Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.

Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite pri jej konštrukcii na každý detail, pretože i to najmenšie opomenutie by sa vám mohlo následne vypomstiť. Jej konkrétna podoba musí totiž zohľadňovať nielen samotnú konštrukciu domu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa váš budúci príbytok bude nachádzať. Ak by ste sa rozhodli postaviť dom v kopcovitom teréne niekde v „rázovitej obci“ s plochou strechou, tak verte tomu, že aj pri použití tých najlepších materiálov by vaša dokončená stavba pôsobila v okolí ako päsť na oko. Správne dokončená strecha by teda mala byť kombináciou správne použitej konštrukcie, materiálov a vkusu. Čo sa týka samotnej vizualizácie striech, tak tie môžeme rozdeliť na dva základné tvary podľa ktorých rozdeľujeme „čiapku stavby“ na plochú alebo šikmú. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody.

Plochá strecha
Dalo by sa povedať, že plochá strecha bola hlavným hitom pri stavbe rodinných domov hlavne v 70. a 80. rokoch, keď nám začali takýmto spôsobom „kockatieť“ mestá a najmä obce. Ich vyššiu popularitu oproti šikmým strechám mala hlavne na svedomí ich cena. Po revolúcii sa síce šikmé strechy dostali viac do popredia, ale ich častou nevýhodov bola zle odvedená práca pri ich konštrukcii. Táto doba je ale už našťastie za nami a aj na poli šikmých striech sa dostala do poredia kvalita. Ak by ste sa rozhodli pre plochú strechu, tak jej realizácia je predovšetkým vhodnejšia do mestskej zástavby.
Za plochú strechu začíname považovať tú, ktorá má sklon do 10 stupňov. Pri jej výbere je aj v dnešnej dobe hlavným argumentom menšie vynaloženie finančných prostriedkov ako pri šikmej streche. V porovnaní so šikmou strechou má plochá strecha zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú tým pádom omnoho vyššie. Rýchlejšie opotrebovanie takejto strechy má na svedomí hlavne slnko. Na plochú strechu totiž dopadá viac priamych lúčov, čo sa prejaví zvýšením vplyvu škodlivého UV žiarenia. Výsledkom je teda rýchlejšie opotrebovanie a starnutie. Preto ak chcete svoj rodinný dom poňať ako viacgeneračné bývanie a chcete ho neskôr ponechať svojim deťom, mali by ste myslieť aj na túto stránku veci, aby vám vlastné deti, keď už vy nebudete na tomto svete pri spomienke na vás „nepoďakovali“ za rekonštrukčné práce, ktoré budú musieť vykonať na vami darovanom dome.
Plošné strechy sa rozdeľujú podľa počtu vrstiev ktoré majú. Z tohto pohľadu poznáme jedno, dvoj a viacplášťové plošné strechy. Jednoplášťová strecha je z ekonomického hľadiska najlacnejší variant. Taktiež sa nazýva aj teplou strechou. Tento názov je odvodený od toho, že medzi tepelnou izoláciou a povrchovou vodotesnou krytinou nie je žiadna vzduchová vrstva. Neprítomnosť vzduchovej vrstvy sa však môže niekedy prejaviť ako jej nevýhoda, pretože takýmto spôsobom sa môže v nej vyskytnúť kondenzácia vodnej pary. Preto ak by ste chceli využiť jednovrstvovú strechu, tak zvoľte radšej strechu inverznú. Pri jej konštrukcii sa len vymení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Pri tomto type konštrukcie musí byť použitá nenasiakavá tepelnoizolačná vrstva. Izolácia sa vtedy položí na základný betón a prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu, ktorý zabráni prepúšťaniu vody. Na záver sa tento typ strechy prikryje vrstvou textílie a zasype štrkom. Poviete si, čo robí na streche štrk? No, ten má predovšetkým za úlohu chrániť izoláciu pred vetrom. Týmto spôsobom inverzné strechy dosahujú dlhšiu životnosť, pretože sú vďaka svojej štruktúre odolné proti mechanickému poškodeniu. Dvojplášťová strecha je zasa zložená z horného a dolného plášťa, medzi ktorými sa nachádza odvetrávaná vzduchová vrstva. Jej základnou úlohou je zabránenie vytvárania kondenzácii pár z domácnosti. Zároveň by tento typ strechy mal v lete zabrániť prehriatiu vzduchu v dome, ktorý zapríčiňuje následné prehrievanie strechy. Ako sme už spomenuli, ploché strechy sú z ekonomického hľadiska menej náročné na stavbu. Ich ďalšou výhodou je v prípade potreby ľahší prístup a sú bezpečnejšie z hľadiska požiarnej ochrany. Vďaka moderným povlakovým materiálom môžu už niektoré rovné strechy slúžiť dokonca rovnako dlho ako strechy šikmé.

Šikmé strechy
Pri výbere šikmých striech sa výber možností ešte viac rozširuje. Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55 stupňov. Strechy nad 45 stupňov sa nazývajú strmé. Oproti plochým strechám sú šikmé strechy menej vystavované nepriazni počasia. To je hlavný dôvod, prečo je ich vonkajší plášť menej náročný na materiál. Medzi ich ďalšie výhody patrí aj priestor vytvorený realizáciou krovu, tzn. nosnými časťami strešnej konštrukcie. Návrh konštrukcie šikmej strechy je síce náročnejší na výpočty ako pri plochej streche, ale presnosť prvkov konštrukcie potom zaručuje kvalitný a stabilný základ. Bežným materiálom využívaným na stavbu krovov je drevo. Pri ich stavbe sa dá použiť aj kov, ale ten sa využíva pri budovách s väčšou plochou, takže pri stavbe bežného rodinného domu ho použiť nemusíte.
Po výstavbe krovov sa pokračuje inštaláciou tepelnoizolačných dosiek a hydroizoláciou, najčastejšie vo forme kvalitnej fólie. Po jej uložení sa začne s pribíjaním pozdĺžnych a priečnych strešných lát. Tie tvoria tzv. rošt, na ktorý sa potom ukladá strešná krytina. Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny. Nevýhodou sú finančné požiadavky na ich realizáciu. Keďže je stavba šikmej strechy náročnejšia ako pri plochej, musíte pri jej stavbe myslieť na každý detail. Ich zanedbanie je totiž hlavnou príčinou porúch. Medzi najčastejšie chyby pri konštrukcii šikmých striech patrí nedostatočné utesnenie hydroizolácie k povrchu fasády.Tá by sa mala končiť minimálne 15 cm nad poslednou konštrukčnou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltovaných pásov natavením priamo na kovové oplechovania, či ukončenia do strešných vpustov. Pri prelepovaní viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina, pre ktorú voda nemôže riadne odtekať zo strechy. Do „vejára“ častých porúch šikmých striech patrí kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie. Ďalej je to zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu. Pri eliminácii možných budúcich porúch nesmiete zabudnúť na vetrajúcu medzeru a jej dostatočnú šírku, alebo na chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie. Čo sa týka samotného tvaru šikmej strechy, tak jej najjednoduchšou formou je pultová strecha, ktorá má iba jednu šikmú rovinu. O čosi náročnejšiu na konštrukciu sa považuje sedlová strecha. Vnútorný priestor pultovej i sedlovej strechy je využiteľný po celej dĺžke traktu.
Častokrát sa pri šikmých strechách stretávame aj s názvom „valbová strecha“, čo je vlastne pozdĺžna sedlová strecha ukončená šikmým skosením, teda valbou. Jej konštrukcia je však oproti klasickej pultovej či sedlovej strechy náročnejšia čo do stavby, ale aj financií. Medzi ďalšie typy šikmých striech patrí aj tzv. stanová strecha. Tá ma zasa tvar ihlana so štvorcovým alebo pravidelne polygónovým pôdorysom. Jej výstavba je vhodná najmä na dominujúce izolované stavby, ako sú napr. veže. Ak by ste ju chceli použiť na rodinný dom, tak by ste dali okoliu najavo akurát to, že máte veľa peňazí a málo vkusu. V prípade, že by ste chceli využiť čo najefektívnejšie podkrovie, tak porozmýšĺajte nad manzartovou strechou. Pri jej konštrukcii sú spádové plochy zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná časť menší sklon. Pre svoju konštrukčnú zložitosť je tento druh strechy zriedkavejší ako strechy valbové alebo sedlové. Samozrejme, že v prípade šikmých striech sa jednotlivé tvary dajú prelínať do rôznych kombinácií a vzniknú vám z toho lomené sedlové strechy, motýlikové, či ďalšie druhy striech.
Ak už sa rozhodnete pre akýkoľvek druh strechy, tak si dajte záležať na kvalite materiálov ktoré na ňu dáte. Mnoho ľudí si nájde finančné prostriedky na peknú fasádu domu, či skrášlenie okolia rodinného domu a v prípade stavby strechy automaticky vyberá ten najlacnejší materiál, ktorý mu trh ponúka. Toto šetrenie sa však môže po čase vypomstiť a strecha, ktoré by mala chrániť obydlie celé generácia začne naraz štrajkovať. A tak peniaze, ktoré ste ušetrili na jej výstavbu, budete nechtiac „vrážať“ na jej rekonštrukciu, ktorá poriadne prevetrá váš rodinný rozpočet.


Viac sa dozviete v relácii Reality na televízii TA3

Späť

Apartmány pri mori

 „Počas letných prázdnin, ale aj pár mesiacov pred nimi značné množstvo realitných kancelárií dáva do pozornosti nie len klasickú kúpu nehnuteľnosti, ale do popredia sa dostáva pre Slovákov ponuka kúpy apartmánov v zahraničí. A tak veľa našincov už svoje letné dovolenky neplánuje cez cestovné kancelárie, ale rovno rozmýšľajú nad kúpou vlastnej nehnuteľnosti pri mori. Medzi najobľúbenejšie krajiny pre letný domov sa tak pre mnoho Slovákov stávajú destinácie v Chorvátsku či Bulharsku.“Čo na tom apartmáne jeAk si mnohí vybavia more a piesočnú..

Zvláštny duch podkrovia

 Ako vystaviť podkrovie?Od čoho závisí konečná podoba?Typy striechPodlaha v podkrovíZaizolujte dôkladneVykurovanie a teplá vodaMateriály na výstavbuHrajte sa so svetlomSvetlo prenikajúce cez štítyHra s tieňom, farbami a drevom Kto už v podkroví býval, pozná ten neopísateľný pocit slobody, nekonvenčnosti a tajomna, plný svetla a priestoru. Akoby tam zastal čas a človek tam nepatril ani do neba, ani na zem. Podkrovie vonkoncom nemusí a ani neslúži výhradne na bývanie. Jeho definícia môže byť niekedy odlišná či celkom výnimočná. Niekto si tam suší vypraté..

Čo treba urobiť pred nasťahovaním do novopostaveného rodinného domu

Sťahovanie do novopostaveného rodinného domu so sebou prináša radosti a očakávania. Každý majiteľ nového domu sa teší, že si splní svoje želania a predstavy o dokonalom bývaní. No na druhej strane prináša sťahovanie aj niekoľko povinností a starostí so zariaďovaním a presunom starej domácnosti do novej. Keď si odmyslíme náročné sťahovanie, ktoré pozostáva s prenášania plných škatúľ niekedy aj nepotrebných vecí, s ktorými sa nevieme rozlúčiť, zostane nám ešte niekoľko základných povinností, bez ktorých by sme si komfort nového domova užívali..

Bývanie rozvedeného manžela - otázniky nad družstevnými bytmi

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám právo na polovicu bytu, ktorý na mňa a moju manželku (sme v rozvodovom konaní) prepísala svokra po našom sobáši. Jedná sa o družstevný byt, ktorý nie je ešte vo vlastníctve, sme tam len členmi družstva. Rastislav K., Rimavská Sobota Družstevným bytom sa rozumie byt, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, je prenajatý členovi družstva alebo ktorý je v spoločnom nájme manželov, pričom aspoň jeden z manželov je členom družstva. Tak ustanovuje rozsudok Najvyššieho súdu S SR, sp. zn. 5 Cdo 107/2000 z 30.1.2001...

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Právne postavenie a zodpovednosť súdneho exekútora

 Dobrý deň. Potrebujem odbornú radu. Pred dvomi rokmi som obdržala od exekútora upovedomenie o začatí exekúcie, proti čomu som podala námietky. Ako som sa informovala, o námietkach súd do teraz však nerozhodol a exekútor zriadil na môj dom záložné právo, stiahol z môjho účtu peniaze, a naďalej ho zablokoval. Cítim sa týmto jeho konaním ukrivdená, uškodil mi. Okrem toho o námietkach nie je stále rozhodnuté, námietky sú dôvodné - samotné súdne rozhodnutie je mylné a ja by som ani nemala byť účastníkom exekúcie. Ďakujem za vašu pomoc.Miloslava H.,..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..

Ceny nehnuteľností