Prenájom bytu sa stále oplatí

Kde je trh najrozvinutejší
Prenajať alebo nie?
Ceny za prenájom
Čo zvyšuje cenu za prenájom
Za koľko sa prenajímajú byty
Prenájom nehnuteľností z právneho hľadiska
Čo musí obsahovať nájomná zmluva


Ceny za prenájom nehnuteľností klesajú alebo stúpajú v závislosti od lokality a typu nehnuteľnosti. Pred vstupom Slovenska do Európskej únie v máji minulého roka ľudia vo všeobecnosti očakávali, že zarobia viac peňazí na predaji a prenájme nehnuteľností ako dovtedy. Majitelia nehnuteľností sa však netešia vysokým ziskom z predaja a prenájmu ani po tomto dátume.

Konštatovať možno, že trh s prenájmom nehnuteľností sa odvtedy výrazne nezmenil. Nenaplnili sa najmä očakávania mnohých majiteľov bytov, domov ako aj iných typov nehnuteľností, že prijatí Slovenska do európskeho spoločenstva sa sem začnú vo zvýšenej miere presúvať cudzinci a začnú si vo veľkom prenajímať naše byty alebo domy.

Kde je trh najrozvinutejší
Aj keď záujem cudzincov o slovenské nehnuteľnosti nesplnil očakávania mnohých ich vlastníkov, prenajímanie bytov sa na Slovensku stále oplatí. Prenajímať nehnuteľnosť je podľa názoru pracovníkov realitných kancelárií stále pomerne výhodné, aj keď ponuka v mnohých lokalitách prevyšuje dopyt. Sumu, ktorú na predaji zarobíte však ovplyvňuje viacero faktorov. V konečnom dôsledku je to predovšetkým typ nehnuteľnosti, ktorú dávate do prenájmu, mesto, kde sa nachádza ako aj atraktívnosť lokality v danom meste.

Najviac peňazí na prenájme samozrejme zarobia majitelia domov alebo bytov v Bratislave alebo v Košiaciach. Práve v týchto mestách je trh s nehnuteľnosťami najrozvinutejší. V Bratislave stále bude existovať skupina ľudí, ktorá si bude potrebovať prenajať byt.

Prenájom v ostatných krajských mestách ako aj v menších mestách na Slovensku však už nie je natoľko výnosný. V niektorých mestách je pomerne náročné vôbec nájsť byt na prenájom. Typické je to napríklad pre Prešovský kraj, ktorý patrí medzi ekonomicky najslabšie regióny. Do popredia sa však stále výraznejšie dostávajú mestá Žilina a Trnava. Teda mestá, kde priniesli svoje investície automobilky Hundyai a Pegueot ai ch ekonomická sila stále rastie.

Prenajať alebo nie?
Prenájom bytov možno považovať za výhodnú investíciu aj kvôli tomu, že ide v podstate o spôsob podnikania, ktorý so sebou za splnenia určitých podmienok neprináša žiadne riziká. Financie získané z prenájmu bytu sú zaujímavý zdroj príjmov a pokiaľ nie je majiteľ byt z rôznych dôvodov nútení ho predať, mal by s predajom počkať a nepripravovať sa o peniaze z prenájmu. Uložiť zisk z predaja nehnuteľnosti v niektorej finančnej inštitúcii je v súčasnosti kvôli pomerne nízkym úrokom nie veľmi zaujímavé. Na prenájme zarobí vlastník nehnuteľnosti viac.

Ceny za prenájom
Ceny za prenájom bytov sa v niektorých lokalitách už dlhší čas držia na rovnakej úrovni, v niektorých dokonca mierne klesli. Výsledná suma za prenájom je však výsledkom pôsobenia viacerých okolností. Ceny za prenájom určite nestúpajú v lokalitách, kde ponuka prevyšuje dopyt, čo je problém napríklad bratislavského sídliska Petržalka. Toto spôsobuje najmú neochota ľudí z viacerých dôvodov predávať nehnuteľnosti. Záujem o prenájom bytov klesá aj medzi klientmi. Dostupnosť hypoték pre širšiu vrstvu obyvateľstva spôsobuje, že ľudia radšej investujú do splácania hypotéky ako do neustáleho splácania prenájmu cudzieho bytu a teda do vynakladania peňazí, ktoré sa im nikdy nevrátia.

Očakávať, že vlastník bytu zarobí veľké množstvo peňazí na prenájme bytu v Žiline alebo Trnave je však takisto prehnané. Prenajímať byt si tu nebudú len solventní manažéri, ale najmú slovenskí zamestnanci. Čiže pýtať si nadhodnotené sumy za prenájom bude nereálne.

Čo zvyšuje cenu za prenájom
Na cenu vplýva predovšetkým atraktívnosť lokality. tradične najdrahšie bývajú centrá miest, vedie centrum hlavného mesta, kde za prenájom bytu môže zaplatiť záujemca aj 60 tisíc korún mesačne. Záujem o prenájom bytu v takejto lokalite

majú predovšetkým zahraničné firmy.

Cenu zvyšuje aj typ nehnuteľnosti. Lepšie sa prenajímajú byty v slušných domoch s dobrou dopravnou dostupnosťou. Byty na periférii sa prenajímajú len s veľkými obtiažami. Byt by mal byť takisto v dobrom stave, vyžaduje sa aspoň čiastočná rekonštrukcia, pokiaľ chce vlastník aspoň čosi zarobiť a neprenajímať pod cenu. Stále dobre sa prenajímajú aj byty v novostavbách.

Najväčší záujem medzi klientmi je malometrážne jednoizbové až dvojizbové byty, najlepšie zariadené aspoň základným nábytkom a elektrospotrebičmi. Záujem majú o ne najmú mladí ľudia po skončení školy, ktorí sa ešte nechcú zaviazať k splácaniu.

Za koľko sa prenajímajú bytyBratislava

garsónka: od 5.000 Sk

1- izbový: od 8.200Sk

2- izbový: od 9.000 Sk

3- izbový: od 11.000 Sk

4- izbový: od 13.000 Sk

Trnava

garsónka: od 7.000 Sk

1- izbový: od 7.800Sk

2- izbový: od 8.000 Sk

3- izbový: od 10.500 Sk

4- izbový: od 12.000 Sk

Nitra

garsónka: od 4.900Sk

1- izbový: od 5.000 Sk

2- izbový: od 7.000 Sk

3- izbový: od 7.500 Sk

4- izbový: od 9.000 Sk

Trenčín

garsónka: od 4.000 Sk

1- izbový: od 6.000 Sk

2- izbový: od 7.800Sk

3- izbový: od 9.000 Sk

4- izbový: od 11.500 Sk

Žilina

garsónka: od 7.000 Sk

1- izbový: od 8.500 Sk

2- izbový: od 9.000 Sk

3- izbový: od 11.000 Sk

4- izbový: od 13.000 Sk

Banská Bystrica

garsónka: od 3.000 Sk

1- izbový: od 4.000 Sk

2- izbový: od 6.000 Sk

3- izbový: od 7.000 Sk

4- izbový: od 10.000 Sk

Prešov

garsónka: od 2.500 Sk

1- izbový: od 3.000 Sk

2- izbový: od 3.500 Sk

3- izbový: od 4.000 Sk

4- izbový: od 5.000 Sk

Košice

garsónka: od 5.000 Sk

1- izbový: od 6.500 Sk

2- izbový: od 7.000 Sk

3- izbový: od 9.800 Sk

4- izbový: od 11.000 Sk

Zdroj: aktuálne ponuky realitných kancelárií, internet, inzeráty. Sumy sú orientačné

Prenájom nehnuteľností z právneho hľadiska
Otázky týkajúce sa prenájmu nehnuteľností upravuje Občiansky zákonník. Na nájom nehnuteľností sa vzťahujú najmä ustanovenia o nájomnej zmluve. Niektoré súčasti nájomného vzťahu upravuje aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov. V súčasnosti je na trhu dostupných množstvo zbierok obsahujúcich vzory zmlúv, či už v knižnej alebo elektronickej podobe. Pri ich používaní však treba zohľadniť náležitosti konkrétneho právneho vzťahu.

Čo musí obsahovať nájomná zmluva
  • Zmluva by mala písomnú podobu. Písomná zmluva o prenájme je záväzná pre nájomcu aj prenajímateľa bytu. Písomnú zmluvu si nechajte notársky potvrdiť.
  • O zmluve uzavretej ústnou formou si nechajte spísať minimálne notársky potvrdenú zápisnicu.
  • Prenajímateľ si do zmluvy alebo do jej dodatku môže uviesť rôzne požiadavky - nájomca však musí s nimi súhlasiť.
  • V zmluve na dobu určitú nesmie v nej chýbať dátum začatia a dátum ukončenia nájmu. Zmluva na dobu neurčitú musí obsahovať dátum začatia nájmu. Presne treba zapracovať aj dĺžku výpovednej lehoty.
  • Chýbať v dokumentácii takisto nesmie presný popis bytu, vrátane súpisného čísla. V prípade zariadeného bytu sa spisuje inventárny zoznam.
  • Dôležité je nezabudnúť na výšku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu ako aj podmienky zvyšovania nájmu.
  • Ukončiť nájomnú zmluvu možno dvoma spôsobmi - dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom alebo výpoveďou zo strany prenajímateľa.
  • V prípade, ak dostal nájomca výpoveď z bytu z dôvodu neplatenia nájmu a na súde preukáže, že je z objektívnych príčin v hmotnej núdzi, vzniká mu nárok na ochrannú šesťmesačnú lehotu, počas ktorej ho nemožno z bytu vysťahovať.

Späť

Drevené domy

O Slovensku sa dá tvrdiť že je to krajina, kde medzi ľudmi prevláda obľuba v stavaní rodinných domov z „kameňa“. Či už ide o kvádre či tehly, akoby snáď ani iný materiál neexistoval. Častokrát si ani neuvedomujeme že tieto materiály patria k tým drahším. Nuž k drevu ako stavebnému materiálu sa prikloní málokto a pritom ide o dobrú ekologickú ale aj lacnejšiu alternatívu ako si postaviť svoj rodinný dom.   Tradícia stavania rodinných domov z vysoko trvácnych materiálov ako sú kameň či tehla,..

Klamlivá reklama o novostavbách? Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Rekonštrukcia kúpeľne

Kúpeľňa je priestor, v ktorom netrávime počas dňa veľa času. Síce sa tam stretávame každé ráno a večer so svojou tvárou v zrkadle pri umývaní zubov, ale inak tejto miestnosti nevenujeme prílišnú pozornosť. Priestor pre našu fantáziu dávame skôr pri zariaďovaní obývačky, spálne či detskej izby. To isté často platí aj pri rekonštrukcii bytu či rodinného domu. Nuž, je to akási popoluška medzi miestnosťami, pričom jej postavenie by malo byť oveľa vyššie, ako by sa zdalo na prvý pohľad.Asi tým najväčším dôvodom prečo sa ľudia boja rekonštrukcie..

Nárok na majetok pri dedení

 Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke? Anna M., Veľké Leváre Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel,..

Spoločná kúpa bytu

 Žijeme spolu ako druh a družka už niekoľko rokov a máme v úmysle kúpiť si spoločne byt. Ako naformulovať kúpnu zmluvu? Čo sa stane s bytom, keď uzavrieme manželstvo? Pavol K. a Mária M., BratislavaPokiaľ nie ste manželmi, môžete nadobudnúť byt len do podielového spoluvlastníctva. V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja budete uvedení na strane kupujúcich. V kúpnej zmluve by mali byť určené vaše spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov I

Národná rada SR na svojej 48. schôdzi schválila v treťom čítaní novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola 22.02.2010 odoslaná do Zbierky zákonov a ako zákon vyšiel v Zbierke zákonov 09.03.2010, čiastka 38/2010, číslo 70/2010.  Občianskej verejnosti je zákon č. 71/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č...

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.