Nehnuteľnosti a byty v roku 2023, vývoj cien bytov v posledných rokoch

Trh Nehnuteľností sa sa v roku 2023 mení z trhu predávajúceho na trh kupujúceho, potom čo ponuka začala presahovať dopyt. Ceny nehnuteľností na bývanie na meter štvorcový v roku 2023 klesli v priemere na Slovensku pod 2 500 € / m2. Po prudkom náraste za posledné 3 roky, kedy v roku 2020 tieto priemerné ceny rástli vyše 10% a v rokoch 2021 a 2022 dokonca vyše 20% sa ceny stabilizovali a v 2. polroku 2022 mierne klesli.

Zdroj: trh.sk https://www.trh.sk/statistiky-cien-nehnutelnosti/slovensko.htm

Rast od roku 2020 bol spôsobený niekoľkými faktormi, ako je silná ekonomika, nízke úrokové sadzby a zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach a to vo veľkej miere investičným sentimentom s očakávaním výhodného uloženia peňazí s vysokým rastom v porovnaní s úložkami v banke a dlhopismi. V posledných rokoch sa slovenskej ekonomike darilo, s nízkymi mierami nezamestnanosti a stabilným rastom HDP. To viedlo k zvýšeniu spotrebiteľskej dôvery a zvýšeniu dopytu po nehnuteľnostiach pri nízkej úrokovej miere bezrizikových investícii. Navyše, nízke úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch uľahčovali ľuďom získavať dodatočné zdroje a investovať do realít. Nájomné sa dlhodobo držalo na stabilnej úrovni, čo spolu so zhodnotením investécie vysoko prekračovalo platené úroky na úveroch a dokonca často pokrylo celú splácanú istinu. To viedlo k zvýšeniu dopytu po bývaní, najmä v hlavnom meste Bratislave. Napriek celkovému trendu rastúcich cien sú na Slovensku niektoré oblasti, kde ceny zostali relatívne stabilné. Napríklad v menších mestách a vidieckych oblastiach sa ceny nezvyšujú tak rýchlo ako v mestách. To môže byť pripisované nižšiemu dopytu po nehnuteľnostiach v týchto oblastiach a nedostatku investícií do infraštruktúry a výstavby nehnuteľností.

V roku 2021 počet transakcií na realitnom trhu klesol o 8,9% oproti roku predtým. To naznačovalo, že trh sa stával opatrnejším, a že rast cien môže spomaliť. V roku 2022 sa ale po udalostiach v úvode roka začali zdražovať energie, rásť úrokové sadzby v Eurozóne a ešte výraznejšie na Slovensku. V čase keď už bol trend všeobecne viditeľný sa snažilo ešte veľké množstvo ľudí zabezpečiť hypotekárny úver s dobrou úrokovou sadzbou na dlhšie obdobie a peniaze investovať do nehnuteľností. To v prvej polovici roku 2022 ešte výraznejšie zvýšilo dopyt po bytoch a najmä malých bytoch (investičných bytoch).Nárast úrokových sadzieb banky s malými oneskoreniami premietali do hypotekárnych úverov a spotrebných úverov na dofinancovanie a financovanie stavebných úprav. Nárast nákladov a tým pádom aj zhoršenie postavenia dlžníkov pri vyhodnocovaní bonity spôsobilo ochladenie trhu. Následne sa v lete 2022 rast cien nehnuteľností zastavil a do konca roka mierne klesol hlavne na základe poklesu dopytu. Podstatou ceny nehnuteľností je cena stavebného materiálu a cena stavebných prác. Z pohľadu inflácie cien materiálov sa v roku 2022 sa cena bytov mala ďalej zvyšovať, nakoľko sa obstarávacia cena novostavieb bytov ďalej zvyšovala. Ale to sa bude prejavovať z dlhodobého hľadiska.


Zdroj: NBS, https://nbs.sk/ceny-nehnutelnosti/

V súčasnosti sa zdá, že trh s nehnuteľnosťami na Slovensku prešiel zreálnením. Avšak, v budúcnosti môže byť cena bytov ovplyvnené aj vnútornými aj vonkajšími faktormi, ako je politická situácia na európskych trhoch energií a materiálov, hospodárska situácia a rast nezamestnanosti, inflácia, úrokové sadzby a regulácie v oblasti nehnuteľností.

V každom prípade, trh s nehnuteľnosťami na Slovensku je v súčasnosti relatívne stabilný aj keď s miernym klesaním a výhľadovo z dlhodobého hľadiska stále pozitívny. Dostupnosť bývania môže pozitívne ovplyvniť aj zabezpečovanie nájomného bývania a predajné ceny bytov budú tlačiť náklady na ich výstavbu. To je dobrá správa pre tých, ktorí hľadajú investičné príležitosti v nehnuteľnostiach ako alternatívu voči akciovým a dlhopisovým trhom, ktoré si ešte stále na začiatku roku 2023 pripisujú ďalšie straty. Avšak, je dôležité, aby investori v tejto oblasti boli opatrní a dobre si uvedomovali potenciálne riziká, aby sa vyhli možným problémom.

Redakcia trh.sk

Späť

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Predaj nehnuteľnosti, ako predať byt a dom za výhodnú cenu v 10 krokoch. Predaj nehnuteľnosti, ako predať byt a dom za výhodnú cenu v 10 krokoch.

Nepredajte svoju nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota. S týmito 10 krokmi sa môžete pripraviť na úspešný predaj za naozaj dobrú cenu.   1. Zistite si hodnotu svojej nehnuteľnosti Ak chcete predať svoju nehnuteľnosť za dobrú cenu, musíte vedieť, aká je jej trhová hodnota. Môžete to urobiť prostredníctvom bezplatného online ohodnotenia bytu či domu alebo si zavolať odborníka na hodnotenie nehnuteľností. Jednoduchým riešením je vyhľadať si priemernú cenu 1m2 obytnej plochy napríklad na trh.sk a vynásobiť si ju rozlohou vašej nehnuteľnosti...

Vonkajšie žalúzie pre tienenie a zníženie hluku v interiéri Vonkajšie žalúzie pre tienenie a zníženie hluku v interiéri

Tieniace prvky majú jasnú úlohu - zabrániť slnečným lúčom preniknúť do vášho príbytku. Lenže predokenné žalúzie majú viacero ďalších funkcií, ktoré zaručene oceníte nielen v lete, ale počas celého roka.   Vonkajšie tienenie okna dnes dokáže bez najmenších problémov nahradiť klimatizáciu, pretože s ich pomocou a v tej najvyššej kvalite môžu znížiť teplotu v interiéri až o 4 stupne. Tienenie podľa vašich potrieb Vnútorné aj vonkajšie žalúzie majú veľkú výhodu v tom, že umožňujú regulovať osvetlenie v miestnosti. Naklápanie..

Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza..

Nájomná zmluva I.

Rada by som dala do prenájmu môj byt, lebo sa chystám odcestovať do cudziny na brigádu. V byte býva so mnou moja sestra, neviem či je možné prenajať napr. len jednu - dve izby. Aké sú moje práva, povinnosti v súvislosti s nájmom, musí byť zmluva písomná alebo stačí ústna dohoda? Ďakujem za odpoveď.Inge T., Považská BystricaNájomná zmluva je dvoj a viacstranný právny vzťah, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky, pričom prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.