Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza elektrické vedenie a kabeláž verejného osvetlenia. Na dotknutej časti je dokonca hlavný a jediný vstup na môj ostatný pozemok. Tvrdím, že táto časť pozemku patrí mne, nakoľko bola vydržaná už mojimi predkami. Môžete mi prosím poradiť? Ďakujem.

Miroslav K., Bratislava

Pán Miroslav. Moja odpoveď bude korešpondovať so všeobecnými skutočnosťami, ktoré vo svojom dotaze uvádzate. S dispozíciou príslušnej dokumentácie by samozrejme bolo možné vám poskytnúť komplexnejšiu informáciu.

Vydržanie

Vydržanie je derivatívnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v danom prípade nehnuteľnosti. Predpokladom na vydržanie je existencia predmetu spôsobilého na vydržanie - teda napr. pozemok, musí ísť o oprávnenú držbu - kedy držiteľ - osoba užívajúca vec je vnútorne uzrozumená, že vec patrí jej a takým spôsobom sa aj o ňu stará. Nie je si teda vedomá, že by vec patrila niekomu inému. Ďalej sa vyžaduje existencia nepretržitej držby - na vydržanie nehnuteľnej veci zákon vyžaduje nepretržitú držbu desať rokov. O oprávnenú držbu nejde v prípade, ak niekto násilím vylúči z vlastníctva inú osobu (napr. jeden z manželov zabráni vstupu do spoločného domu druhému manželovi a tým ho vylúči z užívanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak tvrdíte, že sporný pozemok, ste vy, príp. vaši predkovia mali vydržať, túto skutočnosť musíte preukázať.

Notárska zápisnica o vydržaní

Notár vám osvedčí nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, ak je vydržanie nesporné, vo forme notárskej zápisnice. Zápisnica musí obsahovať vyhlásenie vydržateľa o zákonných podmienkach vydržania, ďalej by malo byť jej súčasťou vyhlásenie dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a obecného úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, že k vzniku vlastníckeho práva vydržateľom nie sú výhrady alebo že na sporný pozemok neboli uplatnené reštitučné nároky. Tiež treba uviesť dôkazy preukazujúce osvedčované skutočnosti. V obdobnej záležitosti by sa mal vyjadriť aj Slovenský pozemkový fond.

Podnet na prokuratúru

Za zváženie stojí možnosť podať písomný podnet vo veci porušenia zákona na príslušnú prokuratúru, ktorá má chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Jedným z oprávnení prokurátora je možnosť podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania. Ak návrh na začatie súdneho procesu nepodá prokurátor, môže z titulu svojej pôsobnosti vstúpiť do vami iniciovaného súdneho konania. Ustanovuje tak § 19 ods. 2 písm. b zákona o prokuratúre.

Určenie vlastníckeho práva žalobou

Podanie podnetu na prokuratúru nevylučuje vaše právo obrátiť sa na súd prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, v rámci ktorej je nevyhnutné podrobne opísať skutkový stav a náležite preukázať všetkými relevantnými a dostupnými dôkazmi, že sporná nehnuteľnosť patrí vám. Ďalej je už na súde, ako sa s vašimi tvrdeniami a predloženými či navrhnutými dôkazmi vysporiada. Nakoľko sa pri určovaní vlastníckych práv jedná o náročnú vec vyžadujúcu si odborné zručnosti, iste by som kontaktoval za účelom pomoci právnika.

Zákon o energetike - ochranné pásmo na spornom pozemku

Keďže uvádzate, že na spornom pozemku by sa mala nachádzať kabeláž a elektrické rozvody verejného osvetlenia, príp. zariadenia elektrární, na danú oblasť sa vzťahuje režim ochranného pásma upravený v § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov. Zjednodušene povedané, veľa sa na danom pozemku robiť nedá - každý ako jeho vlastník je obmedzený spomenutým ustanovením zákona o energetike, pretože ochranné pásmo nad vonkajším elektrickým nadzemným vedením predstavu je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Nesmú sa tu napr. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, či vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vzhľadom na túto skutočnosť by bolo snáď najschodnejšie, ak sa nepreukáže porušenie zákona, dohodnúť sa s vlastníkom predmetného pozemku na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - právo prechodu. Dohoda je vždy rozumnejšou a schodnejšou cestou ako vynaloženie času, energie a financií na zdĺhavé súdne konanie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Apartmány pri mori

 „Počas letných prázdnin, ale aj pár mesiacov pred nimi značné množstvo realitných kancelárií dáva do pozornosti nie len klasickú kúpu nehnuteľnosti, ale do popredia sa dostáva pre Slovákov ponuka kúpy apartmánov v zahraničí. A tak veľa našincov už svoje letné dovolenky neplánuje cez cestovné kancelárie, ale rovno rozmýšľajú nad kúpou vlastnej nehnuteľnosti pri mori. Medzi najobľúbenejšie krajiny pre letný domov sa tak pre mnoho Slovákov stávajú destinácie v Chorvátsku či Bulharsku.“Čo na tom apartmáne jeAk si mnohí vybavia more a piesočnú..

Predaj apartmánov na zimnú dovolenku

Praskajúci oheň v krbe, zimná lyžovačka pod oknom, to je hádam sen každého, kto má v obľube zimné dovolenky v zasneženej prírode. V poslednom období sa na Slovensku stala doslova módna kúpa apartmánových domov po väčšinou vo vysokohorských lyžiarskych strediskách. V porovnaní s ostatnými typmi nehnuteľností spájajú v sebe niekoľko výhod. V prvom rade sú výhodnou investíciou, pre tých, ktorí radi vidia svoje peniaze rásť. Ich prenájom počas obdobia, kedy ich práve neobývate, vám môže vyniesť pár tisícok navrch. No v neposlednom rade im nemožno uprieť,..

Feng šuej, imidž či pravdivá vec?

Každý z nás by sa chcel vo svojom príbytku cítiť príjemne a zároveň zosúladený s priestorom, v ktorom žije. Aby si sme si tento cieľ naplnili, spájame v bývaní čoraz viac praktické veci s tými duchovnými. Asi najznámejší fenomén v tejto oblasti, kde sa spája duchovno s prostredím v ktorom bývame je Feng šuej. Je to starobylé čínske učenie, ktoré naznačuje čo má človek robiť, aby žil v súlade so silami prírody. Nie je len o tom ako si máme zariadiť izbu či byt, ale má aj oveľa širší záber. Učenie Feng šuej sa netýka len samotného „usporiadania..

Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?Božena R., NitraKeďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje..

Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľoviPlatba na sprostredkovanie a kúpuS priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..