Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.

Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite pri jej konštrukcii na každý detail, pretože i to najmenšie opomenutie by sa vám mohlo následne vypomstiť. Jej konkrétna podoba musí totiž zohľadňovať nielen samotnú konštrukciu domu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa váš budúci príbytok bude nachádzať. Ak by ste sa rozhodli postaviť dom v kopcovitom teréne niekde v „rázovitej obci“ s plochou strechou, tak verte tomu, že aj pri použití tých najlepších materiálov by vaša dokončená stavba pôsobila v okolí ako päsť na oko. Správne dokončená strecha by teda mala byť kombináciou správne použitej konštrukcie, materiálov a vkusu. Čo sa týka samotnej vizualizácie striech, tak tie môžeme rozdeliť na dva základné tvary podľa ktorých rozdeľujeme „čiapku stavby“ na plochú alebo šikmú. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody.

Plochá strecha
Dalo by sa povedať, že plochá strecha bola hlavným hitom pri stavbe rodinných domov hlavne v 70. a 80. rokoch, keď nám začali takýmto spôsobom „kockatieť“ mestá a najmä obce. Ich vyššiu popularitu oproti šikmým strechám mala hlavne na svedomí ich cena. Po revolúcii sa síce šikmé strechy dostali viac do popredia, ale ich častou nevýhodov bola zle odvedená práca pri ich konštrukcii. Táto doba je ale už našťastie za nami a aj na poli šikmých striech sa dostala do poredia kvalita. Ak by ste sa rozhodli pre plochú strechu, tak jej realizácia je predovšetkým vhodnejšia do mestskej zástavby.
Za plochú strechu začíname považovať tú, ktorá má sklon do 10 stupňov. Pri jej výbere je aj v dnešnej dobe hlavným argumentom menšie vynaloženie finančných prostriedkov ako pri šikmej streche. V porovnaní so šikmou strechou má plochá strecha zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú tým pádom omnoho vyššie. Rýchlejšie opotrebovanie takejto strechy má na svedomí hlavne slnko. Na plochú strechu totiž dopadá viac priamych lúčov, čo sa prejaví zvýšením vplyvu škodlivého UV žiarenia. Výsledkom je teda rýchlejšie opotrebovanie a starnutie. Preto ak chcete svoj rodinný dom poňať ako viacgeneračné bývanie a chcete ho neskôr ponechať svojim deťom, mali by ste myslieť aj na túto stránku veci, aby vám vlastné deti, keď už vy nebudete na tomto svete pri spomienke na vás „nepoďakovali“ za rekonštrukčné práce, ktoré budú musieť vykonať na vami darovanom dome.
Plošné strechy sa rozdeľujú podľa počtu vrstiev ktoré majú. Z tohto pohľadu poznáme jedno, dvoj a viacplášťové plošné strechy. Jednoplášťová strecha je z ekonomického hľadiska najlacnejší variant. Taktiež sa nazýva aj teplou strechou. Tento názov je odvodený od toho, že medzi tepelnou izoláciou a povrchovou vodotesnou krytinou nie je žiadna vzduchová vrstva. Neprítomnosť vzduchovej vrstvy sa však môže niekedy prejaviť ako jej nevýhoda, pretože takýmto spôsobom sa môže v nej vyskytnúť kondenzácia vodnej pary. Preto ak by ste chceli využiť jednovrstvovú strechu, tak zvoľte radšej strechu inverznú. Pri jej konštrukcii sa len vymení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Pri tomto type konštrukcie musí byť použitá nenasiakavá tepelnoizolačná vrstva. Izolácia sa vtedy položí na základný betón a prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu, ktorý zabráni prepúšťaniu vody. Na záver sa tento typ strechy prikryje vrstvou textílie a zasype štrkom. Poviete si, čo robí na streche štrk? No, ten má predovšetkým za úlohu chrániť izoláciu pred vetrom. Týmto spôsobom inverzné strechy dosahujú dlhšiu životnosť, pretože sú vďaka svojej štruktúre odolné proti mechanickému poškodeniu. Dvojplášťová strecha je zasa zložená z horného a dolného plášťa, medzi ktorými sa nachádza odvetrávaná vzduchová vrstva. Jej základnou úlohou je zabránenie vytvárania kondenzácii pár z domácnosti. Zároveň by tento typ strechy mal v lete zabrániť prehriatiu vzduchu v dome, ktorý zapríčiňuje následné prehrievanie strechy. Ako sme už spomenuli, ploché strechy sú z ekonomického hľadiska menej náročné na stavbu. Ich ďalšou výhodou je v prípade potreby ľahší prístup a sú bezpečnejšie z hľadiska požiarnej ochrany. Vďaka moderným povlakovým materiálom môžu už niektoré rovné strechy slúžiť dokonca rovnako dlho ako strechy šikmé.

Šikmé strechy
Pri výbere šikmých striech sa výber možností ešte viac rozširuje. Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55 stupňov. Strechy nad 45 stupňov sa nazývajú strmé. Oproti plochým strechám sú šikmé strechy menej vystavované nepriazni počasia. To je hlavný dôvod, prečo je ich vonkajší plášť menej náročný na materiál. Medzi ich ďalšie výhody patrí aj priestor vytvorený realizáciou krovu, tzn. nosnými časťami strešnej konštrukcie. Návrh konštrukcie šikmej strechy je síce náročnejší na výpočty ako pri plochej streche, ale presnosť prvkov konštrukcie potom zaručuje kvalitný a stabilný základ. Bežným materiálom využívaným na stavbu krovov je drevo. Pri ich stavbe sa dá použiť aj kov, ale ten sa využíva pri budovách s väčšou plochou, takže pri stavbe bežného rodinného domu ho použiť nemusíte.
Po výstavbe krovov sa pokračuje inštaláciou tepelnoizolačných dosiek a hydroizoláciou, najčastejšie vo forme kvalitnej fólie. Po jej uložení sa začne s pribíjaním pozdĺžnych a priečnych strešných lát. Tie tvoria tzv. rošt, na ktorý sa potom ukladá strešná krytina. Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny. Nevýhodou sú finančné požiadavky na ich realizáciu. Keďže je stavba šikmej strechy náročnejšia ako pri plochej, musíte pri jej stavbe myslieť na každý detail. Ich zanedbanie je totiž hlavnou príčinou porúch. Medzi najčastejšie chyby pri konštrukcii šikmých striech patrí nedostatočné utesnenie hydroizolácie k povrchu fasády.Tá by sa mala končiť minimálne 15 cm nad poslednou konštrukčnou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltovaných pásov natavením priamo na kovové oplechovania, či ukončenia do strešných vpustov. Pri prelepovaní viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina, pre ktorú voda nemôže riadne odtekať zo strechy. Do „vejára“ častých porúch šikmých striech patrí kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie. Ďalej je to zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu. Pri eliminácii možných budúcich porúch nesmiete zabudnúť na vetrajúcu medzeru a jej dostatočnú šírku, alebo na chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie. Čo sa týka samotného tvaru šikmej strechy, tak jej najjednoduchšou formou je pultová strecha, ktorá má iba jednu šikmú rovinu. O čosi náročnejšiu na konštrukciu sa považuje sedlová strecha. Vnútorný priestor pultovej i sedlovej strechy je využiteľný po celej dĺžke traktu.
Častokrát sa pri šikmých strechách stretávame aj s názvom „valbová strecha“, čo je vlastne pozdĺžna sedlová strecha ukončená šikmým skosením, teda valbou. Jej konštrukcia je však oproti klasickej pultovej či sedlovej strechy náročnejšia čo do stavby, ale aj financií. Medzi ďalšie typy šikmých striech patrí aj tzv. stanová strecha. Tá ma zasa tvar ihlana so štvorcovým alebo pravidelne polygónovým pôdorysom. Jej výstavba je vhodná najmä na dominujúce izolované stavby, ako sú napr. veže. Ak by ste ju chceli použiť na rodinný dom, tak by ste dali okoliu najavo akurát to, že máte veľa peňazí a málo vkusu. V prípade, že by ste chceli využiť čo najefektívnejšie podkrovie, tak porozmýšĺajte nad manzartovou strechou. Pri jej konštrukcii sú spádové plochy zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná časť menší sklon. Pre svoju konštrukčnú zložitosť je tento druh strechy zriedkavejší ako strechy valbové alebo sedlové. Samozrejme, že v prípade šikmých striech sa jednotlivé tvary dajú prelínať do rôznych kombinácií a vzniknú vám z toho lomené sedlové strechy, motýlikové, či ďalšie druhy striech.
Ak už sa rozhodnete pre akýkoľvek druh strechy, tak si dajte záležať na kvalite materiálov ktoré na ňu dáte. Mnoho ľudí si nájde finančné prostriedky na peknú fasádu domu, či skrášlenie okolia rodinného domu a v prípade stavby strechy automaticky vyberá ten najlacnejší materiál, ktorý mu trh ponúka. Toto šetrenie sa však môže po čase vypomstiť a strecha, ktoré by mala chrániť obydlie celé generácia začne naraz štrajkovať. A tak peniaze, ktoré ste ušetrili na jej výstavbu, budete nechtiac „vrážať“ na jej rekonštrukciu, ktorá poriadne prevetrá váš rodinný rozpočet.


Viac sa dozviete v relácii Reality na televízii TA3

Späť

Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 Uvažujme ako zlodejFaktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačovTakže ako sa chrániť?DvereZámokOkná a zasklené plochyPoplašné systémyDelenie poplašných systémovMagnetické poplašné zariadenie Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia..

Ako navrhovať zmenu vo svojej nehnuteľnosti

 Časom každá nehnuteľnosť stratí na svojom pôvabe a vyžaduje si rekonštrukciu a zmeny, ktoré sa odvíjajú od konkrétnych požiadaviek obyvateľov. Umakartové jadro v panelákovom byte, či pôvodné okná na dvadsať ročnom rodinnom dome potrebujú po niekoľkých rokoch rekonštrukciu, ak nie aj celkovú výmenu. V mnohých prípadoch je však motívom rekonštrukcie nielen skvalitnenie obytných priestorov, ale aj snaha uplatniť si vlastné pokusy o originalitu či tvorivosť.Čas na prestavbuObyvatelia panelákových domov vedia, že po čase sú v byte určité stavebné úpravy..

Úložné priestory

Rodina se dusí! Povedala manželka svojej polovičke pred sťahovaním sa vo filme Kulový blesk. Aby táto veta nebola na dennom poriadku aj v tej vašej rodine a pritom nemáte v záujme sťahovať sa do väčšieho príbytku, povieme si pár rád ako riešiť efektivitu úložných priestorov. Veď komu by sa pre pár vecí, ktoré nemáte momentálne kde uložiť, chcelo predávať svoju nehnuteľnosť a zháňať si väčšiu? Aby ste si s týmto problémom poradili čo najefektívnejšie, tak kľúčovým slovom celého priestorového problému je skriňa. Dnes máme celý rad možností..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Právna úprava nebytového nájmu   Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné  prípady nájmu (§  720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ. Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení..

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať? Jozef Bednár, Bratislava Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak..

Sporné nároky - náhrada nákladov vynaložených na cudziu nehnuteľnosť

Vážení čitatelia, mnohé z vašich písomných a elektronických otázok adresovaných do rubriky “Právnik radí” sa týkajú nárokov na náhradu nákladov vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú mali vo svojej oprávnenej držbe nájomcovia, ktorí počas svojho užívania nehnuteľnosti túto zhodnotili stavebnými úpravami alebo inými úpravami interiérov. Pri ukončení nájomného vzťahu vznikajú problémy s tým, či ten, kto prenajatú nehnuteľnosť zhodnotil, má voči prenajímateľov nárok na náhradu vynaložených nákladov, od ktorého okamihu tento nárok vzniká..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.