Svetlo naše každodenné

 „Pri predstave čo by mohlo byť pre nehnuteľosť najdôležitejšie aby sa v nej dobre bývalo alebo pracovalo, človeku napadnú mnohé maličkosti a detaily, ktorými by si chcel spríjemniť pobyt v tej ktorej miestnosti pri oddychu či práci. Mnohokrát pritom nemyslíme nato, čo je snáď pre dobrý pocit z bývania najdôležitejšie a napadne nám to až vtedy keď nás „režú“ oči pri zlom osvetlení, či jednoducho nám praskne žiarovka. Zväčša až vtedy začneme uvažovať o tom, či sme pre dobré odsvetlenie urobili naozaj všetko.“

Osvetlenie a oči

Aby sme sa predišli problémom s osvetlením interiérov, je dobré si dopredu premyslieť ako bude osvetlenie vo vlastnej nehnuteľnosti či pracovisku vyzerať. Vyhli by sme sa tak budúcim problémom pri nekvalitnom osvetlení miestností. Úloha osvetlenia je dôležitá najmä preto, lebo nám takto ušetrí enerie za osvetlenie, pretože si musíme uvedomiť že najväčšia časť z osvetlenie je energia prenenená na teplo ktoré nám zbytočnr uniká a neposlednom rade nám šetrí to najcenejšie čo máme - náš zrak. A práve pri tejto zmienke o našich očiach a osvetlení by si vzdychol nejeden očný lekár, ktorý značnú časť svojej pracovnej doby vysvetľuje svojim pacientom úlohu dobrého osvetlenia, ktoré by malo v každej miestosti pochádzať hlavne z prirodzeného zdroja - slnka. Podľa mnohých vyjadrení očných lekárov je veľmi dôležitá hygiena očí. Tá by mala predovšetkým spočívať k kombinácii niektorých faktorov. Predovšetkým je to výber vyhovujúceho osvetlenia ktoré nie je príliš žiarivé a hlavne ako už bolo spomenuté, je to využívanie prirodzeného svetla v miestnosti. Svetlo predstavuje len malú časť slnečného žiarenia, ktoré obsahuje všetky farby spektra takmer v rovnakom pomere aj preto je toto svetlo pre ľudské oko najprirodzenejšie.

Na svetlo sa myslí už pri projekovaní

Na budúce osvetlenie bydliska je potrebné myslieť nielen pri súlade farieb, tónov či materiálov v jednotlivých miestnostiach, ale už pri samotnom projektovaní bytov či rodinných domov. Optimalizácia svetla do interérov budov má tri úrovne. Ide o úroveň prípravnú pri projektovaní, pri realizácii stavby a počas prevádzky. Návrh stavby a hlavne osvetlenia začína totiž spracovaním svetlotechnickej štúdie, ktorá má preukázať vhodnosť osadenia stavby na tom ktorom pozemku. Ak má napríklad architekt komplex novostavieb ešte len v počítači či na papieri, jeho základným zámerom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je dokladovať vhodnosť prirodzeného osvetlenia nielen u existujúcej stavby, ale aj v okolitých objektoch. Pri obytných budovách je dôležité aj posúdenie a doba preslnenia obytných priestorov a ekvivalentný uhol tienenia.
Umelé osvetlenie v tomto štádiu je nutné dokladovať potrebou elektrického príkonu a kapacitnými možnosťami jestvujúcich a navrhovaných rozvodov elektrickej energie. V štádiu ak existuje iba projekt novostavby a je potrebné stavebné povolenie, a nebola zatiaľ vyhotovená svetlotechnická štúdia, je nutné vyhotovanie dokladovania riešenia osvetlenia interiérov novostavby umelým osvetlením. Svetlotechnická štúdia sa však často nespracuváva a jej potreba spracovania často vyvstane pri sporoch a námietkych účastníkov územného či stavebného konania. A práve preto by sa výsledok svetlotechnickej štúdie nemal podceňovať

Umelé osvetlenie

Pri umelom osvetlení je spektrum celkom iné a pri takomto osvetlení sú pre naše oči priaznivé teplé a neutrálne farby spektra. Väčšina ľudí používa ako hlavný zdroj umelého osvetlenia žiarovku. Tok jej žiarenia je menej intezívny ako napríklad pri žiarivkách. Preto ak sa niekto rozhodne používať žiarivky pri domácom osvetlení z dôvodu ich dlhšej trvácnosti, mal by požiť žiarivky, ktorých farba je podobná farbe svetla zo žiaroviek. V protiklade ku klasickým žiarovkám sa úsporné žiarivky vyrábajú s rôznymi farbami svetla. Ponúkaná paleta farieb na trhu siaha od bielej farby denného svetla až po extra teplú farbu. Práve táto žiarivka zodpovedá farbe klasickej žiarovky Táto farba je ideálna na oddychové zóny v byte. Úsporné žiarivky pre takýto typ osvetlenia majú označenie 827 alebo 2.700 Kelvina. Pracovné plochy najlepšie osvetlíme svetlom vo farbe neutrálnej bielej 840 alebo 4.000 Kelvina, alebo bielej denného svetla 860 alebo 6.000 Kelvina. Alfou a omegou pri dobrom umelom osvetlení je dobrá svietivosť žiarovky či žiarivky.
Podľa definície je svietivosť svetelný tok, vyžarovaný v určitom smere. Jednotka svietivosti je kandela. Preto medzi dôležité parametre svietivosti patrí svietivosť meraná v rôznych smeroch. Intenzita svetla je zasa svetelný tok, dopadajúci kolmo na určitý povrch alebo predmet. Jednotkou intenzity svetla je lux a závisí od vzdialenosti svetelného zdroja od osvetľovaného povrchu. Veľmi dôležitú úlohu pri umelom osvetlení má aj jas svetla. Ide o svetelný vnem, zaznamenávaný zrakom po odraze od povrchu daného prostredia. Jednotkou jasu je kandela/m2 a intenzita jasu závisí od materiálu a farby reflexného povrchu.

Osvetlenie vo vlastom

Priestory bytu či rodinného domu nám slúžia predovšetkým ako miesto na naberanie síl a regeneráciu po práci a predstavujú určité zázemie pre ich obyvateľov. Tomuto by sa malo prispôsobovať aj osvetlenie v našom vlastnom hniezdočku. Osvetlenie slúži predovšetkým na orientáciu a osvetlenie nábytku a predmetov v miestnostiach. Z dôvodu orientácie v miestnosti je dôležité aby sa svetlo mohlo zažať pri dverách alebo v prípade priechodnej miestnosti pri obidvoch dverách. Dekoratívne alebo menej intenzívne osvetlenie býva často jedným z veľmi účinných prostriedkov zariadenia bytu. Je to jedna z možností, ak potrebujeme určité predmety (obrazy, plastiky) alebo rastliny zvýrazniť pomocou osvetlenia, pričom od nich odrazené svetlo je natoľko dominantné, že vlastné osvetľovacie teleso takmer nevnímame. V inom prípade tvorí sama lampa dekoráciu svojím tvarom, povrchom alebo farbou. V týchto prípadoch je dobré osvetlenie veľmi dôležité, pretože ide o zvýšené namáhanie zraku. Ide väčšinou o orientované svetlo. Svetlo určené na takýto účel má svoj dopad iba na jeden smer, alebo osvetľuje niektorý konkrétny priestor. Úlohou funkčného osvetlenia je mať predovšetkým kvalitné osvetlenie pri rôznych činnostiach, napríklad pri jedle, práci, čítaní alebo hrách. Osvetlenie musí vyhovovať niekoľkým požiadavkám, aby zodpovedalo viacerým požiadavkám. Iné je priaznivé osvetlenie vo veľkom rodinnom dome a iné je v malom dvojizbovom byte.
Celkové rozloženie svetla je potom súhrou rozložených plôch a toho ako odrážajú svetlo v celej mietnosti. Zariadenie izby býva často zložené z rôznych materiálov, ktoré „spolupracujú so svetlom na rôznej báze.“ To isté platí aj pre farby, ktoré taktiež rôzne odrážajú svetlo v miestnostiach. Napríklad biele steny odrážajú najviac svetla. Farebné steny a povrchy s inou ako hladkou štruktúrou zasa odrážajú menej svetla a prirodzene tak tlmia jeho intenzitu.

Aké svetlo teda použiť

Vo všeobecnosti platí , že čo miestnosť to iná intenzita osvetlenia. Ak vstupujeme do bytu či rodinného domu cez predsieň, dosiahneme najlepší svietiaci efekt, ak lampy budú visieť zo stropu vo výške 230 až 240 cm alebo budú namontované na stenu vo výške 180 až 200 cm. Najlepšie je osvetlenie z dvoch strán. V obývacej izbe, ktorá býva s pravidla v byte najväčšou miestnosťou v byte či rodinnom dome je možné použiť smerované aj nepriame osvetlenie. Veľmi príjemným dojmom môže pôsobiť súprava svietidiel roznakého dizajnu. V spálmi je zasa dôležité aby osvetlenie tvorilo celkové osvetlenie miestnosti spolu s lokálnym osvetlením pri posteliach. K posteliam použijeme svietidlá s možnosťou nastavovania smeru osvetlenia alebo lampy s priesvitným tienidlom. V detskej izbe je zasa dôležité pamätať výšku dieťaťa. Stropné osvetlenie by malo dostatočne rozsvietiť celú miestnosť. Samostatné svetlo má svoje nezastupiteľné miesto na pracovnom stole, kde dôležitú úlohu tvorí prirodzené svetlo. Takže pracovný stôl by mal byť umiedstnení najmä pri okne detskej izby.
V kuchyni je zasa veľmi dôležité priame osvetlenie pracovných plôch. Svetlo musí dopadať na pracovný stôl, sporák, umývací dres a nesmie vytvárať tiene. Taktiež je dôležité umiestnenie elektrických zásuviek a vhodným riešením je inštalácia svetelných rámp pod dolnou hranou skriniek. Samotný jedálny stôl ak sa nachádza v kuchyni, osvetľujeme samostatným telesom. V prípade kúpeľne je dôležité to, aby sme dobre videli sami seba pri umývaní, holení či líčení. Okrem celkového osvetlenia je dôležité mať osvetlenie pred zrkadlom. V malých kúpelniach toto svetlo často postačuje aj ako svetlo celkové. V pracovni ak sa človek zdržiava veľi dlho, hrozí aj najväčšie poškodenie zraku. Svetlo na pracovnom stole by nemalo oslepovať a odrážať sa od pracovnej plochy. Pri práci s počítačom sa odporúčajú lampy s asymetrickým delením svetla, aby sa predišlo vytváraniu rušivých odrazov na obrazovke.

Svetlo v práci

Samotnú kapitolu o dobrom osvetlení tvorí osvetlenie kancelárskych a iných pracovných priestorov. Štandarty pre hygienické predpisy a osvetlenie v práci určuje zákon o verejnom zdravotníctve, kde sa napríklad píše, že trvalé dopĺňanie denného svetla umelým svetlom sa nesmie zriaďovať v učebniach, obytných mietnostiach a im podobným priestorom. Základom dobrého osvetlenia je denné osvetlenie všetkých pracovísk Vychádza sa pritom z ustanovenia ešte zo smernice Európskych spoločenstiev. Veľmi nebezpečnými sú najmä veľké open space priestory, kde pri halogénovom osvetlení pracuje v jednej miestnosti aj 100 ľudí. Práve preto je pri pracovnom osvetlení dôležitá údržba osvetlenia napríklad pri zanášaní prachom, alebo keď počas vykurovacích prestávok vzniká povrchová kondenzácia. Veľmi dôležité sú aj materiály ktoré sa používajú pri zasklievaní okien. Napríklad polykarbonátom ktorý znižuje svietivosť. Práve osvetlenie v práci predstavuje zvýšené riziko pre človeka pretože tam strávi prevažnú časť dňa. Ochrana zdravia v tejto oblasti by si mala v budúcnosti vzhľadom na zvyšujúce nároky v práci nájsť u každého z nás vyššiu mieru pozornosti.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 4.7.2008 o 20.45 hod.


Späť

Zateplenie nehnuteľnosti

Väčšina rodinných domov či bytov v panelovej zástavbe potrebuje na Slovensku prejsť dôkladnou rekonštrukciou. Asi tou najznámejšou cestou v súčasnosti je klasické zatepľovanie, ktoré po vizuálnej stránke mení naše sídliská na rôznofarebné sústavy kociek. Ak ste majiteľom rodinného domu, tak pri správnom zateplení máte postarané o príjemné bývanie nielen v zime, ale aj v lete, keď zateplenie bráni prehrievaniu izieb a v dome je príjemne aj bez drahej klimatizácie. Ak by sme si akýkoľvek typ nehnuteľnosti..

Ružová alebo šedá budúcnosť hypoték?

Ak by sme položili anketovú otázku, ako by ste si vedeli zabezpečiť vlastné bývanie, väčšina by po krátkom rozmýšľaní vydala zo seba slovné spojenie hypotekárny úver. Veď len málokto si môže dovoliť kúpiť nehnuteľnosť za celú hotovosť. Nuž poviete si, že získať hypotéku, keď máte nebodaj aj niečo našetrené, by nemal byť problém. Nuž ale z Bruselu k nám prichádzajú nie príliš lichotivé správy z tejto oblasti. A tieto „novinky“ by mohli mať neblahé dôsledky nielen na vývoj cien starých bytov ale hlavne na vývoj cien novostavieb, ako i..

Ceny dobre nacenených novostavieb už dole veľmi nepôjdu

    Realitná analytička Veronika Komorníková tvrdí, že cenové dno zachytí len málokto: Po poklese cien starších panelových domov, zleteli v Bratislave aj ceny niektorých novostavieb. Viete odhadnúť o koľko padnú ceny a kedy to naplno prepukne? VK: Treba podotknúť, že síce „zleteli“ ceny novostavieb, ale nie všetkých. Doslovne „luxusných a nadštandardných“, ktoré boli vysoko nad cenami iných novostavieb a to nielen v desiatkach, ale dokonca v stovkách percent. Tieto novostavby síce majú garantovaný vysoký štandard prevedenia, s ich predajom..

Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02) Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom..

Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Zastúpenie fyzických osôb pri spravovaní ich nehnuteľného majetku

Pri právnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami je možné dať sa zastúpiť inou fyzickou osobou, príp. právnickou osobou. Občiansky zákonník v danej súvislosti diferencuje medzi zákonným zastúpením a zastúpením na základe tzv. dohody o plnomocenstve. Zákonné zastúpenie Zákonné zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu. Typickým príkladom zákonného zastúpenia je zastúpenie maloletého dieťaťa. Kto je jeho zákonným zástupcom, ustanovuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Uvedené zastúpenie maloletého..

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..