Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.

Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite pri jej konštrukcii na každý detail, pretože i to najmenšie opomenutie by sa vám mohlo následne vypomstiť. Jej konkrétna podoba musí totiž zohľadňovať nielen samotnú konštrukciu domu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa váš budúci príbytok bude nachádzať. Ak by ste sa rozhodli postaviť dom v kopcovitom teréne niekde v „rázovitej obci“ s plochou strechou, tak verte tomu, že aj pri použití tých najlepších materiálov by vaša dokončená stavba pôsobila v okolí ako päsť na oko. Správne dokončená strecha by teda mala byť kombináciou správne použitej konštrukcie, materiálov a vkusu. Čo sa týka samotnej vizualizácie striech, tak tie môžeme rozdeliť na dva základné tvary podľa ktorých rozdeľujeme „čiapku stavby“ na plochú alebo šikmú. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody.

Plochá strecha
Dalo by sa povedať, že plochá strecha bola hlavným hitom pri stavbe rodinných domov hlavne v 70. a 80. rokoch, keď nám začali takýmto spôsobom „kockatieť“ mestá a najmä obce. Ich vyššiu popularitu oproti šikmým strechám mala hlavne na svedomí ich cena. Po revolúcii sa síce šikmé strechy dostali viac do popredia, ale ich častou nevýhodov bola zle odvedená práca pri ich konštrukcii. Táto doba je ale už našťastie za nami a aj na poli šikmých striech sa dostala do poredia kvalita. Ak by ste sa rozhodli pre plochú strechu, tak jej realizácia je predovšetkým vhodnejšia do mestskej zástavby.
Za plochú strechu začíname považovať tú, ktorá má sklon do 10 stupňov. Pri jej výbere je aj v dnešnej dobe hlavným argumentom menšie vynaloženie finančných prostriedkov ako pri šikmej streche. V porovnaní so šikmou strechou má plochá strecha zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú tým pádom omnoho vyššie. Rýchlejšie opotrebovanie takejto strechy má na svedomí hlavne slnko. Na plochú strechu totiž dopadá viac priamych lúčov, čo sa prejaví zvýšením vplyvu škodlivého UV žiarenia. Výsledkom je teda rýchlejšie opotrebovanie a starnutie. Preto ak chcete svoj rodinný dom poňať ako viacgeneračné bývanie a chcete ho neskôr ponechať svojim deťom, mali by ste myslieť aj na túto stránku veci, aby vám vlastné deti, keď už vy nebudete na tomto svete pri spomienke na vás „nepoďakovali“ za rekonštrukčné práce, ktoré budú musieť vykonať na vami darovanom dome.
Plošné strechy sa rozdeľujú podľa počtu vrstiev ktoré majú. Z tohto pohľadu poznáme jedno, dvoj a viacplášťové plošné strechy. Jednoplášťová strecha je z ekonomického hľadiska najlacnejší variant. Taktiež sa nazýva aj teplou strechou. Tento názov je odvodený od toho, že medzi tepelnou izoláciou a povrchovou vodotesnou krytinou nie je žiadna vzduchová vrstva. Neprítomnosť vzduchovej vrstvy sa však môže niekedy prejaviť ako jej nevýhoda, pretože takýmto spôsobom sa môže v nej vyskytnúť kondenzácia vodnej pary. Preto ak by ste chceli využiť jednovrstvovú strechu, tak zvoľte radšej strechu inverznú. Pri jej konštrukcii sa len vymení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Pri tomto type konštrukcie musí byť použitá nenasiakavá tepelnoizolačná vrstva. Izolácia sa vtedy položí na základný betón a prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu, ktorý zabráni prepúšťaniu vody. Na záver sa tento typ strechy prikryje vrstvou textílie a zasype štrkom. Poviete si, čo robí na streche štrk? No, ten má predovšetkým za úlohu chrániť izoláciu pred vetrom. Týmto spôsobom inverzné strechy dosahujú dlhšiu životnosť, pretože sú vďaka svojej štruktúre odolné proti mechanickému poškodeniu. Dvojplášťová strecha je zasa zložená z horného a dolného plášťa, medzi ktorými sa nachádza odvetrávaná vzduchová vrstva. Jej základnou úlohou je zabránenie vytvárania kondenzácii pár z domácnosti. Zároveň by tento typ strechy mal v lete zabrániť prehriatiu vzduchu v dome, ktorý zapríčiňuje následné prehrievanie strechy. Ako sme už spomenuli, ploché strechy sú z ekonomického hľadiska menej náročné na stavbu. Ich ďalšou výhodou je v prípade potreby ľahší prístup a sú bezpečnejšie z hľadiska požiarnej ochrany. Vďaka moderným povlakovým materiálom môžu už niektoré rovné strechy slúžiť dokonca rovnako dlho ako strechy šikmé.

Šikmé strechy
Pri výbere šikmých striech sa výber možností ešte viac rozširuje. Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55 stupňov. Strechy nad 45 stupňov sa nazývajú strmé. Oproti plochým strechám sú šikmé strechy menej vystavované nepriazni počasia. To je hlavný dôvod, prečo je ich vonkajší plášť menej náročný na materiál. Medzi ich ďalšie výhody patrí aj priestor vytvorený realizáciou krovu, tzn. nosnými časťami strešnej konštrukcie. Návrh konštrukcie šikmej strechy je síce náročnejší na výpočty ako pri plochej streche, ale presnosť prvkov konštrukcie potom zaručuje kvalitný a stabilný základ. Bežným materiálom využívaným na stavbu krovov je drevo. Pri ich stavbe sa dá použiť aj kov, ale ten sa využíva pri budovách s väčšou plochou, takže pri stavbe bežného rodinného domu ho použiť nemusíte.
Po výstavbe krovov sa pokračuje inštaláciou tepelnoizolačných dosiek a hydroizoláciou, najčastejšie vo forme kvalitnej fólie. Po jej uložení sa začne s pribíjaním pozdĺžnych a priečnych strešných lát. Tie tvoria tzv. rošt, na ktorý sa potom ukladá strešná krytina. Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny. Nevýhodou sú finančné požiadavky na ich realizáciu. Keďže je stavba šikmej strechy náročnejšia ako pri plochej, musíte pri jej stavbe myslieť na každý detail. Ich zanedbanie je totiž hlavnou príčinou porúch. Medzi najčastejšie chyby pri konštrukcii šikmých striech patrí nedostatočné utesnenie hydroizolácie k povrchu fasády.Tá by sa mala končiť minimálne 15 cm nad poslednou konštrukčnou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltovaných pásov natavením priamo na kovové oplechovania, či ukončenia do strešných vpustov. Pri prelepovaní viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina, pre ktorú voda nemôže riadne odtekať zo strechy. Do „vejára“ častých porúch šikmých striech patrí kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie. Ďalej je to zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu. Pri eliminácii možných budúcich porúch nesmiete zabudnúť na vetrajúcu medzeru a jej dostatočnú šírku, alebo na chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie. Čo sa týka samotného tvaru šikmej strechy, tak jej najjednoduchšou formou je pultová strecha, ktorá má iba jednu šikmú rovinu. O čosi náročnejšiu na konštrukciu sa považuje sedlová strecha. Vnútorný priestor pultovej i sedlovej strechy je využiteľný po celej dĺžke traktu.
Častokrát sa pri šikmých strechách stretávame aj s názvom „valbová strecha“, čo je vlastne pozdĺžna sedlová strecha ukončená šikmým skosením, teda valbou. Jej konštrukcia je však oproti klasickej pultovej či sedlovej strechy náročnejšia čo do stavby, ale aj financií. Medzi ďalšie typy šikmých striech patrí aj tzv. stanová strecha. Tá ma zasa tvar ihlana so štvorcovým alebo pravidelne polygónovým pôdorysom. Jej výstavba je vhodná najmä na dominujúce izolované stavby, ako sú napr. veže. Ak by ste ju chceli použiť na rodinný dom, tak by ste dali okoliu najavo akurát to, že máte veľa peňazí a málo vkusu. V prípade, že by ste chceli využiť čo najefektívnejšie podkrovie, tak porozmýšĺajte nad manzartovou strechou. Pri jej konštrukcii sú spádové plochy zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná časť menší sklon. Pre svoju konštrukčnú zložitosť je tento druh strechy zriedkavejší ako strechy valbové alebo sedlové. Samozrejme, že v prípade šikmých striech sa jednotlivé tvary dajú prelínať do rôznych kombinácií a vzniknú vám z toho lomené sedlové strechy, motýlikové, či ďalšie druhy striech.
Ak už sa rozhodnete pre akýkoľvek druh strechy, tak si dajte záležať na kvalite materiálov ktoré na ňu dáte. Mnoho ľudí si nájde finančné prostriedky na peknú fasádu domu, či skrášlenie okolia rodinného domu a v prípade stavby strechy automaticky vyberá ten najlacnejší materiál, ktorý mu trh ponúka. Toto šetrenie sa však môže po čase vypomstiť a strecha, ktoré by mala chrániť obydlie celé generácia začne naraz štrajkovať. A tak peniaze, ktoré ste ušetrili na jej výstavbu, budete nechtiac „vrážať“ na jej rekonštrukciu, ktorá poriadne prevetrá váš rodinný rozpočet.


Viac sa dozviete v relácii Reality na televízii TA3

Späť

Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestáchSankcie za nedodržiavanie povinnostíÚrazy na zľadovatených chodníkochPrvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych..

Zelené a nízkoenergetické domy

Čo je zelený dom?Ako a kde stavať?Výstavba domuKde sme ušetriliSolárne domyPasívny solárny domAktívny solárny domIné ekologické materiály Nárast cien za energie, vyčerpateľnosť prírodných zdrojov či alarmujúci stav Zeme. Tieto a mnoho ďalších problémov núti spoločnosť hľadať nové technológie a ekologickejší materiál. S pojmom zelené a nízkoenergetické domy sa už stretol asi každý z vás, určite o nich aj niečo viete, ale bývať by ste v nich zatiaľ nechceli. Napriek nepopierateľným výhodám totiž ešte stále čelia tieto domy veľkej rade odmietavých..

Bývanie - relax - biznis

Spoločnosť Nadlan, a.s. člen skupiny Vara Group, prichádza na slovenský trh s novým polyfunkčným projektom, v ktorom spája možnosti bývania, práce a relaxácie. Z tohto spojenia vyplýva aj jeho názov, 3nity. Symbolika je znázornená aj v samotnom projekte, ktorý sa v podobe troch veží týči do výšky sto metrov.Polyfunkčný komplex 3nity je moderný, luxusný bytový dom v centre mesta, obklopený zeleňou, disponujúci aj vlastnými zelenými plochami v objekte. Investor, skúsená spoločnosť s medzinárodnými výsledkami i referenciami, pri výbere lokality Mlynské Nivy..

Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní..

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal..

Spotrebiteľské zmluvy a otázka zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti

Novelizácia Občianskeho zákonníka účinná od 1. januára 2008 vykonaná na základe zákona č. 568/2007 Z. z., ktorý zmenil a doplnil okrem iných zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka" alebo len „novela") sa dotkla aj obsahu právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov a v ktorých..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..