Svetlo naše každodenné

 „Pri predstave čo by mohlo byť pre nehnuteľnosť najdôležitejšie aby sa v nej dobre bývalo alebo pracovalo, človeku napadnú mnohé maličkosti a detaily, ktorými by si chcel spríjemniť pobyt v tej ktorej miestnosti pri oddychu či práci. Mnohokrát pritom nemyslíme nato, čo je snáď pre dobrý pocit z bývania najdôležitejšie a napadne nám to až vtedy keď nás „režú“ oči pri zlom osvetlení, či jednoducho nám praskne žiarovka. Zväčša až vtedy začneme uvažovať o tom, či sme pre dobré odsvetlenie urobili naozaj všetko.“

Osvetlenie a oči

Aby sme sa predišli problémom s osvetlením interiérov, je dobré si dopredu premyslieť ako bude osvetlenie vo vlastnej nehnuteľnosti či pracovisku vyzerať. Vyhli by sme sa tak budúcim problémom pri nekvalitnom osvetlení miestností. Úloha osvetlenia je dôležitá najmä preto, lebo nám takto ušetrí energie za osvetlenie, pretože si musíme uvedomiť že najväčšia časť z osvetlenie je energia premenená na teplo ktoré nám zbytočne uniká a neposlednom rade nám šetrí to najcennejšie čo máme - náš zrak. A práve pri tejto zmienke o našich očiach a osvetlení by si vzdychol nejeden očný lekár, ktorý značnú časť svojej pracovnej doby vysvetľuje svojim pacientom úlohu dobrého osvetlenia, ktoré by malo v každej miestnosti pochádzať hlavne z prirodzeného zdroja - slnka. Podľa mnohých vyjadrení očných lekárov je veľmi dôležitá hygiena očí. Tá by mala predovšetkým spočívať k kombinácii niektorých faktorov. Predovšetkým je to výber vyhovujúceho osvetlenia ktoré nie je príliš žiarivé a hlavne ako už bolo spomenuté, je to využívanie prirodzeného svetla v miestnosti. Svetlo predstavuje len malú časť slnečného žiarenia, ktoré obsahuje všetky farby spektra takmer v rovnakom pomere aj preto je toto svetlo pre ľudské oko najprirodzenejšie.

Na svetlo sa myslí už pri projektovaní

Na budúce osvetlenie bydliska je potrebné myslieť nielen pri súlade farieb, tónov či materiálov v jednotlivých miestnostiach, ale už pri samotnom projektovaní bytov či rodinných domov. Optimalizácia svetla do interiérov budov má tri úrovne. Ide o úroveň prípravnú pri projektovaní, pri realizácii stavby a počas prevádzky. Návrh stavby a hlavne osvetlenia začína totiž spracovaním svetlotechnickej štúdie, ktorá má preukázať vhodnosť osadenia stavby na tom ktorom pozemku. Ak má napríklad architekt komplex novostavieb ešte len v počítači či na papieri, jeho základným zámerom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je dokladovať vhodnosť prirodzeného osvetlenia nielen u existujúcej stavby, ale aj v okolitých objektoch. Pri obytných budovách je dôležité aj posúdenie a doba preslnenia obytných priestorov a ekvivalentný uhol tienenia.
Umelé osvetlenie v tomto štádiu je nutné dokladovať potrebou elektrického príkonu a kapacitnými možnosťami jestvujúcich a navrhovaných rozvodov elektrickej energie. V štádiu ak existuje iba projekt novostavby a je potrebné stavebné povolenie, a nebola zatiaľ vyhotovená svetlotechnická štúdia, je nutné vyhotovenie dokladovania riešenia osvetlenia interiérov novostavby umelým osvetlením. Svetlotechnická štúdia sa však často nespracováva a jej potreba spracovania často vyvstane pri sporoch a námietky účastníkov územného či stavebného konania. A práve preto by sa výsledok svetlotechnickej štúdie nemal podceňovať

Umelé osvetlenie

Pri umelom osvetlení je spektrum celkom iné a pri takomto osvetlení sú pre naše oči priaznivé teplé a neutrálne farby spektra. Väčšina ľudí používa ako hlavný zdroj umelého osvetlenia žiarovku. Tok jej žiarenia je menej intenzívny ako napríklad pri žiarivkách. Preto ak sa niekto rozhodne používať žiarivky pri domácom osvetlení z dôvodu ich dlhšej trvácnosti, mal by požiť žiarivky, ktorých farba je podobná farbe svetla zo žiaroviek. V protiklade ku klasickým žiarovkám sa úsporné žiarivky vyrábajú s rôznymi farbami svetla. Ponúkaná paleta farieb na trhu siaha od bielej farby denného svetla až po extra teplú farbu. Práve táto žiarivka zodpovedá farbe klasickej žiarovky Táto farba je ideálna na oddychové zóny v byte. Úsporné žiarivky pre takýto typ osvetlenia majú označenie 827 alebo 2.700 Kelvina. Pracovné plochy najlepšie osvetlíme svetlom vo farbe neutrálnej bielej 840 alebo 4.000 Kelvina, alebo bielej denného svetla 860 alebo 6.000 Kelvina. Alfou a omegou pri dobrom umelom osvetlení je dobrá svietivosť žiarovky či žiarivky.
Podľa definície je svietivosť svetelný tok, vyžarovaný v určitom smere. Jednotka svietivosti je kandela. Preto medzi dôležité parametre svietivosti patrí svietivosť meraná v rôznych smeroch. Intenzita svetla je zasa svetelný tok, dopadajúci kolmo na určitý povrch alebo predmet. Jednotkou intenzity svetla je lux a závisí od vzdialenosti svetelného zdroja od osvetľovaného povrchu. Veľmi dôležitú úlohu pri umelom osvetlení má aj jas svetla. Ide o svetelný vnem, zaznamenávaný zrakom po odraze od povrchu daného prostredia. Jednotkou jasu je kandela/m2 a intenzita jasu závisí od materiálu a farby reflexného povrchu.

Osvetlenie vo vlastom

Priestory bytu či rodinného domu nám slúžia predovšetkým ako miesto na naberanie síl a regeneráciu po práci a predstavujú určité zázemie pre ich obyvateľov. Tomuto by sa malo prispôsobovať aj osvetlenie v našom vlastnom hniezdočku. Osvetlenie slúži predovšetkým na orientáciu a osvetlenie nábytku a predmetov v miestnostiach. Z dôvodu orientácie v miestnosti je dôležité aby sa svetlo mohlo zažať pri dverách alebo v prípade priechodnej miestnosti pri obidvoch dverách. Dekoratívne alebo menej intenzívne osvetlenie býva často jedným z veľmi účinných prostriedkov zariadenia bytu. Je to jedna z možností, ak potrebujeme určité predmety (obrazy, plastiky) alebo rastliny zvýrazniť pomocou osvetlenia, pričom od nich odrazené svetlo je natoľko dominantné, že vlastné osvetľovacie teleso takmer nevnímame. V inom prípade tvorí sama lampa dekoráciu svojím tvarom, povrchom alebo farbou. V týchto prípadoch je dobré osvetlenie veľmi dôležité, pretože ide o zvýšené namáhanie zraku. Ide väčšinou o orientované svetlo. Svetlo určené na takýto účel má svoj dopad iba na jeden smer, alebo osvetľuje niektorý konkrétny priestor. Úlohou funkčného osvetlenia je mať predovšetkým kvalitné osvetlenie pri rôznych činnostiach, napríklad pri jedle, práci, čítaní alebo hrách. Osvetlenie musí vyhovovať niekoľkým požiadavkám, aby zodpovedalo viacerým požiadavkám. Iné je priaznivé osvetlenie vo veľkom rodinnom dome a iné je v malom dvojizbovom byte.
Celkové rozloženie svetla je potom súhrou rozložených plôch a toho ako odrážajú svetlo v celej miestnosti. Zariadenie izby býva často zložené z rôznych materiálov, ktoré „spolupracujú so svetlom na rôznej báze.“ To isté platí aj pre farby, ktoré taktiež rôzne odrážajú svetlo v miestnostiach. Napríklad biele steny odrážajú najviac svetla. Farebné steny a povrchy s inou ako hladkou štruktúrou zasa odrážajú menej svetla a prirodzene tak tlmia jeho intenzitu.

Aké svetlo teda použiť

Vo všeobecnosti platí , že čo miestnosť to iná intenzita osvetlenia. Ak vstupujeme do bytu či rodinného domu cez predsieň, dosiahneme najlepší svietiaci efekt, ak lampy budú visieť zo stropu vo výške 230 až 240 cm alebo budú namontované na stenu vo výške 180 až 200 cm. Najlepšie je osvetlenie z dvoch strán. V obývacej izbe, ktorá býva s pravidla v byte najväčšou miestnosťou v byte či rodinnom dome je možné použiť smerované aj nepriame osvetlenie. Veľmi príjemným dojmom môže pôsobiť súprava svietidiel rovnakého dizajnu. V spálmi je zasa dôležité aby osvetlenie tvorilo celkové osvetlenie miestnosti spolu s lokálnym osvetlením pri posteliach. K posteliam použijeme svietidlá s možnosťou nastavovania smeru osvetlenia alebo lampy s priesvitným tienidlom. V detskej izbe je zasa dôležité pamätať výšku dieťaťa. Stropné osvetlenie by malo dostatočne rozsvietiť celú miestnosť. Samostatné svetlo má svoje nezastupiteľné miesto na pracovnom stole, kde dôležitú úlohu tvorí prirodzené svetlo. Takže pracovný stôl by mal byť umiedstnení najmä pri okne detskej izby.
V kuchyni je zasa veľmi dôležité priame osvetlenie pracovných plôch. Svetlo musí dopadať na pracovný stôl, sporák, umývací dres a nesmie vytvárať tiene. Taktiež je dôležité umiestnenie elektrických zásuviek a vhodným riešením je inštalácia svetelných rámp pod dolnou hranou skriniek. Samotný jedálny stôl ak sa nachádza v kuchyni, osvetľujeme samostatným telesom. V prípade kúpeľne je dôležité to, aby sme dobre videli sami seba pri umývaní, holení či líčení. Okrem celkového osvetlenia je dôležité mať osvetlenie pred zrkadlom. V malých kúpeľniach toto svetlo často postačuje aj ako svetlo celkové. V pracovni ak sa človek zdržiava veľmi dlho, hrozí aj najväčšie poškodenie zraku. Svetlo na pracovnom stole by nemalo oslepovať a odrážať sa od pracovnej plochy. Pri práci s počítačom sa odporúčajú lampy s asymetrickým delením svetla, aby sa predišlo vytváraniu rušivých odrazov na obrazovke.

Svetlo v práci

Samotnú kapitolu o dobrom osvetlení tvorí osvetlenie kancelárskych a iných pracovných priestorov. Štandardy pre hygienické predpisy a osvetlenie v práci určuje zákon o verejnom zdravotníctve, kde sa napríklad píše, že trvalé dopĺňanie denného svetla umelým svetlom sa nesmie zriaďovať v učebniach, obytných miestnostiach a im podobným priestorom. Základom dobrého osvetlenia je denné osvetlenie všetkých pracovísk Vychádza sa pritom z ustanovenia ešte zo smernice Európskych spoločenstiev. Veľmi nebezpečnými sú najmä veľké open space priestory, kde pri halogénovom osvetlení pracuje v jednej miestnosti aj 100 ľudí. Práve preto je pri pracovnom osvetlení dôležitá údržba osvetlenia napríklad pri zanášaní prachom, alebo keď počas vykurovacích prestávok vzniká povrchová kondenzácia. Veľmi dôležité sú aj materiály ktoré sa používajú pri zasklievaní okien. Napríklad polykarbonátom ktorý znižuje svietivosť. Práve osvetlenie v práci predstavuje zvýšené riziko pre človeka pretože tam strávi prevažnú časť dňa. Ochrana zdravia v tejto oblasti by si mala v budúcnosti vzhľadom na zvyšujúce nároky v práci nájsť u každého z nás vyššiu mieru pozornosti.

Viac informácií sa dozviete

v relácii na ta3Späť

Schodisko - spojivo podlaží

 Vonkajší vzhľadMateriály na obkladStavba schodov nie je jednoducháNechajte si poradiťNajčastejšie omylyTrend dobyÚprava povrchuZábradlie Ak máte rodinný dom či dvoj, prípadne viacpodlažný bytový apartmán, pravdepodobne máte doma schodisko. Vertikálne konštrukcie spájajúce jednotlivé poschodia budov – tak znie základná definícia schodov. Primárnou funkciou schodov je prepojiť jednotlivé podlažia medzi sebou a urobiť tak čo najpohodlnejšie a najbezpečnejšie pre ich užívateľa pri jeho zostupe a výstupe.Realizácia je spojená s niekoľkými základnými..

Feng šuej

Placebo efekt alebo pravda?ExteriérOrientácia podľa svetových stránInteriérVchod a chodbaSpálňaVaša kanceláriaKuchyňaObývačkaJedáleňKúpeľňa Čínska kultúra sa snaží v každom smere dodržiavať predovšetkým rovnováhu. O prvkoch Jing a Jang počul už asi každý z nás. Sú vzájomne prepojené, jeden potrebuje druhý na dosiahnutie cieľa. Približne pred dvetisíc rokmi vznikla, ako už iste tušíte, v Číne filozofia Tao, ktorá učí, že na svete nie je nič stále, všetko sa mení a všetko so všetkým súvisí. Zakladateľ taoizmu, staročínsky filozof Lao,..

Jednoduchý spôsob, ako zvýrazniť krásu a skryť nedostatky interiéru Jednoduchý spôsob, ako zvýrazniť krásu a skryť nedostatky interiéru

Zariadenie domova pomocou širokého množstva dostupných materiálov dnes nie je žiadny problém. Ten môže spôsobiť iba cena a horšia dostupnosť rôzneho druhu sortimentu, pre ktorý ste sa rozhodli. Existuje však jeden typ materiálu, vďaka ktorému by mohlo byť vaše rozhodovanie a aplikácia do praxe pomerne jednoduchá. Poďte sa spolu s nami a najdôležitejšími výhodami takéhoto riešenia o tom presvedčiť a zariadite si  s nami krásny dom či byt. Kvalitné dekoračné látky v metráži Textil v interiéri udáva tón, oživuje miestnosť, vnáša farby..

Budúca zmluva na kúpu pozemku

Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?Jozef Ž., Stupava Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy,..

Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom..

Domáce násilie a otázka bývania

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.