnicové schodiská, ktoré sme donedávna mohli vidieť najmä v technických prevádzkach. Vďaka súčasnému trendu sa používajú i v modernom interiéri. Pri týchto schodiskách musí statik navrhnúť nielen profily všetkých prvkov vrátene zábradlia, ale i všetky zvary a kotevné skrutky. Kotvenie do podest a medzipodest sa robí privarením k oceľovým platniam (je lepšie ich navrhovať väčšie, pretože pri osadzovaní oceľových schodníc je ešte pred privarením možná dodatočná rektifikácia).

Oceľové schodisko sa tiež osádza kotvením, väčšinou pomocou skrutiek do čistej podlahy. Obľúbené a stále častejšie využívané sú kombinácie materiálov, ktoré sú preferované tiež v súčasnom modernom interiéri, ako je drevo, oceľ a sklo.
 
 

Úprava povrchu
Schodisko je jedným z najnebezpečnejších miest v dome. Pri pohybe hore alebo dolu sa veľmi ľahko môže stať úraz, ktorý môže skončiť dokonca i smrťou. Preto musíme nutne zaistiť – viac než čokoľvek iné – úplnú bezpečnosť.

Materiály, o ktorých sme sa doposiaľ zmieňovali (kov, sklo, leštený kameň), sú veľmi klzké a tak i laika napadne, že sa musia povrchovo upraviť. Z tohto dôvodu musíme na najnamáhanejší okraj nástupnice dať úpravu proti pošmyknutiu. Väčšinou volíme vybrúsenie drážok, vypieskovanie povrchu alebo je možné použiť pásy s naneseným povrchom proti pošmyknutiu, prípadne i ďalšie varianty, ktoré sú na obdobnom princípe.
 
 

Zábradlie
Aby bol výstup i zostup úplne bezpečný a pohodlný musí byť schodisko doplnené zábradlím. Výšku, pevnosť, rozmery výplní a umiestnenie zábradlia predpisujú normy, ktoré je nutné pri realizácii dodržovať. Ak je okolo schodiska stena, potom je nutné použiť madlo. Platia pre neho rovnaké zásady ako pre zábradlie, pričom medzi stenou a madlom musí byť minimálne 40 mm, aby sa užívateľ mohol pohodlne oprieť a mal dostatočný priestor na vedenie ruky.

Z hľadiska bezpečnosti sa doporučuje neukončovať zábradlie zarovno s koncom schodiskového ramena, ale pretiahnuť ho približne o 150 až 300 mm do priestoru, aby poskytlo oporu ešte pred vstupom na schodisko (ocenia to najmä zdravotne postihnutí, ktorým sa tak lepšie na schodisko vstupuje).

Pri montáži by sa nemalo podceňovať uchytenie. Prvý a posledný bod (začiatok a koniec) sú miesta, ktorá zaručujú tuhosť a tak i bezpečnosť pri používaní. S tým je tiež spojené ukončenie, ktoré musí byť doriešené do posledného detailu a to nielen z estetického, ale i bezpečnostného hľadiska, aby ukončenie „netrčalo“ do priestoru a nestalo sa nebezpečným prvkom domácnosti.


 

Späť

Kancelárske priestory

Kancelárske priestory sú pre väčšinu z nás miestom, kde trávime podstatnú časť dňa. Za dlhé roky prešli kancelárie a ich vybavenie značným vývojom. Od staručkých zastrčených miestností s písacím strojom a zatuchnutým popolníkom, až po moderný open space s klimatizáciou a mierne hučiacimi monitormi z počítačov. Aké sú hlavné trendy v tejto oblasti, si povieme v nasledujúcich riadkoch. Od parkiet až po open space Už dávno sú preč časy, keď kanceláriám na Slovensku dominovali dve veci, po prvé to boli elektrické rýchlovariče na kávu a praskajúce..

Ochránia nás bleskozvody?

 Ako vzniká blesk?BleskozvodDnešné moderné bleskozvodyVnútorná ochranaUrob si sámSúčasti bleskozvoduZachytávačZvodUzemnenie Oblohu, ktorú križujú blesky videl už asi každý z nás. Na Slovensku to v letných mesiacoch nie je žiadny výnimočný zjav. Obloha dostane čierny ráz, spustí sa prudký dážď a všetko živé okamžite zalezie do svojich príbytkov, podaktorí príslušníci staršej generácie dokonca zapália do okien sviečky a povyťahujú zo zástrčiek všetky možné elektrospotrebiče. Je to naozaj nutné?  Ako vzniká blesk?Iskry pri česaní vlasov..

Kúpeľňa

 Každý z nás chce, aby jeho kúpeľňa vyzerala dobre, sviežo a zároveň príjemne. Je to miestnosť, v ktorej, aj keď si to málokto z nás uvedomuje, trávime množstvo času. Sme s vlastnou sprchou a umývadlom spojení viac, než si dokážeme pripustiť. Je len prirodzené, že sa v tejto možno najmenšej miestnosti našej domácnosti chceme cítiť príjemne. Starosti spojené s udržiavaním kúpeľne v čistote sa týkajú každého z nás, preto je na mieste povedať si pár faktov o materiáloch, obkladačkách, umývadlách, sprchách, vlastne sa budeme snažiť venovať všetkému,..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Publikácia Nehnuteľnosti

kompletný sprievodca svetom nehnuteľností - na predaj za 27€ s poštovným. Účelom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi kompletný zdroj informácii potrebných pre rozhodovanie pri výbere, kúpe, predaji prenájme nehnuteľnosti, v takom rozsahu, aby bol odborne spôsobilým partnerom a účastníkom transakcie s nehnuteľnosťami. Doporučené využitie je pre všetkých účastníkov trhu s nehnuteľnosťami aj predávajúcich, pri nesprostredkovanom, alebo sprostredkovanom obchodovaní s nehnuteľnosťami, pre záujemcov o výkon realitnej činnosti, pre študentov..

Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť

Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o..

Dom na predaj

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..