Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno.

Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. z Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb hovoriť o štyroch základných materiáloch, ktoré pohltili výstavbu našich príbytkov. Ide predovšetkým o keramickú pálenú hmotu, pórobetón, vrstvový panel, ktorý sa vyrába na báze betónu s ľahkými plnivami a vrstvené konštrukcie. Staršiu výstavbu bytov treba brať skôr ako komplexný problém a nie ako problém jednotlivých materiálov z ktorých boli staršie byty počas niekoľkých desaťročí stavané. Najväčší rozsah výstavby sa totiž v minulosti realizoval v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, kedy sa ročne stavalo približne 50.000 bytov ročne. Tieto byty sú vybudované predovšetkým veľkopanelovou technológiou. V tomto prevedení je na Slovensku asi 600.000 bytov, ktoré čakajú na urýchlenú obnovu.

Pálená tehla

Pálené murovacie materiály, či už plné pálené tehly a ľahčené dutinové tehly, dnes patria k najpoužívanejším materiálom vyrobeným z prírodnej suroviny. Vyznačujú sa pevnosťou, nosnosťou, tvarovou stálosťou, dobrou tepelnou akumuláciou a malým difúznym odporom. Pri plných pálených tehlách je nutné počítať s tepelnou izoláciou. Tehly sa vyrábajú vypaľovaním z ílov a tehliarskej hliny, z čoho plynie ich základná výhoda a tou sú bohaté ložiská suroviny nachádzajúci sa v prírode. Ich nízke ceny sú ovplyvnené aj polohami tehelní, ktoré sa stavajú v blízkosti zdroja a tým udržujú nízke náklady na výrobu. Požadované vlastnosti konečných produktov ako pevnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, objemová hustota, atď., ovplyvňujú výrobcovia precíznym percentuálnym zložením výrobných surovín, teplotou a dobou vypaľovania. Klasická pálená tehla má vysokú statickú nosnosť, ustálenú hmotnostnú vlhkosť 0,5 až 1,8 %, je nehorľavá, prepúšťa vodné pary a navyše má dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Tehla je teda vhodná nielen na výstavbu obvodových múrov ale aj vnútorných nosných a deliacich stien. Pretože tieto tehly majú rôzne vlastnosti, delia sa podľa spôsobu použitia do viacerých pevnostných tried označených pevnostnými značkami. Dierované tehly už pri hrúbke 380 mm majú dostatočný tepelný odpor, v prípade že sa použije tepelnoizolačná malta s omietkou v príslušnej hrúbke.

Pórobetón

Na výrobu pórobetónov sa používajú štyri základné druhy surovín, ku ktorým sa pridáva voda. Základné druhy surovín sú spojivo (vápno a cement, ktoré určujú druh pórobetónu), kremičité látky, plynotvorné a penotvorné látky a pomocné suroviny. Hlavným spojivom na výrobu pórobetónov je mleté pálené vápno. Používa sa čerstvé a nehasené, čo umožňuje využiť pri technologickom procese jeho hydratačné teplo. Kvalita vápna na výrobu pórobetónov je určená technickou normou STN EN 459-2. Táto norma existuje najmä preto, lebo jedným z najväčších problémov pri výrobe pórobetónov je nedostatočná a kolísavá kvalita vápna. Ako jeho ďalšia nevýhoda sa uvádza jeho vyššia nasiakavosť ako pri iných materiáloch. Kremičitý piesok na výrobu autoklávovaných pórobetónov môže mať rôzny pôvod. Na Slovensku sa používajú viate piesky. Môžu sa však uplatniť aj rôzne kremičité riečne či pieskovcové a iné piesky. Používané piesky nesmú mať zvýšenú ílovitosť, keďže väčšie množstvo ílu spomaľuje tuhnutie zmesí a znižuje pevnosť pórobetónu. V minulosti pórobetón obsahoval aj rádioaktívny prvok radón. Išlo o pórobetón, ktorý pochádzal z Čiech, ale v súčasnosti by sa tento druh pórobetónu na Slovensku nemal nachádzať.

Vrstvový betón

Tvarovkové murivo z ľahkých betónov je momentálne najviac používané stavivo na murovanie jednak nosných i obvodových múrov, ale aj priečok. Výhodou takéhoto muriva je homogénnosť vo všetkých smeroch a potrebná pevnosť, ľahká manipulácia a v neposlednom rade jednoduché zhotovenie drážok a rýh na osadenie inštalácií. Zásady pri murovaní udáva výrobca tým, či použijeme murivo s perom a drážkou alebo s rovnými čelami. Pri murive s perom a drážkou maltujeme len ložné škáry (dokonca len na hrúbku 2 až 3 mm), čím zjednodušujeme výrobu malty, čiže v konečnom dôsledku sa tým urýchľuje výstavba.

Vrstvená konštrukcia

Pod týmto názvom sa v stavebníctve označujú samonosné veľkoplošné stenové systémy alebo samonosné panelové dielce, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu a montáž, dielenské spracovanie a variabilitu podľa požiadaviek stavebníkov. Panely teda môžu byť vrstvené alebo oceľových rámoch s izoláciou.

Súčasná situácia pri použití materiálov

V súčasnosti ponúka trh veľké množstvo materiálov na výstavbu novostavieb a oproti minulosti sa stavebné materiály zmenili v technologických postupoch. Preto podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej PhD., je porovnávanie použitých materiálov v minulosti so súčasnými zbytočné. Podľa jej názoru sa pri súčasnej výstavbe novostavieb obzvlášť nepreferuje určitý druh materiálu a ako ďalej uvádza: „Dnes skôr hovoríme o tom, aké stavebné výrobky môžu byť ponúkané na našom stavebnom trhu a celý tento proces sa deje cez preukazovanie zhody materiálov. Posudzovanie kvality výrobkov podlieha zákonu o stavebných výrobkoch.“ Základnou normou pre dobrý stavebný materiál v súčasnosti je jeho statická bezpečnosť, protipožiarna ochrana, hygienické vlastnosti, užívateľská bezpečnosť, akustická ochrana a úspora energie. Dobrý stavebný materiál musí spĺňať týchto šesť vlastností.

Odolnosť stavebných materiálov sa dnes skúša podľa noriem a smernice Európskej únie č.89/106/ES. Podľa uvedenej smernice by samotná kvalita materiálu z ktorého je postavená novostavba by mala byť taká istá v Bratislave ako aj Bruseli, či inom meste Európskej únie. Zvyšok je už na osobnej preferencii toho ktorého materiálu budúceho vlastníka tej ktorej nehnuteľnosti. Medzi základné faktory preferencie konkrétneho stavebného materiálu patrí napríklad jeho trvalá udržateľnosť a odolnosť. Takže aj v dnešných časoch môžme povedať že medzi najpoužívanejšie a hlavne najpreferovanejšie stavebné materiály patrí keramická pálená tehla, ktorej kvalita a samozrejme že aj cena môže byť vyššia ako u ostatných materiálov. V prípade rodinných domov sa v súčasnosti podľa Sternovej využíva najmä klasická keramická pálená tehla - dierovaná, ďalej je to pórobetón, drevocementové tvarovky a samostatnou kapitolou sú drevostavby pri pasívnych domoch a dynamickejších budovách.

Oveľa dôležitejším faktorom ako preferencia materiálu z ktorého je novostavba postavená je podľa Sternovej zručnosť pracovníkov, ktorí danú novostavbu stavajú. „Dnes oproti minulosti máme rôzne materiály vysokej kvality, takže pracovať by s nimi mali ľudia s odborným vzdelaním. Kvalita nesmie byť len na strane materiálu, ale hlavne na strane robotníka ktorý s daným materiálom pracuje.“ V tejto súvislosti si každý z nás môže urobiť vlastný obraz o tom ako sa stavajú u nás novostavby. Stačí sa len niekedy prejsť okolo partie chlapov, ktorí tú ktorú novostavbu stavajú. Niekedy je to podhľad dobrý, ale niekedy je to pohľad, ktorý nie je hoden žiadneho komentára.

Viac informácií sa dozviete

v relácii  REALITY na TA3


 

Späť

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Nájomné byty v súčasnosti

Nájomné byty na Slovensku sú čímsi, čo nezapĺňa hlavné témy týkajúce sa realitných debát. V nich totiž predsa len panuje v našich končinách vplyv snáď už končiacej krízy a jej dopadov na ceny nehnuteľnosti. Pričom táto téma by si na Slovensku zaslúžila oveľa viac pozornosti ako má v súčasnosti. Nájomné byty sú totiž trendom, ktorý by mohol oživiť realitný segment a sprístupnil by bývanie, ktoré síce nie je „vo vlastnom“, ale určite by pomohlo mnohým nájsť si prístupnejšiu strechu nad hlavou.Ako sme už spomenuli hneď na začiatku, téma..

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať? Jozef Bednár, Bratislava Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Povinnosť prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo obvyklé užívanie Uvedená povinnosť prenajímateľa je upravená v § 664 OZ. K odovzdaniu predmetu nájmu nájomcovi by malo dôjsť v jeho celistvosti, teda naraz a s príslušenstvom veci. V súvislosti s nájmom bytov je osobitná právna úprava obsiahnutá v § 687 ods. 1 OZ. Pokiaľ by nedošlo k odovzdaniu predmetu nájmu, mnohí si myslia, že tým sa stáva nájomná zmluva neplatnou. Opak je však pravdou - neodovzdanie veci nespôsobuje neplatnosť nájomnej zmluvy. Ak nájomná..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..