Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí

Dom alebo byt predstavuje pre väčšinu bežných ľudí investíciu buď celoživotných úspor, alebo ich veľkej väčšiny. Bezpečnosť je teda z tohto pohľadu otázkou, zanedbanie ktorej by nebolo ani rozumné, ani pochopiteľné; intenzívne sa jej venujeme nielen pri stavbe a zariaďovaní svojej nehnuteľnosti, ale i pri každom odchode na dovolenku či na dlhšiu návštevu. Nájsť svoje obydlie „vybielené“ nepredstavuje vôbec príjemný návrat a zvlášť pre túto situáciu platí, že je omnoho lepšie zmieriť sa zo začiatku s vyššou investíciou, ktorú kvalitné zabezpečenie obnáša, ako potom „plakať nad rozliatym mliekom“ a zratúvať, o koľko nás napokon vyšla drahšie nevolaná návšteva .

 

Metódy zlodejov

Iste nikoho neprekvapí konštatovanie, že zlodeji sú čoraz odvážnejší a vynaliezavejší. Ich „rajom“ je síce najmä obdobie dovoleniek, v ostražitosti však netreba poľaviť ani po návrate z nich. Základné pravidlá bezpečnosti sú známe každému - pri odchode na dlhší čas nie je pre zlodeja nič lákavejšie ako zatiahnuté rolety signalizujúce dlhšiu neprítomnosť majiteľa, plná poštová schránka a neosvetlený vchod, ideálne so stromami, aby mohol nerušene „pracovať“. Pravdou je i to, že je čoraz ťažšie byť o krok vpred a neustále sa oboznamovať s novinkami v tejto oblasti. Je však niekoľko základných bodov, na ktoré by sme mali upriamiť pozornosť a vyvarovať sa tak nepríjemnému prekvapeniu.

Bezpečnostné dvere ako základ

Pri tejto téme väčšine ľudí zrejme napadnú ako prvé. Kedysi to bol nadštandard, dnes sa dá povedať, že tvoria bežnú súčasť nielen luxusných, ale aj obyčajných domov či bytov. Rozhodnutie v súčasnosti zjednodušuje skutočnosť, že zväčša je možné osadiť ich aj do pôvodnej oceľovej zárubne, a teda nie je potrebné nič búrať. Montáž takisto netrvá dlho, ak netreba sekať zárubňu; ak áno, treba rátať aspoň s dvoma dňami, aby stihol zatvrdnúť betón, ktorým sa nové vejare zalejú. Ak si však majiteľ „potrpí“ na staré dvere, je možné ich repasovať, teda „vybaviť“ ich vnútornú stranu pancierom z oceľového plechu, čo sa väčšinou spája s montážou výsuvných prvkov, teda s bodovým zabezpečením.

Stupeň ochrany dverí sa hodnotí podľa bezpečnostných tried, pričom platí, že kvalita bezpečnosti úmerne stúpa s číslom. Tu treba spomenúť, že je možné zaobstarať si i také bezpečnostné dvere, ktoré sú zároveň i protipožiarne, čím sa spoja dva dôležité faktory. Riešenie je jednoduchšie v prípade, ak si ich klient dá vyrobiť na objednávku - môže si sám zvoliť nielen stupeň ochrany, ale aj materiál a dizajn. Tu sa uplatňuje nielen estetická stránka a „doladenie“ s interiérom bytu, ale i praktické otázky, ako je odhlučnenie či zabránenie úniku tepla.

Zárubne

Možno povedať, že bez kvalitných zárubní strácajú bezpečnostné dvere význam; pevnosť zabezpečujú najmä istiace body, ktoré zabránia tomu, aby bolo možné dvere vyraziť. Tu platí jednoduché pravidlo: aj najkvalitnejšie bezpečnostné dvere nám budú nanič, ak zlodej roztiahne či vypáči zárubňu. Je tu i pomerne rozšírený názor, že najpevnejšie budú istiace body vtedy, ak ich umiestnime do podlahy, a teda je potrebné dať ich tam čo najviac. Na jednej strane je to pravda, avšak treba pamätať i na náročnosť údržby takéhoto riešenia, t.j. na zanášanie nečistotami, čo je zvlášť nepríjemné v chladnejších ročných obdobiach, keď nevchádzame do bytu práve s najčistejšími topánkami. Takisto netreba zabúdať na kvalitný prah a na to, aby k nemu krídlo dverí dobre priliehalo.

Zámka

Tá je takisto zraniteľným bodom; veľmi sa síce o tejto možnosti nehovorí, ale na skopírovanie klasického kľúča údajne postačí aj jeho fotografia. Oplatí sa investovať do originálov, t.j. neskopírovateľných kľúčov - nie sú síce najlacnejšie, ale v porovnaní s investíciou do bezpečnostných dverí nepredstavujú významnú položku. Takúto zámku je vhodné doplniť bezpečnostným krytom, ktorý znemožní manipuláciu zvonka, a takisto je dôležitá aj kvalitná vložka. Riešenie predstavuje aj vchod na čip alebo kartu - tiež tam treba rátať s vyššou počiatočnou investíciou, ale keďže sa inštalujú najmä na vchody bytových domov, zmierni sa rozrátaním na všetkých obyvateľov. Takto riešené zámky sú najmä u novostavieb samozrejmosťou.

Okná

Tie sú z pohľadu možnosti vniknutia do obydlia jedným z najcitlivejších miest; ak sú vchodové dvere dobre zabezpečené, pre zlodeja je jednoduchšie zvoliť si túto cestu. Zvýšené riziko je tu vtedy, ak sa pod nimi nachádza terasa a platí tu aj priama úmera - čím nižšie, tým horšie. Vypáčiť okno nie je nič ťažké, dá sa to urobiť rýchlo a potichu a zlodej ani nemusí čakať na čas, keď obyvatelia nebudú doma. Ak chceme toto riziko odstrániť, je potrebné vybaviť okná kovaním s bezpečnostnými čapmi, čo sa zväčša dopĺňa kľučkou s bezpečnostným tlačidlom. Platí tu to isté, čo pri bezpečnostných dverách: čím viac čapov, tým vyššia bezpečnosť. Treba však venovať zvýšenú pozornosť ich umiestneniu, presnejšie rozloženiu po obvode dverí či okna. Ak sú veľmi blízko pri sebe, bezpečnosť sa automaticky znižuje, preto treba dať na ich rozmiestnenie pozor. Tiež treba spomenúť bezpečnostné fólie a ak bývate na prízemí, je vhodné zvážiť mreže aj napriek tomu, že k estetickému vzhľadu veľmi neprispejú.

Alarm

Tvorí podstatnú súčasť ochrany obydlia, treba však hneď na úvod poznamenať, že takisto nepredstavuje neprekonateľnú prekážku - je tu riziko, že sa s ním šikovný zlodej dokáže „dohodnúť“, preto presne tak, ako aj pri predchádzajúcich bodoch, treba mať na mysli skutočnosť, že záleží najmä na tom, aby pokus o jeho vyradenie zabral prípadnému páchateľovi čo najviac času. Ten býva rozhodujúci najmä vo fáze rozhodovania sa zlodeja, či sa do krádeže pustí alebo nepustí, avšak aj počas nej ho môže ešte odradiť. Elektronický poplašný systém funguje na jednoduchom princípe - ohlasuje narušenie chráneného priestoru, ktoré zachytil senzor. Zvyčajne je prepojená na SBS, resp. hlási narušenie majiteľovi domu. Taktiež je možné rozhodnúť sa pre kamerový systém, čo je však vhodnejším riešením pre väčšie a frekventovanejšie objekty.

Môžeme si zabezpečiť detektory pohybu, rozbitia skla, ale i dymu - rovnako, ako pri dverách, aj pri alarmoch nejde len o ochranu pred útokom či vykradnutím, ale aj pred nebezpečenstvom požiaru. Mnoho sa ich odohrá práve v bytových domoch kvôli nepozornosti či fajčeniu, preto je namieste zabezpečiť sa aj z tejto stránky. Takisto je možné namontovať si po dome či byte tlačidlá, ktorými možno oznámiť prítomnosť zlodeja - na to by malo myslieť najmä nežnejšie pohlavie.

Je tu i možnosť objednať si strážnu službu - toto riešenie býva samozrejmosťou pri luxusnejších novostavbách, kde recepcia a strážnik tvoria súčasť nadštandardného vybavenia. V posledných rokoch to však nebýva až takou zriedkavosťou ani pri obyčajnejších komplexoch, kde sa obyvatelia, napríklad pod vplyvom nejakej negatívnej skúsenosti, rozhodnú chrániť sa takýmto spôsobom aj za cenu vyššej investície.

Poistenie

Samozrejme, treba myslieť aj na vhodnosť jednotlivých možností zabezpečenia podľa typu nehnuteľnosti - inak treba zabezpečiť dom a inak banku. Je tu však aj iná otázka: väčšina ľudí si dnes svoj majetok, teda i svoju nehnuteľnosť poistí, netreba však zabúdať na podmienky, ktoré si poisťovne kladú. Majiteľ nehnuteľnosti musí splniť isté štandardy, bez ktorých je táto myšlienka zbytočná; na to treba myslieť napríklad i pri kúpe už spomínaných bezpečnostných dverí. Vyskytli sa totiž i prípady, keď sa ako bezpečnostné predávali dvere, na ktoré bol doslova v garáži primontovaný kus plechu. Preto je dobré nakupovať tieto veci u firiem, ktoré majú patričné certifikáty, aby sme vedeli, komu vkladáme do rúk nielen nemalý finančný obnos, ale najmä svoju bezpečnosť. Podozrenie by mala vzbudiť aj príliš nízka cena, ktorá môže automaticky avizovať nižšiu kvalitu.

Na čo ešte netreba zabudnúť

Ak si teda zhrnieme všetky tieto body, na záver možno dodať azda ešte otázku úpravy priestoru pred domom: veľa ľudí má záľubu v stromoch a kríkoch, čo je síce estetické, ale z pohľadu bezpečnosti to môže priniesť problém. Vo všeobecnosti platí, že čím lepšia viditeľnosť, tým vyššia bezpečnosť, preto je dôležité najmä dobré osvetlenie. Taktiež treba hodnotiť ako veľmi užitočné aj dobré vzťahy so susedmi – nezriedka sa stáva, že práve nezáujem a anonymita uľahčujú zlodejom prácu. Preto pamätajme na to, že technické zabezpečenie je síce dôležité, ale dobré vzťahy so susedmi „poslúžia“ v oblasti bezpečnosti minimálne rovnakým dielom.

Mgr. Katarína Macková

 

 

Späť

Flexibilné sedenie na sedacích vakoch pre deti aj dospelých Flexibilné sedenie na sedacích vakoch pre deti aj dospelých

Pohodlné bývanie je snom každého dospelého človeka. Žiť vo svojom vlastnom priestore, mať ho zariadený podľa svojich predstáv a cítiť sa ako doma. Zabezpečte to všetkým členom rodiny a o skvelú atmosféru budete mať postarané. Na to, aby sa všetci cítili doma pohodlne, musia mať svoje sedenie na trávenie voľného času, a to či už na sedačke, sedacom vaku, či v kresle. Práve sedacie vaky pre deti sú ideálne, pretože ich môžete pokojne presúvať po celej domácnosti.   Výhody pohodlných vakov Tieto vaky sú v posledných..

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Nová slovenská právna úprava timesharingu - úprava dočasného užívania nehnuteľností v dovolenkových destináciách

Na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bol, okrem iných, bodom rokovania návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Prezident SR JUDr. Ivan Gašparovič návrh zákona vrátil s pripomienkami na opätovné prerokovanie, po ich zapracovaní bol predmetný návrh zákona  Národnou radou SR schválený a dňa 17. mája 2011 publikovaný v Zbierke zákonov ako zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Predmetný zákon týkajúci sa, ako už..

Domáce násilie a otázka bývania

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Ceny nehnuteľností

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.