Nehnuteľnosti a byty v roku 2023, vývoj cien bytov v posledných rokoch

Trh Nehnuteľností sa sa v roku 2023 mení z trhu predávajúceho na trh kupujúceho, potom čo ponuka začala presahovať dopyt. Ceny nehnuteľností na bývanie na meter štvorcový v roku 2023 klesli v priemere na Slovensku pod 2 500 € / m2. Po prudkom náraste za posledné 3 roky, kedy v roku 2020 tieto priemerné ceny rástli vyše 10% a v rokoch 2021 a 2022 dokonca vyše 20% sa ceny stabilizovali a v 2. polroku 2022 mierne klesli.

Zdroj: trh.sk https://www.trh.sk/statistiky-cien-nehnutelnosti/slovensko.htm

Rast od roku 2020 bol spôsobený niekoľkými faktormi, ako je silná ekonomika, nízke úrokové sadzby a zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach a to vo veľkej miere investičným sentimentom s očakávaním výhodného uloženia peňazí s vysokým rastom v porovnaní s úložkami v banke a dlhopismi. V posledných rokoch sa slovenskej ekonomike darilo, s nízkymi mierami nezamestnanosti a stabilným rastom HDP. To viedlo k zvýšeniu spotrebiteľskej dôvery a zvýšeniu dopytu po nehnuteľnostiach pri nízkej úrokovej miere bezrizikových investícii. Navyše, nízke úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch uľahčovali ľuďom získavať dodatočné zdroje a investovať do realít. Nájomné sa dlhodobo držalo na stabilnej úrovni, čo spolu so zhodnotením investécie vysoko prekračovalo platené úroky na úveroch a dokonca často pokrylo celú splácanú istinu. To viedlo k zvýšeniu dopytu po bývaní, najmä v hlavnom meste Bratislave. Napriek celkovému trendu rastúcich cien sú na Slovensku niektoré oblasti, kde ceny zostali relatívne stabilné. Napríklad v menších mestách a vidieckych oblastiach sa ceny nezvyšujú tak rýchlo ako v mestách. To môže byť pripisované nižšiemu dopytu po nehnuteľnostiach v týchto oblastiach a nedostatku investícií do infraštruktúry a výstavby nehnuteľností.

V roku 2021 počet transakcií na realitnom trhu klesol o 8,9% oproti roku predtým. To naznačovalo, že trh sa stával opatrnejším, a že rast cien môže spomaliť. V roku 2022 sa ale po udalostiach v úvode roka začali zdražovať energie, rásť úrokové sadzby v Eurozóne a ešte výraznejšie na Slovensku. V čase keď už bol trend všeobecne viditeľný sa snažilo ešte veľké množstvo ľudí zabezpečiť hypotekárny úver s dobrou úrokovou sadzbou na dlhšie obdobie a peniaze investovať do nehnuteľností. To v prvej polovici roku 2022 ešte výraznejšie zvýšilo dopyt po bytoch a najmä malých bytoch (investičných bytoch).Nárast úrokových sadzieb banky s malými oneskoreniami premietali do hypotekárnych úverov a spotrebných úverov na dofinancovanie a financovanie stavebných úprav. Nárast nákladov a tým pádom aj zhoršenie postavenia dlžníkov pri vyhodnocovaní bonity spôsobilo ochladenie trhu. Následne sa v lete 2022 rast cien nehnuteľností zastavil a do konca roka mierne klesol hlavne na základe poklesu dopytu. Podstatou ceny nehnuteľností je cena stavebného materiálu a cena stavebných prác. Z pohľadu inflácie cien materiálov sa v roku 2022 sa cena bytov mala ďalej zvyšovať, nakoľko sa obstarávacia cena novostavieb bytov ďalej zvyšovala. Ale to sa bude prejavovať z dlhodobého hľadiska.


Zdroj: NBS, https://nbs.sk/ceny-nehnutelnosti/

V súčasnosti sa zdá, že trh s nehnuteľnosťami na Slovensku prešiel zreálnením. Avšak, v budúcnosti môže byť cena bytov ovplyvnené aj vnútornými aj vonkajšími faktormi, ako je politická situácia na európskych trhoch energií a materiálov, hospodárska situácia a rast nezamestnanosti, inflácia, úrokové sadzby a regulácie v oblasti nehnuteľností.

V každom prípade, trh s nehnuteľnosťami na Slovensku je v súčasnosti relatívne stabilný aj keď s miernym klesaním a výhľadovo z dlhodobého hľadiska stále pozitívny. Dostupnosť bývania môže pozitívne ovplyvniť aj zabezpečovanie nájomného bývania a predajné ceny bytov budú tlačiť náklady na ich výstavbu. To je dobrá správa pre tých, ktorí hľadajú investičné príležitosti v nehnuteľnostiach ako alternatívu voči akciovým a dlhopisovým trhom, ktoré si ešte stále na začiatku roku 2023 pripisujú ďalšie straty. Avšak, je dôležité, aby investori v tejto oblasti boli opatrní a dobre si uvedomovali potenciálne riziká, aby sa vyhli možným problémom.

Redakcia trh.sk

Späť

Skvelé tipy, ako si zrekonštruovať byt bez zbytočných starostí a práce Skvelé tipy, ako si zrekonštruovať byt bez zbytočných starostí a práce

Dlhodobý stereotyp v našom živote je zdrojom mnohých nepríjemných situácií. Zmena je naopak dobrý a jednoduchý spôsob, ako sa aj po rokoch cítiť vždy príjemne a kráčať životom bez problémov a starostí. Už malé zmeny môžu mať hlboký vplyv na vnímanie nášho okolia, čo sa týka aj zariadenia dnes veľmi dôležitých obytných priestorov, v ktorých sme boli nútení v poslednom čase tráviť všetky voľné chvíle. Ktoré kroky sa pod takouto jednoduchou rekonštrukciou bytov rozumejú a môžu vám pomôcť cítiť sa aj na ploche len niekoľko metrov štvorcových..

Ako si môžem usporiadať garáž? Ako si môžem usporiadať garáž?

Garáž na dvore je často viac ako len miesto pre vaše auto – je to miesto, kde skladujete záhradné vybavenie, sezónny nábytok alebo náradie. Premýšľate, ako spravovať svoju plechovú garáž? Prečítajte si niekoľko osvedčených trikov.   Akú veľkú plechovú garáž si mám objednať? V prvom rade sa musíte rozhodnúť, akú veľkú chcete mať plechovú garáž, ktorú chcete umiestniť na svojom pozemku. Ponuka výrobcov je rôzna – ľahko nájdete stavbu, do ktorej sa zmestí len auto, ako aj garáž, do ktorej sa zároveň zmestia aj iné veci. Ešte pred..

Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.   Riešením týchto praktických..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.