Nájomné byty v súčasnosti

Nájomné byty na Slovensku sú čímsi, čo nezapĺňa hlavné témy týkajúce sa realitných debát. V nich totiž predsa len panuje v našich končinách vplyv snáď už končiacej krízy a jej dopadov na ceny nehnuteľnosti. Pričom táto téma by si na Slovensku zaslúžila oveľa viac pozornosti ako má v súčasnosti. Nájomné byty sú totiž trendom, ktorý by mohol oživiť realitný segment a sprístupnil by bývanie, ktoré síce nie je „vo vlastnom“, ale určite by pomohlo mnohým nájsť si prístupnejšiu strechu nad hlavou.

Ako sme už spomenuli hneď na začiatku, téma nájomných bytov nebola nikdy „top“ realitnou otázkou a v médiách sa objavovala len sporadicky. Hlavnou príčinou tohto stavu je hlavne fakt, že ľudia riešia otázku bývania v prevažnej miere kúpou vlastného bytu. Možno je to najmä spôsobené túžbou Slovákov byť niekde zakorenení a nevlastnenie svojej nehnuteľnosti vyvoláva v nás skrytý pocit neistoty. Dalo by sa povedať, že ten kto si nekúpil svoj byt, tak sa vlastne ešte akoby „neosamostatnil“ od svojej rodiny. Veď medzi hlavné témy tridsiatnikov, ale aj tých mladších, ktorí sa stretnú niekde pri káve či pive, je debata o tom, kto si už kúpil byt alebo to plánuje v najbližšej dobe. Jednoducho povedané, vlastnenie nehnuteľnosti je aj akési neoficiálne hodnotenie sociálneho statusu.

Situácia v zahraničí

Práve hodnotenie takéhoto statusu však podľa niektorých informácií, ktoré v poslednej dobe prebehli médiami, môže byť tak trochu zavádzajúce. Za týmto tvrdením stojí totiž fakt, že práve v bohatších krajinách sveta nie je bývanie vo vlastnom synonymom dobrého sociálneho statusu. V západnej Európe si mladí ľudia, ktorí si aj chcú pritom založiť vlastnú riešia otázku bývania zväčša nájomnými bytmi. V krajinách ako sú Nemecko, či Veľká Británia, tvoria nájomné byty až 50 % z celkového počtu bytov, ktoré sú dostupné na bývanie. Tento trend je spôsobený hlavne tým, že mladí ľudia v bohatších krajinách si nechcú „komplikovať život“ splácaním hypotekárneho úveru (HÚ). Ich cieľom je skôr cestovať a „sociálnym statusom“ je skôr užívanie si života. Tým nechceme naznačiť, že zmýšľanie Slovákov v tejto oblasti je zlé. Sú totiž podobné ako v každej post socialistickej krajine a nijako sa nelíšime napr. od takých Čechov, Poliakov, či Maďarov. Ide nám tu len o vykreslenie faktu, že vlastnenie nehnuteľnosti nemusí automaticky znamenať bohatý stav spoločnosti. Uvedené skutočnosti hovoria skôr o opaku. Čo sa týka trendov v Európskej únii (EÚ), tak tento fakt podčiarkuje situácia, podľa ktorej sa podiel vlastnenia nehnuteľnosti zvyšuje tým, čím je krajina chudobnejšia. Nie je potom prekvapením, že najviac nájomných bytov je v už spomínanom Nemecku, či Rakúsku a na druhom konci je Rumunsko kde je v osobnom vlastníctve takmer 100 % bytov. Väčšia popularita nájomných bytov na „západe“ je však spôsobená nie len vyššou podporou štátu, či samosprávy v tejto oblasti, ale aj tým že mentalita v týchto krajinách je viacej naklonená možnosti mobility práce. Ľudia v týchto krajinách totiž často menia nie len samotnú prácu, ale najmä miesto svojho profesného pôsobenia. Pri takomto životnom štýle by bolo vlastné bývanie len na ťarchu. Situáciu by potom museli riešiť predajom, alebo by dali svoj byt niekomu do prenájmu. Toto uvažovanie sa im preto stalo výhodné najmä v časoch krízy, keď kvôli práci menili svoje pôsobisko aj o niekoľko stovák kilometrov ďalej.

Situácia u nás

Situácia týkajúca sa nájomných bytov má na Slovensku celkom iné črty ako v „starej“ časti EÚ. Ako sme už spomenuli, na Slovensku je vlastné bývanie považované za prirodzený jav. Pre väčšinu ľudí je to asi najväčšia investícia v živote a berie sa ako akýsi nepísaný vrchol nášho „životného investovania. Tým najväčším rozdielom medzi našou krajinou a krajinami, kde je nájomné bývanie populárne je fakt, že u nás je hodnotené v prevažnej miere ako „sociálne bývanie“ pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Pričom v krajinách, kde nájomné bývanie má vysoké čísla to tak nie je. Tam totiž tieto byty sú pre všetky vrstvy spoločnosti a nie len pre tú s nižším sociálnym štandardom. Pre väčšinu Slovákov ako príklad nájomných bytov ktorý si zažili na vlastnej koži, slúži situácia v susednom Rakúsku, kde si nájomné byty stavajú obce skoro ako „ na bežiacom páse“. Túto možnosť využilo aj množstvo našich ľudí, ktorí si takto vyriešili otázku bývania najmä v časoch nafúknutia realitnej bubliny v hlavnom meste, keď ceny nehnuteľností išli do závratných výšok.

Podľa Lindy Vaškovičovej z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR), je situácia s nájomnými bytmi na Slovensku nasledovná: „Tieto byty možno rozdeliť do dvoch skupín. Byty postavené pred rokom 2000, ktoré boli pôvodne štátne nájomné byty a 90. rokoch prešli do vlastníctva miest a obcí. Druhú skupinu tvoria byty, ktorých výstavbu od roku 2000 zabezpečujú obce a mestá a sú financované z Programu rozvoja bývania. Tieto byty si musia zachovať nájomný charakter najmenej 30 rokov a ich nájomníkmi sa môžu stať domácnosti s príjmom do stanovenej výšky“. O konkrétnych podmienkach pri prideľovaní nájomného bytu si povieme o niekoľko riadkov ďalej. Asi tým najvážnejším argumentom prečo je na Slovensku je tak málo nájomných bytov je fakt, že na rozdiel od západných krajín nastala začiatkom 90. rokoch „mohutná privatizácia bytov“. Takže z pôvodných štátnych bytov, či družstevných bytov sa za pár rokov stali byty v osobnom vlastníctve, keďže si ich pôvodný „prenajímateľ“ kúpil za zostatkovú cenu. Toto sa v západných krajinách nemalo prečo udiať a realitný si išiel vlastnou prirodzenou cestou, kde sa žiadna „privatizácia bytov“ nemusela uskutočniť. Aj z tohto dôvodu je počet nájomných bytov v týchto krajinách iný ako je u nás. Za všetko hovoria aj posledné štatistické údaje MVRR SR, podľa ktorých je ku koncu minulého roka na Slovensku, 50.247 nájomných bytov. V súčasnosti tvoria nájomné byty iba 4 % z celkového počtu bytov postavených na Slovensku. V zahraničí sa tento podiel začína pri 20 % a končí niekde pri 60 % hranici. Nedostatočný podiel nájomných bytov v oblasti samosprávy nám potvrdili aj v niekoľkých nami oslovených miest.

Za všetky oslovené mestá vám ponúkame vyjadrenie Ing. Petra Kostelničáka, vedúceho organizačného odboru mesta Poprad. „ Všeobecná situácia v oblasti prideľovania komunálnych bytov v meste Poprad je dlhodobo nepriaznivá. Mesto nemá voľné byty, ktoré by v prípade potreby mohlo operatívne prideliť niektorému zo žiadateľov o pridelenie bytu, zaevidovaných v zozname uchádzačov o pridelenie bytu. V decembri 2009 sme odovzdali nájomcom 84 nových 1 a 2 izbových bytov“. Len pre vykreslenie nedostatočnej výstavby nájomných bytov v meste Poprad k odovzdaným bytom, patrilo 870 žiadostí. Porovnateľná situácia je takmer v každom meste a citeľné zlepšenie situácie je v nedohľadne, aj keď aké také zlepšenie je badať aj tomto poli.

Požiadavky pre získanie nájomného bytu

V slovenských podmienkach sú nájomné byty miest a chápané ako byty pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov. Aj to je ďalší z dôvodov prečo k nim ľudia nemajú dôveru a berú si radšej HÚ aj za cenu zadĺženia sa aj na 30 rokov. Aký je teda postup pri žiadosti o pridelenie nájomného bytu nám vysvetlila Mgr. Michaela Koláriková z referátu komunikácie s verejnosťou mesta Žilina. „Žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska. Zároveň musí mať písomnú formu ktorá musí byť datovaná, odôvodnená a vlastnoručne podpísaná“.

Mestský, alebo obecný úrad ju následne zaeviduje a postúpi na konanie bytovému oddeleniu. Ku všeobecným podmienkam aby bola vaša žiadosť o nájomný byt akceptovaná, nesmie váš príjem ako žiadateľa presiahnuť trojnásobok životného minima k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre lepšiu orientáciu uvádzame hodnoty životného minima za uplynulý rok:

- 185,19 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

- 129,18 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

- 84,52 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Čo sa týka ďalších podmienok, tak zároveň platí, že mesačný príjem posudzovanej rodiny nesmie byť nižší ako je uvedené životné minimum navýšené o 83 EUR. Aj podľa uvedených podmienok, je preto záujem o nájomné byty s nižším štandardom. Nájomná zmluva po splnení týchto podmienok sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevyšuje tri roky. Pri bytoch s nižším štandardom sa uzatvára dokonca len na jeden rok. V mnohých prípadoch sa predĺženie nájomnej zmluvy rieši dodatkom. Vtedy vyzve mestský, či obecný úrad dva mesiace pred ukončením zmluvy nájomcu, aby doložil potrebné doklady k predĺženiu nájomnej zmluvy. Tak či onak však tu nemôžeme hovoriť o akomsi „dlhodobom prenájme“. Medzi ďalšie podmienky, ktoré len potvrdzujú orientáciu nájomných bytov len na sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, je fakt, že žiadateľ nesmie byť vlastníkom žiadnej inej nehnuteľnosti.

Podpora bývania pre sociálne slabšie skupiny je v oblasti nájomného bývania nevyhnutná. A je často krát jediným riešením ako by sa tieto skupiny obyvateľov dostanú k bývaniu. Aj to je bohužiaľ jeden z dôvodov, prečo sa firmy „neženú“ do výstavby nájomných bytov, lebo pre silnú orientáciu na nižšie sociálne skupiny sa im zdá výstavba nájomných nerentabilná a návratnosť takejto investície je dlhodobá ako pri bytoch ktoré idú do osobného vlastníctva. Pre celkové zlepšenie situácie nájomného bývania, je však nutné posilniť aj pozíciu nájomných bytov pre všetky skupiny obyvateľstva. Oživilo by to určite aj stavbársky segment, ktorý neprežíva práve najlepšie časy a zároveň by ľudia nemuseli riešiť svoju bytovú otázku asi tým najznámejším spôsobom – HÚ, ktorý nemusí byť výhodný pre každého záujemcu o bývanie.

Podporte tento článok

pošli na vybrali.sme.sk

Zdieľať

Späť

Prepojená kuchyňa s obývacou izbou? Rozložte si priestor! Prepojená kuchyňa s obývacou izbou? Rozložte si priestor!

Ak bývate v malom byte, možno ste si už niekoľkokrát priali, aby ste mali viacej miesta takpovediac na všetko. Môže sa vám zdať, že vaša malá obývacia izba je ešte menšia, keď je plná ľudí. Našťastie existujú triky, vďaka ktorým sa ani v malom byte nebude cítiť „úzko“. Ako dosiahnuť to, aby ste sa cítili dobre, a zároveň mali oddelené jednotlivé miestnosti? Predstavte si situáciu, v ktorej k vám domov prišli na návštevu vaši kamaráti. Usadíte ich v obývačke. Avšak vaša obývačka je prepojená s kuchyňou, kde vaša polovička..

Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly

Trávili ste aj napriek množstvu slnečných letných dní pomerne veľa času v uzavretých priestoroch? Práca a rôzne iné povinnosti si jednoducho nevyberajú. Príchod zimy však neznamená, že by ste v tomto trende mali pokračovať a zaťažiť svoje telo ešte viac. Aj v zime si môžete užiť nádherné prostredie prírody pod bezpečným prístreším modernej a pevnej pergoly. Pergola je špeciálny prístrešok určený na ochranu verandy, terasy alebo priestoru pred páliacim slnkom, vetrom alebo dažďom. Jeho nosnú časť tvoria opakujúce sa úseky oblúkov, vzájomne..

Nehnuteľnosti a byty v roku 2023, vývoj cien bytov v posledných rokoch Nehnuteľnosti a byty v roku 2023, vývoj cien bytov v posledných rokoch

Trh Nehnuteľností sa sa v roku 2023 mení z trhu predávajúceho na trh kupujúceho, potom čo ponuka začala presahovať dopyt. Ceny nehnuteľností na bývanie na meter štvorcový v roku 2023 klesli v priemere na Slovensku pod 2 500 € / m2. Po prudkom náraste za posledné 3 roky, kedy v roku 2020 tieto priemerné ceny rástli vyše 10% a v rokoch 2021 a 2022 dokonca vyše 20% sa ceny stabilizovali a v 2. polroku 2022 mierne klesli. Zdroj: trh.sk https://www.trh.sk/statistiky-cien-nehnutelnosti/slovensko.htm Rast od roku 2020 bol spôsobený niekoľkými..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať? Jozef Bednár, Bratislava Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak..

Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa..

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.