Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.

 

Riešením týchto praktických otázok je výstavba či kúpa garáže, ktorá autu poskytne ochranu ako pred počasím, tak pred odcudzením. Malou otravou je pri jej výstavbe fakt, že keďže ide o ďalšiu budovu, je od istej veľkosti potrebné územné, stavebné a kolaudačné konanie. Takisto "odkrojí" istú časť z pozemku, čo znamená o niečo menší trávnik či záhradu. Na druhej strane je však pri vhodnom umiestnení možné využiť jej strechu napríklad ako terasu. Poďme sa teda bližšie pozrieť, z čoho máme na výber.

Typy garáží

Prvou možnosťou, ktorú si môžeme zvoliť, je prilepená garáž . Nesporná výhoda tejto voľby spočíva v jej mimoriadnej praktickosti, ktorú sme spomenuli už skôr – nielenže zaberie minimum miesta z pozemku, ale zároveň sa vďaka prepojenosti s domom ušetrí energia za vykurovanie (pokiaľ majiteľ trvá na vykurovanej garáži), jednoducho sa do nej zavádza voda a elektrina a je možné, ako sme už spomenuli, využiť jej strechu ako terasu, čo iste poteší obyvateľov domu najmä v lete.

Ďalším variantom je samostatná garáž; táto alternatíva je finančne i priestorovo náročnejšia, avšak často napriek tomu predstavuje najpraktickejšie riešenie; nie každý typ pozemku totiž umožňuje „prilepiť“ garáž priamo k domu. Je to dôležitá okolnosť, na ktorú treba prihliadať najmä kvôli skutočnosti, o ktorej by málokto polemizoval – nie sme všetci rovnako dobrí vodiči a viac miesta poteší najmä „nežnejšie polovičky“, keďže tento fakt prakticky eliminuje pravidelné ničenie garážovej brány a tým pádom predstavuje menej stresu a následne i menej hádok.

Takisto je tu možnosť postaviť si garáž v prízemí domu. Tento typ však má jednu pomerne veľkú nevýhodu: aj keď naň nie je potrebné vyčleniť ďalší priestor na pozemku, musíme tak urobiť vnútri domu, čo iste nepoteší členov rodiny. Je to zvlášť komplikované, ak sa pre toto riešenie rozhodnete až dodatočne pri postavenom dome, kde sa tým pádom musí narušiť stavba, preto ho treba dôkladne zvážiť.

Priestor na pozemku i v dome nám ušetrí podzemná garáž; avšak ako platilo v predchádzajúcich prípadoch, tiež sa nedá realizovať všade. Vzniká tu i problém s podzemnou vodou – nad touto otázkou je vo všeobecnosti lepšie uvažovať oveľa skôr, ešte pred kúpou pozemku a stavbou domu. Nie všade totiž platí, že ak nezateká teraz, nebude ani o desať rokov. Týka sa to najmä stavieb v blízkosti riek, kde je namieste obava z neskorších problémov, ktorým sa takto situovaná stavba nemusí vyhnúť. Garáž vo všeobecnosti nepatrí napríklad k potoku či rieke.

Nie vždy má majiteľ čas a chuť na stavbu murovanej garáže; vtedy je vhodné využiť ponuky montovaných, ktoré je možné objednať si „na mieru“. K dispozícii sú rôzne druhy z rozličných materiálov a otázka tvaru zostáva taktiež na želaní zákazníka; spektrum týchto ponúk je nesmierne široké, práve preto si však treba dožičiť dostatok času na orientáciu.

Na čo netreba zabúdať

Pri otázke výstavby garáže je potrebné brať do úvahy aj iné skutočnosti, napríklad problém príjazdovej cesty či dostatočnej viditeľnosti. Vo všeobecnosti platí, že dĺžka príjazdovej cesty je problémom, ktorý treba riešiť ešte pred kúpou pozemku, neskôr je už ťažké s tým niečo spraviť. Vždy je však pri prílišnej strohosti možná aspoň estetická úprava. Materiálov je takisto nepreberné množstvo a ako pri estetickej úprave, aj tu rozhoduje kreativita obyvateľov.

V tejto oblasti sa problémy menia spolu s ročnými obdobiami; máloktorý majiteľ auta oslavuje príchod zimy. Je to však jav neodstrániteľný, preto sa naň treba náležite technicky pripraviť. Odpratávanie snehu je problém najmä na pozemkoch, ktoré sú nejaký ten kúsok od hlavnej cestnej komunikácie a treba myslieť aj na ľad. Šmykľavosť sčasti vyriešia reťaze na pneumatikách a sčasti klasická „posýpka“, je tu však aj možnosť, o ktorej sa ešte možno až tak bežne nevie – vyhrievacie káble v príjazdových pásoch. Treba si na to, pravdaže, vyčleniť financie, o logike takejto investície však rozhoduje najmä poloha pozemku, aj tým pádom aj miera závažnosti tohto problému v zimných mesiacoch.

Z praktického pohľadu treba mať na zreteli aj ostatné účely, na ktoré sa bude využívať - niekto chce len umiestniť auto, iný zasa túži aj po dielni, kde by mohol robiť drobné opravy či tráviť voľný čas. Pri druhej možnosti je potrebné prakticky vyriešiť rozloženie priestoru tak, aby bolo možné prehľadne uskladniť všetky nástroje, ktoré sú v dielni potrebné, a teda zabezpečiť stojany a držiaky. Hlavnou prioritou by však mal zostať komfort auta. Vo všeobecnosti by mala byť garáž vysoká aspoň dva metre a ešte o niekoľko centimetrov širšia. Okrem toho netreba podceniť možné zmeny plánov do budúcnosti – jednak môže majiteľ zmeniť názor na to, či chce alebo nechce dielničku, jednak sa nedá vylúčiť, že mu o päť rokov napadne kúpiť pre niekoľkočlennú rodinu horské bicykle, ktoré treba niekde uskladniť, alebo motorku pre seba. Možno tiež bude neskôr chcieť väčšie a modernejšie auto a je tu aj otázka vozíka, ktorý nezaberá práve málo miesta.

Základom bezpečnosti je garážová brána

Ak sa pozrieme na otázku bezpečnosti, vynára sa tu najmä problém garážovej brány. Na tejto investícii sa vo všeobecnosti neoplatí šetriť, dá sa dokonca povedať, že pri jej zanedbaní či povrchnom riešení sčasti stráca na význame prioritná ochranná funkcia garáže. Podľa druhov brán si možno zvoliť klasickú krídlovú, výklopnú, rolovaciu či sekciovú. Všetky majú výhody i nevýhody, samotná voľba závisí od individuálnych nárokov klienta. Výklopná pozostáva z jedného otváracieho krídla, preto si vyžaduje dostatok priestoru zvnútra i zvonku, čo môže niekedy predstavovať problém. Preto si toto riešenie možno zvoliť iba vtedy, ak je naň miesto a ak ho majiteľ neplánuje neskôr zásadne preorganizovať. Ak to predstavuje neprekonateľnú prekážku, je vhodné napriek vyššej investícii uvažovať napríklad o sekciovej bráne, ktorá priestor na tento úkon nepotrebuje, vďaka čomu je pomerne obľúbená. Ako napovedá už jej názov, pozostáva zo sekcií, ktoré pri otvorení vojdú pomocou koľajníc pod strop garáže. Je však možné zvoliť si aj variant, pri ktorom sa toto rolovanie vykonáva zo strán, teda pozdĺž stien. Tretím typom je rolovacia brána, ktorá vchádza do navíjacieho boxu, preto potrebuje naozaj minimum priestoru. Musí však byť vybavená brzdou proti pádu. Za zmienku ešte stojí, že pri všetkých typoch nezaškodí poistka proti privretiu prstov.

Vo všeobecnosti je však podstatné, aby bola brána pevná, odolná voči nadvihnutiu, ale zároveň by manipulácia s ňou nemala byť fyzicky náročná. To sa týka najmä druhov, ktoré majú pohon na elektrický prúd; stáva sa, že ho sem-tam vypnú a vtedy by pre majiteľa nemal byť problém otvoriť ju manuálne. Najmä v posledných rokoch sa tešia obľube brány na diaľkové ovládanie, ktoré pre vodiča prinášajú maximálne pohodlie najmä v nepriaznivom počasí. Aj tu sa však oplatí zamyslieť nad kombináciou napríklad s kódovaným spínačom – osobitne sa to týka garáží, ktoré sú spojené s dielňou a majiteľ si tam často ide po nejaký nástroj. Vtedy je dosť nepohodlné spamätať sa meter pred bránou a vracať sa po diaľkové ovládanie.

Brána ako taká je pomerne zraniteľným miestom aj z iného pohľadu: nie každý je zdatný šofér a stane sa, že sa do nej sem-tam „ťukne“. Ak nejde o devastačnú zrážku, zväčša postačí vymeniť na bráne jeden-dva diely; tie však treba objednať a zaplatiť, a tak je vhodné mať o možnostiach a cenovej hladine tohto riešenia aspoň približné informácie, na čo treba myslieť už pri samotnom výbere firmy, u ktorej si objednávame bránu. Ponúk je mnoho a tieto ceny sa pohybujú na pomerne širokej škále, preto cenové odlišnosti nie sú zanedbateľné. Malá nehoda je takto niekedy istou formou „preverenia“ kvality výrobku, ktorý sme si zaplatili.

Na záver treba ešte spomenúť estetickú stránku veci; kvôli zachovaniu dobrého vkusu nezaškodí brať do úvahy celkový výzor domu, pri ktorom bude garáž stáť. Niektoré štýly jednoducho nejdú dohromady a všetky farby taktiež nie - nový prvok je potrebné doladiť s citom, najmä ak naň bude výhľad z ulice. Rozhodne nie je zbytočnosťou nielen rešpektovať pôvodný plán domu, ale i poradiť sa napríklad s architektom, ktorý ako odborník ponúkne viacero alternatív, z ktorých si majiteľ môže vybrať tú najbližšiu jeho požiadavkám a predstavám.

 

 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Rekonštrukcia kúpeľne

Kúpeľňa je priestor, v ktorom netrávime počas dňa veľa času. Síce sa tam stretávame každé ráno a večer so svojou tvárou v zrkadle pri umývaní zubov, ale inak tejto miestnosti nevenujeme prílišnú pozornosť. Priestor pre našu fantáziu dávame skôr pri zariaďovaní obývačky, spálne či detskej izby. To isté často platí aj pri rekonštrukcii bytu či rodinného domu. Nuž, je to akási popoluška medzi miestnosťami, pričom jej postavenie by malo byť oveľa vyššie, ako by sa zdalo na prvý pohľad.Asi tým najväčším dôvodom prečo sa ľudia boja rekonštrukcie..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č...

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...