Nehnuteľnosti a byty v roku 2023, vývoj cien bytov v posledných rokoch

Trh Nehnuteľností sa sa v roku 2023 mení z trhu predávajúceho na trh kupujúceho, potom čo ponuka začala presahovať dopyt. Ceny nehnuteľností na bývanie na meter štvorcový v roku 2023 klesli v priemere na Slovensku pod 2 500 € / m2. Po prudkom náraste za posledné 3 roky, kedy v roku 2020 tieto priemerné ceny rástli vyše 10% a v rokoch 2021 a 2022 dokonca vyše 20% sa ceny stabilizovali a v 2. polroku 2022 mierne klesli.

Zdroj: trh.sk https://www.trh.sk/statistiky-cien-nehnutelnosti/slovensko.htm

Rast od roku 2020 bol spôsobený niekoľkými faktormi, ako je silná ekonomika, nízke úrokové sadzby a zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach a to vo veľkej miere investičným sentimentom s očakávaním výhodného uloženia peňazí s vysokým rastom v porovnaní s úložkami v banke a dlhopismi. V posledných rokoch sa slovenskej ekonomike darilo, s nízkymi mierami nezamestnanosti a stabilným rastom HDP. To viedlo k zvýšeniu spotrebiteľskej dôvery a zvýšeniu dopytu po nehnuteľnostiach pri nízkej úrokovej miere bezrizikových investícii. Navyše, nízke úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch uľahčovali ľuďom získavať dodatočné zdroje a investovať do realít. Nájomné sa dlhodobo držalo na stabilnej úrovni, čo spolu so zhodnotením investécie vysoko prekračovalo platené úroky na úveroch a dokonca často pokrylo celú splácanú istinu. To viedlo k zvýšeniu dopytu po bývaní, najmä v hlavnom meste Bratislave. Napriek celkovému trendu rastúcich cien sú na Slovensku niektoré oblasti, kde ceny zostali relatívne stabilné. Napríklad v menších mestách a vidieckych oblastiach sa ceny nezvyšujú tak rýchlo ako v mestách. To môže byť pripisované nižšiemu dopytu po nehnuteľnostiach v týchto oblastiach a nedostatku investícií do infraštruktúry a výstavby nehnuteľností.

V roku 2021 počet transakcií na realitnom trhu klesol o 8,9% oproti roku predtým. To naznačovalo, že trh sa stával opatrnejším, a že rast cien môže spomaliť. V roku 2022 sa ale po udalostiach v úvode roka začali zdražovať energie, rásť úrokové sadzby v Eurozóne a ešte výraznejšie na Slovensku. V čase keď už bol trend všeobecne viditeľný sa snažilo ešte veľké množstvo ľudí zabezpečiť hypotekárny úver s dobrou úrokovou sadzbou na dlhšie obdobie a peniaze investovať do nehnuteľností. To v prvej polovici roku 2022 ešte výraznejšie zvýšilo dopyt po bytoch a najmä malých bytoch (investičných bytoch).Nárast úrokových sadzieb banky s malými oneskoreniami premietali do hypotekárnych úverov a spotrebných úverov na dofinancovanie a financovanie stavebných úprav. Nárast nákladov a tým pádom aj zhoršenie postavenia dlžníkov pri vyhodnocovaní bonity spôsobilo ochladenie trhu. Následne sa v lete 2022 rast cien nehnuteľností zastavil a do konca roka mierne klesol hlavne na základe poklesu dopytu. Podstatou ceny nehnuteľností je cena stavebného materiálu a cena stavebných prác. Z pohľadu inflácie cien materiálov sa v roku 2022 sa cena bytov mala ďalej zvyšovať, nakoľko sa obstarávacia cena novostavieb bytov ďalej zvyšovala. Ale to sa bude prejavovať z dlhodobého hľadiska.


Zdroj: NBS, https://nbs.sk/ceny-nehnutelnosti/

V súčasnosti sa zdá, že trh s nehnuteľnosťami na Slovensku prešiel zreálnením. Avšak, v budúcnosti môže byť cena bytov ovplyvnené aj vnútornými aj vonkajšími faktormi, ako je politická situácia na európskych trhoch energií a materiálov, hospodárska situácia a rast nezamestnanosti, inflácia, úrokové sadzby a regulácie v oblasti nehnuteľností.

V každom prípade, trh s nehnuteľnosťami na Slovensku je v súčasnosti relatívne stabilný aj keď s miernym klesaním a výhľadovo z dlhodobého hľadiska stále pozitívny. Dostupnosť bývania môže pozitívne ovplyvniť aj zabezpečovanie nájomného bývania a predajné ceny bytov budú tlačiť náklady na ich výstavbu. To je dobrá správa pre tých, ktorí hľadajú investičné príležitosti v nehnuteľnostiach ako alternatívu voči akciovým a dlhopisovým trhom, ktoré si ešte stále na začiatku roku 2023 pripisujú ďalšie straty. Avšak, je dôležité, aby investori v tejto oblasti boli opatrní a dobre si uvedomovali potenciálne riziká, aby sa vyhli možným problémom.

Redakcia trh.sk

Späť

Sanácia, zatepľovanie a predchádzanie vlhnutiu

Sanačné omietkové systémySanácia zavlhnutých objektovNajčastejšie postupy proti vzlínajúcej vlhkostiA čo so zatekaním? Vyberte si strešnú krytinuDá sa sanovať aj povrchová vrstva strešných plášťov?Vlastný postup sanačných prác strešnej krytinyČasto sa stane, že na vašom dome neustále vlhnú steny a uniká vám rôznym spôsobom teplo, čo sa prejaví či už vo forme zvýšených výdavkov za spotrebné energie, praskaním muriva, hnilobou.Ako hovorí názov tohto príspevku, pozrieme sa na niektoré pracovné úkony spojené s naprávaním stavebných chýb, starnutím..

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Ako zariadiť bývanie v hygge štýle? Ako zariadiť bývanie v hygge štýle?

Vnútorný pokoj, pocit pohody či absencia nervozity a stresu. Takto nejako vyzerá bezstarostný život, ktorý by ste možno radi viedli aj vy. V dnešnej dobe plnej zhonu je ale dosiahnutie takéhoto stavu často náročné. Avšak, predsa len existuje miesto, ktoré môžete premeniť na svoju komfortnú bublinu. Je ním vaša domácnosť! A keď sa povie domov plný harmónie, spomenúť treba dánsku filozofiu hygge. Prečo stojí za pozornosť a v čom spočíva? Žite ako najšťastnejší ľudia sveta Nie je žiadnym tajomstvom, že Dáni patria medzi najšťastnejšie národy..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Premlčanie a preklúzia - môže ísť o byty alebo iné reality či nehnutelnosti?

PremlčaniePreklúzia “Vaše právo je premlčané, nemôžete sa ho dovolávať na súde“. - a podobné vyjadrenia možno počuť z úst vašich faktických alebo potenciálnych zmluvných strán, či iných subjektov. Nastáva čas vytriezvenia a pohľad do očí reality. Premlčanie a preklúzia sú veľmi významné právne inštitúty, ktoré dlžník môže využiť pri svojej obrane, v prípade, ak veriteľ uplatní svoj nárok. V praxi však dochádza k zamieňaniu ich významu. Čo však pre vás znamená, že vaše právo sa premlčalo, či dokonca je prekludované?..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.