Ceny pozemkov stúpajú, je ich nedostatok


Pozemkov je nedostatok, na stavebné parcely sa menia aj lesy a poľnohospodárska pôda
Prečo sa oplatí navštíviť pred podpisom kúpnej zmluvy katastrálny úrad
Na čo nezabudnúť pri kúpe stavebného pozemku
Orientačný prehľad cien pozemkov v niektorých slovenských mestách


Ceny stavebných pozemkov vyháňa hore najmä zvýšený dopyt po nich. Záujem o pozemky zvyšuje hlavne dostupnosť hypotekárnych úverov pre širšie vrstvy obyvateľstva a väčší záujem o stavbu rodinných domov.

Nedostatok stavebných pozemkov a ich vysoké ceny sú najvýraznejšie práve v Bratislave a okolí, smerom na východ republiky ceny pozemkov klesajú. Medzi cenami pozemkov sú na Slovensku veľké rozdiely. Najlacnejšie sa parcely predávajú v ekonomicky najslabších regiónoch. Situáciu na trhu s pozemkami ovplyvňuje však príchod automobiliek Peugeot a Hyundai, s ktorým prišlo výraznejšie ekonomické posilnenie spomínaných oblastí. Cena za meter štvorcový tu stúpla v priemere o 500 Sk za meter štvorcový.

Rozdiel medzi sumami za predaj môže predstavovať až 12 tisíc korún, v extrémnych prípadoch aj viac. Za pozemok v niektorej obci pri Bratislave zaplatí záujemca sumu okolo 2.000 korún. Za pozemok na bratislavskom Slavíne táto suma môže predstavovať aj 14 tisíc korún.

Podľa prognóz ľudí pohybujúcich sa na realitnom trhu ceny za pozemky ešte stúpnu. samozrejme do úvahy treba brať všetky faktory vplývajúce na ceny stavebných parciel. Ceny sa udržia len v ekonomicky slabších oblastiach, kde prebieha výstavba v minimálnej miere.

Pozemkov je nedostatok, na stavebné parcely sa menia aj lesy a poľnohospodárska pôda
Stavebných pozemkov je nedostatok. Obce v snahe, aby sa rozširovalo ich územie, ako aj kvôli zisku, využívajú možnosť zmeniť polia a lesy na jej území na stavebné pozemky. Musia však požiadať o ich vyňatie z pôdneho fondu. Urobiť tak môžu nielen ľudia ale aj majitelia lesnej a poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju majú v osobnom vlastníctve.

Tejto možnosti však predchádza niekoľko krokov.

1. Obec musí zahrnúť svoj zámer do územného plánu. Ak o vyňatie žiada súkromná osoba, musí mu najprv túto žiadosť schváliť obec.

2. Obec musí požiadať o schválenie žiadosti príslušné orgány na ochranu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy - obvodný pozemkový alebo obvodný lesný úrad.

3. So súhlasom týchto orgánov štátnej správy môže obec zmeniť územno-plánovaciu dokumentáciu a vydať na pozemky územné rozhodnutie.

4. Na katastrálnom úrade treba územie zaevidovať ako ,,stavebný pozemok“.

5. Následne začína premena plochy na stavebnú parcelu.

Prečo sa oplatí navštíviť pred podpisom kúpnej zmluvy katastrálny úrad
Pri návšteve katastra je potrebné pýtať si list vlastníctva. Na jeho poskytnutie potrebuje žiadateľ vedieť číslo listu vlastníctva alebo parcelné číslo príslušného pozemku (parcelné číslo poskytuje aj správa katastra).

List vlastníctva má niekoľko častí. V prvej časti pod písmenom A sa v ňom uvádza, o aký typ pozemku ide a či je vedený ako stavebný pozemok. V časti B sa dá overiť, či je predávajúci naozaj majiteľom pozemku a či je jediným vlastníkom. Ak nie je jediným majiteľom, v časti B sa dozviete, aký podiel na parcele mu prináleží. V časti C sa uvádza, či pozemok nie je predmetom záložného práva alebo naň nie je uvalené vecné bremeno.

Na čo nezabudnúť pri kúpe stavebného pozemku
Orientácia na svetové strany: pri výbere pozemku by mal mať budúci stavebník aspoň základnú predstavu o tom, aký dom sa chystá stavať. Nie každý projekt rodinného domu je určený pre každý typ stavebného pozemku. Najmä projekty typových rodinných domov nie je možné postaviť na každom pozemku. Niektoré firmy na požiadanie síce zmenia orientáciu domu, zákazník si však musí za túto nadštandardnú službu priplatiť. Pri obhliadke pozemku je potrebné uvažovať nasledovné: vstup do domu by mal byť orientovaný na severnú stranu, obytné miestnosti, ako napríklad kuchyňa alebo obývačka by mali mať orientáciu na juh.


Tvar parcely:

pri obhliadke je vhodné overiť si, či šírka pozemku spĺňa náležitosti stavebného zákona.


Prístup na pozemok:

kvalitný pozemok by mal mať vlastnú príjazdovú cestu. Ak ju parcela nemá a neexistuje ani možnosť jej dobudovania, mala by sa táto skutočnosť prejaviť v cene pozemku. Je však na zvážení samotného záujemcu o pozemok, či je pre neho kúpa natoľko výhodná, že sa k svojmu domu bude dostávať prípadne cez nejaký ďalší pozemok.


Vzdialenosť od občianskej vybavenosti:

dôležité je vziať do úvahy aj to, ako ďaleko od pozemku sa nachádza napríklad železničná alebo autobusová stanica, obchody a podobne. Ich vzdialenosť takisto ovplyvňuje cenu pozemku.


Inžinierske siete:

ceny pozemkov už vybavených inžinierskymi sieťami sú logicky vyššie ako ceny stavebných parciel, ktoré napojenie na inžinierske siete nemajú a možnosť napojenia na siete je príliš komplikovaná. Predajca pozemku by mal vedieť podať informáciu o tom, či a za akých podmienok existuje možnosť napojenia sa na plynovod, vodovod, kanalizáciu, telefón a káblovú televíziu.


Územný plán:

pozemok musí byť zahrnutý v územnom pláne príslušnej obce alebo mesta ako miesto, kde sa počíta s výstavbou rodinných domov. V opačnom prípade je možné, že stavebný úrad nevydá stavebné povolenie na stavbu domu.


Druh pozemku:

na katastrálnom úrade je potrebné si overiť, či je plocha evidovaná ako stavebný pozemok v zmysle stavebného zákona. Ak plocha na katastri takto vedená nie je, kupujúci bude mať v budúcnosti problémy nielen s obstaraním potrebných povolení na výstavbu domu, ale komplikácie môžu nastať aj napríklad s odvážaním smetí.


Lokalita:

cenu pozemku dvíha predovšetkým oblasť, v ktorej sa nachádza. Atraktívnosť územia podmieňuje hlavne možnosť pracovných príležitostí v okolí, vybudovaná infraštruktúra a služby v okolí.

Orientačný prehľad cien pozemkov v niektorých slovenských mestách
Prešovský kraj:

od 250 Sk/m2 do 1.300 Sk/ m2


Košický kraj:

od 300 Sk/ m2 do 2.700 Sk/ m2


Banskobystrický kraj:

od 300 Sk/ m2 do 1.700 Sk/ m2


Žilinský kraj:

od 350 Sk/ m2 do 2.500 Sk/ m2


Trenčiansky kraj:

od 400 Sk/ m2 do 2.100 Sk/ m2


Trnavský kraj:

od 500 Sk/ m2 do 4.000 Sk/ m2


Nitriansky kraj:

od 400 Sk/ m2 do 2.500 Sk/ m22


Bratislavský kraj:

od 1.500 Sk/ m2 do 20.000 Sk/ m2

Zdroj: inzeráty a prehľady cenových ponúk realitných kancelárií

Späť

4 rady ako si vytapetovať interiér 4 rady ako si vytapetovať interiér

Chceli by ste oživiť interiér a zmodernizovať ho? Premýšľate nad tapetovaním? Tapety na stenu sú fantastický pomocník pre upgrade celého interiéru. Pripravili sme si pre vás užitočné rady, ktoré pri tapetovaní oceníte a triky, ktoré vám uľahčia prácu. Vyskúšajte tapetovanie podľa nasledujúceho praktického návodu a sami uvidíte ako obyčajná tapeta na stenu dokáže pretvoriť celý priestor na neobyčajný interiér. Atraktívny interiér podľa najnovších trendov Kúpili ste novú nehnuteľnosť a radi by ste novému interiéru vdýchli pôvab a osobité..

Výber a starostlivosť o okná

Okno nie je len prostriedkom zosvetlenia a vetrania priestorov. Je zároveň estetickým, funkčným a nevyhnutným doplnením bytu a musia naň byť kladené vysoké technické požiadavky. Oproti minulosti nebol v tomto segmente príliš veľký výber. Dnes už si však môžme vyberať z viacerých druhov a materiálov. Pri ich výbere sa tak do popredia dostáva ich tepelná či akustická izolácia. Jednoducho kvalita okna musí byť vždy na prvom mieste. Drevené okná Vzhľadom na dlhodobú tradíciu používania a dostupnosti je drevo najlepšie poznaným materiálom na výrobu okien...

Farby a ich vplyv na nás Farby a ich vplyv na nás

 Samotné bývanie a vôbec zútulnenie prostredia kde žijeme nie je len otázkou vhodnosti architektúry, materiálov, či občianskej vybavenosti okolia. Celkový komplex dobrého dojmu z bývania dotvára prostredie v ktorom žijeme a najmä vhodnosť farieb, ktoré použijeme nielen v interiéry svojho bytu, ale aj pri vonkajšom vzhľade budov. Možno si poviete, že presné kombinovanie farieb nie je až tak dôležité. Nuž, ak by ste na tejto vete stále trvali, tak vedzte, že váš názor nemusí byť práve tým najlepším, čo vám okolo témy bývania napadlo.Úloha použitia..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Zmluva o vstavbe bytov - právna úprava a jej náležitosti

Jedným zo spôsobov vzniku vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ktorý sa v súčasnosti vo veľkom rozsahu realizuje, je aj nadobúdanie nehnuteľností na základe zmluvy o výstavbe, stavbe alebo nadstavbe domu. Daný spôsob obľubujú najmä developerské spoločnosti. Jedná sa o zmluvu, ktorej rámcovú právnu úpravu obsahuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú na jednej strane doterajší vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a na strane druhej stavebník/stavebníci...

Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02) Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.