Svetlo naše každodenné

 „Pri predstave čo by mohlo byť pre nehnuteľosť najdôležitejšie aby sa v nej dobre bývalo alebo pracovalo, človeku napadnú mnohé maličkosti a detaily, ktorými by si chcel spríjemniť pobyt v tej ktorej miestnosti pri oddychu či práci. Mnohokrát pritom nemyslíme nato, čo je snáď pre dobrý pocit z bývania najdôležitejšie a napadne nám to až vtedy keď nás „režú“ oči pri zlom osvetlení, či jednoducho nám praskne žiarovka. Zväčša až vtedy začneme uvažovať o tom, či sme pre dobré odsvetlenie urobili naozaj všetko.“

Osvetlenie a oči

Aby sme sa predišli problémom s osvetlením interiérov, je dobré si dopredu premyslieť ako bude osvetlenie vo vlastnej nehnuteľnosti či pracovisku vyzerať. Vyhli by sme sa tak budúcim problémom pri nekvalitnom osvetlení miestností. Úloha osvetlenia je dôležitá najmä preto, lebo nám takto ušetrí enerie za osvetlenie, pretože si musíme uvedomiť že najväčšia časť z osvetlenie je energia prenenená na teplo ktoré nám zbytočnr uniká a neposlednom rade nám šetrí to najcenejšie čo máme - náš zrak. A práve pri tejto zmienke o našich očiach a osvetlení by si vzdychol nejeden očný lekár, ktorý značnú časť svojej pracovnej doby vysvetľuje svojim pacientom úlohu dobrého osvetlenia, ktoré by malo v každej miestosti pochádzať hlavne z prirodzeného zdroja - slnka. Podľa mnohých vyjadrení očných lekárov je veľmi dôležitá hygiena očí. Tá by mala predovšetkým spočívať k kombinácii niektorých faktorov. Predovšetkým je to výber vyhovujúceho osvetlenia ktoré nie je príliš žiarivé a hlavne ako už bolo spomenuté, je to využívanie prirodzeného svetla v miestnosti. Svetlo predstavuje len malú časť slnečného žiarenia, ktoré obsahuje všetky farby spektra takmer v rovnakom pomere aj preto je toto svetlo pre ľudské oko najprirodzenejšie.

Na svetlo sa myslí už pri projekovaní

Na budúce osvetlenie bydliska je potrebné myslieť nielen pri súlade farieb, tónov či materiálov v jednotlivých miestnostiach, ale už pri samotnom projektovaní bytov či rodinných domov. Optimalizácia svetla do interérov budov má tri úrovne. Ide o úroveň prípravnú pri projektovaní, pri realizácii stavby a počas prevádzky. Návrh stavby a hlavne osvetlenia začína totiž spracovaním svetlotechnickej štúdie, ktorá má preukázať vhodnosť osadenia stavby na tom ktorom pozemku. Ak má napríklad architekt komplex novostavieb ešte len v počítači či na papieri, jeho základným zámerom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je dokladovať vhodnosť prirodzeného osvetlenia nielen u existujúcej stavby, ale aj v okolitých objektoch. Pri obytných budovách je dôležité aj posúdenie a doba preslnenia obytných priestorov a ekvivalentný uhol tienenia.
Umelé osvetlenie v tomto štádiu je nutné dokladovať potrebou elektrického príkonu a kapacitnými možnosťami jestvujúcich a navrhovaných rozvodov elektrickej energie. V štádiu ak existuje iba projekt novostavby a je potrebné stavebné povolenie, a nebola zatiaľ vyhotovená svetlotechnická štúdia, je nutné vyhotovanie dokladovania riešenia osvetlenia interiérov novostavby umelým osvetlením. Svetlotechnická štúdia sa však často nespracuváva a jej potreba spracovania často vyvstane pri sporoch a námietkych účastníkov územného či stavebného konania. A práve preto by sa výsledok svetlotechnickej štúdie nemal podceňovať

Umelé osvetlenie

Pri umelom osvetlení je spektrum celkom iné a pri takomto osvetlení sú pre naše oči priaznivé teplé a neutrálne farby spektra. Väčšina ľudí používa ako hlavný zdroj umelého osvetlenia žiarovku. Tok jej žiarenia je menej intezívny ako napríklad pri žiarivkách. Preto ak sa niekto rozhodne používať žiarivky pri domácom osvetlení z dôvodu ich dlhšej trvácnosti, mal by požiť žiarivky, ktorých farba je podobná farbe svetla zo žiaroviek. V protiklade ku klasickým žiarovkám sa úsporné žiarivky vyrábajú s rôznymi farbami svetla. Ponúkaná paleta farieb na trhu siaha od bielej farby denného svetla až po extra teplú farbu. Práve táto žiarivka zodpovedá farbe klasickej žiarovky Táto farba je ideálna na oddychové zóny v byte. Úsporné žiarivky pre takýto typ osvetlenia majú označenie 827 alebo 2.700 Kelvina. Pracovné plochy najlepšie osvetlíme svetlom vo farbe neutrálnej bielej 840 alebo 4.000 Kelvina, alebo bielej denného svetla 860 alebo 6.000 Kelvina. Alfou a omegou pri dobrom umelom osvetlení je dobrá svietivosť žiarovky či žiarivky.
Podľa definície je svietivosť svetelný tok, vyžarovaný v určitom smere. Jednotka svietivosti je kandela. Preto medzi dôležité parametre svietivosti patrí svietivosť meraná v rôznych smeroch. Intenzita svetla je zasa svetelný tok, dopadajúci kolmo na určitý povrch alebo predmet. Jednotkou intenzity svetla je lux a závisí od vzdialenosti svetelného zdroja od osvetľovaného povrchu. Veľmi dôležitú úlohu pri umelom osvetlení má aj jas svetla. Ide o svetelný vnem, zaznamenávaný zrakom po odraze od povrchu daného prostredia. Jednotkou jasu je kandela/m2 a intenzita jasu závisí od materiálu a farby reflexného povrchu.

Osvetlenie vo vlastom

Priestory bytu či rodinného domu nám slúžia predovšetkým ako miesto na naberanie síl a regeneráciu po práci a predstavujú určité zázemie pre ich obyvateľov. Tomuto by sa malo prispôsobovať aj osvetlenie v našom vlastnom hniezdočku. Osvetlenie slúži predovšetkým na orientáciu a osvetlenie nábytku a predmetov v miestnostiach. Z dôvodu orientácie v miestnosti je dôležité aby sa svetlo mohlo zažať pri dverách alebo v prípade priechodnej miestnosti pri obidvoch dverách. Dekoratívne alebo menej intenzívne osvetlenie býva často jedným z veľmi účinných prostriedkov zariadenia bytu. Je to jedna z možností, ak potrebujeme určité predmety (obrazy, plastiky) alebo rastliny zvýrazniť pomocou osvetlenia, pričom od nich odrazené svetlo je natoľko dominantné, že vlastné osvetľovacie teleso takmer nevnímame. V inom prípade tvorí sama lampa dekoráciu svojím tvarom, povrchom alebo farbou. V týchto prípadoch je dobré osvetlenie veľmi dôležité, pretože ide o zvýšené namáhanie zraku. Ide väčšinou o orientované svetlo. Svetlo určené na takýto účel má svoj dopad iba na jeden smer, alebo osvetľuje niektorý konkrétny priestor. Úlohou funkčného osvetlenia je mať predovšetkým kvalitné osvetlenie pri rôznych činnostiach, napríklad pri jedle, práci, čítaní alebo hrách. Osvetlenie musí vyhovovať niekoľkým požiadavkám, aby zodpovedalo viacerým požiadavkám. Iné je priaznivé osvetlenie vo veľkom rodinnom dome a iné je v malom dvojizbovom byte.
Celkové rozloženie svetla je potom súhrou rozložených plôch a toho ako odrážajú svetlo v celej mietnosti. Zariadenie izby býva často zložené z rôznych materiálov, ktoré „spolupracujú so svetlom na rôznej báze.“ To isté platí aj pre farby, ktoré taktiež rôzne odrážajú svetlo v miestnostiach. Napríklad biele steny odrážajú najviac svetla. Farebné steny a povrchy s inou ako hladkou štruktúrou zasa odrážajú menej svetla a prirodzene tak tlmia jeho intenzitu.

Aké svetlo teda použiť

Vo všeobecnosti platí , že čo miestnosť to iná intenzita osvetlenia. Ak vstupujeme do bytu či rodinného domu cez predsieň, dosiahneme najlepší svietiaci efekt, ak lampy budú visieť zo stropu vo výške 230 až 240 cm alebo budú namontované na stenu vo výške 180 až 200 cm. Najlepšie je osvetlenie z dvoch strán. V obývacej izbe, ktorá býva s pravidla v byte najväčšou miestnosťou v byte či rodinnom dome je možné použiť smerované aj nepriame osvetlenie. Veľmi príjemným dojmom môže pôsobiť súprava svietidiel roznakého dizajnu. V spálmi je zasa dôležité aby osvetlenie tvorilo celkové osvetlenie miestnosti spolu s lokálnym osvetlením pri posteliach. K posteliam použijeme svietidlá s možnosťou nastavovania smeru osvetlenia alebo lampy s priesvitným tienidlom. V detskej izbe je zasa dôležité pamätať výšku dieťaťa. Stropné osvetlenie by malo dostatočne rozsvietiť celú miestnosť. Samostatné svetlo má svoje nezastupiteľné miesto na pracovnom stole, kde dôležitú úlohu tvorí prirodzené svetlo. Takže pracovný stôl by mal byť umiedstnení najmä pri okne detskej izby.
V kuchyni je zasa veľmi dôležité priame osvetlenie pracovných plôch. Svetlo musí dopadať na pracovný stôl, sporák, umývací dres a nesmie vytvárať tiene. Taktiež je dôležité umiestnenie elektrických zásuviek a vhodným riešením je inštalácia svetelných rámp pod dolnou hranou skriniek. Samotný jedálny stôl ak sa nachádza v kuchyni, osvetľujeme samostatným telesom. V prípade kúpeľne je dôležité to, aby sme dobre videli sami seba pri umývaní, holení či líčení. Okrem celkového osvetlenia je dôležité mať osvetlenie pred zrkadlom. V malých kúpelniach toto svetlo často postačuje aj ako svetlo celkové. V pracovni ak sa človek zdržiava veľi dlho, hrozí aj najväčšie poškodenie zraku. Svetlo na pracovnom stole by nemalo oslepovať a odrážať sa od pracovnej plochy. Pri práci s počítačom sa odporúčajú lampy s asymetrickým delením svetla, aby sa predišlo vytváraniu rušivých odrazov na obrazovke.

Svetlo v práci

Samotnú kapitolu o dobrom osvetlení tvorí osvetlenie kancelárskych a iných pracovných priestorov. Štandarty pre hygienické predpisy a osvetlenie v práci určuje zákon o verejnom zdravotníctve, kde sa napríklad píše, že trvalé dopĺňanie denného svetla umelým svetlom sa nesmie zriaďovať v učebniach, obytných mietnostiach a im podobným priestorom. Základom dobrého osvetlenia je denné osvetlenie všetkých pracovísk Vychádza sa pritom z ustanovenia ešte zo smernice Európskych spoločenstiev. Veľmi nebezpečnými sú najmä veľké open space priestory, kde pri halogénovom osvetlení pracuje v jednej miestnosti aj 100 ľudí. Práve preto je pri pracovnom osvetlení dôležitá údržba osvetlenia napríklad pri zanášaní prachom, alebo keď počas vykurovacích prestávok vzniká povrchová kondenzácia. Veľmi dôležité sú aj materiály ktoré sa používajú pri zasklievaní okien. Napríklad polykarbonátom ktorý znižuje svietivosť. Práve osvetlenie v práci predstavuje zvýšené riziko pre človeka pretože tam strávi prevažnú časť dňa. Ochrana zdravia v tejto oblasti by si mala v budúcnosti vzhľadom na zvyšujúce nároky v práci nájsť u každého z nás vyššiu mieru pozornosti.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 4.7.2008 o 20.45 hod.


Späť

Keď sme sa rozhodli zatepliť svoj domov

 „Už niekoľko rokov sa na Slovenku veľké, ale aj menšie sivé sídliská z čias socialistickej výstavby menia na čoraz väčšie ostrovčeky farebných budov, ktoré prešli tzv. rekonštrukčnou kúrou v pobode zatepľovania. Keďže väčšina bytových domov je stará už niekoľko desačročí, zančná časť z nich potrebuje priam nutnú rekoštrukciu. Základnou otázkou sa preto často na domových schôdzach stáva otázka: Ako si teda zateplíme svoje spoločné bývanie a hlavne akým spôsobom na to získať peniaze.“ Čo urobiť pred zatepľovaním domu Dobré..

Formy vykurovania

Pekne od začiatkuVaše možnostiPlynElektrická energiaDrevo a uhlieDoplnkové alternatívyKrbElektrická vložkaPodlahové kúrenieTermoregulátory, snímače teplotyZahrejte aj steny Najmä v našich podmienkach má významný podiel na útulnosti domova teplo. Vzhľadom na teplotné pásmo, v ktorom žijeme musíme dbať o tepelné zabezpečenie svojho príbytku už od samotného začiatku. To znamená odvtedy, odkedy staviame dom, alebo najneskôr pri dokončovaní hrubej stavby by sme mali mať jasno v tom, akým spôsobom ho budeme vykurovať. Samozrejme, že technicky zabezpečíte akúkoľvek..

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Rodinný spor o dedičstvo - kto dedí a kto nie

Rád by som sa spýtal na možnosť riešenia ohľadne spôsobu vysporiadania nehnuteľného majetku po mojom staršom bratovi, ktorý pred nedávnom zomrel. Jedná sa o rodinný dom s pozemkom. Malý podiel pozemku nadobudol môj starší brat dedením od našej tety ešte predtým, ako sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné a v úradných listinách je brat vedený ako jediný majiteľ. Vysporiadanie medzi mnou a mojou sestrou je možné len predajom nehnuteľnosti, na čom sme sa aj dohodli. V prípade, ak by túto nehnuteľnosť dedila aj vdovy po bratovi, predaj nehnuteľnosti by sa skomplikoval..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Nehnutelnosti ...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.