Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.

 

Riešením týchto praktických otázok je výstavba či kúpa garáže, ktorá autu poskytne ochranu ako pred počasím, tak pred odcudzením. Malou otravou je pri jej výstavbe fakt, že keďže ide o ďalšiu budovu, je od istej veľkosti potrebné územné, stavebné a kolaudačné konanie. Takisto "odkrojí" istú časť z pozemku, čo znamená o niečo menší trávnik či záhradu. Na druhej strane je však pri vhodnom umiestnení možné využiť jej strechu napríklad ako terasu. Poďme sa teda bližšie pozrieť, z čoho máme na výber.

Typy garáží

Prvou možnosťou, ktorú si môžeme zvoliť, je prilepená garáž . Nesporná výhoda tejto voľby spočíva v jej mimoriadnej praktickosti, ktorú sme spomenuli už skôr – nielenže zaberie minimum miesta z pozemku, ale zároveň sa vďaka prepojenosti s domom ušetrí energia za vykurovanie (pokiaľ majiteľ trvá na vykurovanej garáži), jednoducho sa do nej zavádza voda a elektrina a je možné, ako sme už spomenuli, využiť jej strechu ako terasu, čo iste poteší obyvateľov domu najmä v lete.

Ďalším variantom je samostatná garáž; táto alternatíva je finančne i priestorovo náročnejšia, avšak často napriek tomu predstavuje najpraktickejšie riešenie; nie každý typ pozemku totiž umožňuje „prilepiť“ garáž priamo k domu. Je to dôležitá okolnosť, na ktorú treba prihliadať najmä kvôli skutočnosti, o ktorej by málokto polemizoval – nie sme všetci rovnako dobrí vodiči a viac miesta poteší najmä „nežnejšie polovičky“, keďže tento fakt prakticky eliminuje pravidelné ničenie garážovej brány a tým pádom predstavuje menej stresu a následne i menej hádok.

Takisto je tu možnosť postaviť si garáž v prízemí domu. Tento typ však má jednu pomerne veľkú nevýhodu: aj keď naň nie je potrebné vyčleniť ďalší priestor na pozemku, musíme tak urobiť vnútri domu, čo iste nepoteší členov rodiny. Je to zvlášť komplikované, ak sa pre toto riešenie rozhodnete až dodatočne pri postavenom dome, kde sa tým pádom musí narušiť stavba, preto ho treba dôkladne zvážiť.

Priestor na pozemku i v dome nám ušetrí podzemná garáž; avšak ako platilo v predchádzajúcich prípadoch, tiež sa nedá realizovať všade. Vzniká tu i problém s podzemnou vodou – nad touto otázkou je vo všeobecnosti lepšie uvažovať oveľa skôr, ešte pred kúpou pozemku a stavbou domu. Nie všade totiž platí, že ak nezateká teraz, nebude ani o desať rokov. Týka sa to najmä stavieb v blízkosti riek, kde je namieste obava z neskorších problémov, ktorým sa takto situovaná stavba nemusí vyhnúť. Garáž vo všeobecnosti nepatrí napríklad k potoku či rieke.

Nie vždy má majiteľ čas a chuť na stavbu murovanej garáže; vtedy je vhodné využiť ponuky montovaných, ktoré je možné objednať si „na mieru“. K dispozícii sú rôzne druhy z rozličných materiálov a otázka tvaru zostáva taktiež na želaní zákazníka; spektrum týchto ponúk je nesmierne široké, práve preto si však treba dožičiť dostatok času na orientáciu.

Na čo netreba zabúdať

Pri otázke výstavby garáže je potrebné brať do úvahy aj iné skutočnosti, napríklad problém príjazdovej cesty či dostatočnej viditeľnosti. Vo všeobecnosti platí, že dĺžka príjazdovej cesty je problémom, ktorý treba riešiť ešte pred kúpou pozemku, neskôr je už ťažké s tým niečo spraviť. Vždy je však pri prílišnej strohosti možná aspoň estetická úprava. Materiálov je takisto nepreberné množstvo a ako pri estetickej úprave, aj tu rozhoduje kreativita obyvateľov.

V tejto oblasti sa problémy menia spolu s ročnými obdobiami; máloktorý majiteľ auta oslavuje príchod zimy. Je to však jav neodstrániteľný, preto sa naň treba náležite technicky pripraviť. Odpratávanie snehu je problém najmä na pozemkoch, ktoré sú nejaký ten kúsok od hlavnej cestnej komunikácie a treba myslieť aj na ľad. Šmykľavosť sčasti vyriešia reťaze na pneumatikách a sčasti klasická „posýpka“, je tu však aj možnosť, o ktorej sa ešte možno až tak bežne nevie – vyhrievacie káble v príjazdových pásoch. Treba si na to, pravdaže, vyčleniť financie, o logike takejto investície však rozhoduje najmä poloha pozemku, aj tým pádom aj miera závažnosti tohto problému v zimných mesiacoch.

Z praktického pohľadu treba mať na zreteli aj ostatné účely, na ktoré sa bude využívať - niekto chce len umiestniť auto, iný zasa túži aj po dielni, kde by mohol robiť drobné opravy či tráviť voľný čas. Pri druhej možnosti je potrebné prakticky vyriešiť rozloženie priestoru tak, aby bolo možné prehľadne uskladniť všetky nástroje, ktoré sú v dielni potrebné, a teda zabezpečiť stojany a držiaky. Hlavnou prioritou by však mal zostať komfort auta. Vo všeobecnosti by mala byť garáž vysoká aspoň dva metre a ešte o niekoľko centimetrov širšia. Okrem toho netreba podceniť možné zmeny plánov do budúcnosti – jednak môže majiteľ zmeniť názor na to, či chce alebo nechce dielničku, jednak sa nedá vylúčiť, že mu o päť rokov napadne kúpiť pre niekoľkočlennú rodinu horské bicykle, ktoré treba niekde uskladniť, alebo motorku pre seba. Možno tiež bude neskôr chcieť väčšie a modernejšie auto a je tu aj otázka vozíka, ktorý nezaberá práve málo miesta.

Základom bezpečnosti je garážová brána

Ak sa pozrieme na otázku bezpečnosti, vynára sa tu najmä problém garážovej brány. Na tejto investícii sa vo všeobecnosti neoplatí šetriť, dá sa dokonca povedať, že pri jej zanedbaní či povrchnom riešení sčasti stráca na význame prioritná ochranná funkcia garáže. Podľa druhov brán si možno zvoliť klasickú krídlovú, výklopnú, rolovaciu či sekciovú. Všetky majú výhody i nevýhody, samotná voľba závisí od individuálnych nárokov klienta. Výklopná pozostáva z jedného otváracieho krídla, preto si vyžaduje dostatok priestoru zvnútra i zvonku, čo môže niekedy predstavovať problém. Preto si toto riešenie možno zvoliť iba vtedy, ak je naň miesto a ak ho majiteľ neplánuje neskôr zásadne preorganizovať. Ak to predstavuje neprekonateľnú prekážku, je vhodné napriek vyššej investícii uvažovať napríklad o sekciovej bráne, ktorá priestor na tento úkon nepotrebuje, vďaka čomu je pomerne obľúbená. Ako napovedá už jej názov, pozostáva zo sekcií, ktoré pri otvorení vojdú pomocou koľajníc pod strop garáže. Je však možné zvoliť si aj variant, pri ktorom sa toto rolovanie vykonáva zo strán, teda pozdĺž stien. Tretím typom je rolovacia brána, ktorá vchádza do navíjacieho boxu, preto potrebuje naozaj minimum priestoru. Musí však byť vybavená brzdou proti pádu. Za zmienku ešte stojí, že pri všetkých typoch nezaškodí poistka proti privretiu prstov.

Vo všeobecnosti je však podstatné, aby bola brána pevná, odolná voči nadvihnutiu, ale zároveň by manipulácia s ňou nemala byť fyzicky náročná. To sa týka najmä druhov, ktoré majú pohon na elektrický prúd; stáva sa, že ho sem-tam vypnú a vtedy by pre majiteľa nemal byť problém otvoriť ju manuálne. Najmä v posledných rokoch sa tešia obľube brány na diaľkové ovládanie, ktoré pre vodiča prinášajú maximálne pohodlie najmä v nepriaznivom počasí. Aj tu sa však oplatí zamyslieť nad kombináciou napríklad s kódovaným spínačom – osobitne sa to týka garáží, ktoré sú spojené s dielňou a majiteľ si tam často ide po nejaký nástroj. Vtedy je dosť nepohodlné spamätať sa meter pred bránou a vracať sa po diaľkové ovládanie.

Brána ako taká je pomerne zraniteľným miestom aj z iného pohľadu: nie každý je zdatný šofér a stane sa, že sa do nej sem-tam „ťukne“. Ak nejde o devastačnú zrážku, zväčša postačí vymeniť na bráne jeden-dva diely; tie však treba objednať a zaplatiť, a tak je vhodné mať o možnostiach a cenovej hladine tohto riešenia aspoň približné informácie, na čo treba myslieť už pri samotnom výbere firmy, u ktorej si objednávame bránu. Ponúk je mnoho a tieto ceny sa pohybujú na pomerne širokej škále, preto cenové odlišnosti nie sú zanedbateľné. Malá nehoda je takto niekedy istou formou „preverenia“ kvality výrobku, ktorý sme si zaplatili.

Na záver treba ešte spomenúť estetickú stránku veci; kvôli zachovaniu dobrého vkusu nezaškodí brať do úvahy celkový výzor domu, pri ktorom bude garáž stáť. Niektoré štýly jednoducho nejdú dohromady a všetky farby taktiež nie - nový prvok je potrebné doladiť s citom, najmä ak naň bude výhľad z ulice. Rozhodne nie je zbytočnosťou nielen rešpektovať pôvodný plán domu, ale i poradiť sa napríklad s architektom, ktorý ako odborník ponúkne viacero alternatív, z ktorých si majiteľ môže vybrať tú najbližšiu jeho požiadavkám a predstavám.

 

 

Späť

Stavebné sporenie na nehnutelnosti

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý má na Slovensku pomerne silné zastúpenie. Mnoho klientov sa k nemu obracia ako k nástroju na riešenie svojej otázky na poli samotného bývania, či jeho zveľadenia. Nuž, jeden chce prostredníctvom neho svoju nehnuteľnosť kúpiť, iný sa zasa chce pustiť do jeho väčšej, či menšej rekonštrukcie. Nuž, všetky tieto situácie, prečo ideme osloviť tú, či onú stavebnú sporiteľňu majú spoločný základ. Tým základom je nedostatok vlastných prostriedkov na naplnenie týchto cieľov.Takže poďme pekne poporiadku a predstavme..

Poistenie nehnuteľností

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže uchýliť a s ktorým môže urobiť čo sa jemu páči. Miesto, o ktorom môžete povedať, môj dom, môj hrad. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku.Ak už máte svoje hniezdo v ktorom budete bývať vybudované, iste vás to stálo mnoho síl a námahy. Preto je na mieste, ak si ho chcete za každú..

Úprava bytu pre zdravotne postihnutých

FinancovanieDomov bez bariérBezbariérová kúpeľňaBezbariérová kuchyňaBezbariérová spoločnosťUbytovacie zariadenia a obchodné domyV Európe žije viac ako 50 miliónov postihnutých občanov. Ich každodenný život im znepríjemňujú veci, ktoré sú pre ostatných bežnými a vôbec si ich neuvedomujú. Ide napríklad o vysoké obrubníky pri cestách a chodníkoch, tiché semafory, rýchlo sa zatvárajúce dvere, nedostupné budovy či zle zaparkované autá. Obmedzenia sa však často nachádzajú aj na samotných pracoviskách a domovoch týchto ľudí. Pre bezproblémový život..

Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Právo EÚ a vnútroštátna právna úpravaEurópska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala..

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...