Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno.

Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. z Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb hovoriť o štyroch základných materiáloch, ktoré pohltili výstavbu našich príbytkov. Ide predovšetkým o keramickú pálenú hmotu, pórobetón, vrstvový panel, ktorý sa vyrába na báze betónu s ľahkými plnivami a vrstvené konštrukcie. Staršiu výstavbu bytov treba brať skôr ako komplexný problém a nie ako problém jednotlivých materiálov z ktorých boli staršie byty počas niekoľkých desaťročí stavané. Najväčší rozsah výstavby sa totiž v minulosti realizoval v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, kedy sa ročne stavalo približne 50.000 bytov ročne. Tieto byty sú vybudované predovšetkým veľkopanelovou technológiou. V tomto prevedení je na Slovensku asi 600.000 bytov, ktoré čakajú na urýchlenú obnovu.

Pálená tehla

Pálené murovacie materiály, či už plné pálené tehly a ľahčené dutinové tehly, dnes patria k najpoužívanejším materiálom vyrobeným z prírodnej suroviny. Vyznačujú sa pevnosťou, nosnosťou, tvarovou stálosťou, dobrou tepelnou akumuláciou a malým difúznym odporom. Pri plných pálených tehlách je nutné počítať s tepelnou izoláciou. Tehly sa vyrábajú vypaľovaním z ílov a tehliarskej hliny, z čoho plynie ich základná výhoda a tou sú bohaté ložiská suroviny nachádzajúci sa v prírode. Ich nízke ceny sú ovplyvnené aj polohami tehelní, ktoré sa stavajú v blízkosti zdroja a tým udržujú nízke náklady na výrobu. Požadované vlastnosti konečných produktov ako pevnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, objemová hustota, atď., ovplyvňujú výrobcovia precíznym percentuálnym zložením výrobných surovín, teplotou a dobou vypaľovania. Klasická pálená tehla má vysokú statickú nosnosť, ustálenú hmotnostnú vlhkosť 0,5 až 1,8 %, je nehorľavá, prepúšťa vodné pary a navyše má dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Tehla je teda vhodná nielen na výstavbu obvodových múrov ale aj vnútorných nosných a deliacich stien. Pretože tieto tehly majú rôzne vlastnosti, delia sa podľa spôsobu použitia do viacerých pevnostných tried označených pevnostnými značkami. Dierované tehly už pri hrúbke 380 mm majú dostatočný tepelný odpor, v prípade že sa použije tepelnoizolačná malta s omietkou v príslušnej hrúbke.

Pórobetón

Na výrobu pórobetónov sa používajú štyri základné druhy surovín, ku ktorým sa pridáva voda. Základné druhy surovín sú spojivo (vápno a cement, ktoré určujú druh pórobetónu), kremičité látky, plynotvorné a penotvorné látky a pomocné suroviny. Hlavným spojivom na výrobu pórobetónov je mleté pálené vápno. Používa sa čerstvé a nehasené, čo umožňuje využiť pri technologickom procese jeho hydratačné teplo. Kvalita vápna na výrobu pórobetónov je určená technickou normou STN EN 459-2. Táto norma existuje najmä preto, lebo jedným z najväčších problémov pri výrobe pórobetónov je nedostatočná a kolísavá kvalita vápna. Ako jeho ďalšia nevýhoda sa uvádza jeho vyššia nasiakavosť ako pri iných materiáloch. Kremičitý piesok na výrobu autoklávovaných pórobetónov môže mať rôzny pôvod. Na Slovensku sa používajú viate piesky. Môžu sa však uplatniť aj rôzne kremičité riečne či pieskovcové a iné piesky. Používané piesky nesmú mať zvýšenú ílovitosť, keďže väčšie množstvo ílu spomaľuje tuhnutie zmesí a znižuje pevnosť pórobetónu. V minulosti pórobetón obsahoval aj rádioaktívny prvok radón. Išlo o pórobetón, ktorý pochádzal z Čiech, ale v súčasnosti by sa tento druh pórobetónu na Slovensku nemal nachádzať.

Vrstvový betón

Tvarovkové murivo z ľahkých betónov je momentálne najviac používané stavivo na murovanie jednak nosných i obvodových múrov, ale aj priečok. Výhodou takéhoto muriva je homogénnosť vo všetkých smeroch a potrebná pevnosť, ľahká manipulácia a v neposlednom rade jednoduché zhotovenie drážok a rýh na osadenie inštalácií. Zásady pri murovaní udáva výrobca tým, či použijeme murivo s perom a drážkou alebo s rovnými čelami. Pri murive s perom a drážkou maltujeme len ložné škáry (dokonca len na hrúbku 2 až 3 mm), čím zjednodušujeme výrobu malty, čiže v konečnom dôsledku sa tým urýchľuje výstavba.

Vrstvená konštrukcia

Pod týmto názvom sa v stavebníctve označujú samonosné veľkoplošné stenové systémy alebo samonosné panelové dielce, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu a montáž, dielenské spracovanie a variabilitu podľa požiadaviek stavebníkov. Panely teda môžu byť vrstvené alebo oceľových rámoch s izoláciou.

Súčasná situácia pri použití materiálov

V súčasnosti ponúka trh veľké množstvo materiálov na výstavbu novostavieb a oproti minulosti sa stavebné materiály zmenili v technologických postupoch. Preto podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej PhD., je porovnávanie použitých materiálov v minulosti so súčasnými zbytočné. Podľa jej názoru sa pri súčasnej výstavbe novostavieb obzvlášť nepreferuje určitý druh materiálu a ako ďalej uvádza: „Dnes skôr hovoríme o tom, aké stavebné výrobky môžu byť ponúkané na našom stavebnom trhu a celý tento proces sa deje cez preukazovanie zhody materiálov. Posudzovanie kvality výrobkov podlieha zákonu o stavebných výrobkoch.“ Základnou normou pre dobrý stavebný materiál v súčasnosti je jeho statická bezpečnosť, protipožiarna ochrana, hygienické vlastnosti, užívateľská bezpečnosť, akustická ochrana a úspora energie. Dobrý stavebný materiál musí spĺňať týchto šesť vlastností.

Odolnosť stavebných materiálov sa dnes skúša podľa noriem a smernice Európskej únie č.89/106/ES. Podľa uvedenej smernice by samotná kvalita materiálu z ktorého je postavená novostavba by mala byť taká istá v Bratislave ako aj Bruseli, či inom meste Európskej únie. Zvyšok je už na osobnej preferencii toho ktorého materiálu budúceho vlastníka tej ktorej nehnuteľnosti. Medzi základné faktory preferencie konkrétneho stavebného materiálu patrí napríklad jeho trvalá udržateľnosť a odolnosť. Takže aj v dnešných časoch môžme povedať že medzi najpoužívanejšie a hlavne najpreferovanejšie stavebné materiály patrí keramická pálená tehla, ktorej kvalita a samozrejme že aj cena môže byť vyššia ako u ostatných materiálov. V prípade rodinných domov sa v súčasnosti podľa Sternovej využíva najmä klasická keramická pálená tehla - dierovaná, ďalej je to pórobetón, drevocementové tvarovky a samostatnou kapitolou sú drevostavby pri pasívnych domoch a dynamickejších budovách.

Oveľa dôležitejším faktorom ako preferencia materiálu z ktorého je novostavba postavená je podľa Sternovej zručnosť pracovníkov, ktorí danú novostavbu stavajú. „Dnes oproti minulosti máme rôzne materiály vysokej kvality, takže pracovať by s nimi mali ľudia s odborným vzdelaním. Kvalita nesmie byť len na strane materiálu, ale hlavne na strane robotníka ktorý s daným materiálom pracuje.“ V tejto súvislosti si každý z nás môže urobiť vlastný obraz o tom ako sa stavajú u nás novostavby. Stačí sa len niekedy prejsť okolo partie chlapov, ktorí tú ktorú novostavbu stavajú. Niekedy je to podhľad dobrý, ale niekedy je to pohľad, ktorý nie je hoden žiadneho komentára.

Viac informácií sa dozviete

v relácii  REALITY na TA3


 

Späť

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Ako ušetriť na kúrení a zbytočne neplytvať teplom

 Pravidelná údržba tepelných zariadení zabezpečí spoľahlivú vykurovaciu sezónu. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, je potrebné vykonanie revízie a údržby tepelných zariadení pred jej začiatkom.  Rady ako zbytočne neplytvať teplomNajjednoduchším opatrením, ktoré môžu odberatelia urobiť sami, je vymeniť dlhé závesy a záclony kratšie, ktoré budú  siahať po parapetnú dosku. Keďže radiátory odovzdávajú teplo sálaním a prúdením, odstránením..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Prevod nehnuteľnosti na základe dedenia

V súvislosti s problematikou prechodu a prevodu nehnuteľností, najmä na základe dedenia, je nutné ozrejmiť teoretické pojmy niektorých základných ustanovení Občianskeho zákonníka, s ktorými sa v konkrétnych prípadoch každodenného života stretávame. V zásade sa dedičstvo nadobúda okamihom smrti poručiteľa § 406. Odvtedy môžu dedičia s dedičstvom zásadne nakladať. V tejto dispozičnej voľnosti sú však obmedzení tým, že na každé nakladanie z dedičstvom, ktoré presahuje rámec obvyklého hospodárenia, potrebujú súhlas súdu, a to až do skončenia..

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Povinnosť prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo obvyklé užívanie Uvedená povinnosť prenajímateľa je upravená v § 664 OZ. K odovzdaniu predmetu nájmu nájomcovi by malo dôjsť v jeho celistvosti, teda naraz a s príslušenstvom veci. V súvislosti s nájmom bytov je osobitná právna úprava obsiahnutá v § 687 ods. 1 OZ. Pokiaľ by nedošlo k odovzdaniu predmetu nájmu, mnohí si myslia, že tým sa stáva nájomná zmluva neplatnou. Opak je však pravdou - neodovzdanie veci nespôsobuje neplatnosť nájomnej zmluvy. Ak nájomná..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..