Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľovi
Platba na sprostredkovanie a kúpu

S priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať sa, mám dojem, že sa nám vyhýba. Peniaze chceme späť. Ako sa brániť podobným postupom, ako môžeme vedieť, že ide skutočne o hodnoverného realitného makléra?

Róbert K., Bratislava


Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľovi

 Najprv si treba ozrejmiť, či konkrétna osoba je vlastníkom nehnuteľnosti a sama si zabezpečuje predaj svojho bytu, či osoba sprostredkúva predaj nehnuteľnosti len ako príležitostnú činnosť, ktorej sa nevenuje sústavne alebo či ide o osobu, ktorá sa sprostredkovaním predaja nehnuteľností venuje v rámci svojho podnikania ako živnostník.

V prvom prípade je všetko v poriadku, pokiaľ sa vám osoba preukáže svojím občianskym preukazom prípadne iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť a pravým listom vlastníctva. Ak je nehnuteľnosť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je potrebné overiť si totožnosť aj druhého z manželov a istiť, či druhý manžel súhlasí s predajom nehnuteľnosti.

Pokiaľ by išlo o druhý prípad, je nevyhnutné si overiť, či osoba, ktorá sprostredkúva byt na predaj, je oprávnená na tento úkon. Túto skutočnosť by vám osoba mala preukázať napr. originálom overenej plnej moci udelenej od oprávnenej osoby - vlastníka nehnuteľnosti. Plná moc by samozrejme mala byť úradne overená u notára, prípadne vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny sú verejnými listinami. Notár môže tiež len overiť pravosť podpisu účastníkov - osoby, ktorá má sprostredkúvať predaj bytu a vlastníka bytu - na plnej moci. Ide o tzv. legalizáciu.

Realitný sprostredkovateľ ako živnostník pôsobiaci v rámci svojho predmetu podnikania - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) - by sa mal preukázať okrem dokladov totožnosti a vyššie uvedenej plnej moci aj živnostenským oprávnením, teda listinou preukazujúcou oprávnenie osoby podnikať v danej oblasti. V tejto súvislosti si môžete pravosť živnostenského oprávnenia, resp. pravosť poskytnutých údajov overiť na webovej stránke živnostenského registra SR www.zrsr.sk. Ak by ste zistili, že osoba, ktorú hľadáte, v registri vedená nie je, oznámte túto skutočnosť príslušnému živnostenskému registru písomne, alebo elektronicky na adresu zrsr@ives.vs.sk. Mohlo by ísť o osobu, ktorá podniká neoprávnene, dokonca by mohlo ísť o podvodníka.

Najrozšírenejšou formou podnikania v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami je spoločnosť s ručením obmedzeným. Ide spravidla o dlhodobo pôsobiace a renomované obchodné spoločnosti. Nie je však vylúčené, že sa nájdu aj také s.r.o., účelom existencie ktorých je obohatiť sa na dôverčivých klientoch. Opäť je vhodné prelustrovať „firmu“ na stránke obchodného registra SR www.orsr.sk. Identifikačnými znakmi sú napr. obchodné meno, IČO alebo zodpovedná osoba, či sídlo.

Platba za sprostredkovanie a kúpu  


 Po tom, ako ste sa uistili o pravosti údajov a o hodnovernosti subjektu, ktorý vám sprostredkúva kúpu nehnuteľnosti, môžete pristúpiť k založeniu zmluvného vzťahu a dohodnúť sa na podmienkach obchodu, vrátane platobných podmienok. Je namieste, ak od vás bude vyžadovaná primeraná zálohová platba ako zábezpeka, že máte seriózny záujem o kúpu a pod. Pokiaľ ide o samotnú úhradu za kúpenú nehnuteľnosť, ide o záležitosť obojstrannej dohody - v súčasnosti je preferovaná platba bankovým prevodom za vopred dohodnutých podmienok. Namieste je vinkulácia kúpnej ceny na bankovom účte alebo jej uloženie do notárskeho depozitu. Banka alebo notár peňažné prostriedky následne uvoľní pri predložení listu vlastníctva vystaveného na kupujúceho.

Záverom

Ak ste vami oslovenému realitnému maklérovi uhradili sumu 9.500,- Sk, mali ste obdržať od neho príjmový doklad preukazujúci, že ste platbu skutočne uskutočnili. Obdobné praktiky možno považovať za nedôveryhodné.

 


 


Späť

Ako si správne postaviť krb a kachle

--> Teplý nápoj v ruke, v pozadí hrá príjemná hudba a vy ste zabalení v hebkej deke. Keď sa k tomu pridá pohľad na plápolájuce plamene vo vašom krbe, tak si už iba poviete, že už nič pohodlnejšie si neviete predstaviť. Podobne sa môžete cítiť aj na svojej chate, keď si pred spaním zatopíte vo vlastnej kachľovej peci. Ak ste pritom aj gurmáni, tak každý vám môže potvrdiť, že jedlo pripravené v kachľovej peci je obzvlášť chutné a nesie v sebe akúsi arómu kuchyne starých mám. Krb a kachľová pec majú v sebe čaro zútulnenia príbytku a dodávajú..

Krb ako symbol domova

 „Po letných mesiacoch je jeseň v plnom prúde a naše mysle nám pri pohľade na sychravé počasie z poza okna viac blúdia v predstavách o posedení pri rodinnom v kresle. K tejto predstave o idylke čato patrí aj sen o veľkom či malom krbe z ktorého sála teplo do celej miestnosti. Nuž predstava je to pekná, ale čo všetko obnáša jej uskotočnenie si povieme v nasledujúcich riadkoch, aby teplo z vášho nového krbu vám prinášalo príjemne strávené chvíle v chladných mesiacoch.“ Stavebný materiál na krby Predtým ako si do svojho domova vyberieme niektorý..

Inžinierske siete

 Projektovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sietíAko začať projektovať stavbu?Ako môžu inžinierske siete ovplyvniť cenu?Overte si možnosť napojenia sa do verejných vedeníPrístup na pozemokMalá radaVodovodPlynovodLežatý rozvodSpád, odvodnenie a čistenie plynovodného potrubiaKanalizáciaAko navrhnúť vnútornú kanalizáciu?Elektrické vedenie V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať inžinierskym sieťam ako faktoru, ktorý môže značne ovplyvniť kúpu, resp. cenu vášho nového príbytku, čo robiť, ak vaše budúce obydlie nie je pripojené na tieto..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom - postupný koniec regulovaného nájmu?

Vláda slovenskej republiky vydala dňa 6.apríla 2011 uznesenie, ktorým schválila návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Počas letných prázdnin predmetný zákon vyšiel dňa 5. augusta 2011 v Zbierke zákonov, čiastka 84/2011 v podobe zákona č. 260/2011 Z. z. Predmetom tejto právnej úpravy sú právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia bytovej..

Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou. Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..