Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto darček dáva buď "do perinky", alebo aj neskôr, pri rôznych významných životných míľnikoch či pri vstupe do dospelosti. V každom prípade sa po ňom siaha veľmi často a atraktívnym ho robí najmä podstatne vyšší úrok a štátna prémia, ktorá sa bežného sporenia netýka a je určená iba pre tento jeden druh. Aj pri tejto téme však možno pri pozornejšom pohľade skonštatovať, že nie všetko, čo výhodne vyzerá, rovnako výhodné aj je, prípadne nemusí byť vhodné pre každého a všetkých. Poďme sa teda pozrieť na výhody a nevýhody stavebného sporenia.

 

Čo treba mať na pamäti pri uzatváraní stavebného sporenia

Stavebné sporenie slúži ako významné doplnenie vlastných prostriedkov, ktoré nepostačujú na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Sú tu však aj značne obmedzujúce podmienky, ktoré je nevyhnutné pri uchádzaní sa oň dodržať - najobmedzujúcejšou je jednak minimálna dĺžka sporenia, od ktorej sa priamo odvíja možnosť požiadať o výhodný úver, a jednak zákaz použiť získaný úver na čokoľvek iné, čo sa priamo netýka kúpy bývania, stavby či rekonštrukcie. Laicky povedané - ak náhodou sporiteľ nečakane zdedí byt a potrebuje už len auto, peniaze zo stavebného sporenia za predpokladu, že ich už spojil s úverom, na tento účel použiť nemôže. Táto nevýhoda sa nedá nijako eliminovať, avšak treba prihliadať aj na skutočnosť, že bez tohto pravidla by sa so stavebným sporením aj so štátnou prémiou, ktorú zahŕňa, dozaista špekulovalo a je možné, že by postupne prestalo plniť svoj pôvodný účel.

Štátna prémia

Toto prispievanie štátu je, ako sme si už povedali, skutočnosťou, ktorá výrazne zatraktívňuje stavebné sporenie a robí ho v porovnaní s inými typmi sporenia výhodnejším. Je tu aj veľmi zaujímavá, aj keď možno trocha špekulatívna skutočnosť: výnosy tohto sporenia, jeho úroky i spomenutá štátna podpora sú oslobodené od daní. Pravidelné prispievanie na toto sporenie nie je nutné, avšak ak plánujeme po nasporení istej zvolenej čiastky požiadať o úver, je dobré ho dodržiavať, výrazne to v takomto prípade zvýši šance. Je síce pravdou, že pôvodne určených 40 %, ktoré tvorila štátna prémia, je už dávno minulosťou, aj tak je však ťažké nájsť mu v iných produktoch prijateľnú konkurenciu.

Výhodný úver

Pri tomto zámere je nutné rátať s pravidlom, že skôr ako po dvoch rokoch stavebného sporenia je nemožné ho dostať a aj to je ten "lepší prípad"; štandardom je požiadať oň po šiestich rokoch sporenia. Jeho výška sa odvíja od cieľovej čiastky sporenia, ktorú si sporiteľ určí na začiatku, pri podpise zmluvy. Splátky tohto úveru je tiež možné rôznymi spôsobmi rozdeliť, v tomto smere však už treba prihliadať na jednotlivé podmienky inštitúcii, ktoré ho na Slovensku poskytujú. Sú pravidlá, ktoré určuje zákon, a sú aj tie, ktoré si regulujú samy, preto treba mať na pamäti, že výhoda, ktorú obsahuje produkt v jednej z nich, v druhej nemusí platiť. Každopádne sa rozhodnutie pre konkrétnu inštitúciu u každého záujemcu odvíja od individuálnych potrieb a očakávaní - niekto má v úmysle žiadať čím skôr úver, aby si mohol kúpiť byt, niekto ho zasa má a potrebuje prostriedky na to, aby sa v ňom mohol rozumne zariadiť. Poďme si teda povedať viac aj o tejto možnosti.

Odstúpenie od zmluvy

Ako spravidla od každej zmluvy, i od tej o stavebnom sporení je možné odstúpiť; podmienky sú však určené tak, že ak tak klient urobí skôr ako o dva roky po začatí sporenia, príde takmer o všetky výhody, ktoré v porovnaní s inými typmi obsahuje. Najnegatívnejšou je skutočnosť, že sa tým pripraví o plnú výšku štátnej prémie – tá sa musí podľa zákona vrátiť do štátneho rozpočtu. Sú tu, pravdaže, i ďalšie sankcie, tie sa však už individuálne líšia podľa podmienok tej-ktorej sporiteľne, preto je dobré zistiť si pri uzatváraní zmluvy aj tieto podmienky pre nejakú krajnú situáciu, ktorá by klienta prinútila uložené peniaze použiť na iný účel. Každopádne je lepšie sa tohto kroku, ak zostane aj iné riešenie, radšej vyvarovať.

Reálne možnosti – kúpa či rekonštrukcia?

Práve alternatíva rekonštrukcie je podľa mnohých odborníkov z pohľadu využitia stavebného sporenia rozumnejšia a reálnejšia; dá sa povedať, že je ideálna pre cieľovú skupinu klientov, ktorí už nehnuteľnosť majú, ale z nejakého dôvodu nie sú s jej stavom spokojní - týka sa to najmä majiteľov starších bytov v pôvodnom stave. V tomto smere je však možné uvažovať napríklad aj o rôznych rekreačných chatách, ktoré neslúžia priamo na bývanie, ale spĺňajú podmienky určené na využitie predmetných peňazí, čiže je to takisto jedna z možností. Rekonštrukcie sú vo všeobecnosti finančne náročné a častokrát sa stáva, že sa suma, s ktorou na začiatku počítame, počas prerábania aj niekoľkonásobne navýši. Preto platí, že ak rátame so skutočnosťou, že budeme napríklad dediť byt či dom, o ktorom vieme, že svojím stavom nespĺňa naše predstavy, je dobré sa na plánované zmeny takýmto spôsobom pripraviť, aby sme sa neskôr zbytočne nezadlžovali a nemuseli predmetnú nehnuteľnosť zaťažovať hypotékou s vysokým úrokom.

Úpravám sa však častokrát nevyhnú ani relatívne nové byty; týka sa to najmä zmien kolektívnejšieho charakteru, ktoré nemusia celkom závisieť od našej vôle. Bývanie v paneláku sa viaže na množstvo hlasovaní a jednou vecou je, že o plastových oknách sa rozhoduje každý vlastník sám, avšak napríklad o zatepľovaní sa to už povedať nedá. Protiargumentovať tu možno bytovými fondmi, v tomto smere však realita taktiež nebýva ružová a často stačí jeden problém so zatekajúcou strechou, aby zostal prázdny. Rozhodnutia tohto typu sú záväzné pre všetkých obyvateľov a dobrou správou je, že stavebné sporenie ako také sa neviaže len na jednotlivca. Býva preto výhodným riešením aj pri podobnom kolektívnom probléme.

Medziúver

Ako sme už spomenuli, jednou z nevýhod stavebného sporenia môže byť dlhé čakanie na úver, o ktorý plánujeme požiadať po istej dobe sporenia. Je tu však aj iná možnosť, ktorá sa dá využiť za predpokladu, že na úver ešte nemáme nárok: hneď, ako sa stavebné sporenie uzavrie, klientovi spravidla vzniká nárok na medziúver. Jeho nevýhoda oproti úveru, ktorý sa viaže na stavebné sporenie, je vo vyššom úroku, s ktorým klient musí pri využití tejto možnosti rátať. Je však možné ho neskôr splatiť práve z úveru, akonáhle naň vznikne nárok, a väčšinou sa to takto aj robí. Dá sa teda definovať ako „mostík“ od uzavretia sporenia k okamihu, keď už vzniká právo na predmetný úver. Je teda dobré vedieť o tejto možnosti pre prípad vzniku nejakej nepriaznivej situácie, ktorá by si vyžiadala urýchlené riešenie bytovej otázky.

Otázka vhodnejšieho využitia - rekonštrukcia alebo kúpa?

Odpovede sa v tomto zmysle prekvapujúco rôznia, avšak vo všeobecnosti možno súhlasiť s akousi nepriamou úmerou: zvolenie si stavebného sporenia stráca očakávaný efekt pri zvyšovaní cieľovej sumy. Túto stránku stavebného sporenia možno vystihnúť pomerne jednoducho - čím vyššia suma, tým nižšia výhodnosť. Práve to býva rozhodujúcim dôvodom, na základe ktorého sa klienti rozhodujú o spôsobe jeho konkrétneho využitia. K nižšej cieľovej sume sa takisto „dopracujeme“ v relatívne dohľadnom období, čo nám umožní robiť si reálne plány. Tiež treba spomenúť aj skutočnosť, že pri požiadaní nie je potrebné ručiť nehnuteľnosťou a celý proces získania je pomerne jednoduchý, preto nie je za normálnych okolností namieste obava zo zamietnutia.

Stavebné sporenie ako dar

Ak chceme takýmto spôsobom zabezpečiť dieťa, v prospech tohto riešenia hovorí najmä fakt, že sa mu v živote bezpochyby zíde, čo je zároveň dôvodom, pre ktorý sa preň rozhodujú najmä rodičia či starí rodičia. Tu treba spomenúť typy stavebného sporenia pre deti, ktoré inštitúcie ponúkajú s podmienkami vytvorenými priamo pre ne. Myslí sa však aj na seniorov vo forme možnosti vyplácania renty, čo slúži ako atraktívne „vylepšenie“ dôchodku.

Ako teda vidíme, stavebné sporenie nie je viazané len na konkrétne vekové skupiny a málokto by pre takto získané peniaze nenašiel využitie – nie je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, že otázky ohľadom získania či vylepšovania svojho bývania nepotrebujú riešiť. Výhodou je aj garancia nemennosti úroku počas celej doby splácania, čo umožní reálny pohľad na zaťaženie domácnosti počas tohto obdobia. Pri tomto type zadĺženia teda klient vždy „vie, na čom je“ a dokáže sa podľa toho zariadiť. Treba však pamätať na nevyhnutnosť dopredu myslieť nielen na pozitíva, ale aj na obmedzenia, aby si klient nerobil s takto získanými financiami plány, ktoré kvôli spomenutým pravidlám nebude môcť uskutočniť.

 

 

Späť

Dobré adresy

PrešovKošiceBanská BystricaTrenčínŽilinaTrnavaNitraBratislava Na najlepších adresách v krajských mestách stoja vo väčšine prípadov zároveň najdrahšie nehnuteľnosti.  PrešovVýstavba rodinných domov prebieha najmä v okolitých obciachMesto Prešov možno podľa kvality nehnuteľností určených na bývanie a ich cien rozdeliť do troch kategórií. Najdrahšie sú samozrejme byty v centre mesta, a to najmä z dôvodu ich nedostatku v danej lokalite. V historických budovách tu sídlia predovšetkým firmy. V širšom centre už možno nájsť viacero bytov. Dominuje tu..

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Podlahové kúrenie

 O čo je lepšie ako radiátor?Kedy pociťuje človek tepelnú pohodu?Čo so sebou prináša montáž?Takže ako ho namontovať?Finále inštalácieTermoregulátory, snímače teplotyTeplá podlahaA ďalšie výhodyZahrejte aj steny Podlaha z kameňa a dlaždíc má niečo do seba, ale nelahodí našim bosým nohám. Ľahko sa umýva, nemusíte sa báť, že vylejete polievku pri sobotňajšom obede pred televízorom. Ako radi by sme sa ale, niekedy prešli po teplej dlážke v obývačke, alebo večer pozerali vysielanie bez troch párov ponožiek na nohách. Nie je to nič ťažké. Stačí..

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..