Formy vykurovania

Pekne od začiatku
Vaše možnosti
Plyn
Elektrická energia
Drevo a uhlie
Doplnkové alternatívy
Krb
Elektrická vložka
Podlahové kúrenie
Termoregulátory, snímače teploty
Zahrejte aj steny


Najmä v našich podmienkach má významný podiel na útulnosti domova teplo. Vzhľadom na teplotné pásmo, v ktorom žijeme musíme dbať o tepelné zabezpečenie svojho príbytku už od samotného začiatku. To znamená odvtedy, odkedy staviame dom, alebo najneskôr pri dokončovaní hrubej stavby by sme mali mať jasno v tom, akým spôsobom ho budeme vykurovať. Samozrejme, že technicky zabezpečíte akúkoľvek zvolenú formu po finálnom ukončení stavby, treba mať však dopredu rozvrhnutý priestor a aspoň v hlave potrebný plán. Dnes je najčastejšie riešenou otázkou ekonomickosť využitia a výkonnosť.


Pekne od začiatku
Ak iba teraz staviate rodinný dom, môžete si rozvrhnúť plánovanie výdavkov na dlhý čas dopredu. Musíte ale zvážiť niekoľko strategických faktorov. Dôležité je v prvom rade už spomínané klimatické pásmo či pomery, v ktorých sa dom stavia, materiál použitý na výstavbu, zateplenie a izolácia. Ak si staviate dom svojpomocne, určite je ekonomicky výhodnejšie z dlhodobého hľadiska zabezpečiť dom dôkladne proti úniku tepla už pri stavbe, aj keď je to drahšie.

Konkrétny výber vykurovacieho média už je na samotnom majiteľovi a dá sa vybaviť aj neskôr. Môžete si pritom nechať poradiť od vašich blízkych, ktorí už majú s vykurovaním skúseností. Bude však závisieť od vašich finančných možností.


Vaše možnosti
Plyn
Vykurovanie zemným plynom sa považuje za tradičný a najjednoduchší spôsob. Aj keď sa to pri dnešnom systematickom náraste cien nezdá, je stále najhospodárnejšie. Je nutné ale prispôsobiť svojim požiadavkám aj prevádzku, aby sa dosiahol požadovaný efekt. K osobitne efektívnemu výsledku sa dá prísť pri vykurovaní viacerých bytov tak, že zvolíte vhodný režim.

Základom je plynový kotol. Dnes jestvujú už moderné stacionárne alebo závesné kotly, ktoré vyhrievajú vykurovacie médium, v tomto prípade je ním väčšinou voda, ale niektoré ich prepracovanejšie verzie slúžia aj na vyhrievanie úžitkovej vody a sami sú výhrevnými telesami. Sú vybavené najmodernejšou technikou. Elektronická riadiaca doska má okrem vlastného riadenia kotla aj rad bezpečnostných funkcií. Významnou súčasťou kotlov je autodiagnostika, ktorá informuje o prevádzkových stavoch kotla pomocou displeja na ovládacom paneli. Rýchly ohrev teplej úžitkovej vody zabezpečujú doskové výmenníky. Moderné plynové kotle majú zabudované aj priestorové programovateľné regulátory s týždennými, rozlične odstupňovanými programami režimu.


Elektrická energia
V dnešných časoch je takáto forma dosť ekonomicky nevýhodná a preto aj málo používaná. Celkový trend vo vývine technológií smeruje k znižovaniu ich energetickej náročnosti, no napriek tomu sa u nás používajú elektrické vykurovacie telesá iba na mimosezónne výpomocné prikurovanie.

Elektrických vykurovacích telies jestvuje množstvo druhov, najčastejšie ich nájdete vo forme závesných či prenosných sálavých radiátorov a podlahových konvektorov.


Drevo a uhlie
Môže sa nám zdať, že kotle na drevo a uhlie už pomaly neexistujú, že vymizli z našich domácností. Nie je to celkom tak. Kotly spaľujúce drevo a uhlie sú síce na ústupe, ale nezanikli a pravdepodobne sa tak nikdy nestane. Ešte stále totiž u nás možno nájsť neplynofikované domácnosti, dokonca celé obce. A nie je iba pre objektívne príčiny. Niekde chýbajú financie, to je nepopierateľné, ale pre mnoho ľudí je takýto spôsob vykurovania jednoducho výhodnejší po všetkých stránkach. Majú ten správny kotol, ktorého výmena nie je vôbec lacná záležitosť, dostatok dreva a kúriť plynom či inak by ich vyšlo mnoho finančných prostriedkov navyše. Nehovoriac už o ekologickosti tohto zdroja. Drevo však slúži aj ako palivo v doplnkových, mimo sezónnych zdrojoch tepla, v krboch a peciach. Aj kotle na pevné palivo sú modernejšie a majú vyššie výkony. Sú vybavené automatickou reguláciou výkonu pomocou kotlového alebo priestorového termostatu.


Doplnkové alternatívy
Krb
Ďalšou možnosťou vyhriatia vášho bytu je stále obľúbenejší krb, alebo krbová vložka. Stal sa vyhľadávanou atrakciou pre vlastníkov rodinných domov, nielen pre neopakovateľnú atmosféru, ale preto, že sa tento krásny dojem dá skĺbiť s praktickým využitím. S teplom. Krb dokáže poskytnúť veľkú časť tepla na vykurovanie izby, poprípade sa dá prepojiť s celkovými rozvodmi domáceho kúrenia a tým ušetriť značnú sumu peňazí za vykurovanie obývaných priestorov.

Staršie typy krbov majú otvorené ohnisko, kde neregulovane prúdi teplo do miestnosti. Výhodou však je neopakovateľná atmosféra, pretože medzi ohňom a vami nie je žiadna prekážka v podobe skla. Stáva sa však, že nechcený zápach dymu pri nesprávnom odvetraní prenikne aj do miestnosti, čo je neželaný faktor.

Využiť teplo v maximálnej možnej miere nám umožní krbová vložka, ktorá nám umožní odvádzané množstvo tepla regulovať a vyhriať viacero miestností.


Elektrická vložka
Ak nemáte komín a predsa by ste chceli mať doma krb, aj pre vás existuje alternatíva. Môžete si zvoliť krb elektrický. Musíte použiť elektrovložku, ktorá sa obmurováva presne tak ako klasická krbová vložka. Funguje však na elektrický prúd. Nie je dôvod obávať sa vysokej spotreby elektrického prúdu, elektrický krb má výkon iba okolo dva kilowatty. Podobne ako pri normálnych krboch si musíme uvedomiť, na aký účel bude spotrebič slúžiť. Takisto sa môže používať ako doplnkové vykurovacie teleso mimo vykurovacej sezóny. Ak sa rozhodnete pre jeho inštaláciu, nie je potrebné stavebné povolenie.


Podlahové kúrenie
Podlahové kúrenie umožňuje znížiť teplotu v miestnosti o 2 až 3 °C pri zachovaní príjemného pocitu tepla v porovnaní s inými druhmi kúrenia. Systém zaistí teplú, rovnomerne sálajúcu celú podlahu - ostatné ponecháva na prírodné zákony.

Tradičné vykurovacie telesá sálajú horúci vzduch, ktorý zostáva pod stropom, kým sa neochladí, potom klesá dole a spôsobuje prievan pri podlahe. Tak vzniká chladná podlaha. Teplota v miestnosti sa zdá byť nízka a účet za kúrenie sa zvyšuje.

Povrch podlahy so zabudovaným podlahovým vykurovaním má mať v priestoroch, kde sa dlhodobo zdržiavame, napríklad v obývacej izbe, teplotu asi 22 – 27°C. Vtedy pociťujeme aj príjemnú tepelnú pohodu v miestnosti. Vyššiu maximálnu teplotu povrchu podlahy – 35° C – si môžeme zvoliť v priestoroch, kde sa zdržiavame kratší čas, napríklad v kúpeľni.

V súvislosti s konštrukčným riešením podlahového vykurovania ako aj s fyzikálnou podstatou odovzdávania tepla z vykurovacej plochy je reálne možné ušetriť približne 15 - 20 % energie. S reálnymi úsporami oproti klasickému vykurovaniu 20 - 25 % sa stáva podlahové vykurovanie progresívnym vykurovaním s reálnou cenovou návratnosťou.

Do obývacích a pracovných priestorov s bežnými tepelnými stratami sa zvyčajne inštaluje výkon 100 W/m2. Do kúpeľní a tam, kde podlaha nie je tepelne izolovaná, by sa mal inštalovať výkon až 150 W/m2. Pred veľké zasklené plochy, francúzske okná a zimné záhrady, je vhodné inštalovať lokálne vykurovacie zóny s vyšším výkonom, aby sme sa vyhli zvýšeným tepelným stratám. Elektrické termokáblové vykurovacie systémy možno inštalovať prakticky pod každý typ podlahovej krytiny. Vykurovacie rohože sa zatierajú tenkou, 5 mm vrstvou betónovej mazaniny s prídavkom plastifikátora alebo špeciálnym tmelom, na ktorý sa kladie ľubovoľná podlahová krytina od keramickej dlažby, či dlažby z prírodných materiálov, až po linoleum, koberce, doštenú palubovku, parkety i veľkoplošné laminované vlysy.

Po položení a dostatočne dlhom vyzretí poteru je možné začať s kúrením. Úplné vyschnutie, teda pripravenosť na pokládku, je nevyhnutným predpokladom rozhodujúceho významu. To preto, lebo merania vlhkosti, inak prevádzané v rámci previerky podkladu, pri vykurovaných podlahových konštrukciách nie je možné z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vysušenie musí byť prevedené pomocou zvyšovania a znižovania výkonu kúrenia spolu s prestávkami v kúrení ešte pred pokládkou akejkoľvek podlahovej krytiny.


Termoregulátory, snímače teploty
Primárnym zdrojom na ohrev teplonosnej látky vo vykurovacích podlahových rúrkach je teplovodný stacionárny alebo nástenný kotol. Teplota povrchu podlahy je pravdaže regulovateľná, potrebujete na to ale vhodnú konštrukciu kotla a regulačného systému vykurovania. Podlahový vykurovací systém riadia elektronické termostaty, ktoré podľa potreby využívajú priestorový alebo podlahový snímač teploty. Ak sa rozhodneme pre systém elektrického podlahového kúrenia ako hlavného vykurovania, nevyhnutne musíme použiť priestorový teplotný snímač.

Novodobé patentom chránené mysliace termostaty prevezmú vaše starosti s reguláciou kúrenia. Vedia samy odhadnúť, kedy je nutné kúrenie zapnúť, aby bola čo najhospodárnejším spôsobom dosiahnutá požadovaná teplota v čase, ktorý ste si určili. Vyrábajú sa väčšinou ako balenia dva v jednom. To znamená, že súčasťou vášho termoregulátora bude inteligentný časovač a adaptívny regulátor. Je to predvídavý systém, ktorý zabezpečí určenú teplotu v naprogramovanom čase. Ideálna je aj kombinácia priestorového teplotného snímača a externého podlahového teplotného snímača, ktorý však už je v základnej výbave balíka. Pri takejto regulácii priestorový termostat stráži optimálnu teplotu obytného priestoru a podlahový zasa teplotu podlahy.

Bez ohľadu na priestorovú teplotu v kúpeľni či inej miestnosti udržuje teplotu podlahy na nastavenej hodnote. S adaptívnym časovacím termostatom si môžeme načasovať periódy s požadovanou komfortnou teplotou a tie časové úseky, keď môže vykurovací systém pracovať v utlmenom režime. Takto výrazne ušetríme na výdavkoch za kúrenie, lebo termostatom môžeme okamžite meniť nastavenú teplotu. Pri doplnkovom temperovaní podlahy na príjemnú teplotu v kúpeľni spotrebuje systém asi 50 kWh/m2 za rok. Elektrické termokáblové systémy nevyžadujú nijakú údržbu a v terajšom technickom riešení dosahujú životnosť minimálne päťdesiat rokov. Taký dlhý čas však nevydrží termostat, ktorý treba vymeniť asi po pätnástich rokoch.


Zahrejte aj steny
Celá táto procedúra bude mať sto percentný výsledný efekt, iba ak do svojho príbytku zabezpečíte ohrev stien. K sálavým vykurovacím systémom patrí okrem podlahového aj stropné a stenové vykurovanie a rôzne murované pece. Sú to väčšinou veľkoplošné nízkoteplotné systémy, ktoré podstatnú časť tepelnej energie odovzdávajú predmetom a osobám sálaním krátkovlnného tepelného žiarenia. Stenové vykurovanie ponúka neviditeľné a relatívne rýchle vykurovanie, vytvára pocit tepla aj pri nižšej teplote vzduchu. Patrí k skupine veľkoplošných vykurovaní pracujúcich s nižšími teplotami. Teplota stien je 22 - 24 °C, vzduch v miestnosti má 18 - 19 °C, čo je pre človeka veľmi príjemné.

Stenové vykurovanie sa hodí do všetkých typov miestností, treba však zvážiť rozmiestnenie nábytku. Je ideálnym v kombinácii s podlahovým vykurovaním.

Vhodné na to sú v podstate všetky druhy omietok, omietky na báze sadry majú min. sklon k zmrašťovaniu, čím sa javia ako najvhodnejšie na stenové vykurovacie systémy. Úplne nevhodné sú tepelnoizolačné omietky. Omietka sa ešte vystuží sklotextilnou výstužou, takisto aj v mieste otvorov. Inštalácia sa zabezpečuje suchým spôsobom vyhotovenia. Je to montáž predmontovaných vykurovacích registrov v sadrokartónových platniach pomocou skrutiek a hmoždiniek, alebo lepením priamo na steny.
Zaujímavá je skutočnosť, že v lete môžme stenový vykurovací systém využiť ako klimatizáciu bez prievanu a vysušovania tak, že rúrkami necháme pretekať studenú vodu.

Sálavé formy vyhrievania priestorov sú považované za biologicky najprirodzenejšie a zdravotne i hygienicky najvhodnejšie spôsoby vykurovania. Vedeli to aj vaše babičky, tiež používali kachľové pece. A nakoniec ako už bolo spomenuté, podlahové vykurovacie systémy sa vyznačujú veľmi dlhou životnosťou. Elektrické podlahové vykurovacie systémy majú trojnásobnú životnosť v porovnaní s klasickými vykurovacími systémami. To znamená, že životnosť podlahového vykurovania je väčšia ako životnosť kvalitnej podlahy. Nuž a to nie je pri dnešných cenách energií i samotných systémov práve zanedbateľnou výhodou.Späť

Kuchyňa na pravú mieru Kuchyňa na pravú mieru

-->-->-->-->-->--> Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností..

Tipy, ako aj bez ohrozenia komfortu znížiť zaťaženie elektrickej siete domácnosti Tipy, ako aj bez ohrozenia komfortu znížiť zaťaženie elektrickej siete domácnosti

Elektrická energia je neoddeliteľnou súčasťou moderného života, no jej spotreba môže mať značný vplyv na životné prostredie a rodinný rozpočet. Znižovanie zaťaženia elektrickej siete v domácnosti však neznamená nutne znižovanie komfortu. Vďaka technologickým inováciám a šetrným návykom môžeme eliminovať spotrebu energie bez toho, aby sme obetovali svoje pohodlie. Ako aj bez ohrozenia komfortu znížiť zaťaženie elektrickej siete domácnosti? Efektívna lokalizácia káblových porúch Jedným zo spôsobov, ako znížiť zaťaženie elektrickej siete..

Aké zariadenie kancelárie môže a dokáže podporiť vašu produktivitu? Aké zariadenie kancelárie môže a dokáže podporiť vašu produktivitu?

V dnešnom hektickom svete je efektívne zariadená kancelária základným kameňom pre dosiahnutie vysokého stupňa produktivity a pohody pri práci. Nielen v čase osobného voľna, počas spánku alebo dovolenky, ale aj v práci predsa potrebujeme na dobrý výkon adekvátne podmienky. Príjemnou správou je, že v ich vytvorení vám nemusí pomôcť len zamestnávateľ, ale veľa vecí si môžete zariadiť aj sami. Ktoré prvky môžete zahrnúť do svojej kancelárie, aby ste podporili svoju produktivitu? Správna kancelárska technika Moderná technológia je v súčasných..

Smernica č. 2008/122/ES a náležitosti timesharingovej zmluvy

Minulým článkom sme započali miniseriál týkajúci sa otázok tzv. timesharingových vzťahov, teda vzťahov založených timesharingovými zmluvami. Ako už bolo povedané, timesharing je inštitút alebo obchodný produkt spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Jedná sa o osobitný druh nájmu v kombinácii s kúpou. Smernica č. 2008/122/ES Smernica č. 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým..

Právne postavenie a zodpovednosť súdneho exekútora

 Dobrý deň. Potrebujem odbornú radu. Pred dvomi rokmi som obdržala od exekútora upovedomenie o začatí exekúcie, proti čomu som podala námietky. Ako som sa informovala, o námietkach súd do teraz však nerozhodol a exekútor zriadil na môj dom záložné právo, stiahol z môjho účtu peniaze, a naďalej ho zablokoval. Cítim sa týmto jeho konaním ukrivdená, uškodil mi. Okrem toho o námietkach nie je stále rozhodnuté, námietky sú dôvodné - samotné súdne rozhodnutie je mylné a ja by som ani nemala byť účastníkom exekúcie. Ďakujem za vašu pomoc.Miloslava H.,..

Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť

Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o..

Nehnutelnosti ...

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.