Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto darček dáva buď "do perinky", alebo aj neskôr, pri rôznych významných životných míľnikoch či pri vstupe do dospelosti. V každom prípade sa po ňom siaha veľmi často a atraktívnym ho robí najmä podstatne vyšší úrok a štátna prémia, ktorá sa bežného sporenia netýka a je určená iba pre tento jeden druh. Aj pri tejto téme však možno pri pozornejšom pohľade skonštatovať, že nie všetko, čo výhodne vyzerá, rovnako výhodné aj je, prípadne nemusí byť vhodné pre každého a všetkých. Poďme sa teda pozrieť na výhody a nevýhody stavebného sporenia.

 

Čo treba mať na pamäti pri uzatváraní stavebného sporenia

Stavebné sporenie slúži ako významné doplnenie vlastných prostriedkov, ktoré nepostačujú na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Sú tu však aj značne obmedzujúce podmienky, ktoré je nevyhnutné pri uchádzaní sa oň dodržať - najobmedzujúcejšou je jednak minimálna dĺžka sporenia, od ktorej sa priamo odvíja možnosť požiadať o výhodný úver, a jednak zákaz použiť získaný úver na čokoľvek iné, čo sa priamo netýka kúpy bývania, stavby či rekonštrukcie. Laicky povedané - ak náhodou sporiteľ nečakane zdedí byt a potrebuje už len auto, peniaze zo stavebného sporenia za predpokladu, že ich už spojil s úverom, na tento účel použiť nemôže. Táto nevýhoda sa nedá nijako eliminovať, avšak treba prihliadať aj na skutočnosť, že bez tohto pravidla by sa so stavebným sporením aj so štátnou prémiou, ktorú zahŕňa, dozaista špekulovalo a je možné, že by postupne prestalo plniť svoj pôvodný účel.

Štátna prémia

Toto prispievanie štátu je, ako sme si už povedali, skutočnosťou, ktorá výrazne zatraktívňuje stavebné sporenie a robí ho v porovnaní s inými typmi sporenia výhodnejším. Je tu aj veľmi zaujímavá, aj keď možno trocha špekulatívna skutočnosť: výnosy tohto sporenia, jeho úroky i spomenutá štátna podpora sú oslobodené od daní. Pravidelné prispievanie na toto sporenie nie je nutné, avšak ak plánujeme po nasporení istej zvolenej čiastky požiadať o úver, je dobré ho dodržiavať, výrazne to v takomto prípade zvýši šance. Je síce pravdou, že pôvodne určených 40 %, ktoré tvorila štátna prémia, je už dávno minulosťou, aj tak je však ťažké nájsť mu v iných produktoch prijateľnú konkurenciu.

Výhodný úver

Pri tomto zámere je nutné rátať s pravidlom, že skôr ako po dvoch rokoch stavebného sporenia je nemožné ho dostať a aj to je ten "lepší prípad"; štandardom je požiadať oň po šiestich rokoch sporenia. Jeho výška sa odvíja od cieľovej čiastky sporenia, ktorú si sporiteľ určí na začiatku, pri podpise zmluvy. Splátky tohto úveru je tiež možné rôznymi spôsobmi rozdeliť, v tomto smere však už treba prihliadať na jednotlivé podmienky inštitúcii, ktoré ho na Slovensku poskytujú. Sú pravidlá, ktoré určuje zákon, a sú aj tie, ktoré si regulujú samy, preto treba mať na pamäti, že výhoda, ktorú obsahuje produkt v jednej z nich, v druhej nemusí platiť. Každopádne sa rozhodnutie pre konkrétnu inštitúciu u každého záujemcu odvíja od individuálnych potrieb a očakávaní - niekto má v úmysle žiadať čím skôr úver, aby si mohol kúpiť byt, niekto ho zasa má a potrebuje prostriedky na to, aby sa v ňom mohol rozumne zariadiť. Poďme si teda povedať viac aj o tejto možnosti.

Odstúpenie od zmluvy

Ako spravidla od každej zmluvy, i od tej o stavebnom sporení je možné odstúpiť; podmienky sú však určené tak, že ak tak klient urobí skôr ako o dva roky po začatí sporenia, príde takmer o všetky výhody, ktoré v porovnaní s inými typmi obsahuje. Najnegatívnejšou je skutočnosť, že sa tým pripraví o plnú výšku štátnej prémie – tá sa musí podľa zákona vrátiť do štátneho rozpočtu. Sú tu, pravdaže, i ďalšie sankcie, tie sa však už individuálne líšia podľa podmienok tej-ktorej sporiteľne, preto je dobré zistiť si pri uzatváraní zmluvy aj tieto podmienky pre nejakú krajnú situáciu, ktorá by klienta prinútila uložené peniaze použiť na iný účel. Každopádne je lepšie sa tohto kroku, ak zostane aj iné riešenie, radšej vyvarovať.

Reálne možnosti – kúpa či rekonštrukcia?

Práve alternatíva rekonštrukcie je podľa mnohých odborníkov z pohľadu využitia stavebného sporenia rozumnejšia a reálnejšia; dá sa povedať, že je ideálna pre cieľovú skupinu klientov, ktorí už nehnuteľnosť majú, ale z nejakého dôvodu nie sú s jej stavom spokojní - týka sa to najmä majiteľov starších bytov v pôvodnom stave. V tomto smere je však možné uvažovať napríklad aj o rôznych rekreačných chatách, ktoré neslúžia priamo na bývanie, ale spĺňajú podmienky určené na využitie predmetných peňazí, čiže je to takisto jedna z možností. Rekonštrukcie sú vo všeobecnosti finančne náročné a častokrát sa stáva, že sa suma, s ktorou na začiatku počítame, počas prerábania aj niekoľkonásobne navýši. Preto platí, že ak rátame so skutočnosťou, že budeme napríklad dediť byt či dom, o ktorom vieme, že svojím stavom nespĺňa naše predstavy, je dobré sa na plánované zmeny takýmto spôsobom pripraviť, aby sme sa neskôr zbytočne nezadlžovali a nemuseli predmetnú nehnuteľnosť zaťažovať hypotékou s vysokým úrokom.

Úpravám sa však častokrát nevyhnú ani relatívne nové byty; týka sa to najmä zmien kolektívnejšieho charakteru, ktoré nemusia celkom závisieť od našej vôle. Bývanie v paneláku sa viaže na množstvo hlasovaní a jednou vecou je, že o plastových oknách sa rozhoduje každý vlastník sám, avšak napríklad o zatepľovaní sa to už povedať nedá. Protiargumentovať tu možno bytovými fondmi, v tomto smere však realita taktiež nebýva ružová a často stačí jeden problém so zatekajúcou strechou, aby zostal prázdny. Rozhodnutia tohto typu sú záväzné pre všetkých obyvateľov a dobrou správou je, že stavebné sporenie ako také sa neviaže len na jednotlivca. Býva preto výhodným riešením aj pri podobnom kolektívnom probléme.

Medziúver

Ako sme už spomenuli, jednou z nevýhod stavebného sporenia môže byť dlhé čakanie na úver, o ktorý plánujeme požiadať po istej dobe sporenia. Je tu však aj iná možnosť, ktorá sa dá využiť za predpokladu, že na úver ešte nemáme nárok: hneď, ako sa stavebné sporenie uzavrie, klientovi spravidla vzniká nárok na medziúver. Jeho nevýhoda oproti úveru, ktorý sa viaže na stavebné sporenie, je vo vyššom úroku, s ktorým klient musí pri využití tejto možnosti rátať. Je však možné ho neskôr splatiť práve z úveru, akonáhle naň vznikne nárok, a väčšinou sa to takto aj robí. Dá sa teda definovať ako „mostík“ od uzavretia sporenia k okamihu, keď už vzniká právo na predmetný úver. Je teda dobré vedieť o tejto možnosti pre prípad vzniku nejakej nepriaznivej situácie, ktorá by si vyžiadala urýchlené riešenie bytovej otázky.

Otázka vhodnejšieho využitia - rekonštrukcia alebo kúpa?

Odpovede sa v tomto zmysle prekvapujúco rôznia, avšak vo všeobecnosti možno súhlasiť s akousi nepriamou úmerou: zvolenie si stavebného sporenia stráca očakávaný efekt pri zvyšovaní cieľovej sumy. Túto stránku stavebného sporenia možno vystihnúť pomerne jednoducho - čím vyššia suma, tým nižšia výhodnosť. Práve to býva rozhodujúcim dôvodom, na základe ktorého sa klienti rozhodujú o spôsobe jeho konkrétneho využitia. K nižšej cieľovej sume sa takisto „dopracujeme“ v relatívne dohľadnom období, čo nám umožní robiť si reálne plány. Tiež treba spomenúť aj skutočnosť, že pri požiadaní nie je potrebné ručiť nehnuteľnosťou a celý proces získania je pomerne jednoduchý, preto nie je za normálnych okolností namieste obava zo zamietnutia.

Stavebné sporenie ako dar

Ak chceme takýmto spôsobom zabezpečiť dieťa, v prospech tohto riešenia hovorí najmä fakt, že sa mu v živote bezpochyby zíde, čo je zároveň dôvodom, pre ktorý sa preň rozhodujú najmä rodičia či starí rodičia. Tu treba spomenúť typy stavebného sporenia pre deti, ktoré inštitúcie ponúkajú s podmienkami vytvorenými priamo pre ne. Myslí sa však aj na seniorov vo forme možnosti vyplácania renty, čo slúži ako atraktívne „vylepšenie“ dôchodku.

Ako teda vidíme, stavebné sporenie nie je viazané len na konkrétne vekové skupiny a málokto by pre takto získané peniaze nenašiel využitie – nie je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, že otázky ohľadom získania či vylepšovania svojho bývania nepotrebujú riešiť. Výhodou je aj garancia nemennosti úroku počas celej doby splácania, čo umožní reálny pohľad na zaťaženie domácnosti počas tohto obdobia. Pri tomto type zadĺženia teda klient vždy „vie, na čom je“ a dokáže sa podľa toho zariadiť. Treba však pamätať na nevyhnutnosť dopredu myslieť nielen na pozitíva, ale aj na obmedzenia, aby si klient nerobil s takto získanými financiami plány, ktoré kvôli spomenutým pravidlám nebude môcť uskutočniť.

 

 

Späť

Prepojená kuchyňa s obývacou izbou? Rozložte si priestor! Prepojená kuchyňa s obývacou izbou? Rozložte si priestor!

Ak bývate v malom byte, možno ste si už niekoľkokrát priali, aby ste mali viacej miesta takpovediac na všetko. Môže sa vám zdať, že vaša malá obývacia izba je ešte menšia, keď je plná ľudí. Našťastie existujú triky, vďaka ktorým sa ani v malom byte nebude cítiť „úzko“. Ako dosiahnuť to, aby ste sa cítili dobre, a zároveň mali oddelené jednotlivé miestnosti? Predstavte si situáciu, v ktorej k vám domov prišli na návštevu vaši kamaráti. Usadíte ich v obývačke. Avšak vaša obývačka je prepojená s kuchyňou, kde vaša polovička..

Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite..

Rozmiestnenie a nastavenie internetu v domácnosti + výber routera

Akonáhle máte vybratý ten správny internet(viac informácii ako si vybrať tú najlepšiu možnosť nájdete v minulom článku), môžete si začať vyberať internetové vybavenie pre váš domov. Nie vždy je totiž tá najlacnejšia alebo najpredávanejšia voľba tou najlepšou. Rozdiel medzi Ethernetom a Wi-Fi Rozdiel medzi týmito dvoma je veľmi jednoduchý, a v dnešnej dobe často zanedbávaný. Pracujete pri stolovom počítači, či notebooku? Využívate ten istý notebook doma aj v práci? Alebo si prácu na počítači nechávate len v zamestnaní a doma..

Spotrebiteľské zmluvy a otázka zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti

Novelizácia Občianskeho zákonníka účinná od 1. januára 2008 vykonaná na základe zákona č. 568/2007 Z. z., ktorý zmenil a doplnil okrem iných zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka" alebo len „novela") sa dotkla aj obsahu právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov a v ktorých..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Bývanie bez právneho titulu

V decembri 2007 sme sa na základe nájomnej zmluvy s bytovým družstvom stali nájomníkmi bytu. V čase podpísania zmluvy, ale v byte býval neplatič, ktorému bytové družstvo na základe nedoplatkov a dlhov zrušilo nájomnú zmluvu a ponúklo mu náhradné ubytovanie, ktoré odmietol. Existuje o tom aj doklad, ktorý podpísal. Za neplatiča sme museli všetky dlhy vyplatiť a bytové družstvo nám ponúklo, že byt si môžeme neskôr odkúpiť do osobného vlastníctva. Vo februári 2008 sme bytové družstvo požiadali o odkúpenie bytu do vlastníctva, kde nám bytové družstvo v..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.