Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľovi
Platba na sprostredkovanie a kúpu

S priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať sa, mám dojem, že sa nám vyhýba. Peniaze chceme späť. Ako sa brániť podobným postupom, ako môžeme vedieť, že ide skutočne o hodnoverného realitného makléra?

Róbert K., Bratislava


Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľovi

 Najprv si treba ozrejmiť, či konkrétna osoba je vlastníkom nehnuteľnosti a sama si zabezpečuje predaj svojho bytu, či osoba sprostredkúva predaj nehnuteľnosti len ako príležitostnú činnosť, ktorej sa nevenuje sústavne alebo či ide o osobu, ktorá sa sprostredkovaním predaja nehnuteľností venuje v rámci svojho podnikania ako živnostník.

V prvom prípade je všetko v poriadku, pokiaľ sa vám osoba preukáže svojím občianskym preukazom prípadne iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť a pravým listom vlastníctva. Ak je nehnuteľnosť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je potrebné overiť si totožnosť aj druhého z manželov a istiť, či druhý manžel súhlasí s predajom nehnuteľnosti.

Pokiaľ by išlo o druhý prípad, je nevyhnutné si overiť, či osoba, ktorá sprostredkúva byt na predaj, je oprávnená na tento úkon. Túto skutočnosť by vám osoba mala preukázať napr. originálom overenej plnej moci udelenej od oprávnenej osoby - vlastníka nehnuteľnosti. Plná moc by samozrejme mala byť úradne overená u notára, prípadne vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny sú verejnými listinami. Notár môže tiež len overiť pravosť podpisu účastníkov - osoby, ktorá má sprostredkúvať predaj bytu a vlastníka bytu - na plnej moci. Ide o tzv. legalizáciu.

Realitný sprostredkovateľ ako živnostník pôsobiaci v rámci svojho predmetu podnikania - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) - by sa mal preukázať okrem dokladov totožnosti a vyššie uvedenej plnej moci aj živnostenským oprávnením, teda listinou preukazujúcou oprávnenie osoby podnikať v danej oblasti. V tejto súvislosti si môžete pravosť živnostenského oprávnenia, resp. pravosť poskytnutých údajov overiť na webovej stránke živnostenského registra SR www.zrsr.sk. Ak by ste zistili, že osoba, ktorú hľadáte, v registri vedená nie je, oznámte túto skutočnosť príslušnému živnostenskému registru písomne, alebo elektronicky na adresu zrsr@ives.vs.sk. Mohlo by ísť o osobu, ktorá podniká neoprávnene, dokonca by mohlo ísť o podvodníka.

Najrozšírenejšou formou podnikania v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami je spoločnosť s ručením obmedzeným. Ide spravidla o dlhodobo pôsobiace a renomované obchodné spoločnosti. Nie je však vylúčené, že sa nájdu aj také s.r.o., účelom existencie ktorých je obohatiť sa na dôverčivých klientoch. Opäť je vhodné prelustrovať „firmu“ na stránke obchodného registra SR www.orsr.sk. Identifikačnými znakmi sú napr. obchodné meno, IČO alebo zodpovedná osoba, či sídlo.

Platba za sprostredkovanie a kúpu  


 Po tom, ako ste sa uistili o pravosti údajov a o hodnovernosti subjektu, ktorý vám sprostredkúva kúpu nehnuteľnosti, môžete pristúpiť k založeniu zmluvného vzťahu a dohodnúť sa na podmienkach obchodu, vrátane platobných podmienok. Je namieste, ak od vás bude vyžadovaná primeraná zálohová platba ako zábezpeka, že máte seriózny záujem o kúpu a pod. Pokiaľ ide o samotnú úhradu za kúpenú nehnuteľnosť, ide o záležitosť obojstrannej dohody - v súčasnosti je preferovaná platba bankovým prevodom za vopred dohodnutých podmienok. Namieste je vinkulácia kúpnej ceny na bankovom účte alebo jej uloženie do notárskeho depozitu. Banka alebo notár peňažné prostriedky následne uvoľní pri predložení listu vlastníctva vystaveného na kupujúceho.

Záverom

Ak ste vami oslovenému realitnému maklérovi uhradili sumu 9.500,- Sk, mali ste obdržať od neho príjmový doklad preukazujúci, že ste platbu skutočne uskutočnili. Obdobné praktiky možno považovať za nedôveryhodné.

 


 


Späť

Beauty kútik v spálni? Poradíme, ako naň Beauty kútik v spálni? Poradíme, ako naň

Zabudnite na líčenie pri jedálenskom stole alebo v kúpeľni s nedostatočným osvetlením. Nastal čas, aby ste si zariadili vlastný kozmetický kútik. Vaša ranná i večerná rutina sa razom premení na rituál, ktorý si budete užívať zakaždým, keď zasadnete k zrkadlu. Ako si taký beauty kútik zariadiť?  Kozmetický kútik je presne to, čo potrebujete, aby ste si v pokoji užili svoju rannú aj večernú rutinu. Je to miesto, kde sa nalíčite bez toho, aby vás niekto vyháňal, a kde budete mať všetko potrebné pre dokonalý vzhľad. Vybudujte si ho v spálni..

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach?

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach? Hneď na úvod treba povedať, že túto tému možno označiť za súčasný a mimoriadne aktuálny problém; neustále sa mu venuje množstvo serióznych výskumov, ktoré v tejto oblasti zaradili Slovensko pod európsky priemer. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, ako predmetná situácia vznikla: jednak je pozostatkom zvykov socializmu a jednak reakciou na dopyt po bytoch prakticky vo všetkých väčších mestách. Tento dopyt je hlavným argumentom v prospech malometrážnych bytov – ľudia,..

Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu?

  Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu? Pojem ekológia začína byť v posledných rokoch skloňovaný čoraz častejšie; devastovanie prírody človekom už prináša hmatateľné „ovocie“ a pomaly sa to odráža aj na zdraví ľudskej populácie. Tieto otázky sa začínajú skloňovať aj v oblasti bývania. Dom či byt je miestom, kde so svojou rodinou trávime väčšinu svojho života, spíme tam, vyrastajú tam naše deti. Snaha o vytvorenie zdravého prostredia je tu teda pochopiteľná najmä..

Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať. Dagmar I., Hradská Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje..

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Bývame v bloku, ktorý predstavuje vyše 200 bytov. Čiastočné odkúpenie bytov prebehlo už pred viac ako 6-timi rokmi avšak odpredaj pozemku na ktorom blok leží začal až teraz. Spoločnosť, ktorá organizuje prevod pozemkov od každého bytu okrem sumy za časť pozemku naviac vyžaduje platbu za zápis do registra - niektoré sú už odkúpené, avšak niektoré nie. Len pre odkúpený byt spoločnosť žiada ešte úhradu za náklady vybavovania prevodu. Máme pocit, že spoločnosť sa na náš úkor obohacuje v snahe dosiahnuť svoj zisk. Aké sú náležitosti návrhu na vklad do..

Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené? Ako získať bývanie, ak nemáte nič usporené?

Potreba bývania tu vždy bola a stále bude. Nič na tom nemení ani pandémia COVID-19, ktorá podaktorým aj v tomto roku poriadne prevetrala peňaženky. Na Slovensku pritom výrazne prevyšuje trend vlastného bývania nad prenájmom. Je možné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii získať bývanie, aj keď nemáte nič usporené? O tom si povieme v našom článku Dom alebo byt?V prípade, ak nemáte žiadnu finančnú úsporu sa môže zdať, že bývanie vo vlastnom dome je len krásnym snom, a že to jediné, na čo máte, je nejaký priemerný 2-3 izbový byt. Nemusí to..

Poistenie domácnosti a zodpovednost Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.