Výber a starostlivosť o okná

Okno nie je len prostriedkom zosvetlenia a vetrania priestorov. Je zároveň estetickým, funkčným a nevyhnutným doplnením bytu a musia naň byť kladené vysoké technické požiadavky. Oproti minulosti nebol v tomto segmente príliš veľký výber. Dnes už si však môžme vyberať z viacerých druhov a materiálov. Pri ich výbere sa tak do popredia dostáva ich tepelná či akustická izolácia. Jednoducho kvalita okna musí byť vždy na prvom mieste.

Drevené okná

Vzhľadom na dlhodobú tradíciu používania a dostupnosti je drevo najlepšie poznaným materiálom na výrobu okien. Zo všetkých stavebných materiálov vyžaduje najmenšie energetické náklady na vytvorenie, opracovanie, výrobu prvkov a má veľmi dlhú životnosť. Drevené okná sa môžu bez problémov používať v procese recyklovania. Medzi základné druhy dreva na výrobu okien patrí smrek, borovica, meranti (ázijský listnatý strom) a dub, ktorý je však cenovo drahší. Pri výbere správneho okna treba prihliadať na viacero faktorov ovplyvňujúcich jeho kvalitu. Predovšetkým ide o konštrukciu okna, izolačné a bezpečnostné vlastnosti, možnosti údržby a starostlivosti.

Konštrukcie drevených okien by mali spĺňať požiadavky tepelnej a akustickej izolácie a zároveň chrániť pred atmosférickými vplyvmi. Rámová konštrukcia by mala byť tvorená z troch po dĺžke zlepených vrstiev tvoriacich hrúbku rámu, čo poskytuje záruku proti jeho ohybu alebo krúteniu. Ide o tzv. europrofily, ktoré svojimi tepelno-izolačnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami a dlhou životnosťou spĺňajú náročné kritériá európskeho štandardu. Ďalšou zárukou rozmerovej stálosti je nízka percentuálna úroveň vlhkosti drevín pri lepení. Vrchné lamely by mali byť radiálneho rezu v celých dĺžkach a bez anatomických chýb dreva, aby zaručili tvarovú stabilitu konštrukcie okna. Vloženie stĺpika medzi dvoma okennými krídlami u viackrídlových okien zabezpečuje stabilitu, trvácnosť konštrukcie a pevnosť okna. Krídla sú od seba funkčne nezávislé a takéto okno má aj zvýšenú mieru bezpečnosti proti vlámaniu.

Spodná časť rámu a krídla okna by mali byť chránené odkvapnicou, ktorej úlohou je odviesť dažďovú vodu z priestoru medzi krídlom a rámom okna. Vysokokvalitné odkvapnice zabezpečujú lepšiu ochranu pred prienikom chladu. Mali by posúvať kladnú tepelnú zónu smerom von, aby nedochádzalo k primŕzaniu celoobvodového tesnenia k odkvapnici a k stečeniu skondenzovanej vlhkosti do interiéru. Výhodou je, keď spodná časť odkvapnice nedosadá na rám okna, čím sa zabezpečuje jeho odvetranie.

Izolácia drevených okien

Vo všetkých moderných drevených oknách sa používa špeciálne izolačné dvojsklo. Jeho tepelno-izolačné, zvukovo-izolačné a bezpečnostné vlastnosti stúpajú spolu s jeho cenou. Kvalitné izolačné dvojsklo sa dá prirovnať k 40 cm hrubej stene. Ochrana skiel je zabezpečená zvýšenou odolnosťou voči tlaku tým, že medzi dvoma sklami spojenými do jedného celku sa ukladá jedna alebo viac vrstiev bezfarebnej priehľadnej fólie s veľmi vysokou odolnosťou voči pretrhnutiu. Mieru odolnosti skla by každý výrobca mal podrobiť opakujúcej sa skúške veľkého náporu na sklo. (30 - 40 kg). Správa o skúške by mala byť súčasťou informačného materiálu. Ďalšou ochranou okenných krídel je bezpečnostné kovanie z kvalitnej mosadze alebo iného podobného materiálu. Malo by byť celoobvodové (aby sa krídla stabilne a rovnomerne pritláčali k rámu okna), otváravo-sklopné, môže byť osadené bezpečnostnými čapmi, ktoré zabezpečujú všetky rohy krídla. U niektorých výrobcov je už štandardne osadené kovanie, ktoré umožňuje škárové mikrovetranie. Mikroventilácia je spôsob vetrania prostredníctvom štvrtej polohy okennej kľučky. Pri tejto polohe je horná časť krídla okna odklopená o cca 7 mm. Zámok na okennej prevodovke by mal byť vyrobený tak, aby zamedzil možnosti jeho rozvŕtania z vonkajšej strany.

Tepelná izolácia sa zabezpečuje tým, že jedna zložka okenných skiel je z vnútornej časti pokrytá tenkými, okom neviditeľnými vrstvami kovov a ich oxidov - nízkoemisný povlak. Vďaka takejto konštrukcii viditeľné slnečné žiarenie preniká cez nízkoemisný povlak a infračervené žiarenie sa odráža. Vyvoláva to zastavenie tepelného žiarenia vo vnútri miestnosti a v letnom období predstavuje bariéru pre teplo zvonku. Teplo z miestnosti odrážané od nízkoemisného okenného skla zvyšuje jeho teplotu, čo obmedzuje studený ťah od okna. Okenné dvojsklo môže byť plnené argónom, čo ešte zvyšuje jeho tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti. Tepelno-izolačné vlastnosti sú determinované dvoma premennými „k“ a „g“. V tomto prípade je k schopnosť skla udržiavať teplo v miestnosti. Čím je hodnota k nižšia, tým menej tepla okno prepúšťa, a tým je aj menšia tepelná strata, čo v praxi znamená menej vykurovať a ušetriť na energiách na to potrebných. Medzi najkvalitnejšie drevené okná preto patria tie, ktoré majú koeficient k = 1,1 W/m2K. O koeficiente prenikania tepla okna rozhoduje nielen okenné sklo, ale aj koeficient prenikania tepla rámu okna. Drevený rám zaručuje tepelnú izoláciu k = 1,4 až 1,6 W/m2K, je charakteristický minimálnou tepelnou rozťažnosťou a vylučuje výskyt tepelných mostíkov. Montážou drevených okien sa obmedzuje strata tepelnej energie približne o 40 %. Písmeno g predstavuje mieru využitia slnečnej energie, ktorá preniká oknom a zvyšuje teplotu miestnosti . Čím vyššia je hodnota g, tým vyššia je miera využitia slnečného tepla.

Štandardná zvuková izolácia izolačných dvojskiel je cca Rw = 32 dB. Na zvýšenie zvukovo-izolačných schopností sa používa aj izolačná živica, a ešte častejšie špeciálne zasklenie s argónovou výplňou s dosiahnutím izolácie v rozpätí hluku o 10 až 15 dB vyšším. Na tesnenie okenných skiel sa používa trvalo elastický silikónový tmel chrániaci pred poveternostnými vplyvmi, najlepšie sú tesnenia na báze ekologických materiálov, ktoré chránia pred vetrom, dažďom, vlhkom a inou nepriazňou počasia. Riešenie dvoch tesnení nie je vždy nutné, mohlo by zastaviť prirodzenú cirkuláciu medzi vnútrom a vonkajškom. Treba vždy prihliadať na ostatné vlastnosti okna a taktiež na vlastnosti múrov do ktorých sú okná vsadené. Z vnútra sa často používa špeciálne tesnenie, ktoré umožňuje suché zasklenie okna a zvyšuje jeho estetiku.

Už štandardne sa používajú ekologické, na báze vody založené laky. Náterový systém pozostáva z dvoch fáz. Drevo sa najprv impregnuje s konzervačnou základnou suspenziou, ktorá chráni pred hnilobou, plesňami a podobne. Potom sa na drevo nanášajú lazúrovacie látky rôznych odtieňov. Opätovným natieraním je možné meniť farbu drevených rámov. Akokoľvek dobre ošetrené okná na začiatku je vhodné po čase renovovať. Životnosť lakovaného povlaku závisí od viacerých aspektov. Preto je potrebné vykonávať kontrolu stavu lakovanej vrstvy hlavne z vonkajšej strany, a podľa potreby urobiť renovačný náter. Pre zvýšenie životnosti náteru sa odporúča raz do roka ošetriť okná špeciálnym prostriedkom na drevo. Pohyblivé časti kovania by sa mali aspoň raz do roka namastiť olejom. Vzhľadom k tomu, že sa drevo elektrostaticky nenabíja, nepriťahuje k sebe prach a nečistoty, a tým zabraňuje nadmernému znečisťovaniu. V prípade poškodenia u niektorých výrobcov existuje možnosť opravy. Drevo si ako organický materiál v prípade požiaru dlho zachováva svoju pevnosť a pri zuhoľnatení povrchu vznikne izolačná vrstva a drevo horí stále pomalšie do hĺbky. Ihličnaté stromy majú pritom nízky koeficient tepelnej vodivosti = 0,14 W/m2K.

Najnovší trend predaja úžitkových výrobkov spočíva v zaoblených líniách. Je veľmi vyhľadávaný u mnohých zákazníkov hlavne preto, že je ľahký na údržbu a starostlivosť. Farby či laky je možné naniesť rovnomerne a nedochádza k prebrúseniu impregnačného nánosu na hranách. Má pozitívny vplyv na predĺženie životnosti náteru i samotného okna a zabezpečuje aj jednoduchšiu údržbu. Pri zohľadnení celkovej doby ich používania sú drevené okná najekonomickejšie a vytvárajú príjemnú atmosféru v bytových priestoroch. Drevo ako také má príjemnú teplotu a je veľmi príjemné na dotyk. Pre väčšinu zákazníkov to sú najhlavnejšie argumenty pri ich rozhodnutí o zakúpení drevených okien. V súlade s aktuálnymi trendmi sú drevené okná ideálne vhodné na reštauráciu pamiatok.

Plastové okná

Okná formujú charakter domu. Ak chcete vaše okná prispôsobiť celkovému vzhľadu interiéru i exteriéru, nemusíte mať obavy pri uprednostňovaní drevených či plastových okien. Aj keď výroba plastových okien nemá takú dlhú tradíciu ako výroba drevených, nemožno pochybovať o ich kvalite. Sú najlepším riešením pre tých, ktorí nie sú pripravení vykonať žiadne kompromisy v optickom i technickom vyhotovení. Ak túžite po oknách neštandardných tvarov zvoľte plastové okná. Výrobca sa môže prispôsobiť vašim požiadavkám a štýlu. Pri výbere výrobcu treba klásť dôraz na kvalitu materiálov. Najlepším dôkazom sú skúšobné osvedčenia, ktoré vám výrobcovia radi poskytnú. Súčasná výrobná technika okna je už premyslená do detailu, čo sa týka systémových profilov rámu, kovaní i skla.

Profilový systém je systém, podľa ktorého je vyrobené okno. Obsahuje viacero komôr s rôznymi funkciami nachádzajúcimi sa priamo v ráme a v krídle okna a rozhoduje o 12° izoterme a tepelných mostoch (12° izoterma je krivka, ktorá určuje rosný bod, miesto, kde sa bude vytvárať kondenzát z vodných pár). Profilové systémy sú väčšinou vyrábané z kvalitného tvrdeného PVC. Mali by mať pevnú a odolnú konštrukciu, odolnosť voči starnutiu (resp. žltnutiu) a krehnutiu. Výhodou je, keď je povrch profilov hladký, čo zamedzuje usadzovaniu nečistôt v špárach. Izolačné vlastnosti okna sú závislé na počte komôr profilového systému. Štandardne sa používajú statické 3- komorové systémy, ale pre väčšiu izoláciu je možné použiť 4- až 6- komorový profilový systém s viacerými vnútornými priečkami oddeľujúcimi jednotlivé komory. Odvodňovacie a vystužovacie komory by mali byť od seba oddelené, aby predĺžili životnosť okna. Izolačné vlastnosti okna sa zvyšujú aj so zväčšujúcou sa šírkou rámu (na trhu je možné kúpiť okná so šírkou rámu cca 60 až 120 mm). Dve roviny tesnenia na krídle v kombinácii s odtokovými kanálmi účinne zabezpečia tesnosť proti zatekaniu, znižujú prestup vzduchu a zvyšujú zvukovo-izolačnú schopnosť okien. Osvedčené sú pružné silikónové tesnenia, v prípade potreby ľahko vymeniteľné. Špeciálne tvarovanie a optimálny prítlak zaisťuje dobré uzavretie okien. Pnutiu pri každodennom používaní zabraňuje ich veľký objem a spoľahlivý rozsah tolerancie. Pre lepšiu izoláciu sa často používa aj stredové tesnenie skryté v krídle okna, avšak ťažšie sa čistí priestor medzi tesnením a krídlom.

Funkčnosť plastových okien

Funkčnosť okien je zabezpečená kvalitným oceľovým celoobvodovým kovaním s povrchovou antikoróznou úpravou garantujúcou funkčnosť počas celej životnosti okna. Oceľové výstuže zvyšujú stabilitu a statiku okien. Moderné konštrukcie už majú hlboko osadenú drážku kovania pre optimálnu bezpečnosť proti vypáčeniu. Spoľahlivosť zvyšuje aj 13 mm vzdialenosť osi kovania kvôli ochrane proti vlámaniu. Kovanie umožňuje individuálne stupne bezpečnosti pomocou viacerých možných prídavných bezpečnostných uzáverov. Plastové okná si môžete zabezpečiť nielen v rôznych tvaroch ale aj farbách. Váš individuálny výber zo širokej farebnej škály dáva každému stavebnému projektu osobitnú tvár. Alternatívou k farebným oknám sú farebné fólie, dokonca aj s fólie s dekorom dreva. Avšak v tomto prípade je lepšie uprednostniť drevené okno. Náklady na údržbu a ošetrenie plastových okien sú minimálne. Plastový profil sa môže bez akéhokoľvek poškodenia čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami. Nie je však vhodné používať agresívne riedidlá ako acetón alebo nitroriedidlá, mohli by poškodiť plast a tesnenie. Na vyčistenie ťažko odstrániteľných škvŕn sa vyrábajú špeciálne prípravky. Pri súčasnom trende zaoblených línií je čistenie o to jednoduchšie.

Tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti plastových okien dosahujú o niečo lepšie výsledky ako drevené okná. Rámy a krídla niektorých plastových okien zaručujú tepelnú izoláciu už aj v hodnotách menších ako k = 0,8 W/m2K. podľa druhu použitého zasklenia a tesnenia profilu je možná zvuková izolácia od 31 až do 50 dB (štandardne býva 42 dB). U plastových okien, okrem možností vetrania rovnakých ako u drevených okien, sa často využíva aj iné vetranie. Ide o mechanické prevzdušňovacie zariadenie predovšetkým pre obytné priestory v panelových stavbách a budovách s difúznym nepriedušným plášťom stavby. Pracuje nezávisle od okna, k výmene vzduchu dochádza len na základe klimaticky podmienených zmien tlakových pomerov na vonkajšej fasáde. Prevzdušňovacie otvory sa ľahko čistia, čím sa zabraňuje usadzovaniu nečistôt, plesní a baktérií a ich prenikanie do miestností. Pri tomto vetraní je do určitej hranice zachovaná aj zvuková izolácia a okná zostávajú aj naďalej úplne tesné voči dažďu. Podobným systémom vetrania je vetranie cez perforované tesnenie, pri ktorom vzduch vstupuje v hornej časti rámu a na strane závesov sa na viacerých miestach vedie z rámu do miestnosti. Vo všetkých miestnostiach obývaných alergikmi sa dá zabezpečiť vetranie cez filtračné lišty, ktoré sa umiestnia do hornej časti rámu. Lišty zadŕžajú až 80 % peľu a nečistôt zo vzduchu a umožňujú vetranie aj pri zatvorených oknách. Podobným mechanickým prevzdušňovacím zariadením je aj osadzovací vetrák. Možno ho uzatvoriť alebo otvoriť regulačnou klapkou. Vetrák sa dodáva s peľovým a prachovým filtrom, a možno ho jednoducho vyčistiť alebo vymeniť. Alternatívnym riešením sú prístroje, ktoré vedú čerstvý vzduch zvonka do miestnosti cez rúru vedenú otvorom v stene, kde sa vzduch filtruje.

Aby sa v uzavretých priestoroch docielila zdravá priestorová klíma, treba vetrať predovšetkým v zime viackrát denne, najlepšie je otvoriť okná dokorán na krátku dobu, nenechávať ich iba v špárovej alebo odklopenej polohe. Tepelné straty takto ostanú nízke, ak nábytok a steny neochladnú. Ráno je vhodné dôkladne prevetrať priestory (10 až20 minút), najlepšie je vytvoriť prievan dvoma oproti sebe ležiacimi oknami. Vhodnými funkčnými doplnkami plastových okien sú najmä vnútorné a vonkajšie parapety (vyrobené z hliníkového profilu, ktorý je povrchovo upravený eloxovaním a lakovaním odolným voči vonkajšiemu vplyvu počasia), sieťky proti hmyzu a žalúzie a rolety chrániace pred zvedavými pohľadmi, príležitostnými zlodejmi alebo poskytujúcimi chládok v horúcich letných dňoch. Na výrobu plastových okien nemusí byť obetovaný ani jediný strom. Ak chcete ochrániť životné prostredie pred škodlivými vplyvmi výroby, vyberte si okná z recyklovateľného plastu. Materiál sa pomocou špeciálnej technológie rozdrví a znovu použije vo výrobe. Plastové okná sú ťažko zápalné a sú samozhášajúce. Plastové profily majú vysoký bod vzplanutia a horia len pokiaľ existuje ohnisko požiaru. Je neodškriepiteľné, že súčasťou každého plastového profilu sú stabilizátory. Olovo znamená zdravotné riziko. Aby sa vylúčilo, poprední výrobcovia testujú v súčasnosti stabilizáciu pomocou vápnika a zinku.

Starostlivosť o okná

Napriek tomu, že rámy drevených okien sú oproti plastovým či hliníkovým oknám náročnejšie na údržbu, vôbec im to neuberá na popularite. Aby bolo drevo chránené pred škodcami a poveternostnými vplyvmi, treba rámy okien pravidelne ošetrovať špeciálnymi prípravkami. Táto „očista“ je optimálna na jar a jeseň. Bez nej by ochranný náter postupne stratil svoju pružnosť a popraskal by. V špeciálnej ošetrovacej súprave je čistič a leštič, ktorý oživí lesk povrchu a zacelí drobné, okom neviditeľné trhlinky. Nie je jedno, po akej značke čistiaceho radu siahnete. Mali by ste používať výlučne produkty od výrobcu lazúry. Nevhodný prípravok môže náterový film vážne poškodiť, čím strácate nárok aj na uplatnenie záruky. Stav náteru občas skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený po búrkach s ľadovými krúpami. Porušenie treba čo najrýchlejšie opraviť, lebo ochranný film je účinný iba dovtedy, kým je celistvý. Opravu menších poškodení zvládnu aj menej zruční pomocou opravnej súpravy. Po uplynutí určitého času treba ochranný náter obnoviť. Ovplyvňuje to najmä úroveň údržby a farba povrchovej úpravy. Čím je tmavšia, tým je odolnejšia. Potrebu obnovy náteru ovplyvňuje aj orientácia domu alebo lokalita. Nie je dobré ak sa s renováciou začína až pri prvých defektoch. Nový náter je potrebný už vtedy, keď lazúra stráca lesk. V minulosti sa ochranné nátery na drevené okná nanášali až po osadení do stavby. Moderné okná ich už majú z výroby. Aplikujú sa vo viacerých vrstvách máčaním alebo striekaním pod vysokým tlakom. Plastové okná sú menej náročné na údržbu ako drevené. Bežná starostlivosť zahŕňa pravidelné čistenie plastového profilu a sklenenej výplne, ošetrovanie tesnení a mastenie kovaní. Na čistenie postačí použiť handričku namočenú v neutrálnom čistiacom prostriedku. Plast poškodzujú abrazívne prášky a agresívne riedidlá či rozpúšťadlá. Na odstránenie hrubých nečistôt sa používa špeciálny čistič. Aby okná bezpečne fungovali, je dôležitá aj údržba kovových častí. Pohyblivé časti kovania je nutné aspoň raz za rok premastiť technickým olejom. Ak sa okno zle zatvára, treba nastaviť závesy okna imbusovým kľúčom. Raz za rok je potrebné tesnenie ošetriť silikónovým olejom.

Aké je to pravé okno?

Pre aké okno sa teda rozhodnúť? V prvom rade si musíte ujasniť či si chcete len dočasne nájsť malé bývanie a neskôr sa presťahovať, alebo či plánujete zariadiť si domov na celý život. Treba vziať do úvahy aj okolie a celkový charakter oblasti. Na nutnú prestavbu krátkodobého bývania využite radšej výhody plastových okien. Cenovo sú prístupnejšie a do prostredia, v ktorom sa byt nachádza (väčšinou sú to paneláky na sídliskách), sú určite vhodnejšie. Drevené okno by bolo veľmi nápadné, keďže si ich v súčasnosti predsa len kupujú tí majetnejší, a váš byt by sa mohol stať ľahkou korisťou pre zlodejov. Podobne aj niektoré hypermoderné rodinné domy v novovybudovaných oblastiach si nielen interiérovo, ale aj zvonka priam vyžadujú plastové okná. Vtedy je lepšie priplatiť si lepšiu kvalitu. Nezabudnite na to, že panely a múry môžu mať menšie izolačné schopnosti voči vonkajším vplyvom ako niektoré plastové okná. Preto nepreplácajte zbytočne na kvalite okien, pokiaľ sa to dostatočne neodrazí na celkovej izolácii bytu. Na druhej strane pri reštauráciách pamiatok je určite vhodnejšie pokúsiť sa o dosiahnutie pôvodného vzhľadu stavieb drevenými oknami. Ak si zariaďujete rodinný dom v rustikálnom štýle, alebo v oblasti obklopenej prírodou, či už na vidieku alebo v meste, bolo by možno až nevkusné nepoužiť drevené okná, ktoré príjemne dotvoria atmosféru a dodajú teplo vášmu domovu. Nedá sa jednoznačne tvrdiť, že niektoré z okien je lepšie. Drevené i plastové okná sú kvalitatívne veľmi porovnateľné a rozhodujúca voľba záleží na vašom vkuse.

Viac informácií sa dozviete

v relácii TA3 REALITY


Späť

Rekreačné bývanie Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Daňová povinnosť pri prenajímaní nehnuteľností

Povinnosť registrácieVýnimky oznamovacej povinnostiRegistrácia na daňovom úradeBytová politikaPráva a povinnostiPovinnosti voči stavebnému bytovému družstvu     Prenajímanie nehnuteľností každého druhu sa môže za určitých podmienok stať výhodným biznisom. Najmä ak ide o ľudí, ktorý prenajímajú už nadobudnutú nehnuteľnosť, a nie sú zaťažení splácaním hypotéky alebo iných dlhov. V poslednej dobe sa objavil trend rýchleho nákupu nehnuteľnosti a jej  následného prenajímaniu a to najmä v prípade bytov.      Takýto spôsob môže byť pre niektorých..

Prenájom bytu sa stále oplatí

Kde je trh najrozvinutejšíPrenajať alebo nie?Ceny za prenájomČo zvyšuje cenu za prenájomZa koľko sa prenajímajú bytyPrenájom nehnuteľností z právneho hľadiskaČo musí obsahovať nájomná zmluva Ceny za prenájom nehnuteľností klesajú alebo stúpajú v závislosti od lokality a typu nehnuteľnosti. Pred vstupom Slovenska do Európskej únie v máji minulého roka ľudia vo všeobecnosti očakávali, že zarobia viac peňazí na predaji a prenájme nehnuteľností ako dovtedy. Majitelia nehnuteľností sa však netešia vysokým ziskom z predaja a prenájmu ani po tomto dátume.Konštatovať..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Nekvalitné zateplenie fasády

 Spoluvlastníci prerábame fasádu na dome, na čo sme si objednali stavebnú firmu. Máme s ňou uzatvorenú zmluvu o diele, kde sa uvádza deň, kedy mali začať a kedy odovzdať hotovú robotu. Aj hodnotu a zloženú zálohu. Práca mala byť hotová už pred dvoma týždňami, my však máme dom len oblepený polystyrénom a problém, aby sem robotníci vôbec prišli. Telefonujem im každý deň a oni vždy hovoria, že prídu, čo sa stane len zriedka. Spolumajiteľ firmy, ktorý nám mal dodať plastové okná sa do toho zapojil tiež, bol zhrozený, že v akom stave to máme spravené...

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..

Dom na predaj


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.