Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 
Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?

Božena R., Nitra


Keďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje za istých okolností zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Na Váš prípad sa vzťahuje ustanovenie Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Hoci zákon presne nedefinuje závažné dôvody, ktoré môžu viesť k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva, súdna prax ako príklady takýchto dôvodov uvádza nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom zo strany jedného z manželov, ničenie alebo iné ohrozovanie spoločného majetku, skutočnosť, že jeden z manželov sa na nadobúdaní a zveľaďovaní spoločného majetku vôbec nepodieľa a pod. Pokiaľ váš manžel hrá hazardné hry v takom rozsahu, že ohrozuje spoločný majetok a nepodieľa sa na starostlivosti o rodinu, je možné, že prinajmenšom niektoré dôvody, ktoré by mohli viesť k zrušeniu vášho bezpodielového spoluvlastníctva sú naplnené. Uvedené dôvody bude samozrejme nevyhnutné súdu preukázať svedeckými výpoveďami, znaleckými posudkami prípadne inými dôkaznými prostriedkami. Rozhodnutie súdu sa bude týkať celého majetku, ktorý patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Nemožno podať súdu návrh, ktorým by ste sa domáhali zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov len v časti týkajúcej sa bytu.

Nakoľko v rozsudku zrušujúcom Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa súd nebude zaoberať jeho vyporiadaním, po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude nevyhnutné pristúpiť k jeho vyporiadaniu. Manželia môžu uzavrieť dohodu o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva - v prípade, že sa týka nehnuteľností (vrátane bytov), dohoda musí byť písomná. Pokiaľ sa s manželom na vyporiadaní nedohodnete, môžete podať ďalší návrh na súd, v ktorom navrhnete vyporiadanie. Súd bude pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva vychádzať z toho, že podiely manželov na spoločnom majetku sú rovnaké. Každý z manželov však bude oprávnený požadovať náhradu za to, čo zo svojho majetku (teda toho, ktorý nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov) vynaložil na spoločný majetok a naopak, bude povinný uhradiť to, čo sa z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vynaložilo na jeho osobný majetok. Súd tiež prihliadne na podiel každého manžela na starostlivosti o rodinu, na potreby maloletých detí a na zásluhy na nadobudnutí a zveľaďovaní spoločných vecí.

Pokiaľ by ste s manželom do troch rokov dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva neuzatvorili alebo pokiaľ by ste do troch rokov nepodali návrh na jeho vyporiadanie súdnou cestou, vaše bezpodielové spoluvlastníctvo bude vyporiadané uplynutím tejto trojročnej lehoty. V takom prípade platí, že hnuteľné veci, ktoré niektorý z manželov užíva výlučne pre svoju osobnú potrebu ako vlastník sa stávajú jeho výlučným vlastníctvom. Spoločne užívané veci, nehnuteľnosti (vrátane bytov) ako aj ostatné majetkové práva sa stávajú spoluvlastníctvom oboch manželov, pričom obaja majú rovnaké podiely. V tomto prípade však už veci nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale predmetom ich podielového spoluvlastníctva, ktorého právny režim je odlišný od právneho režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj podielové spoluvlastníctvo však možno zrušiť dohodou spoluvlastníkov a za istých okolností aj súdnou cestou.

V prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva dohodou je dohoda účinná až vkladom do katastra nehnuteľností. V prípade vyporiadania súdom je vyporiadanie účinné dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu a v prípade vyporiadania uplynutím trojročnej lehoty uplynutím uvedenej lehoty. V oboch posledných prípadoch je však tiež potrebné podať návrh na záznam do katastra nehnuteľností.

Vzhľadom na skutočnosť, že podrobná analýza Vášho prípadu by vyžadovala viac priestoru a zváženie viacerých okolností, odporúčam Vám, aby ste sa s Vašim prípadom obrátili na právnika špecializujúceho sa na právne vzťahy k bytom.Späť

5 tipov pre začiatočníkov, ako vybudovať krásnu záhradu 5 tipov pre začiatočníkov, ako vybudovať krásnu záhradu

Záhrada je miestom odpočinku, kam chodíme naberať nové sily. Teda, aspoň sa o to pokúšame. Starostlivosť o záhradu, aby vyzerala ako z magazínu, je však náročnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. O sily častejšie prídeme, než ich nazbierame. Našťastie poznáme 5 jednoduchých trikov pre začiatočníkov, vďaka ktorým bude vaša záhrada vyzerať atraktívne a vy sa nezodriete.1. Krásny zelený trávnikSýtozelený zdravý trávnik je snom asi každého záhradkára. Už z diaľky informuje všetkých susedov, že ste poriadny a pracovitý človek...

Krb ako symbol domova Krb ako symbol domova

 „Po letných mesiacoch je jeseň v plnom prúde a naše mysle nám pri pohľade na sychravé počasie z poza okna viac blúdia v predstavách o posedení pri rodinnom v kresle. K tejto predstave o idylke čato patrí aj sen o veľkom či malom krbe z ktorého sála teplo do celej miestnosti. Nuž predstava je to pekná, ale čo všetko obnáša jej uskotočnenie si povieme v nasledujúcich riadkoch, aby teplo z vášho nového krbu vám prinášalo príjemne strávené chvíle v chladných mesiacoch.“ Stavebný materiál na krby Predtým ako si do svojho domova vyberieme niektorý zo..

Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 Uvažujme ako zlodejFaktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačovTakže ako sa chrániť?DvereZámokOkná a zasklené plochyPoplašné systémyDelenie poplašných systémovMagnetické poplašné zariadenie Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia..

Reality - Stavebné povolenie Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Maloletí a ich spôsobilosť nadobúdať majetok - darovanie a vydržanie

Maloletí môžu nadobúdať majetok do svojho vlastníctva, avšak tento je spravovaný ich zákonnými zástupcami, predovšetkým rodičmi. Maloletí môžu nadobudnúť majetok nielen darovaním, ale aj vydržaním. V danej súvislosti poukazujeme na judikát - rozsudok Najvyššieho súdu SR, spis. zn. 4 Cdo 21/2004. Jedná sa o vec, v ktorej sa prejednávalo dedičstvo - nehnuteľnosti po poručiteľovi, pričom niektorí z oprávnených dedičov namietali darovanie nehnuteľností v tom čase maloletému dieťaťu. “Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý..

Regulované nájomné - v (ne)prospech občanov

Regulované nájomné môžeme označiť ako pozostatok čias minulých, z obdobia komunizmu. Napriek tomu, že od tzv. nežnej revolúcie uplynulo takmer devätnásť rokov, výšku nájomného vo vzťahu k niektorým nehnuteľnostiam určuje štát. Štát, ktorý sa navonok prezentuje ako právny a založený na princípoch slobody a demokracie. Ide o nehnuteľnosti, ktoré boli po roku 1989 vrátené v rámci reštitučných opatrení svojim pôvodným majiteľom, príp. ich právnym nástupcom. Jeden príklad za mnohé V roku 1955 bol zo strany miestneho národného výboru ako jedného..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.