Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.

Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite pri jej konštrukcii na každý detail, pretože i to najmenšie opomenutie by sa vám mohlo následne vypomstiť. Jej konkrétna podoba musí totiž zohľadňovať nielen samotnú konštrukciu domu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa váš budúci príbytok bude nachádzať. Ak by ste sa rozhodli postaviť dom v kopcovitom teréne niekde v „rázovitej obci“ s plochou strechou, tak verte tomu, že aj pri použití tých najlepších materiálov by vaša dokončená stavba pôsobila v okolí ako päsť na oko. Správne dokončená strecha by teda mala byť kombináciou správne použitej konštrukcie, materiálov a vkusu. Čo sa týka samotnej vizualizácie striech, tak tie môžeme rozdeliť na dva základné tvary podľa ktorých rozdeľujeme „čiapku stavby“ na plochú alebo šikmú. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody.

Plochá strecha
Dalo by sa povedať, že plochá strecha bola hlavným hitom pri stavbe rodinných domov hlavne v 70. a 80. rokoch, keď nám začali takýmto spôsobom „kockatieť“ mestá a najmä obce. Ich vyššiu popularitu oproti šikmým strechám mala hlavne na svedomí ich cena. Po revolúcii sa síce šikmé strechy dostali viac do popredia, ale ich častou nevýhodov bola zle odvedená práca pri ich konštrukcii. Táto doba je ale už našťastie za nami a aj na poli šikmých striech sa dostala do poredia kvalita. Ak by ste sa rozhodli pre plochú strechu, tak jej realizácia je predovšetkým vhodnejšia do mestskej zástavby.
Za plochú strechu začíname považovať tú, ktorá má sklon do 10 stupňov. Pri jej výbere je aj v dnešnej dobe hlavným argumentom menšie vynaloženie finančných prostriedkov ako pri šikmej streche. V porovnaní so šikmou strechou má plochá strecha zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú tým pádom omnoho vyššie. Rýchlejšie opotrebovanie takejto strechy má na svedomí hlavne slnko. Na plochú strechu totiž dopadá viac priamych lúčov, čo sa prejaví zvýšením vplyvu škodlivého UV žiarenia. Výsledkom je teda rýchlejšie opotrebovanie a starnutie. Preto ak chcete svoj rodinný dom poňať ako viacgeneračné bývanie a chcete ho neskôr ponechať svojim deťom, mali by ste myslieť aj na túto stránku veci, aby vám vlastné deti, keď už vy nebudete na tomto svete pri spomienke na vás „nepoďakovali“ za rekonštrukčné práce, ktoré budú musieť vykonať na vami darovanom dome.
Plošné strechy sa rozdeľujú podľa počtu vrstiev ktoré majú. Z tohto pohľadu poznáme jedno, dvoj a viacplášťové plošné strechy. Jednoplášťová strecha je z ekonomického hľadiska najlacnejší variant. Taktiež sa nazýva aj teplou strechou. Tento názov je odvodený od toho, že medzi tepelnou izoláciou a povrchovou vodotesnou krytinou nie je žiadna vzduchová vrstva. Neprítomnosť vzduchovej vrstvy sa však môže niekedy prejaviť ako jej nevýhoda, pretože takýmto spôsobom sa môže v nej vyskytnúť kondenzácia vodnej pary. Preto ak by ste chceli využiť jednovrstvovú strechu, tak zvoľte radšej strechu inverznú. Pri jej konštrukcii sa len vymení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Pri tomto type konštrukcie musí byť použitá nenasiakavá tepelnoizolačná vrstva. Izolácia sa vtedy položí na základný betón a prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu, ktorý zabráni prepúšťaniu vody. Na záver sa tento typ strechy prikryje vrstvou textílie a zasype štrkom. Poviete si, čo robí na streche štrk? No, ten má predovšetkým za úlohu chrániť izoláciu pred vetrom. Týmto spôsobom inverzné strechy dosahujú dlhšiu životnosť, pretože sú vďaka svojej štruktúre odolné proti mechanickému poškodeniu. Dvojplášťová strecha je zasa zložená z horného a dolného plášťa, medzi ktorými sa nachádza odvetrávaná vzduchová vrstva. Jej základnou úlohou je zabránenie vytvárania kondenzácii pár z domácnosti. Zároveň by tento typ strechy mal v lete zabrániť prehriatiu vzduchu v dome, ktorý zapríčiňuje následné prehrievanie strechy. Ako sme už spomenuli, ploché strechy sú z ekonomického hľadiska menej náročné na stavbu. Ich ďalšou výhodou je v prípade potreby ľahší prístup a sú bezpečnejšie z hľadiska požiarnej ochrany. Vďaka moderným povlakovým materiálom môžu už niektoré rovné strechy slúžiť dokonca rovnako dlho ako strechy šikmé.

Šikmé strechy
Pri výbere šikmých striech sa výber možností ešte viac rozširuje. Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55 stupňov. Strechy nad 45 stupňov sa nazývajú strmé. Oproti plochým strechám sú šikmé strechy menej vystavované nepriazni počasia. To je hlavný dôvod, prečo je ich vonkajší plášť menej náročný na materiál. Medzi ich ďalšie výhody patrí aj priestor vytvorený realizáciou krovu, tzn. nosnými časťami strešnej konštrukcie. Návrh konštrukcie šikmej strechy je síce náročnejší na výpočty ako pri plochej streche, ale presnosť prvkov konštrukcie potom zaručuje kvalitný a stabilný základ. Bežným materiálom využívaným na stavbu krovov je drevo. Pri ich stavbe sa dá použiť aj kov, ale ten sa využíva pri budovách s väčšou plochou, takže pri stavbe bežného rodinného domu ho použiť nemusíte.
Po výstavbe krovov sa pokračuje inštaláciou tepelnoizolačných dosiek a hydroizoláciou, najčastejšie vo forme kvalitnej fólie. Po jej uložení sa začne s pribíjaním pozdĺžnych a priečnych strešných lát. Tie tvoria tzv. rošt, na ktorý sa potom ukladá strešná krytina. Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny. Nevýhodou sú finančné požiadavky na ich realizáciu. Keďže je stavba šikmej strechy náročnejšia ako pri plochej, musíte pri jej stavbe myslieť na každý detail. Ich zanedbanie je totiž hlavnou príčinou porúch. Medzi najčastejšie chyby pri konštrukcii šikmých striech patrí nedostatočné utesnenie hydroizolácie k povrchu fasády.Tá by sa mala končiť minimálne 15 cm nad poslednou konštrukčnou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltovaných pásov natavením priamo na kovové oplechovania, či ukončenia do strešných vpustov. Pri prelepovaní viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina, pre ktorú voda nemôže riadne odtekať zo strechy. Do „vejára“ častých porúch šikmých striech patrí kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie. Ďalej je to zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu. Pri eliminácii možných budúcich porúch nesmiete zabudnúť na vetrajúcu medzeru a jej dostatočnú šírku, alebo na chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie. Čo sa týka samotného tvaru šikmej strechy, tak jej najjednoduchšou formou je pultová strecha, ktorá má iba jednu šikmú rovinu. O čosi náročnejšiu na konštrukciu sa považuje sedlová strecha. Vnútorný priestor pultovej i sedlovej strechy je využiteľný po celej dĺžke traktu.
Častokrát sa pri šikmých strechách stretávame aj s názvom „valbová strecha“, čo je vlastne pozdĺžna sedlová strecha ukončená šikmým skosením, teda valbou. Jej konštrukcia je však oproti klasickej pultovej či sedlovej strechy náročnejšia čo do stavby, ale aj financií. Medzi ďalšie typy šikmých striech patrí aj tzv. stanová strecha. Tá ma zasa tvar ihlana so štvorcovým alebo pravidelne polygónovým pôdorysom. Jej výstavba je vhodná najmä na dominujúce izolované stavby, ako sú napr. veže. Ak by ste ju chceli použiť na rodinný dom, tak by ste dali okoliu najavo akurát to, že máte veľa peňazí a málo vkusu. V prípade, že by ste chceli využiť čo najefektívnejšie podkrovie, tak porozmýšĺajte nad manzartovou strechou. Pri jej konštrukcii sú spádové plochy zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná časť menší sklon. Pre svoju konštrukčnú zložitosť je tento druh strechy zriedkavejší ako strechy valbové alebo sedlové. Samozrejme, že v prípade šikmých striech sa jednotlivé tvary dajú prelínať do rôznych kombinácií a vzniknú vám z toho lomené sedlové strechy, motýlikové, či ďalšie druhy striech.
Ak už sa rozhodnete pre akýkoľvek druh strechy, tak si dajte záležať na kvalite materiálov ktoré na ňu dáte. Mnoho ľudí si nájde finančné prostriedky na peknú fasádu domu, či skrášlenie okolia rodinného domu a v prípade stavby strechy automaticky vyberá ten najlacnejší materiál, ktorý mu trh ponúka. Toto šetrenie sa však môže po čase vypomstiť a strecha, ktoré by mala chrániť obydlie celé generácia začne naraz štrajkovať. A tak peniaze, ktoré ste ušetrili na jej výstavbu, budete nechtiac „vrážať“ na jej rekonštrukciu, ktorá poriadne prevetrá váš rodinný rozpočet.


Viac sa dozviete v relácii Reality na televízii TA3

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Predaj apartmánov na zimnú dovolenku

Praskajúci oheň v krbe, zimná lyžovačka pod oknom, to je hádam sen každého, kto má v obľube zimné dovolenky v zasneženej prírode. V poslednom období sa na Slovensku stala doslova módna kúpa apartmánových domov po väčšinou vo vysokohorských lyžiarskych strediskách. V porovnaní s ostatnými typmi nehnuteľností spájajú v sebe niekoľko výhod. V prvom rade sú výhodnou investíciou, pre tých, ktorí radi vidia svoje peniaze rásť. Ich prenájom počas obdobia, kedy ich práve neobývate, vám môže vyniesť pár tisícok navrch. No v neposlednom rade im nemožno uprieť,..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..